Quyết định 1049/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước cề việc ban hành Đề án Tăng cường năng lực đối với đội ngũ làm công tác tổ chức cán bộ của Kiểm toán Nhà nước

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1049/QĐ-KTNN

Quyết định 1049/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước cề việc ban hành Đề án Tăng cường năng lực đối với đội ngũ làm công tác tổ chức cán bộ của Kiểm toán Nhà nước
Cơ quan ban hành: Số công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1049/QĐ-KTNNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Vương Đình Huệ
Ngày ban hành:19/08/2008Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán, Cán bộ-Công chức-Viên chức

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

 

Số: 1049/QĐ-KTNN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2008

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Đề án Tăng cường năng lực

đối với đội ngũ làm công tác tổ chức cán bộ của Kiểm toán Nhà nước

 

 

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

 

 

Căn cứ Luật Kiểm toán Nhà nước;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Đề án Tăng cường năng lực đối với đội ngũ làm công tác tổ chức cán bộ của Kiểm toán Nhà nước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Kiểm toán Nhà nước và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- BCS Đảng KTNN;

- Lãnh đạo KTNN;

- Đảng uỷ KTNN;

- BCH Công đoàn KTNN;

- BCH Đoàn TNCS HCM KTNN;

- Lưu: VT, TCCB (03).

Tổng kiểm toán Nhà nước

 

 

 

 

 

Vương Đình Huệ

 

 

 

ĐỀ ÁN

Tăng cường năng lực đối với đội ngũ làm công tác tổ chức cán bộ của Kiểm toán Nhà nước

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1049/QĐ-KTNN

ngày 19 tháng 8 năm 2008 của Tổng Kiểm toán Nhà nước)

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Trong công cuộc đổi mới ở đất nước ta hiện nay, công tác tổ chức cán bộ luôn giữ một vai trò vô cùng quan trọng trong việc quản lý và điều hành của bộ máy lãnh đạo các cấp nhằm thực hiện có hiệu quả cao nhất các mục tiêu của tổ chức. Đối với Kiểm toán Nhà nước, trong những năm qua, công tác tổ chức cán bộ luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Ban cán sự Đảng và Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước. Công tác tổ chức cán bộ đã bám sát nhiệm vụ chính trị và yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ trong giai đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; công tác tổ chức cán bộ bước đầu đã có đổi mới cả về nội dung và phương pháp. Điều đó đã mang lại kết quả tích cực trên nhiều mặt, góp phần không nhỏ vào sự thành công chung của Kiểm toán Nhà nước.

Tuy nhiên, công tác tổ chức cán bộ của Kiểm toán Nhà nước hiện nay vẫn còn nhiều tồn tại và bất cập, đó là: việc triển khai cụ thể hoá các quy định về công tác tổ chức cán bộ của Đảng và Nhà nước vào điều kiện cụ thể của ngành còn chậm, thiếu kịp thời; công tác tuyển dụng, đào tạo, sắp xếp, sử dụng, quy hoạch, điều động, luân chuyển, đánh giá, bổ nhiệm cán bộ còn có nhiều hạn chế; chưa kịp thời phát hiện, đào tạo và bồi dưỡng những cán bộ có đức, có tài; công tác quản lý đội ngũ cán bộ, công chức còn yếu; cách giải quyết một số việc chưa thật sự đảm bảo tính khoa học, chưa sâu sát, không theo đúng quy trình…

Một trong những nguyên nhân về vấn đề này đó là, đội ngũ làm công tác tổ chức cán bộ của Kiểm toán Nhà nước còn có những hạn chế, có những mặt chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trước mắt cũng như lâu dài.

Trên cơ sở đó, việc xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực đối với đội ngũ làm công tác tổ chức cán bộ của Kiểm toán Nhà nước” là yêu cầu cần thiết đối với Kiểm toán Nhà nước; là một trong những giải pháp để thực hiện Nghị quyết của Ban cán sự Đảng Kiểm toán Nhà nước về “Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, kiểm toán viên trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay”.

II. THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ LÀM CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÁN BỘ CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

1. Hoạt động công tác tổ chức cán bộ và nhiệm vụ của đội ngũ làm công tác tổ chức cán bộ ở Kiểm toán Nhà nước

a. Hoạt động công tác tổ chức cán bộ ở Kiểm toán Nhà nước

Cơ cấu tổ chức hiện nay của Kiểm toán Nhà nước gồm 25 đơn vị trực thuộc, trong đó có: 06 đơn vị tham mưu thuộc bộ máy điều hành, 07 Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành, 09 Kiểm toán Nhà nước khu vực và 03 đơn vị sự nghiệp. Việc phân công, phân cấp trong tổ chức và hoạt động của Kiểm toán Nhà nước được thiết kế phù hợp với mô hình quản lý tập trung, thống nhất theo chế độ thủ trưởng. Theo đó, đối với lĩnh vực công tác tổ chức cán bộ, Tổng Kiểm toán Nhà nước là người thống nhất lãnh đạo và chỉ đạo công tác tổ chức cán bộ trong toàn ngành trên cơ sở phát huy trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị và bộ phận tham mưu, giúp việc về công tác tổ chức cán bộ. Cơ quan tham mưu trực tiếp và giúp việc cho Ban cán sự Đảng và Tổng Kiểm toán Nhà nước về công tác tổ chức cán bộ là Vụ Tổ chức cán bộ; các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước thực hiện công tác tổ chức cán bộ theo phân cấp của Kiểm toán Nhà nước.

Với cách thức tổ chức như vậy, nhiệm vụ công tác tổ chức cán bộ của toàn ngành được thực hiện thông qua chủ yếu bởi hai bộ phận cán bộ sau đây:

- Cán bộ chuyên trách về lĩnh vực công tác tổ chức cán bộ ở Vụ Tổ chức cán bộ;

- Cán bộ làm công tác kiêm nhiệm về công tác tổ chức cán bộ ở các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước. Đối tượng này bao gồm: cán bộ lãnh đạo đơn vị được giao trực tiếp phụ trách công tác tổ chức cán bộ và cán bộ tham mưu, giúp việc lãnh đạo đơn vị về công tác tổ chức cán bộ.

Ngoài ra, công tác tổ chức cán bộ của Kiểm toán Nhà nước còn được thực hiện thông qua cán bộ ở các cấp uỷ đảng theo phân cấp quản lý cán bộ của Kiểm toán Nhà nước.

b. Nhiệm vụ của cán bộ làm công tác tổ chức cán bộ

Theo các quy định phân cấp quản lý của Kiểm toán Nhà nước, mỗi bộ phận cán bộ làm công tác tổ chức cán bộ có nhiệm vụ, quyền hạn và phạm vi giải quyết công việc là khác nhau, cụ thể như sau:

+ Cán bộ chuyên trách về lĩnh vực công tác tổ chức cán bộ ở Vụ Tổ chức cán bộ, có trách nhiệm tham mưu, giúp lãnh đạo Vụ để lãnh đạo Vụ tham mưu, giúp Ban cán sự Đảng và Tổng Kiểm toán Nhà nước thực hiện các nhiệm vụ sau:  

- Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương của Kiểm toán Nhà nước; hướng dẫn, tổ chức thực hiện về tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương trong toàn ngành theo phân cấp của Kiểm toán Nhà nước;

- Quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành; tổ chức thực hiện việc tuyển dụng, bố trí, sử dụng, quy hoạch, điều động, luân chuyển, đánh giá, bổ nhiệm cán bộ và tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ theo phân cấp quản lý cán bộ của Kiểm toán Nhà nước;

- Quản lý và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong toàn ngành;

- Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra về công tác tổ chức cán bộ của Kiểm toán Nhà nước,

+ Cán bộ kiêm nhiệm về công tác tổ chức cán bộ ở các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước, có trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ theo các nhiệm vụ sau:

- Thực hiện các quy định về tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương, công tác cán bộ trong đơn vị theo phân cấp của Kiểm toán Nhà nước; phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ tổ chức thực hiện việc tuyển dụng, bố trí, sử dụng, quy hoạch, điều động, luân chuyển, đánh giá, bổ nhiệm cán bộ và tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ theo phân cấp quản lý cán bộ của Kiểm toán Nhà nước; 

- Thực hiện kế hoạch, đào tạo bồi dưỡng cán bộ theo quy định;

- Chịu sự thanh tra, kiểm tra của Tổng Kiểm toán Nhà nước về công tác tổ chức cán bộ; chấp hành các quy định về thanh tra, kiểm tra trong công tác tổ chức cán bộ ở đơn vị.

2. Đặc điểm công tác tổ chức cán bộ của Kiểm toán Nhà nước

Công tác tổ chức cán bộ của Kiểm toán Nhà nước có những đặc điểm sau:

- Hoạt động của công tác tổ chức cán bộ đặt dưới sự lãnh đạo của Ban cán sự Đảng Kiểm toán Nhà nước. Ban cán sự Đảng là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Kiểm toán Nhà nước về công tác tổ chức cán bộ. Ban cán sự Đảng đề ra các chủ trương, đường lối về công tác tổ chức cán bộ; định hướng chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước, trong đó gồm: định hướng phát triển tổ chức bộ máy, phát triển nguồn nhân lực; lãnh đạo về công tác quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, đánh giá cán bộ.

- Hoạt động của công tác tổ chức cán bộ của Kiểm toán Nhà nước được thực hiện theo quy định phân cấp quản lý cán bộ của Tổng Kiểm toán Nhà nước. Từng nội dung của công việc tổ chức cán bộ được quy định rõ về trách nhiệm và thẩm quyền giải quyết của mỗi cấp quản lý.

- Cơ quan tham mưu chính cho Ban cán sự Đảng và Tổng Kiểm toán Nhà nước là Vụ Tổ chức cán bộ, làm việc theo chế độ chuyên viên. Mỗi công chức chuyên môn được giao tham mưu trực tiếp cho lãnh đạo Vụ một hoặc một số lĩnh vực công tác tổ chức cán bộ; đồng thời được giao phụ trách, chuyên quản nắm tình hình công tác tổ chức cán bộ ở các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước.

- Đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức cán bộ ở các đơn vị trực thuộc làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Người trực tiếp phụ trách công tác tổ chức cán bộ của đơn vị là thủ trưởng đơn vị; người tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo đơn vị về công tác tổ chức cán bộ thường là một cán bộ lãnh đạo cấp phòng hoặc là kiểm toán viên hoặc chuyên viên do thủ trưởng đơn vị phân công.

3. Tình hình thực hiện nhiệm vụ tổ chức cán bộ kể từ khi thực hiện Luật Kiểm toán nhà nước đến nay

Luật Kiểm toán nhà nước có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2006. Sau khi Luật Kiểm toán Nhà nước ra đời, Kiểm toán Nhà nước đã bắt tay ngay vào nhiệm vụ củng cố và xây dựng tổ chức nhằm đáp ứng các yêu cầu và có đủ năng lực để thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật Kiểm toán nhà nước, kết quả cụ thể như sau:

- Hệ thống các văn bản liên quan đến công tác tổ chức cán bộ thời gian qua đã được các cấp có thẩm quyền ban hành và cơ bản hoàn thiện, tạo cơ sở, hành lang pháp lý cho công tác tổ chức cán bộ.

- Cơ cấu tổ chức của Kiểm toán Nhà nước đã được củng cố, từng bước hoàn thiện, đảm bảo tinh gọn, hoạt động có hiệu quả và đáp ứng được các yêu cầu của Luật Kiểm toán nhà nước.

- Hoàn thành Đề án tuyển dụng cán bộ, công chức năm 2006 và hiện nay đã và đang tiếp tục triển khai Đề án tuyển dụng cán bộ, công chức năm 2007 – 2008. Đội ngũ cán bộ được tuyển dụng cơ bản đáp ứng được tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực công tác.

- Hoàn thành công tác đánh giá và bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo các cấp đến 2010 theo đúng hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương.

- Thực hiện tốt công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và điều động, luân chuyển cán bộ. Cán bộ được bổ nhiệm, được điều động, luân chuyển đến nay nhìn chung đều phát huy được khả năng quản lý, lãnh đạo của mình.

- Các công tác khác liên quan đến cán bộ như: quản lý ngạch công chức, công tác nâng lương, công tác giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, … đều được Kiểm toán Nhà nước quan tâm, giải quyết và thực hiện tốt, đảm bảo đúng quy định của Nhà nước và quyền lợi  của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

- Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, từ khâu lập kế hoạch đào tạo, đến tổ chức thực hiện và tổng kết, đánh giá. Nhìn chung, việc thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đã góp phần nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ có đủ kiến thức hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Để đạt được kết quả trên, trước hết đó là sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Ban cán sự Đảng và Tổng Kiểm toán Nhà nước đối với công tác tổ chức cán bộ và sự ủng hộ và phối hợp công tác giữa các đơn vị trong toàn ngành. Bên cạnh đó không thể không nói đến đó chính là sự nỗ lực, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ làm công tác tổ chức cán bộ trong toàn ngành.

Tuy nhiên, công tác tổ chức cán bộ của Kiểm toán Nhà nước trong một số năm qua còn những hạn chế sau:

- Công tác nắm bắt tình hình đội ngũ cán bộ ở các đơn vị trong những năm qua là khâu yếu kém, nhưng chậm được khắc phục.

- Nhiều việc triển khai còn chậm; một số văn bản liên quan đến tổ chức cán bộ đã bộc lộ nhiều hạn chế nhưng chậm được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; một số việc tham mưu còn để sai sót, chưa kịp thời, chưa thật sự chính xác.

4. Tình hình đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức cán bộ

a. Đội ngũ làm công tác tổ chức cán bộ ở Vụ Tổ chức cán bộ

Tổng số: 14 người, trong đó:

- Lãnh đạo Vụ: 02 người (01 Vụ trưởng và 01 Phó Vụ trưởng) 

- Chuyên viên:  06 người

- Chuyên viên chính: 07 người

- Chuyên viên cao cấp : 01 người

- Trình độ đào tạo: đại học: 09 người, sau đại học: 05 người (02 thạc sỹ, 01 nghiên cứu sinh, 02 tiến sỹ)

- Số cán bộ đã học các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức cán bộ: 04 người

- Trình độ lý luận chính trị: cao cấp: 02 người, trung cấp: 12 người (02 cán bộ đang học cao cấp chính trị)

- Đã học chương trình quản lý nhà nước: chuyên viên cao cấp: 03 người, chuyên viên: 11 người.

b. Đội ngũ kiêm nhiệm làm công tác tổ chức cán bộ

+ Số cán bộ lãnh đạo đơn vị trực tiếp phụ trách công tác tổ chức cán bộ: 24 người/24 đơn vị trực thuộc (ngoại trừ Vụ Tổ chức cán bộ), trong đó:

- Trình độ đào tạo: đại học: 13 người, sau đại học: 11 người (07 thạc sỹ, 04 tiến sỹ)

- Trình độ lý luận chính trị: cao cấp: 23 người, trung cấp: 01 người

- Trình độ quản lý nhà nước: ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương: 14 người; ngạch chuyên viên chính và tương đương: 09 người; ngạch chuyên viên và tương đương: 01 người

- Số cán bộ đã học các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức cán bộ: 02 người.

+ Số cán bộ kiêm nhiệm, tham mưu, giúp việc lãnh đạo đơn vị về công tác tổ chức cán bộ: 22 người/24 đơn vị trực thuộc (hiện còn 02 đơn vị: Kiểm toán Nhà nước khu vực VII và Kiểm toán Nhà nước khu vực IX chưa phân công do đang thiếu cán bộ), trong đó:

- Lãnh đạo cấp vụ (phó vụ trưởng và tương đương): 01 người

- Lãnh đạo cấp phòng: 13 người

- Chuyên viên và tương đương: 06 người

- Chuyên viên chính và tương đương: 02 người

- Trình độ đào tạo: đại học: 17 người, sau đại học: 05 người (03 thạc sỹ, 02 tiến sỹ)

- Số cán bộ đã học các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức cán bộ: 01 người

- Trình độ lý luận chính trị: cao cấp: 04 người, trung cấp: 17 người; sơ cấp: 01 người

- Đã học chương trình quản lý nhà nước: ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương: 01 người; ngạch chuyên viên chính và tương đương: 04 người; ngạch chuyên viên và tương đương: 14 người; 03 người chưa học.

5. Đánh giá thực trạng đội ngũ làm công tác tổ chức cán bộ

5.1. Mặt mạnh

- Hầu hết đội ngũ làm công tác tổ chức cán bộ đều có phẩm chất và bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần, trách nhiệm cao trong công tác; trung thực, công bằng, khách quan. Nhiều cán bộ thuộc diện quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của Kiểm toán Nhà nước.

- Đội ngũ đều có trình độ chuyên môn, được đào tạo cơ bản, một số cán bộ có học hàm, học vị cao.

- Nhiều cán bộ có kinh nghiệm làm công tác quản lý và kinh nghiệm trong công tác tổ chức cán bộ; đội ngũ cán bộ chuyên trách ở Vụ Tổ chức cán bộ và một số cán bộ lãnh đạo đơn vị được giao trực tiếp phụ trách công tác tổ chức cán bộ ở các đơn vị đã có nhiều năm gắn bó với Kiểm toán Nhà nước nên hiểu rõ về tổ chức và hoạt động của Kiểm toán Nhà nước.

5.2. Những mặt hạn chế, yếu kém

+ Về đội ngũ:

- Đối với Vụ Tổ chức cán bộ, đội ngũ làm công tác tổ chức cán bộ còn thiếu so với yêu cầu. Hiện nay khối lượng công việc nhiều, nhưng đội ngũ mới chỉ có 14 người. Vì vậy, không tránh khỏi mỗi chuyên viên phải đảm đương giải quyết nhiều nhiệm vụ, không có thời gian để nghiên cứu chuyên sâu theo lĩnh vực công tác, dẫn đến chất lượng tham mưu một số công vịêc chưa cao, còn dàn trải, mang tính sự vụ, chưa có chiều sâu.

- Đối với các đơn vị, việc phân công chưa đồng bộ, một số đơn vị hiện nay mới chỉ có một cán bộ lãnh đạo trực tiếp phụ trách, chưa có cán bộ tham mưu, giúp việc (như Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII và IX). Đội ngũ cán bộ kiêm nhiệm trong thời gian qua cũng chưa có sự ổn định, hay có sự thay đổi.

+ Về khả năng, trình độ chuyên môn:

- Một số cán bộ hạn chế về khả năng soạn thảo, xây dựng văn bản liên quan đến công tác tổ chức cán bộ, vì vậy, nhiều văn bản có chất lượng chưa cao, thậm chí có sai sót.

- Khả năng tham mưu của một số cán bộ còn hạn chế, thiếu sự chủ động trong công việc. Nhiều việc tham mưu còn bị động, lúng túng về quy trình giải quyết công việc.

- Khả năng nắm bắt, tham mưu, giúp lãnh đạo đơn vị quản lý đội ngũ cán bộ, công chức của một số cán bộ còn hạn chế. Cán bộ ở Vụ Tổ chức cán bộ được giao chuyên quản, nắm tình hình công tác tổ chức cán bộ ở một số đơn vị chưa thật sự sâu sát, chưa nắm chắc, đánh giá đúng tình hình đội ngũ ở đơn vị được giao chuyên quản. Đối với cán bộ kiêm nhiệm giúp lãnh đạo đơn vị về công tác tổ chức cán bộ chưa làm tốt vai trò tham mưu cho lãnh đạo đơn vị, không dành nhiều thời gian để nắm tình hình đội ngũ cán bộ. Chính những điều đó đã gây khó khăn cho lãnh đạo đơn vị, Ban cán sự Đảng và Tổng Kiểm toán Nhà nước khi thực hiện các công việc liên quan đến sắp xếp, bố trí, sử dụng, quy hoạch, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ.

+ Về sự phối, kết hợp trong thực hiện nhiệm vụ:

- Đối với Vụ Tổ chức cán bộ, do đặc điểm làm việc theo chế độ chuyên viên, mỗi người được phân công một lĩnh vực công việc khác nhau; mặt khác, do thiếu cán bộ, vì vậy, khả năng phối hợp, hỗ trợ giải quyết công việc giữa các chuyên viên có nhiều hạn chế.

- Sự phối kết hợp giữa Vụ Tổ chức cán bộ với các đơn vị trong toàn ngành còn chưa thật chặt chẽ. Một số việc liên quan đến công tác tổ chức cán bộ ở các đơn vị cán bộ chuyên quản cũng như lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ chưa nắm bắt được kịp thời do thiếu thông tin; một số việc chưa có sự bàn bạc, trao đổi thống nhất giữa Vụ Tổ chức cán bộ với đơn vị.

+ Về tư tưởng:

- Một số cán bộ ở Vụ Tổ chức cán bộ có tư tưởng chưa thật sự yên tâm công tác.

- Một số cán bộ kiêm nhiệm ở các đơn vị nảy sinh tư tưởng không thiết tha với việc kiêm nhiệm, không dành nhiều thời gian nghiên cứu, tìm hiểu về công tác tổ chức cán bộ; nên việc tham mưu chưa thật sự sâu, không đảm bảo tính khoa học, thực tiễn và quy trình giải quyết công việc.

5.3. Nguyên nhân của những mặt hạn chế

- Quy chế phân cấp quản lý cán bộ của Kiểm toán Nhà nước còn chưa tạo được sự chủ động cho các đơn vị. Điều này một phần đã tạo ra cho lãnh đạo các đơn vị chưa thật sự quan tâm nhiều đến công tác tổ chức cán bộ; dẫn đến nhiều việc còn bị động, không gắn được trách nhiệm của lãnh đạo đơn vị đối với công tác tổ chức cán bộ.  

- Hoạt động kiểm toán mang tính chất lưu động nhiều. Đội ngũ kiểm toán viên ở các đơn vị thường xuyên phải đi công tác xa, dài ngày trên phạm vi cả nước. Đây là đặc điểm chi phối đến công tác tổ chức cán bộ, đặc biệt là gây khó khăn cho cán bộ làm công tác tổ chức trong việc nắm bắt, theo dõi, quản lý đội ngũ cán bộ, công chức và triển khai công việc liên quan đến tổ chức cán bộ. Thời gian qua chưa có giải pháp thật sự hữu hiệu để theo dõi, nắm bắt cán bộ ở các đơn vị trong toàn ngành.

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức cán bộ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức cán bộ thời gian qua cũng chưa được quan tâm đúng mức. Hầu hết đội ngũ cán bộ ở Vụ Tổ chức cán bộ cũng như là đội ngũ kiêm nhiệm ở các đơn vị hầu hết đều chưa được tham gia các khoá đào tạo nghiệp vụ về công tác tổ chức cán bộ.

- Chưa có quy chế phối hợp công tác giữa Vụ Tổ chức cán bộ với các đơn vị, vì vậy, thời gian qua việc phối hợp giữa Vụ Tổ chức cán bộ với các đơn vị chưa thật tốt.

- Đội ngũ cán bộ kiêm nhiệm làm công tác tổ chức cán bộ ở một số đơn vị không đảm bảo được sự ổn định; cán bộ mới chưa đủ thời gian để có thể nắm bắt được công việc và các nghiệp vụ về công tác tổ chức cán bộ.

- Lãnh đạo ở một số đơn vị chưa thật sự chú trọng, dành thời gian cho công tác tổ chức cán bộ, còn bị động, chủ yếu trông chờ sự hướng dẫn và đôn đốc, nhắc nhở của cấp trên.

- Chính sách đối với đội ngũ làm công tác tổ chức cán bộ chưa thật sự được quan tâm nhiều.

- Phương tiện hỗ trợ cho công tác tổ chức cán bộ chưa đồng bộ, chưa có phần mềm quản lý cán bộ để sử dụng trong toàn ngành.

III. MỤC TIÊU TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC

ĐỐI VỚI ĐỘI NGŨ LÀM CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÁN BỘ CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Việc tăng cường năng lực đối với đội ngũ làm công tác tổ chức cán bộ của Kiểm toán Nhà nước nhằm xây dựng được đội ngũ làm công tác tổ chức cán bộ có phẩm chất và bản lĩnh chính trị vững vàng; trung thực, khách quan, công tâm và làm việc với tinh thần trách nhiệm cao; năng động, sáng tạo; được đào tạo cơ bản về nghiệp vụ công tác tổ chức cán bộ, về tâm lý con người, về quản lý nhà nước và luật pháp; có khả năng tham mưu, tư vấn để đảm bảo làm tốt công tác tổ chức cán bộ.

IV. CÁC GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC

ĐỐI VỚI ĐỘI NGŨ LÀM CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÁN BỘ CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

1. Giải pháp về hoàn thiện các quy định liên quan đến công tác tổ chức cán bộ

- Xem xét sửa đổi một số quy chế liên quan đến công tác tổ chức cán bộ; trong đó đặc biệt chú ý cần sớm sửa đổi Quy chế phân cấp quản lý cán bộ của Kiểm toán Nhà nước theo hướng phân công và phân cấp phù hợp với thực tế cho các đơn vị nhằm tạo sự chủ động, sáng tạo cho các đơn vị và gắn trách nhiệm của lãnh đạo các đơn vị đối với công tác tổ chức cán bộ.

- Ban hành quy chế phối hợp công tác giữa Vụ Tổ chức cán bộ với các đơn vị.

2. Giải pháp về hoàn thiện cơ cấu cán bộ làm công tác tổ chức cán bộ

- Bổ sung cán bộ có năng lực, có trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm công tác về lĩnh vực tổ chức cán bộ cho Vụ Tổ chức cán bộ theo hướng: biên chế của Vụ duy trì từ 16 đến 20 người; trong đó, lãnh đạo cấp vụ từ 3 đến 4 người (01 Vụ trưởng và từ 02 đến 03 phó vụ trưởng); cán bộ lãnh đạo cấp phòng (nếu được thành lập phòng) và công chức chuyên môn từ 12 đến 16 người.

- Các đơn vị cần phân công đủ cán bộ làm công tác tổ chức cán bộ theo hướng: thủ trưởng đơn vị trực tiếp phụ trách công tác tổ chức cán bộ; một cán bộ kiêm nhiệm làm tham mưu, giúp việc lãnh đạo đơn vị về công tác tổ chức cán bộ. Cần đảm bảo sự ổn định đối với đội ngũ cán bộ kiêm nhiệm làm công tác tổ chức cán bộ. Nếu có sự thay đổi phải báo cáo Tổng Kiểm toán Nhà nước (qua Vụ Tổ chức cán bộ) và phải được sự đồng ý của Tổng Kiểm toán Nhà nước trước khi thực hiện.

- Sớm triển khai thực hiện Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ về quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi các vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức; trong đó sẽ xem xét chuyển đổi một số vị trí công tác ở Vụ Tổ chức cán bộ theo đúng quy định.

3. Giải pháp về đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ làm công tác tổ chức cán bộ

- Tổ chức các khoá đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ công tác tổ chức cán bộ và tổ chức cập nhật các văn bản liên quan đến công tác tổ chức cán bộ cho đội ngũ làm công tác tổ chức cán bộ.

- Cử cán bộ tham gia các khoá đào tạo, bồi dưỡng về công tác tổ chức cán bộ do Bộ Nội vụ hoặc các cơ sở đào tạo khác tổ chức (như: Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia); cử cán bộ theo học các lớp quản lý nhà nước phù hợp với tiêu chuẩn ngạch của từng người (ngạch chuyên viên, ngạch chuyên viên chính và ngạch chuyên viên cao cấp); cử cán bộ thuộc diện quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp theo học các lớp cao cấp lý luận chính trị hoặc cử nhân chính trị.

- Khuyến khích, tạo điều kiện cho cán bộ thuộc Vụ Tổ chức cán bộ và cán bộ ở các đơn vị khác không phải ở các ngạch kiểm toán viên tham gia các khoá học và thi lấy chứng chỉ kiểm toán viên nhà nước.

- Thành lập một số đoàn công tác cử đi nghiên cứu, khảo sát, học tập kinh nghiệm của một số nước về công tác tổ chức cán bộ (như: Trung Quốc và một số nước Đông Nam á).

4. Giải pháp về tăng cường sự phối, kết hợp công tác

Tăng cường sự phối kết hợp công tác giữa các chuyên viên trong Vụ Tổ chức cán bộ và giữa Vụ Tổ chức cán bộ với các đơn vị theo hướng:

- Phân công các chuyên viên thuộc Vụ Tổ chức cán bộ làm việc theo nhóm; mỗi nhóm phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác về tổ chức cán bộ; trong đó mỗi lĩnh vực công tác giao cho một chuyên viên chủ trì và các chuyên viên khác có trách nhiệm phối hợp giải quyết.

- Phân công cán bộ thuộc Vụ Tổ chức cán bộ chuyên quản các đơn vị. Hàng năm, cán bộ chuyên quản phải xây dựng chương trình, kế hoạch công tác cụ thể trong phối hợp với lãnh đạo các đơn vị về công tác tổ chức cán bộ trình lãnh đạo Vụ phê duyệt và thực hiện theo chương trình. Cán bộ chuyên quản chịu trách nhiệm báo cáo lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ về tình hình công tác tổ chức cán bộ ở đơn vị được giao chuyên quản theo định kỳ hàng quý, 6 tháng, một năm và khi có yêu cầu. Mọi vấn đề liên quan đến công tác tổ chức cán bộ ở các đơn vị, cán bộ chuyên quản phải nắm được và chịu trách nhiệm báo cáo lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ.

- Các đơn vị có trách nhiệm duy trì chế độ báo cáo 6 tháng, một năm hoặc đột xuất về tình hình tổ chức cán bộ của đơn vị với lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước (qua Vụ Tổ chức cán bộ). Lãnh đạo đơn vị trực tiếp phụ trách công tác tổ chức cán bộ và cán bộ kiêm nhiệm làm công tác tham mưu, giúp lãnh đạo đơn vị về công tác tổ chức cán bộ có trách nhiệm phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và cán bộ chuyên quản trong giải quyết các công việc liên quan đến công tác tổ chức cán bộ theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức của Kiểm toán Nhà nước.

- Phát huy vai trò của cán bộ kiêm nhiệm, giúp việc cho lãnh đạo đơn vị về công tác tổ chức cán bộ theo hướng: duy trì chế độ trao đổi thông tin, cách xử lý, xin ý kiến chỉ đạo, giải quyết công việc (sau khi xin ý kiến của lãnh đạo đơn vị trực tiếp phụ trách công tác tổ chức cán bộ) với cán bộ chuyên quản và Vụ Tổ chức cán bộ.

5. Giải pháp về công tác tư tưởng

Quan tâm thực hiện tốt một số chính sách đối với đội ngũ làm công tác tổ chức cán bộ như: chính sách điều động, luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm, khen thưởng cán bộ... Hàng năm thực hiện việc tôn vinh cán bộ làm nghề tổ chức nhằm động viên, khích lệ cán bộ.

6. Giải pháp về điều kiện làm việc

- Xây dựng phần mềm quản lý cán bộ phù hợp với đặc điểm tổ chức và hoạt động của Kiểm toán Nhà nước để triển khai, ứng dụng trong toàn ngành.

- Tập hợp các văn bản liên quan đến công tác tổ chức cán bộ, in thành cẩm nang dành cho đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức cán bộ.

V. LỘ TRÌNH VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Lộ trình thực hiện

Lộ trình thực hiện đối với một số công việc theo các giải pháp nêu trên như sau:

- Sửa đổi Quy chế phân cấp quản lý cán bộ của Kiểm toán Nhà nước: hoàn thành trong Quý III/2008.

- Ban hành quy chế phối hợp công tác giữa Vụ Tổ chức cán bộ với các đơn vị: hoàn thành trong Quý IV/2008.

- Bổ sung cán bộ lãnh đạo và công chức chuyên môn cho Vụ Tổ chức cán bộ: hoàn thành trong năm 2009.

- Triển khai đợt đầu việc chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức chuyên môn trong toàn ngành nói chung và ở Vụ Tổ chức cán bộ nói riêng theo quy định tại Nghị định số 158/2007/NĐ-CP: Thực hiện trong Quý IV/2008 và đầu Quý I/2009.

- Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ làm công tác tổ chức cán bộ, đưa vào kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chung của ngành hàng năm. Đối với các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức cán bộ, liên hệ với Bộ Nội vụ và các cơ sở đào tạo (Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia), các nhà quản lý, cá nhân có kinh nghiệm về lĩnh vực công tác tổ chức cán bộ để tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức cán bộ theo định kỳ.

- Xây dựng kế hoạch nghiên cứu, khảo sát, học tập kinh nghiệm của một số nước về công tác tổ chức cán bộ: hoàn thành trong Quý IV/2008.

- Xây dựng chế độ, chính sách đãi ngộ đối với đội ngũ làm công tác tổ chức cán bộ: hoàn thành trong Quý IV/2008.

- Xây dựng phần mềm quản lý cán bộ của Kiểm toán Nhà nước: hoàn thành trong Quý I/2009.

- Tập hợp các văn bản liên quan đến công tác tổ chức cán bộ, in thành cẩm nang dành cho đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức cán bộ: hoàn thành trong Quý II/2009.

2. Tổ chức thực hiện

+ Đối với Vụ Tổ chức cán bộ:

- Trên cơ sở các nội dung, giải pháp nêu trên, chủ trì và phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện từng giải pháp theo lộ trình.

- Định kỳ 6 tháng, một năm báo cáo Tổng Kiểm toán Nhà nước về kết quả thực hiện từng nội dung của Đề án. Trong quá trình thực hiện có vấn đề gì vướng mắc, báo cáo Tổng Kiểm toán Nhà nước xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

+ Đối với các đơn vị trực thuộc khác:

Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ triển khai thực hiện các giải pháp tăng cường năng lực đối với đội ngũ làm công tác tổ chức cán bộ theo nội dung công việc có liên quan./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi