Thông tư 121/2020/TT-BQP bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Thông tư 121/2020/TT-BQP

Thông tư 121/2020/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành, liên tịch ban hành
Cơ quan ban hành: Bộ Quốc phòngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:121/2020/TT-BQPNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Ngô Xuân Lịch
Ngày ban hành:08/10/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính, An ninh quốc gia

TÓM TẮT VĂN BẢN

Bãi bỏ 127 VBQPPL về quân sự, quốc phòng do Bộ Quốc phòng ban hành

Ngày 08/10/2020, Bộ Quốc phòng đã raThông tư 121/2020/TT-BQP về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành, liên tịch ban hành.

Theo đó, bãi bỏ toàn bộ 127 văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành, liên tịch ban hành gồm: Thông tư liên tịch số 43/2009/TTLT-BQP-BTC-BKHĐT-BLĐTBXH ngày 31/7/2009; Thông tư 10/2010/TT-BQP ngày 01/02/2010; Thông tư 21/2010/TT-BQP ngày 01/03/2010; Thông tư liên tịch 25/2012/TTLT-BQP-BTC ngày 30/03/2012;…

Bên cạnh đó, bãi bỏ một phần 02 văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng bao gồm: Quyết định số 45/2002/QĐ-BQP ngày 21/3/2002; Quyết định số 311/2003/QĐ-BQP ngày 31/12/2003.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 22/11/2020.

Xem chi tiết Thông tư 121/2020/TT-BQP tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ QUỐC PHÒNG
___________

Số: 121/2020/TT-BQP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2020

THÔNG TƯ

Bãi bỏ mội số văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành, liên tịch ban hành

________

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Càn cứ Nghị định số 164/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành, liên tịch ban hành.

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ 127 văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành, liên tịch ban hành tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.
Điều 2. Bãi bỏ một phần 02 văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.
Điều 3. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 11 năm 2020.
Điều 4. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng; các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:

- Các đ/c Lãnh đạo BQP;

- Các Bộ: Nội vụ, Tài chính, Công an, KH &ĐT, NN & PTNT, LĐ-TB&XH, Giao thông Vận tải;

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc BQP;

- Cục Kiểm tra văn bản BTP;

- Vụ Pháp chế BQP;

- Công báo; Cổng TTĐT BQP;

- Lưu: VT, PC. Nhung

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

Đại tướng Ngô Xuân Lịch

Phụ lục I
DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT BÃI BỎ TOÀN BỘ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 121/2020/TT-BQP ngày 08 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng)
__________

 

STT

Hình thức văn bản

Số văn bản

Thời gian ban hành

Trích yếu nội dung văn bản

1. Lĩnh vực quốc phòng

1

Thông tư liên tịch

43/2009/TTLT-BQP-BTC-BKH&ĐT-BLĐTB&XH

31/7/2009

Hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định số 117/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 của Chính phủ về Phòng thủ dân sự.

2

Thông tư

10/2010/TT-BQP

01/02/2010

Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị quân đội, Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức Trung ương thực hiện Nghị định số 117/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 của Chính phủ về phòng thủ dân sự.

3

Thông tư

21/2010/TT-BQP

01/3/2010

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 117/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 của Chính phủ về phòng thủ dân sự.

4

Thông tư liên tịch

104/2016/TTLT-BQP-BCA-BTC- BKH&ĐT 30/6/2016

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 152/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007 của Chính phủ về khu vực phòng thủ và Nghị định số 02/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 152/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007 của Chính phủ về khu vực phòng thủ.

2. Lĩnh vực Cảnh sát biển

5

Thông tư

02/2011/TT-BQP

24/01/2011

Ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa lực lượng Cảnh sát biển với các lực lượng thuộc Bộ Quốc phòng trên các vùng biển và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

6

Thông tư liên tịch

211/2011/TTLT-BQP-BNN&PTNN 30/11/2011

Hướng dẫn phối hợp thực hiện quản lý nhà nước giữa Bộ Quốc phòng với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hoạt động của lực lượng Cảnh sát biển và việc phối hợp thực hiện giữa lực lượng Cảnh sát biển với các lực lượng hữu quan thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên các vùng biển và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

7

Thông tư liên tịch

17/2012/TTLT-BQP-BGTVT 23/02/2012

Hướng dẫn phối hợp thực hiện quản lý nhà nước giữa Bộ Quốc phòng với Bộ Giao thông vận tải về hoạt động của lực lượng Cảnh sát biển và việc phối hợp thực hiện giữa lực lượng Cành sát biển với các lực lượng hữu quan thuộc Bộ Giao thông vận tải trên các vùng biển và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

8

Thông tư liên tịch

25/2012/TTLT-BQP-BTC 30/3/2012

Hướng dẫn phối hợp thực hiện quản lý nhà nước giữa Bộ Quốc phòng với Bộ Tài chính về hoạt động của lực lượng Cảnh sát biển và việc phối hợp thực hiện giữa lực lượng Cảnh sát biển với lực lượng Hải quan trên các vùng biển và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

3. Lĩnh vực Dân quân tự vệ; Giáo dục Quốc phòng và An ninh

9

Thông tư liên tịch

135/2005/TTLT-BQP-BNV 14/9/2005

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 119/2004/NĐ-CP ngày 11/5/2004 của Chính phủ về công tác quốc phòng ở các Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương.

10

Quyết định

83/2005/QĐ-BQP

16/6/2005

Về việc xét phong quân hàm cho học viên tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng quân sự xã, phường, thị trấn.

11

Thông tư

72/2010/TT-BQP

31/5/2010

Quy định nhiệm vụ, quyền hạn các cơ quan, đơn vị quân đội thực hiện Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 26/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch triển khai thi hành Luật Dân quân tự vệ.

12

Thông tư

96/2010/TT-BQP

19/7/2010

Quy định việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, bồi dưỡng, tập huấn pháp luật về Dân quân tự vệ.

13

Thông tư liên tịch

102/2010/TTLT-BQP-BLĐTB&XH- BNV-BTC 02/8/2010

Hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ và việc lập dự toán, chấp hành và quyết toán ngân sách cho công tác Dân quân tự vệ.

4. Lĩnh vực lực lượng Dự bị động viên

14

Quyết định

66-QĐ/QP 21/01/1997

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các Điều 13, 16, 22, 23 của Pháp lệnh lực lượng Dự bị động viên.

15

Thông tư liên tịch

1323/1998/TTLT-BQP-BLĐTB&XH-BTC

24/4/1998

Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm quản lý đơn vị dự bị động viên và chế độ chính sách đối với quân nhân dự bị trong thời gian tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu.

16

Thông tư

565/1999/TT-BQP

08/3/1999

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/1998/NĐ-CP ngày 05/5/1998 của Chính phủ về huy động lực lượng Dự bị động viên khi chưa đến mức phải động viên cục bộ.

17

Thông tư

1036/2000/TT-BQP

24/4/2000

Hướng dẫn thực hiện việc đăng ký, thống kê báo cáo các phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy động bổ sung cho quân đội.

18

Thông tư

2221/2000/TT-BQP

09/8/2000

Hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách đối với quân nhân dự bị được huy động đi làm nhiệm vụ bảo vệ địa phương, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ mà chưa đến mức phải động viên cục bộ.

19

Thông tư liên tịch

51/2002/TTLT-BQP-BKH&ĐT 11/4/2002

Hướng dẫn lập kế hoạch huy động lực lượng Dự bị động viên.

20

Thông tư liên tịch

234/2003/TTLT-BQP-BTC 17/9/2003

Hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách đối với chủ phương tiện có phương tiện được huy động trực tiếp tham gia huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu; tăng cường cho lực lượng thường trực của Quân đội và huy động phục vụ các nhiệm vụ nói trên.

21

Thông tư

152/2005/TT-BQP 07/10/2005

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 137/QĐ-TTg ngày 09/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước về xây dựng và huy động lực lượng dự bị động viên.

22

Thông tư

91/2008/TT-BQP

20/6/2008

Hướng dẫn việc xác định quân nhân dự bị đủ điều kiện động viên và sắp xếp quân nhân dự bị vào đơn vị dự bị động viên.

23

Thông tư

19/2013/TT-BQP 22/02/2013

Quy định mẫu biểu đăng ký, quản lý, thống kê, báo cáo kết quả đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội.

24

Thông tư liên tịch

81/2013/TTLT-BQP-BCA- BGTVT-BNN& PTNT 29/6/2013

Quy định việc phối hợp cung cấp số liệu đăng ký phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội.

5. Lĩnh vực Quản lý bộ đội, rèn luyện kỷ luật

25

Quyết định

12/2005/QĐ-BQP

12/01/2005

Quy định về biển tên của quân nhân, công chức quốc phòng, công nhân viên quốc phòng và Cờ Tổ quốc trên bàn làm việc của chỉ huy.

6. Chức năng, nhiệm vụ

26

Quyết định

210/1998/QĐ-BQP

23/02/1998

Ban hành Quy chế nội bộ phía Việt Nam đối với Trung tâm nghiên cứu khoa học và công nghệ nhiệt đới hỗn hợp Việt - Nga.

27

Quyết định

04/2003/QĐ-BQP

14/01/2003

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ chỉ đạo lực lượng phòng không lục quân, phòng không nhân dân của Chủ nhiệm Phòng không toàn quân.

7. Lĩnh vực Tài chính

28

Quyết định

3365/2001/QĐ-BQP

17/11/2001

Về việc ban hành Quy định quản lý tài chính các hoạt động có thu tại các đơn vị dự toán trong Quân đội.

29

Quyết định

178/2007/QĐ-BQP

29/11/2007

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý tài chính các hoạt động có thu tại các đơn vị dự toán trong Quân đội ban hành kèm theo Quyết định số 3365/2001/QĐ-BQP ngày 17/11/2001 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

30

Thông tư

39/2010/TT-BQP

10/5/2010

Quy định quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác và quản lý sử dụng Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện, vốn khác của Bộ Quốc phòng.

31

Thông tư

123/2012/TT-BQP

14/11/2012

Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng.

32

Thông tư

223/2017/TT-BQP

12/9/2017

Quy định quyết toán dự toán hoàn thành thuộc các nguồn vốn đầu tư trong Bộ Quốc phòng.

33

Thông tư

65/2018/TT-BQP

16/5/2018

Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng nguồn thu khấu hao tài sản cố định của các doanh nghiệp quốc phòng.

8. Lĩnh vực Cán bộ - Chính sách

34

Thông tư

35/2000/TT-BQP

06/01/2000

Hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách đối với các đối tượng chuyển diện bố trí cán bộ.

35

Thông tư liên tịch

170/2002/TTLT-BQP-BTC 28/11/2002

Hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách đối với học viên đào tạo sĩ quan dự bị và sĩ quan dự bị.

36

Thông tư liên tịch

171/2002/TTLT-BQP-BYT

28/11/2002

Hướng dẫn thực hiện kiểm tra sức khỏe sĩ quan dự bị và người được tuyển chọn đi đào tạo sĩ quan dự bị.

37

Thông tư

14/2003/TT-BQP

22/02/2003

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 26/2002/NĐ-CP ngày 21/3/2002 của Chính phủ về sĩ quan dự bị Quân đội nhân dân Việt Nam.

38

Thông tư

177/2011/TT-BQP

19/9/2011

Quy định đối tượng, điều kiện, nguyên tắc, trình tự, thủ tục tham gia dự án phát triển nhà ở ưong Quân đội.

39

Thông tư

225/2013/TT-BQP

26/12/2013

Quy định tên gọi, nhóm chức vụ, cấp bậc quân hàm cao nhất của sĩ quan thuộc ELINCO và Công ty MISOFT/Viện KH&CNQS.

40

Thông tư

238/2013/TT-BQP

26/12/2013

Quy định tên gọi, nhóm chức vụ, cấp bậc quân hàm cao nhất của sĩ quan Công ty xây dựng và khai khoáng Việt Bắc/Quân khu 1.

41

Thông tư

237/2013/TT-BQP

26/12/2013

Quy định tên gọi, nhóm chức vụ, cấp bậc quân hàm cao nhất của sĩ quan Công ty Duyên Hải, Công ty cổ phần 3/2, 369, 389/Quân khu 3.

9. Lĩnh vực khen thưởng

42

Thông tư

42/2003/TT-BQP

02/5/2003

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 56/1998/NĐ-CP ngày 30/7/1998 của Chính phủ về khen thưởng trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

10. Lĩnh vực công tác kỹ thuật

43

Chỉ thị

253/1990/CT-QP

30/10/1990

Về xây dựng kho cất giữ đạn dược làm mẫu của Cục Quân khí và Quân khu 3.

44

Chỉ thị

59/2005/CT-BQP

14/01/2005

Hưởng ứng tuần lễ Quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ hằng năm.

45

Chỉ thị

28/2007/CT-BQP

14/02/2007

Về việc tăng cường công tác kiểm tra, quản lý xe - máy quân sự.

46

Quyết định

181/2008/QĐ-BQP

25/12/2008

Ban hành quy chế thi nâng bậc thợ kỹ thuật trong Quân đội.

11. Lĩnh vực công tác hậu cần - quân y

47

Thông tư

27/2009/TT-BQP

16/6/2009

Quy định về chế độ quản lý, điều trị góp phần chăm sóc sức khỏe đối với quân nhân, công nhân, viên chức quốc phòng tại ngũ bị suy thận mạn tính phải lọc máu chu kỳ trong Quân đội.

12. Lĩnh vực Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng

48

Quyết định

283/2003/QĐ-BQP

25/11/2003

Quy định công nhận chuẩn chính đo lường của Bộ Quốc phòng.

49

Thông tư

79/2009/TT-BQP

21/9/2009

Ban hành Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/QS 1420:2008, Máy thu vô tuyến điện sóng cực ngắn PRC 1187.

50

Thông tư

119/2010/TT-BQP

24/9/2010

Ban hành Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/QS 1166: 2010 máy thu 1COM IC-PCR1000 phân cấp chất lượng.

51

Thông tư

120/2010/TT-BQP

24/9/2010

Ban hành Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/QS 1090:2010 máy thu ICOM IC-R9000 phân cấp chất lượng.

52

Thông tư

125/2010HT-BQP

24/9/2010

Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1165:2010 máy thu ICOM IC-R71- phân cấp chất lượng.

53

Thông tư

127/2011/TT-BQP

15/7/2011

Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 583:2011, Máy thu sóng ngắn 102E sau sửa chữa - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra.

54

Thông tư

128/2011/TT-BQP

15/7/2011

Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 665:2011, Máy thu phát sóng cực ngắn P-105M sau sửa chữa - Yêu cầu kỹ thuật vả phương pháp kiểm tra.

55

Thông tư

129/2011/TT-BQP

15/7/2011

Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/ỌS 664:2011, Máy thu phát sóng ngắn P-50 (P-50D) sau sửa chữa - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra.

56

Thông tư

167/2011/TT-BQP

01/9/2011

Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 902:2011, Máy thu phát sóng cực ngắn P-158.

57

Thông tư

28/2013/TT-BQP

09/4/2013

Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 582:2013, Máy thu phát sóng ngắn P250-M2 sau sửa chữa - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra.

58

Thông tư

77/2014/TT-BQP

02/7/2014

Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 827:2014. Máy thu dải rộng ICOM IC-R9000 sau sửa chữa - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra.

59

Thông tư

136/2014/TT-BQP 06/10/2014

Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 919:2014, Máy thu sóng ngắn P1521 sau sửa chữa - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra.

13. Lĩnh vực khoa học, công nghệ và môi trường

60

Thông tư

02/2010/TT-BQP

11/01/2010

Sửa đổi, bổ sung Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng tới năm 2010, định hướng đến năm 2020.

61

Thông tư

23/2010/TT-BQP

05/3/2010

Quy định về xây dựng, xét duyệt, quản lý, triển khai dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ Quốc phòng.

62

Thông tư

24/2010/TT-BQP

05/3/2010

Quy định đánh giá ngiệm thu dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ Quốc phòng.

14. Hành chính - Văn thư - Bảo mật

63

Quyết định

48/2003/QĐ-BQP

08/5/2003

Danh mục bí mật nhà nước độ Mật thuộc phạm vi Quốc phòng.

64

Quyết định

46/2004/QĐ-BQP

13/4/2004

Danh mục bí mật quốc phòng thuộc Tổng cục Kỹ thuật.

65

Quyết định

75/2004/QĐ-BQP

01/6/2004

Danh mục bí mật thuộc Tổng cục II.

66

Quyết định

81/2004/QĐ-BQP

14/6/2004

Về Danh mục bí mật thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng.

67

Quyết định

98/2004/QĐ-BQP

14/7/2004

Danh mục bí mật độ "Tuyệt mật", "Tối mật","Mật" thuộc Tổng cục Hậu cần.

68

Quyết định

103/2004/QĐ-BQP

28/7/2004

Danh mục bí mật thuộc Cục Tài chính.

69

Quyết định

105/2004/QĐ-BQP

02/8/2004

Danh mục bí mật thuộc Cục Kế hoạch và Đầu tư.

70

Quyết định

106/2004/QĐ-BQP

02/8/2004

Danh mục bí mật thuộc Cục Kinh tế.

71

Quyết định

119/2004/QĐ-BQP

07/9/2004

Danh mục bí mật thuộc Bộ Tổng Tham mưu.

72

Quyết định

143/2004/QĐ-BQP

22/10/2004

Danh mục bí mật thuộc Cục Khoa học công nghệ và Môi trường.

73

Quyết định

145/2004/QĐ-BQP

02/11/2004

Danh mục bí mật thuộc Cục Đối ngoại.

74

Quyết định

149/2004/QĐ-BQP 10/11/2004

Danh mục bí mật thuộc Tổng cục Chính trị.

75

Quyết định

17/2005/QĐ-BQP

26/01/2005

Ban hành Danh mục bí mật thuộc Cục Điều tra hình sự.

76

Quyết định

57/2005/QĐ-BQP

18/5/2005

Ban hành Danh mục bí mật thuộc Binh chủng Công binh.

77

Quyết định

59/2005/QĐ-BQP

18/5/2005

Ban hành Danh mục bí mật thuộc Binh chủng Pháo binh.

78

Quyết định

60/2005/QĐ-BQP

18/5/2005

Ban hành Danh mục bí mật thuộc Binh chủng Đặc công.

79

Quyết định

61/2005/QĐ-BQP

18/5/2005

Ban hành Danh mục bí mật thuộc Binh chủng Hóa học.

80

Quyết định

62/2005/QĐ-BQP

18/5/2005

Ban hành Danh mục bí mật thuộc Binh chủng Tăng Thiết giáp.

81

Quyết định

63/2005/QĐ-BQP

18/5/2005

Ban hành Danh mục bí mật thuộc Binh chủng Thông tin.

82

Quyết định

80/2005/QĐ-BQP

15/6/2005

Ban hành Danh mục bí mật thuộc các Quân đoàn.

83

Quyết định

81/2005/QĐ-BQP

15/6/2005

Ban hành danh mục bí mật thuộc các Quân khu.

84

Quyết định

101/2005/QĐ-BQP

18/7/2005

Hợp nhất, giải thể và chuyển giao nhiệm vụ một số Hội đồng và Ban chỉ đạo thuộc Bộ Quốc phòng.

85

Quyết định

142/2005/QĐ-BQP

28/9/2005

Ban hành Danh mục bí mật thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân.

86

Quyết định

143/2005/QĐ-BQP

28/9/2005

Ban hành Danh mục bí mật thuộc Bộ đội Biên phòng.

87

Quyết định

160/2005/QĐ-BQP 13/10/2005

Ban hành Danh mục bí mật thuộc Binh đoàn 12.

88

Quyết định

161/2005/QĐ-BQP

13/10/2005

Ban hành Danh mục bí mật thuộc Binh đoàn 16.

89

Quyết định

162/2005/QĐ-BQP 13/10/2005

Ban hành Danh mục bí mật thuộc Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

90

Quyết định

163/2005/QĐ-BQP

13/10/2005

Ban hành Danh mục bí mật thuộc Thanh tra Bộ Quốc phòng.

91

Quyết định

164/2005/QĐ-BQP

13/10/2005

Ban hành Danh mục bí mật thuộc Viện kiểm sát quân sự Trung ương.

92

Quyết định

165/2005/QĐ-BQP 13/10/2005

Ban hành Danh mục bí mật thuộc Tòa án quân sự Trung ương.

93

Quyết định

166/2005/QĐ-BQP 13/10/2005

Ban hành Danh mục bí mật cúa Cục Thi hành án.

94

Quyết định

167/2005/QĐ-BQP 13/10/2005

Ban hành Danh mục bí mật của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

95

Quyết định

168/2005/QĐ-BQP

13/10/2005

Ban hành Danh mục bí mật của Bệnh viện Quân y 175.

96

Quyết định

169/2005/QĐ-BQP 13/10/2005

Ban hành Danh mục bí mật của Viện Y học cổ truyền quân dội.

97

Quyết định

192/2005/QĐ-BQP

08/12/2005

Ban hành Danh mục bí mật thuộc Học viện Quốc phòng.

98

Quyết định

196/2005/QĐ-BQP

09/12/2005

Ban hành Danh mục bí mật thuộc Học viện Lục quân.

99

Quyết định

198/2005/QĐ-BQP

09/12/2005

Ban hành Danh mục bí mật thuộc Học viện Quân y.

100

Quyết định

200/2005/QĐ-BQP

09/12/2005

Ban hành Danh mục bí mật thuộc Trường Sĩ quan Lục quân 1.

101

Quyết định

201/2005/QĐ-BQP

09/12/2005

Ban hành Danh mục bí mật thuộc Trường Sĩ quan Lục quân 2.

102

Quyết định

206/2005/QĐ-BQP

20/12/2005

Ban hành Quy định ban hành và quản lý văn bản hành chính.

103

Quyết định

215/2005/QĐ-BQP

31/12/2005

Ban hành Danh mục bí mật thuộc Viện Chiến lược quân sự.

104

Quyết định

216/2005/QĐ-BQP

31/12/2005

Ban hành Danh mục bí mật thuộc Viện Lịch sử quân sự Việt Nam.

105

Quyết định

218/2005/QĐ-BQP

31/12/2005

Ban hành Danh mục bí mật thuộc Trung tâm Thông tin khoa học - công nghệ - môi trường.

106

Quyết định

24/2006/QĐ-BQP

20/01/2006

Danh mục bí mật thuộc Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga.

107

Chỉ thị

52/2006/CT-BQP

20/6/2006

Giảm văn bản, giấy tờ hành chính trong các cơ quan, đơn vị Quân đội.

108

Quyết định

165/2006/QĐ-BQP

28/9/2006

Danh mục bí mật ngành Bào vệ an ninh Quân đội.

109

Quyết định

160/2007/QĐ-BQP

31/10/2007

Danh mục bí mật thuộc Tổng Công ty Bay dịch vụ Việt Nam.

110

Quyết định

163/2007/QĐ-BQP

31/10/2007

Danh mục bí mật thuộc Viện Thiết kế - Bộ Quốc phòng.

111

Chỉ thị

187/2007/CT-BQP

13/12/2007

Thực hiện Quy chế văn hóa công sở trong các cơ quan, đơn vị Quân đội nhân dân Việt Nam.

112

Quyết định

190/2007/QĐ-BQP

14/12/2007

Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước trong lĩnh vực quốc phòng, quân sự.

113

Quyết định

127/2008/QĐ-BQP

09/9/2008

Quản lý lưu trữ.

114

Thông tư

28/2010/TT-BQP

24/3/2010

Quy định về Danh mục bí mật thuộc Cục Bản đồ.

115

Thông tư

29/2010/TT-BQP

24/3/2010

Quy định về giảm, giải mật một số thông tin thuộc Cục Bản đồ.

116

Thông tư

178/2011/TT-BQP

26/9/2011

Quy định Danh mục bí mật thuộc Viện Khoa học và Công nghệ quân sự.

117

Thông tư

104/2012/TT-BQP

26/10/2012

Quy định Danh mục bí mật thuộc Cục Cảnh sát biển.

118

Thông tư

23/2014/TT-BQP

06/5/2014

Quy định Danh mục bí mật thuộc Quân chủng Hải quân.

119

Thông tư

99/2014/TT-BQP

23/7/2014

Quy định Danh mục bí mật thuộc Tổng Công ty Đông Bắc.

120

Thông tư

162/2014/TT-BQP

11/11/2014

Quy định Danh mục bí mật của Tổng Công ty Xuất nhập khẩu Tổng hợp Vạn Xuân.

121

Thông tư

166/2014/TT-BQP

28/11/2014

Quy định Danh mục bí mật của Tổng Công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Bộ Quốc phòng.

122

Thông tư

167/2014/TT-BQP

28/11/2014

Quy định Danh mục bí mật thuộc Trường Sĩ quan Chính trị.

123

Thông tư

48/2015/TT-BQP

19/6/2015

Quy định Danh mục bí mật thuộc Học viện Chính trị (Mật).

124

Thông tư

29/2015/TT-BQP

19/6/2015

Quy định Danh mục bí mật thuộc Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Mật).

125

Thông tư

131/2017/TT-BQP

12/5/2017

Quy định Danh mục bí mật thuộc Học viện Hậu cần.

126

Thông tư

170/2017/TT-BQP

17/7/2017

Quy định Danh mục bí mật nhà nước thuộc Binh đoàn 15.

127

Thông tư

173/2017/TT-BQP

17/7/2017

Quy định Danh mục bí mật thuộc Học viện Kỹ thuật quân sự.

Phụ lục II
DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT BÃI BỎ MỘT PHẦN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 121/2020/TT-BQP ngày 08 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng)
___________

 

STT

Hình thức văn bản

Số văn bản

Thời gian ban hành

Trích yếu nội dung văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lĩnh vực Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng

1

Quyết định

45/2002/QĐ-BQP

21/3/2002

Ban hành tiêu chuẩn ngành 06 TCN 919:2001 tổ hợp định hướng PSL và 06 TCN 920:2001 Máy thu AR-7030 sau sửa chữa - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra

Hiện nay Máy thu AR-7030 không còn trong biên chế sử dụng.

2

Quyết định

311/2003/QĐ-BQP 31/12/2003

Ban hành tiêu chuẩn quân sự cấp A: TQSA 987:2002 máy thu IC-RSC sửa chữa; TQSA 988:2002 máy thu. IC-R8500 sửa chữa TQSA 989:2002 máy thu IC-R75 sửa chữa, yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra cho cả 3 loại trên

Hiện nay Máy thu IC-RSC không còn trong biên chế sử dụng.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi