Quyết định 839/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công nhận thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang là đô thị loại III

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ XÂY DỰNG
--------------------
Số: 839/QĐ-BXD
                 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------
Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2012

 
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang là đô thị loại III
------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
 
 
Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18/4/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/2/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ về phân loại đô thị;
Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang tại Tờ trình số 84/TTr-UBND ngày 07/9/2012 về việc đề nghị công nhận thị xã Hà Tiên là đô thị loại III trực thuộc tỉnh Kiên Giang;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Phát triển đô thị,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Công nhận thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang là đô thị loại III.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Hà Tiên và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:        
- Như Điều 2;    
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Nội vụ, TC, QP,
VH-TT&DL, CT;
- Các Sở: XD, Nội vụ tỉnh Kiên Giang;
- Lưu: VT, Cục PTĐT (03).   
BỘ TRƯỞNG
 
 
(đã ký)
 
 
Trịnh Đình Dũng

            
Thuộc tính văn bản
Quyết định 839/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công nhận thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang là đô thị loại III
Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựng Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 839/QĐ-BXD Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 17/09/2012 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Hành chính
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản khác
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!