Quyết định 68/QĐ-VKSTC chuyển Phòng Truyền hình Kiểm sát nhân dân từ Tạp chí Kiểm sát sang Báo Bảo vệ pháp luật

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO
_______

Số: 68/QĐ-VKSTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chuyển Phòng Truyền hình Kiểm sát nhân dân từ Tạp chí Kiểm sát sang Báo Bảo vệ pháp luật

____________

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

 

Căn cứ Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014;

Căn cứ Nghị quyết số 951/NQ-UBTVQH13 ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn Quyết định của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về bộ máy làm việc của Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

Căn cứ Nghị quyết số 13-NQ/BCSĐ ngày 08 tháng 6 năm 2021 của Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Nghị quyết số 28/NQ-UBKS ngày 25 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban Kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc chuyển nhiệm vụ làm Truyền hình Kiểm sát nhân dân từ Tạp chí Kiểm sát sang Báo Bảo vệ pháp luật;

Căn cứ Kế hoạch số 90/KH-VKSTC ngày 23 tháng 7 năm 2021 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc thực hiện chuyển nhiệm vụ làm Truyền hình Kiểm sát nhân dân từ Tạp chí Kiểm sát sang Báo Bảo vệ pháp luật;

Xét đề nghị của Tổng Biên tập Tạp chí Kiểm sát, Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Chuyển Phòng Truyền hình Kiểm sát nhân dân thuộc Tạp chí Kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân tối cao sang Báo Bảo vệ pháp luật Viện kiểm sát nhân dân tối cao, kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2021.

Điều 2. Phòng Truyền hình Kiểm sát nhân dân thuộc Báo Bảo vệ pháp luật có nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 07/QĐ-VKSTC-V9 ngày 13 tháng 01 năm 2014 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc thành lập phòng Truyền hình Kiểm sát nhân dân; thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao và lãnh đạo Báo Bảo vệ pháp luật.

Điều 3. Tạp chí Kiểm sát và Báo Bảo vệ pháp luật có trách nhiệm sửa đổi, bổ sung quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị phù hợp với chức năng, nhiệm vụ mới được phân công; phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ trình lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê duyệt.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Tổng Biên tập Tạp chí Kiểm sát và Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật Viện kiểm sát nhân dân tối cao chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Lãnh đạo VKSNDTC;

- Đảng ủy cơ quan VKSNDTC;

- Lưu: VT,V15.

VIỆN TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Lê Minh Trí

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 68/QĐ-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc chuyển Phòng Truyền hình Kiểm sát nhân dân từ Tạp chí Kiểm sát sang Báo Bảo vệ pháp luật
Cơ quan ban hành: Viện kiểm sát nhân dân tối cao Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 68/QĐ-VKSTC Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Minh Trí
Ngày ban hành: 27/07/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Hành chính , Tư pháp-Hộ tịch
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!