Quyết định 6640/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc công bố bổ sung các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

Số: 6640/QĐ-BCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỔ SUNG CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

---------

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ tại Công văn số 1071/TTg-TCCV ngày 30 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Quyết định số 3907/QĐ-BCT ngày 05 tháng 8 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương;

Căn cứ công văn số 185/CCTTHC ngày 08 tháng 9 năm 2009 của Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát và công bố bổ sung các thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Bộ Công Thương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 07 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương bổ sung vào Bộ thủ tục hành chính đã công bố tại Quyết định số 3907/QĐ-BCT ngày 05 tháng 8 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.
Điều 2. Trường hợp thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu lực và các thủ tục hành chính mới được ban hành thì áp dụng đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.
Điều 3. Tổ Công tác thực hiện Đề án 30 của Bộ Công Thương có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Vụ, Cục, đơn vị có liên quan thường xuyên cập nhật để trình Bộ trưởng công bố những thủ tục hành chính nêu tại Điều 2 Quyết định này. Thời hạn cập nhật hoặc loại bỏ thủ tục hành chính này chậm nhất không quá 10 ngày kể từ ngày văn bản quy định thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký
Điều 5. Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 30 và Thủ trưởng các Vụ, Cục, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- VPCP (Tổ Công tác chuyên trách);
- Lãnh đạo Bộ;
- Đăng tải lên Website của Bộ;
- Lưu: VT, Tổ 30, VP.

BỘ TRƯỞNG
Vũ Huy Hoàng

DANH MỤC

BỔ SUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 6640/QĐ-BCT ngày 29 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

STT

Tên thủ tục hành chính

Ngành, lĩnh vực

Đơn vị thực hiện

1

Cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ

Thương mại quốc tế

Sở Kế hoạch và Đầu tư – UBND cấp tỉnh

2

Sửa đổi, bổ sung Giấy phép lập cơ sở bán lẻ

Thương mại quốc tế

Sở Kế hoạch và Đầu tư – UBND cấp tỉnh

3

Xác nhận doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn sản xuất lắp ráp xe gắn máy

Công nghiệp

Vụ Công nghiệp nặng

4

Thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất tiền chất thuốc nổ

Vật liệu nổ công nghiệp

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp

5

Cấp Giấy phép Dịch vụ nổ mìn

Vật liệu nổ công nghiệp

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp

6

Điều chỉnh Giấy phép Dịch vụ nổ mìn

Vật liệu nổ công nghiệp

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp

7

Thu hồi Giấy phép Dịch vụ nổ mìn

Vật liệu nổ công nghiệp

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp

thuộc tính Quyết định 6640/QĐ-BCT

Quyết định 6640/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc công bố bổ sung các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương
Cơ quan ban hành: Bộ Công ThươngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:6640/QĐ-BCTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Vũ Huy Hoàng
Ngày ban hành:29/12/2009Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hành chính
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi