Quyết định 618/QĐ-UBDT 2020 thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

ỦY BAN DÂN TỘC

______

Số: 618/QĐ-UBDT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020 của Ủy ban Dân tộc

________________

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

 

Căn cứ Nghị định số 13/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 1005/QĐ-UBDT ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Quyết định 533/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020 của Ủy ban Dân tộc;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020 của Ủy ban Dân tộc, cụ thể như sau:

Đoàn kiểm tra số 1

1. Ông Lý Bình Huy, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Trưởng đoàn;

2. Ông Vũ Mạnh Trường, Trưởng phòng Nghiệp vụ 1, Thanh tra Ủy ban - Phó Trưởng đoàn;

3. Ông Nguyễn Văn Hanh, Trưởng phòng Kiểm soát thủ hành chính, Văn phòng Ủy ban - Thành viên;

4. Bà Bà Bùi Thị Hiền, Trưởng phòng Văn thư lưu trữ - Thành viên;

5. Bà Đoàn Thị Thu Hà, Chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ - Thư ký.

- Kiểm tra các đơn vị: Vụ Tuyên truyền; Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế. Do tình hình dịch bệnh và thiên tai diễn biến phức tạp, Đoàn kiểm tra sẽ không làm việc trực tiếp tại Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế, đề nghị Ban Dân tộc tỉnh xây dựng báo cáo kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020 gửi về Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Ủy ban Dân tộc (qua Vụ Tổ chức cán bộ ) để tổng hợp báo cáo.

Đoàn kiểm tra số 2

1. Ông Phạm Thúc Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Trưởng đoàn

2. Ông Nguyễn Đắc Hậu, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp - Thành viên

3. Ông Nguyễn Hoàng Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin - Thành viên

4. Bà Bùi Thị Hiền, Trưởng phòng Văn thư lưu trữ - Thành viên;

5. Ông Nông Hồng Thái, Chuyên viên chính Vụ Tổ chức cán bộ - Thư ký

- Kiểm tra các đơn vị: Vụ Hợp tác quốc tế; Nhà khách dân tộc.

Đoàn kiểm tra số 3

1. Bà Lù Thị Lai, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Trưởng đoàn;

2. Bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính - Phó Trưởng đoàn;

3. Ông Lê Văn Hùng, Trưởng phòng ứng dụng và Cơ sở dữ liệu - Trung tâm thông tin - Thành viên;

4. Bà Bùi Thị Hiền, Trưởng phòng Văn thư lưu trữ - Thành viên;

5. Ông Nguyễn Thanh Tùng, Chuyên viên chính Vụ Tổ chức cán bộ - Thư ký.

- Kiểm tra các đơn vị: Vụ Pháp chế; Trung tâm Thông tin.

Điều 2. Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra trực tiếp tại mỗi đơn vị không quá 3 ngày làm việc. Thời gian kiểm tra và địa điểm kiểm tra do Trưởng đoàn kiểm tra thống nhất với các vụ, đơn vị. Thời gian thực hiện kiểm tra đến hết ngày 30/11/2020.

- Đoàn kiểm tra có trách nhiệm xây dựng lịch kiểm tra, thông báo lịch kiểm tra cho các đơn vị, tổ chức kiểm tra các nội dung theo Quyết định số 533/QĐ-UBDT ngày 18/9/2020 về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020 của Ủy ban Dân tộc, báo cáo kết quả kiểm tra trước ngày 05/12/2020 với Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của UBDT (qua Vụ Tổ chức cán bộ); kiến nghị, đề xuất phương án, xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra.

- Các đơn vị được kiểm tra có trách nhiệm xây dựng báo cáo theo đề cương tại phụ lục 1, phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết định số 533/QĐ-UBDT ngày 18/9/2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; bố trí nhân sự, thời gian, địa điểm làm việc với Đoàn kiểm tra.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Ủy ban, Vụ trưởng vụ Tổ chức cán bộ, Trưởng Đoàn kiểm tra, các thành viên Đoàn kiểm tra, Thủ trưởng các vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc và Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT (để b/c);

- Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Cổng TT điện tử UBDT;

- Lưu: VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

 

Nông Quốc Tuấn

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 618/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020 của Ủy ban Dân tộc
Cơ quan ban hành:Ủy ban Dân tộcSố công báo: Đang cập nhật
Số hiệu:618/QĐ-UBDTNgày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nông Quốc Tuấn
Ngày ban hành:22/10/2020Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức , Hành chính
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Nội dung bản dịch tiếng Anh đang được cập nhật. Nếu Quý khách cần hỗ trợ nhanh hơn vui lòng nhấp vào nút dưới đây:
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!