Quyết định 587/QĐ-BKHCN Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải VB
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 587/QĐ-BKHCN

Quyết định 587/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa thuộc phạm vi thực hiện của Bộ Khoa học và Công nghệ
Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:587/QĐ-BKHCNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Xuân Định
Ngày ban hành:09/03/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Hành chính

TÓM TẮT VĂN BẢN

Hướng dẫn thủ tục cấp GCN đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức KH-CN

Ngày 09/3/2020, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định 587/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa thuộc phạm vi thực hiện của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Cụ thể, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ gồm 04 bước sau:

Bước thứ nhất, Bộ phận Một cửa tiếp nhận và chuyển hồ sơ trong 01 ngày làm việc.

Bước thứ hai, xử lý hồ sơ của đơn vị chuyên môn trong 11 ngày làm việc. Ở bước này, chuyên viên Văn phòng đăng ký sẽ thẩm định hồ sơ, xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ; Lấy ý kiến các cơ quan có liên quan (nếu xét thấy cần thiết) trong 09 ngày làm việc.

Sau đó, Lãnh đạo Văn phòng đăng ký xem xét, trình Lãnh đạo Bộ dự thảo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ hoặc văn bản về việc không chấp thuận cấp Giấy chứng nhận.

Bước thứ ba, Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định trong 02 ngày làm việc và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ hoặc văn bản về việc không chấp thuận cấp Giấy chứng nhận (nêu rõ lý do).

Bước thứ tư, Bộ phận Một cửa trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính sau khi tổ chức, cá nhân đã nộp phí thẩm định.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 587/QĐ-BKHCN tại đây

tải Quyết định 587/QĐ-BKHCN

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

____________________

Số: 587/QĐ-BKHCN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________________

Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2020  

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính

theo cơ chế một cửa thuộc phạm vi thực hiện của Bộ Khoa học và Công nghệ

(Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ)

_______________________________________

BỘ TRƯỞNG

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (gọi tắt là Nghị định số 61/2018/NĐ-CP);

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP;

Xét đề nghị của Giám đốc Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ và Chánh Văn phòng Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

 Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa thuộc phạm vi thực hiện của Bộ Khoa học và Công nghệ (lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ gồm 17 thủ tục hành chính liên quan đến đăng ký hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ; chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao, nghiên cứu và phát triển công nghệ cao, doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ cao, cơ sở ươm tạo công nghệ cao, cơ sở ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Giám đốc Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);

- Trung tâm CNTT;

- Lưu: VT, VPĐK, VP.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

Đã ký

 

 

Lê Xuân Định

 
 

Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa thuộc phạm vi thực hiện của Bộ Khoa học và Công nghệ

 (Kèm theo Quyết định số 587/QĐ-BKHCN ngày 09 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

 

 

1. Thủ tục cho phép thành lập và phê duyệt điều lệ của tổ chức khoa học và công nghệ có vốn nước ngoài (45 ngày)

 

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Đơn vị/

Người thực hiện

Thời hạn xử lý

Biểu mẫu/Kết quả

Ghi chú

Bước 1

Tiếp nhận và chuyển hồ sơ

Bộ phận Một cửa

01 ngày

- Đối với tổ chức, cá nhân (trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp luật):

+ Giấy tiếp nhận hồ sơ hẹn trả kết quả (nếu hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ theo quy định);

+ Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu hồ sơ chưa đầy đủ thành phần theo quy định);

+ Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (nêu rõ lý do).

- Đối với đơn vị chuyên môn:

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ của BPMC (BPMC) với Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ (VPĐK).

 

Bước 2

Xử lý hồ sơ của đơn vị chuyên môn

VPĐK

39 ngày

 

 

Bước 2.1

Phân công chuyên viên xử lý hồ sơ

Lãnh đạo VPĐK

01 ngày

 

 

Bước 2.2

Thẩm định hồ sơ

- Xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ;

- Lấy ý kiến của các Bộ, ngành và các cơ quan liên quan.

Chuyên viên/

Lãnh đạo VPĐK

35 ngày

- Văn bản đề nghị tổ chức, cá nhân  sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có) (gửi BPMC để biết).

 - Văn bản lấy ý kiến của các Bộ, ngành và các cơ quan liên quan.

- Dự thảo văn bản về việc chấp thuận hay không chấp thuận thành lập và phê duyệt điều lệ của tổ chức khoa học và công nghệ có vốn nước ngoài.

- Thời gian gửi văn bản đề nghị tổ chức, cá nhân sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có) trong vòng 03 ngày.

- Thời gian bổ sung, hoàn thiện hồ sơ của tổ chức, cá nhân không được tính vào thời gian giải quyết hồ sơ.

Bước 2.3

Lãnh đạo VPĐK xem xét, trình Lãnh đạo Bộ

Lãnh đạo VPĐK

03 ngày

Dự thảo văn bản về việc chấp thuận hay không chấp thuận thành lập và phê duyệt điều lệ của tổ chức khoa học và công nghệ có vốn nước ngoài.

 

Bước 3

 

Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định

Lãnh đạo Bộ

 

04 ngày

 

Văn bản về việc chấp thuận hay không chấp thuận thành lập và phê duyệt điều lệ của tổ chức khoa học và công nghệ có vốn nước ngoài.

Văn thư VPĐK chuyển kết quả ngay trong ngày đến BPMC (có ký nhận với BPMC)

Bước 4

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

Bộ phận Một cửa

01 ngày

Văn bản về việc chấp thuận hay không chấp thuận thành lập và phê duyệt điều lệ của tổ chức khoa học và công nghệ có vốn nước ngoài (đã ký và đóng dấu).

 

Tổng thời gian giải quyết

45 ngày

 

Kể từ ngày hồ sơ đầy đủ, hợp lệ

 

 

2. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ (15 ngày làm việc)

 

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Đơn vị/

Người thực hiện

Thời hạn xử lý

Biểu mẫu/Kết quả

Ghi chú

Bước 1

Tiếp nhận và chuyển hồ sơ

Bộ phận Một cửa

01 ngày

- Đối với tổ chức, cá nhân (trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp luật):

+ Giấy tiếp nhận hồ sơ hẹn trả kết quả (nếu hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ theo quy định);

+ Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu hồ sơ chưa đầy đủ thành phần theo quy định);

+ Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (nêu rõ lý do);

- Đối với đơn vị chuyên môn:

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ của BPMC với VPĐK.

 

Bước 2

Xử lý hồ sơ của đơn vị chuyên môn

VPĐK

11 ngày

 

 

Bước 2.1

Phân công chuyên viên xử lý hồ sơ

Lãnh đạo VPĐK

01 ngày

 

 

Bước 2.2

Thẩm định hồ sơ:

- Xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ;

- Lấy ý kiến các cơ quan có liên quan (nếu xét thấy cần thiết).

 

Chuyên viên/

Lãnh đạo VPĐK

09 ngày

- Văn bản đề nghị tổ chức, cá nhân  sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có) (gửi BPMC để biết).

- Văn bản lấy ý kiến các cơ quan có liên quan (nếu xét thấy cần thiết).

- Dự thảo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ hoặc văn bản về việc không chấp thuận cấp Giấy chứng nhận.

- Thời gian gửi văn bản đề nghị tổ chức, cá nhân sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có) trong vòng 03 ngày.

- Thời gian bổ sung, hoàn thiện hồ sơ của tổ chức, cá nhân không được tính vào thời gian giải quyết hồ sơ.

Bước 2.3

Lãnh đạo VPĐK xem xét, trình Lãnh đạo Bộ

Lãnh đạo VPĐK

01 ngày

Dự thảo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ hoặc văn bản về việc không chấp thuận cấp Giấy chứng nhận.

 

Bước 3

 

Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định

Lãnh đạo Bộ

 

02 ngày

 

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ hoặc văn bản về việc không chấp thuận cấp Giấy chứng nhận (nêu rõ lý do).

Văn thư VPĐK chuyển kết quả ngay trong ngày đến BPMC (có ký nhận với BPMC)

Bước 4

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

Bộ phận Một cửa

01 ngày

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ hoặc văn bản về việc không chấp thuận cấp Giấy chứng nhận (đã ký và đóng dấu).

Trả kết quả sau khi tổ chức, cá nhân đã nộp phí thẩm định

Tổng thời gian giải quyết

15 ngày làm việc

 

Kể từ ngày hồ sơ đầy đủ, hợp lệ

 

 

3. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ (10 ngày làm việc)

 

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Đơn vị/

Người thực hiện

Thời hạn xử lý

Biểu mẫu/Kết quả

Ghi chú

Bước 1

Tiếp nhận và chuyển hồ sơ

Bộ phận Một cửa

01 ngày

- Đối với tổ chức, cá nhân (trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp luật):

+ Giấy tiếp nhận hồ sơ, hẹn trả kết quả (nếu hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ theo quy định);

+ Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu hồ sơ chưa đầy đủ thành phần theo quy định);

+ Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (nêu rõ lý do).

- Đối với đơn vị chuyên môn:

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ của BPMC với VPĐK.

 

Bước 2

Xử lý hồ sơ của đơn vị chuyên môn

VPĐK

06 ngày

 

 

Bước 2.1

Phân công chuyên viên xử lý hồ sơ

Lãnh đạo VPĐK

01 ngày

 

 

Bước 2.2

Thẩm định hồ sơ:

- Xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ;

- Lấy ý kiến các cơ quan có liên quan (nếu xét thấy cần thiết).

 

Chuyên viên/

Lãnh đạo VPĐK

04 ngày

- Văn bản đề nghị tổ chức, cá nhân  sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có) (gửi BPMC để biết).

- Văn bản lấy ý kiến các cơ quan có liên quan (nếu xét thấy cần thiết).

- Dự thảo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ hoặc văn bản về việc không chấp thuận cấp lại Giấy chứng nhận.

- Thời gian gửi văn bản đề nghị tổ chức, cá nhân sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có) trong vòng 03 ngày.

- Thời gian bổ sung, hoàn thiện hồ sơ của tổ chức, cá nhân không được tính vào thời gian giải quyết hồ sơ.

Bước 2.3

Lãnh đạo VPĐK xem xét, trình Lãnh đạo Bộ

Lãnh đạo VPĐK

01 ngày

Dự thảo Giấy chứng nhận cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ hoặc văn bản về việc không chấp thuận cấp lại Giấy chứng nhận

 

Bước 3

 

Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định

Lãnh đạo Bộ

 

02 ngày

 

Giấy chứng nhận cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ hoặc văn bản về việc không chấp thuận cấp lại Giấy chứng nhận

Văn thư VPĐK chuyển kết quả ngay trong ngày đến BPMC (có ký nhận với BPMC)

Bước 4

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

Bộ phận Một cửa

01 ngày

Giấy chứng nhận cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ hoặc văn bản về việc không chấp thuận cấp lại Giấy chứng nhận

Trả kết quả sau khi tổ chức, cá nhân đã nộp phí thẩm định

Tổng thời gian giải quyết

10 ngày làm việc

 

Kể từ ngày hồ sơ đầy đủ, hợp lệ

 

 

4. Thủ tục cấp thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ (10 ngày làm việc)

 

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Đơn vị/

Người thực hiện

Thời hạn xử lý

Biểu mẫu/Kết quả

Ghi chú

Bước 1

Tiếp nhận và chuyển hồ sơ

Bộ phận Một cửa

01 ngày

- Đối với tổ chức, cá nhân (trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp luật):

+ Giấy tiếp nhận hồ sơ, hẹn trả kết quả (nếu hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ theo quy định);

+ Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu hồ sơ chưa đầy đủ thành phần theo quy định);

+ Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (nêu rõ lý do).

- Đối với đơn vị chuyên môn:

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ của BPMC với VPĐK.

 

Bước 2

Xử lý hồ sơ của đơn vị chuyên môn

VPĐK

06 ngày

 

 

Bước 2.1

Phân công chuyên viên xử lý hồ sơ

Lãnh đạo VPĐK

01 ngày

 

 

Bước 2.2

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên/

Lãnh đạo VPĐK

04 ngày

- Văn bản đề nghị tổ chức, cá nhân  sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có) (gửi BPMC để biết).

- Lấy ý kiến các cơ quan có liên quan (nếu xét thấy cần thiết).

- Dự thảo thay đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ hoặc văn bản về việc không chấp thuận cấp thay đổi, bổ sung Giấy chứng nhận.

- Thời gian gửi văn bản đề nghị tổ chức, cá nhân sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có) trong vòng 03 ngày.

- Thời gian bổ sung, hoàn thiện hồ sơ của tổ chức, cá nhân không được tính vào thời gian giải quyết hồ sơ.

Bước 2.3

Lãnh đạo VPĐK xem xét, trình Lãnh đạo Bộ

Lãnh đạo VPĐK

01 ngày

Dự thảo Giấy chứng nhận thay đổi, bổ sung Giấy chứng nhận hoạt động khoa học và công nghệ hoặc văn bản về việc không chấp thuận cấp thay đổi, bổ sung Giấy chứng nhận

 

Bước 3

 

Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định

Lãnh đạo Bộ

 

02 ngày

 

Giấy chứng nhận thay đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ hoặc văn bản về việc không chấp thuận cấp thay đổi, bổ sung Giấy chứng nhận.

Văn thư VPĐK chuyển kết quả ngay trong ngày đến BPMC (có ký nhận với BPMC)

Bước 4

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

Bộ phận Một cửa

01 ngày

Giấy chứng nhận thay đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ hoặc văn bản về việc không chấp thuận cấp thay đổi, bổ sung Giấy chứng nhận (đã ký và đóng dấu).

Trả kết quả sau khi tổ chức, cá nhân đã nộp phí thẩm định

Tổng thời gian giải quyết

10 ngày làm việc

 

Kể từ ngày hồ sơ đầy đủ, hợp lệ

 

 

5. Thủ tục cấp Giấy phép thành lập lần đầu cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài tại Việt Nam (60 ngày)  

 

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Đơn vị/

Người thực hiện

Thời hạn xử lý

Biểu mẫu/Kết quả

Ghi chú

Bước 1

Tiếp nhận và chuyển hồ sơ

Bộ phận Một cửa

01 ngày

- Đối với tổ chức, cá nhân (trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp luật):

+ Giấy tiếp nhận hồ sơ, hẹn trả kết quả (nếu hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ theo quy định);

+ Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu hồ sơ chưa đầy đủ thành phần theo quy định);

+ Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (nêu rõ lý do).

- Đối với đơn vị chuyên môn:

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ của BPMC với VPĐK.

 

Bước 2

Xử lý hồ sơ của đơn vị chuyên môn

VPĐK

54 ngày

 

 

Bước 2.1

Phân công chuyên viên xử lý hồ sơ

Lãnh đạo VPĐK

01 ngày

 

 

Bước 2.2

Thẩm định hồ sơ:

- Xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ;

- Lấy ý kiến các cơ quan có liên quan (nếu xét thấy cần thiết).

 

Chuyên viên/

Lãnh đạo VPĐK

50 ngày

- Văn bản đề nghị tổ chức, cá nhân  sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có) (gửi BPMC để biết).

- Văn bản lấy ý kiến các cơ quan có liên quan (nếu xét thấy cần thiết).

- Dự thảo Giấy phép thành lập cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài tại Việt Nam hoặc văn bản về việc không chấp thuận cấp Giấy phép

- Thời gian gửi văn bản đề nghị tổ chức, cá nhân sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có) trong vòng 03 ngày.

- Thời gian bổ sung, hoàn thiện hồ sơ của tổ chức, cá nhân không được tính vào thời gian giải quyết hồ sơ.

Bước 2.3

Lãnh đạo VPĐK xem xét, trình Lãnh đạo Bộ

Lãnh đạo VPĐK

03 ngày

Dự thảo Giấy phép thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài tại Việt Nam hoặc văn bản về việc không chấp thuận cấp Giấy phép

 

Bước 3

 

Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định

Lãnh đạo Bộ

 

04 ngày

 

Giấy phép thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài tại Việt Nam hoặc văn bản về việc không chấp thuận cấp Giấy phép.

Văn thư VPĐK chuyển kết quả ngay trong ngày đến BPMC (có ký nhận với BPMC)

Bước 4

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

Bộ phận Một cửa

01 ngày

Giấy phép thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài tại Việt Nam hoặc văn bản về việc không chấp thuận cấp Giấy phép (đã ký và đóng dấu).

Trả kết quả sau khi tổ chức, cá nhân đã nộp phí thẩm định

Tổng thời gian giải quyết

60 ngày

 

Kể từ ngày hồ sơ đầy đủ, hợp lệ

 

6. Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài tại Việt Nam (15 ngày làm việc)

 

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Đơn vị/

Người thực hiện

Thời hạn xử lý

Biểu mẫu/Kết quả

Ghi chú

Bước 1

Tiếp nhận và chuyển hồ sơ

Bộ phận Một cửa

01 ngày

- Đối với tổ chức, cá nhân (trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp luật):

+ Giấy tiếp nhận hồ sơ, hẹn trả kết quả (nếu hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ theo quy định);

+ Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu hồ sơ chưa đầy đủ thành phần theo quy định);

+ Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (nêu rõ lý do).

- Đối với đơn vị chuyên môn:

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ của BPMC với VPĐK.

 

Bước 2

Xử lý hồ sơ của đơn vị chuyên môn

VPĐK

11 ngày

 

 

Bước 2.1

Phân công chuyên viên xử lý hồ sơ

Lãnh đạo VPĐK

01 ngày

 

 

Bước 2.2

Thẩm định hồ sơ:

- Xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ;

- Lấy ý kiến các cơ quan có liên quan (nếu xét thấy cần thiết).

 

Chuyên viên/

Lãnh đạo VPĐK

09 ngày

- Văn bản đề nghị tổ chức, cá nhân  sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có) (gửi BPMC để biết);

- Văn bản lấy ý kiến các cơ quan có liên quan (nếu xét thấy cần thiết).

- Dự thảo Giấy phép cấp lại Giấy phép thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài tại Việt Nam hoặc văn bản về việc không cấp lại Giấy phép

- Thời gian gửi văn bản đề nghị tổ chức, cá nhân sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có) trong vòng 3 ngày.

- Thời gian bổ sung, hoàn thiện hồ sơ của tổ chức, cá nhân không được tính vào thời gian giải quyết hồ sơ.

 

 

7. Thủ tục thay đổi, bổ sung nội dung Giấy phép thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài tại Việt Nam (15 ngày làm việc)

 

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Đơn vị/

Người thực hiện

Thời hạn xử lý

Biểu mẫu/Kết quả

Ghi chú

Bước 1

Tiếp nhận và chuyển hồ sơ

Bộ phận Một cửa

01 ngày

- Đối với tổ chức, cá nhân (trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp luật):

+ Giấy tiếp nhận hồ sơ, hẹn trả kết quả (nếu hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ theo quy định);

+ Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu hồ sơ chưa đầy đủ thành phần theo quy định);

+ Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (nêu rõ lý do).

- Đối với đơn vị chuyên môn:

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ của BPMC với VPĐK.

 

Bước 2

Xử lý hồ sơ của đơn vị chuyên môn

VPĐK

11 ngày

 

 

Bước 2.1

Phân công chuyên viên xử lý hồ sơ

Lãnh đạo VPĐK

01 ngày

 

 

Bước 2.2

Thẩm định hồ sơ:

- Xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ;

- Lấy ý kiến các cơ quan có liên quan (nếu xét thấy cần thiết).

 

Chuyên viên/

Lãnh đạo VPĐK

09 ngày

- Văn bản đề nghị tổ chức, cá nhân  sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có) (gửi BPMC để biết).

- Văn bản lấy ý kiến các cơ quan có liên quan (nếu xét thấy cần thiết).

- Dự thảo Giấy phép thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài tại Việt Nam hoặc văn bản về việc không chấp thuận cấp thay đổi, bổ sung Giấy phép thành lập.

- Thời gian gửi văn bản đề nghị tổ chức, cá nhân sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có) trong vòng 03 ngày.

- Thời gian bổ sung, hoàn thiện hồ sơ của tổ chức, cá nhân không được tính vào thời gian giải quyết hồ sơ.

Bước 2.3

Lãnh đạo VPĐK xem xét, trình Lãnh đạo Bộ

Lãnh đạo VPĐK

01 ngày

Dự thảo Giấy phép thay đổi, bổ sung Giấy phép thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài tại Việt Nam hoặc văn bản về việc không chấp thuận cấp thay đổi, bổ sung Giấy phép thành lập (nêu rõ lý do).

 

Bước 3

 

Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định

Lãnh đạo Bộ

 

02 ngày

 

Giấy phép thay đổi, bổ sung Giấy phép thay đổi, bổ sung Giấy phép thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài tại Việt Nam hoặc văn bản về việc không chấp thuận cấp thay đổi, bổ sung Giấy phép.

Văn thư VPĐK chuyển kết quả ngay trong ngày đến BPMC (có ký nhận với BPMC)

Bước 4

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

Bộ phận Một cửa

01 ngày

Giấy phép thay đổi, bổ sung Giấy phép thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài tại Việt Nam hoặc văn bản về việc không chấp thuận cấp thay đổi, bổ sung Giấy phép thành lập (đã ký và đóng dấu).

Trả kết quả sau khi tổ chức, cá nhân đã nộp phí thẩm định

Tổng thời gian giải quyết

15 ngày làm việc

 

Kể từ ngày hồ sơ đầy đủ, hợp lệ

 

 

8. Thủ tục gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài tại Việt Nam (30 ngày làm việc)

 

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Đơn vị/

Người thực hiện

Thời hạn xử lý

Biểu mẫu/Kết quả

Ghi chú

Bước 1

Tiếp nhận và chuyển hồ sơ

Bộ phận Một cửa

01 ngày

- Đối với tổ chức, cá nhân (trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp luật):

+ Giấy tiếp nhận hồ sơ, hẹn trả kết quả (nếu hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ theo quy định);

+ Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ(nếu hồ sơ chưa đầy đủ thành phần theo quy định);

+ Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (nêu rõ lý do).

- Đối với đơn vị chuyên môn:

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết  hồ sơ của BPMC với VPĐK.

 

Bước 2

Xử lý hồ sơ của đơn vị chuyên môn

VPĐK

24 ngày

 

 

Bước 2.1

Phân công chuyên viên xử lý hồ sơ

Lãnh đạo VPĐK

01 ngày

 

 

Bước 2.2

Thẩm định hồ sơ:

- Xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ;

- Lấy ý kiến các cơ quan có liên quan (nếu xét thấy cần thiết).

 

Chuyên viên/

Lãnh đạo VPĐK

20 ngày

- Văn bản đề nghị tổ chức, cá nhân  sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có) (gửi BPMC để biết).

- Văn bản lấy ý kiến các cơ quan có liên quan (nếu xét thấy cần thiết).

- Dự thảo Giấy phép thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài tại Việt Nam hoặc văn bản về việc không chấp thuận cấp Giấy phép.

- Thời gian gửi văn bản đề nghị tổ chức, cá nhân sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có) trong vòng 03 ngày.

- Thời gian bổ sung, hoàn thiện hồ sơ của tổ chức, cá nhân không được tính vào thời gian giải quyết hồ sơ.

Bước 2.3

Lãnh đạo VPĐK xem xét, trình Lãnh đạo Bộ

Lãnh đạo VPĐK

03 ngày

Dự thảo Giấy phép gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài tại Việt Nam hoặc văn bản về việc không chấp thuận cấp gia hạn Giấy phép.

 

Bước 3

 

Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định

Lãnh đạo Bộ

 

04 ngày

 

Giấy phép gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài tại Việt Nam hoặc văn bản về việc không chấp thuận cấp gia hạn Giấy phép.

Văn thư VPĐK chuyển kết quả ngay trong ngày đến BPMC (có ký nhận với BPMC)

Bước 4

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

Bộ phận Một cửa

01 ngày

Giấy phép gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài tại Việt Nam hoặc văn bản về việc không chấp thuận cấp  gia hạn Giấy phép (đã ký và đóng dấu).

Trả kết quả sau khi tổ chức, cá nhân đã nộp phí thẩm định

Tổng thời gian giải quyết

30 ngày làm việc

 

Kể từ ngày hồ sơ đầy đủ, hợp lệ

 

 

9. Thủ tục đề nghị thành lập tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc ở nước ngoài (30 ngày)

 

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Đơn vị/

Người thực hiện

Thời hạn xử lý

Biểu mẫu/Kết quả

Ghi chú

Bước 1

Tiếp nhận và chuyển hồ sơ

Bộ phận Một cửa

01 ngày

- Đối với tổ chức, cá nhân (trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp luật):

+ Giấy tiếp nhận hồ sơ, hẹn trả kết quả (nếu hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ theo quy định);

+ Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu hồ sơ chưa đầy đủ thành phần theo quy định);

+ Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (nêu rõ lý do).

- Đối với đơn vị chuyên môn:

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ của BPMC với VPĐK.

 

Bước 2

Xử lý hồ sơ của đơn vị chuyên môn

VPĐK

24 ngày

 

 

Bước 2.1

Phân công chuyên viên xử lý hồ sơ

Lãnh đạo VPĐK

01 ngày

 

 

Bước 2.2

Thẩm định hồ sơ:

- Xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ;

- Lấy ý kiến các cơ quan có liên quan (nếu xét thấy cần thiết).

 

Chuyên viên/

Lãnh đạo VPĐK

20 ngày

- Văn bản đề nghị tổ chức, cá nhân  sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có) (gửi BPMC để biết);

- Văn bản lấy ý kiến các cơ quan có liên quan (nếu xét thấy cần thiết).

- Dự thảo văn bản chấp thuận hay không chấp thuận thành lập tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc ở nước ngoài.

- Thời gian gửi văn bản đề nghị tổ chức, cá nhân sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có) trong vòng 03 ngày.

- Thời gian bổ sung, hoàn thiện hồ sơ của tổ chức, cá nhân không được tính vào thời gian giải quyết hồ sơ.

Bước 2.3

Lãnh đạo VPĐK xem xét, trình Lãnh đạo Bộ

Lãnh đạo VPĐK

03 ngày

Dự thảo văn bản chấp thuận hay không chấp thuận thành lập tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc ở nước ngoài.

 

Bước 3

 

Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định

Lãnh đạo Bộ

 

04 ngày

 

Văn bản chấp thuận hay không chấp thuận thành lập tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc ở nước ngoài.

Văn thư VPĐK chuyển kết quả ngay trong ngày đến BPMC (có ký nhận với BPMC)

Bước 4

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

Bộ phận Một cửa

01 ngày

Văn bản chấp thuận hay không chấp thuận thành lập tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc ở nước ngoài. (đã ký và đóng dấu).

 

Tổng thời gian giải quyết

30 ngày

 

Kể từ ngày hồ sơ đầy đủ, hợp lệ

 

 

10. Thủ tục đề nghị thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ Việt Nam ở nước ngoài (30 ngày)

 

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Đơn vị/

Người thực hiện

Thời hạn xử lý

Biểu mẫu/Kết quả

Ghi chú

Bước 1

Tiếp nhận và chuyển hồ sơ

Bộ phận Một cửa

01 ngày

- Đối với tổ chức, cá nhân (trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp luật):

+ Giấy tiếp nhận hồ sơ, hẹn trả kết quả (nếu hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ theo quy định);

+ Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu hồ sơ chưa đầy đủ thành phần theo quy định);

+ Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (nêu rõ lý do).

- Đối với đơn vị chuyên môn:

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ của BPMC với VPĐK.

 

Bước 2

Xử lý hồ sơ của đơn vị chuyên môn

VPĐK

24 ngày

 

 

Bước 2.1

Phân công chuyên viên xử lý hồ sơ

Lãnh đạo VPĐK

01 ngày

 

 

Bước 2.2

Thẩm định hồ sơ

- Xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ;

- Lấy ý kiến các cơ quan có liên quan (nếu xét thấy cần thiết).

 

Chuyên viên/

Lãnh đạo VPĐK

20 ngày

- Văn bản đề nghị tổ chức, cá nhân  sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có) (gửi BPMC để biết);

- Văn bản xin ý kiến các cơ quan có liên quan (nếu xét thấy cần thiết).

- Dự thảo văn bản chấp thuận hay không chấp thuận thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ Việt Nam ở nước ngoài.

- Thời gian gửi văn bản đề nghị tổ chức, cá nhân sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có) trong vòng 03 ngày.

- Thời gian bổ sung, hoàn thiện hồ sơ của tổ chức, cá nhân không được tính vào thời gian giải quyết hồ sơ.

Bước 2.3

Lãnh đạo VPĐK xem xét, trình Lãnh đạo Bộ

Lãnh đạo VPĐK

03 ngày

Dự thảo văn bản chấp thuận hay không chấp thuận thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ Việt Nam ở nước ngoài.

 

Bước 3

 

Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định

Lãnh đạo Bộ

 

04 ngày

 

Văn bản chấp thuận hay không chấp thuận thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ Việt Nam ở nước ngoài.

Văn thư VPĐK chuyển kết quả ngay trong ngày đến BPMC (có ký nhận với BPMC)

Bước 4

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

Bộ phận Một cửa

01 ngày

Văn bản chấp thuận hay không chấp thuận thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ Việt Nam ở nước ngoài (đã ký và đóng dấu).

 

Tổng thời gian giải quyết

30 ngày

 

Kể từ ngày hồ sơ đầy đủ, hợp lệ

 

 

11.  Thủ tục cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao 

 

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

 

Đơn vị/ người thực hiện

 

 

Thời gian xử lý

Biểu mẫu/Kết quả

Ghi chú

Bước 1

Tiếp nhận và chuyển hồ sơ

Bộ phận Một cửa

01 ngày

- Đối với tổ chức, cá nhân (trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp luật):

+ Giấy tiếp nhận hồ sơ, hẹn trả kết quả (nếu hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ theo quy định);

+ Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu hồ sơ chưa đầy đủ thành phần theo quy định);

+ Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (nêu rõ lý do).

- Đối với đơn vị chuyên môn:

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ của BPMC với VPĐK.

 

 

Bước 2

Xử lý hồ sơ của đơn vị chuyên môn

VPĐK

24 ngày

 

 

Bước 2.1

Phân công chuyên viên xử lý hồ sơ

Lãnh đạo VPĐK

01 ngày

 

 

Bước 2.2

 

Thẩm định hồ sơ:

- Xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ tại đơn vị chuyên môn

- Tổ chức lấy ý kiến/hoặc tổ chức cuộc họp với các bộ, ngành

- Tổ chức họp Tổ chuyên gia thẩm định hồ sơ/ hoặc Hội đồng tư vấn thẩm định hồ sơ.

 

Chuyên viên/Lãnh đạo VPĐK

 

 

20 ngày

 

- Văn bản đề nghị tổ chức, cá nhân sửa đổi, bổ sung hồ sơ, (nếu có) (gửi BPMC để biết);

- Biên bản họp với bộ, ngành;

- Biên bản họp tổ chuyên gia;

- Dự thảo Quyết định cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao hoặc văn bản từ chối  cấp Giấy chứng nhận

 

- Thời gian gửi văn bản đề nghị tổ chức, cá nhân sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong vòng 10 ngày.

- Thời gian bổ sung, hoàn thiện hồ sơ không tính vào thời gian giải quyết hồ sơ.

 

Bước 2.3

Lãnh đạo VPĐK xem xét, trình Lãnh đạo Bộ

 

Lãnh đạo VPĐK

03 ngày

Dự thảo Quyết định cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao hoặc văn bản từ chối  cấp Giấy chứng nhận.

 

Bước 3

 Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định

Lãnh đạo Bộ

 

04 ngày

Quyết định cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao hoặc văn bản từ chối  cấp Giấy chứng nhận.

Văn thư VPĐK chuyển kết quả ngay trong ngày đến BPMC (có ký nhận với BPMC)

Bước 4

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

Bộ phận Một cửa

01 ngày

Quyết định cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao hoặc văn bản từ chối  cấp Giấy chứng nhận (đã ký và đóng dấu).

 

Tổng thời gian giải quyết

30 ngày

 

 


12. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao cho tổ chức (15 ngày làm việc)

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

 

Đơn vị/ người thực hiện

 

 

 

Thời gian xử lý

Kết quả

Ghi chú

Bước 1

Tiếp nhận và chuyển hồ sơ

Bộ phận Một cửa

01 ngày

- Đối với tổ chức, cá nhân (trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp luật):

+ Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (nếu hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ theo quy định);

+ Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu hồ sơ chưa đầy đủ thành phần theo quy định);

+ Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (nêu rõ lý do).

- Đối với đơn vị chuyên môn:

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ của BPMC với VPĐK.

 

Bước 2

Xử lý hồ sơ của đơn vị chuyên môn

VPĐK

11 ngày

 

 

Bước 2.1

Phân công chuyên viên xử lý hồ sơ

Lãnh đạo VPĐK

01 ngày

 

 

Bước 2.2

 

Thẩm định hồ sơ:

- Xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ tại đơn vị chuyên môn;

-Tổ chức lấy ý kiến/hoặc tổ chức cuộc họp với các bộ, ngành;

-Tổ chức họp Tổ chuyên gia thẩm định hồ sơ/ hoặc Hội đồng tư vấn thẩm định hồ sơ

Chuyên viên/

Lãnh đạo VPĐK

09 ngày

- Văn bản đề nghị tổ chức, cá nhân sửa đổi, bổ sung hồ sơ, (nếu có) (gửi BPMC để biết);

- Biên bản họp với bộ, ngành;

- Biên bản họp tổ chuyên gia;

- Dự thảo Quyết định cấp Giấy chứng nhận ứng dụng công nghệ cao cho tổ chức hoặc văn bản từ chối cấp Giấy chứng nhận.

- Thời gian gửi văn bản đề nghị tổ chức, cá nhân sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong vòng 10 ngày.

- Thời gian bổ sung, hoàn thiện hồ sơ không tính vào thời gian giải quyết hồ sơ.

 

Bước 2.3

Lãnh đạo VPĐK xem xét, trình Lãnh đạo Bộ

 

Lãnh đạo VPĐK

01 ngày

Dự thảo Quyết định cấp Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao cho tổ chức hoặc văn bản từ chối cấp Giấy chứng nhận

 

Bước 3

 Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định

Lãnh đạo Bộ

 

02 ngày

Quyết định cấp Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao cho tổ chức hoặc văn bản từ chối cấp Giấy chứng nhận

Văn thư VPĐK chuyển kết quả ngay trong ngày đến BPMC (có ký nhận với BPMC)

Bước 4

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

Bộ phận Một cửa

01 ngày

Quyết định cấp Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao cho tổ chức hoặc văn bản từ chối cấp Giấy chứng nhận (đã ký và đóng dấu)

 

Tổng thời gian giải quyết

15 ngày làm việc

 

Kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ

 

13. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao cho cá nhân (15 ngày làm việc)

 

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

 

Đơn vị/ người thực hiện

 

Thời gian xử lý

Kết quả

Ghi chú

Bước 1

Tiếp nhận và chuyển hồ sơ

Bộ phận Một cửa

01 ngày

- Đối với tổ chức, cá nhân (trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp luật):

+ Giấy tiếp nhận hồ sơ, hẹn trả kết quả (nếu hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ theo quy định);

+ Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu hồ sơ chưa đầy đủ thành phần theo quy định);

+ Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (nêu rõ lý do).

- Đối với đơn vị chuyên môn:

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ của BPMC với VPĐK.

 

Bước 2

Xử lý hồ sơ tại bộ phận chuyên môn

VPĐK

11 ngày

 

 

Bước 2.1

Phân công chuyên viên xử lý hồ sơ

Lãnh đạo VPĐK

01 ngày

 

 

 

Bước 2.2

Thẩm định hồ sơ:

1. Xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ tại đơn vị chuyên môn;

2. Tổ chức lấy ý kiến/hoặc tổ chức cuộc họp với các bộ, ngành;

3. Tổ chức họp Tổ chuyên gia thẩm định hồ sơ/ hoặc Hội đồng tư vấn thẩm định hồ sơ.

Chuyên viên/Lãnh đạo VPĐK

09 ngày

- Biên bản họp với bộ, ngành;

- Văn bản đề nghị tổ chức, cá nhân sửa đổi, bổ sung hồ sơ, (nếu có) (gửi BPMC để biết);

- Biên bản họp tổ chuyên gia;

- Dự thảo Quyết định cấp Giấy chứng nhận ứng dụng công nghệ cao cho cá nhân hoặc văn bản từ chối cấp Giấy chứng nhận.

- Thời hạn gửi văn bản đề nghị tổ chức, cá nhân sửa đổi, bổ sung trong vòng 10 ngày.

- Thời gian bổ sung, hoàn thiện hồ sơ không tính vào thời gian giải quyết hồ sơ.

 

Bước 2.3

Lãnh đạo VPĐK xem xét, trình Lãnh đạo Bộ

 

Lãnh đạo VPĐK

01 ngày

Dự thảo Quyết định cấp Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao cho cá nhân hoặc văn bản từ chối cấp Giấy chứng nhận

 

Bước 3

 Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định

Lãnh đạo Bộ

 

02 ngày

Quyết định cấp Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao cho cá nhân hoặc văn bản từ chối cấp Giấy chứng nhận

Văn thư VPĐK chuyển kết quả ngay trong ngày đến BPMC (có ký nhận với BPMC)

Bước 4

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

Bộ phận Một cửa

01 ngày

Quyết định cấp Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao cho cá nhân hoặc văn bản từ chối cấp Giấy chứng nhận (đã ký và đóng dấu)

Tổng thời gian giải quyết

15 ngày làm việc

 

Kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ

 

14. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ cao cho tổ chức (15 ngày làm việc)

 

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Đơn vị/ người thực hiện

 

 

Thời gian xử lý

Kết quả

Ghi chú

Bước 1

Tiếp nhận và chuyển hồ sơ

Bộ phận Một cửa

01 ngày

- Đối với tổ chức, cá nhân (trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp luật):

+ Giấy tiếp nhận hồ sơ, hẹn trả kết quả (nếu hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ theo quy định);

+ Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu hồ sơ chưa đầy đủ thành phần theo quy định);

+ Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (nêu rõ lý do).

- Đối với đơn vị chuyên môn:

Phiếu giao, nhận hồ sơ của BPMC với VPĐK.

 

Bước 2

Xử lý hồ sơ tại đơn vị chuyên môn

VPĐK

11 ngày

 

 

Bước 2.1

Phân công chuyên viên xử lý hồ sơ

Lãnh đạo VPĐK

01 ngày

 

 

Bước 2.2

Thẩm định hồ sơ:

1. Xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ tại đơn vị chuyên môn;

2. Tổ chức lấy ý kiến/hoặc tổ chức cuộc họp với các bộ, ngành;

3. Tổ chức họp Tổ chuyên gia thẩm định hồ sơ/ hoặc Hội đồng tư vấn thẩm định hồ sơ.

Chuyên viên/Lãnh đạo VPĐK

09 ngày

 

 

- Biên bản họp với các bộ, ngành;

- Văn bản đề nghị tổ chức, cá nhân sửa đổi, bổ sung hồ sơ, (nếu có) (gửi BPMC để biết);

- Biên bản họp Tổ chuyên gia;

- Dự thảo Quyết định cấp Giấy chứng nhận hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ cao cho tổ chức.

- Thời hạn gửi văn bản đề nghị tổ chức, cá nhân sửa đổi, bổ sung trong vòng 10 ngày;

- Thời gian bổ sung, hoàn thiện hồ sơ không tính vào thời gian giải quyết hồ sơ.

 

Bước 2.3

Lãnh đạo VPĐK xem xét, trình Lãnh đạo Bộ

 

Lãnh đạo VPĐK

01 ngày

Dự thảo Quyết định cấp Giấy chứng nhận hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ cao cho tổ chức hoặc văn bản từ chối cấp Giấy chứng nhận

 

Bước 3

 Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định

Lãnh đạo Bộ

 

02 ngày

Quyết định cấp Giấy chứng nhận hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ cao cho tổ chức hoặc văn bản từ chối cấp Giấy chứng nhận

Văn thư VPĐK chuyển kết quả ngay trong ngày đến BPMC (có ký nhận với BPMC)

Bước 4

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

Bộ phận Một cửa

01 ngày

Quyết định cấp Giấy chứng nhận hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ cao  cho tổ chức hoặc văn bản từ chối cấp Giấy chứng nhận (đã ký và đóng dấu)

Tổng thời gian giải quyết

15 ngày làm việc

 

Kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ

 

15. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ cao cho cá nhân (15 ngày làm việc)

 

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Đơn vị/ người thực hiện

 

 

Thời gian xử lý

Kết quả

Ghi chú

Bước 1

Tiếp nhận và chuyển hồ sơ

Bộ phận Một cửa

01 ngày

- Đối với tổ chức, cá nhân (trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp luật):

+ Giấy tiếp nhận hồ sơ, hẹn trả kết quả (nếu hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ theo quy định);

+ Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu hồ sơ chưa đầy đủ thành phần theo quy định);

+ Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (nêu rõ lý do).

- Đối với đơn vị chuyên môn:

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ của BPMC với VPĐK.

 

Bước 2

Xử lý hồ sơ tại đơn vị chuyên môn

VPĐK

11 ngày

 

 

Bước 2.1

Phân công chuyên viên xử lý hồ sơ

Lãnh đạo VPĐK

01 ngày

 

 

Bước 2.2

Thẩm định hồ sơ:

1. Xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ tại đơn vị chuyên môn;

2.  Tổ chức lấy ý kiến/hoặc tổ chức cuộc họp với các bộ, ngành;

3. Tổ chức họp Tổ chuyên gia thẩm định hồ sơ/ hoặc Hội đồng tư vấn thẩm định hồ sơ.

Chuyên viên/Lãnh đạo VPĐK

09 ngày

 

 

- Biên bản họp các bộ, ngành;

- Văn bản đề nghị tổ chức, cá nhân sửa đổi, bổ sung hồ sơ, (nếu có) (gửi BPMC để biết);

- Biên bản họp Tổ chuyên gia;

- Dự thảo Quyết định cấp Giấy chứng nhận hoạt động động nghiên cứu và phát triển công nghệ cao cho cá nhân.

- Thời hạn gửi văn bản đề nghị tổ chức, cá nhân sửa đổi, bổ sung trong vòng 10 ngày.

- Thời gian bổ sung, hoàn thiện hồ sơ không tính vào thời gian giải quyết hồ sơ.

 

Bước 2.3

Lãnh đạo VPĐK xem xét, trình Lãnh đạo Bộ

 

Lãnh đạo VPĐK

01 ngày

Dự thảo Quyết định cấp Giấy chứng nhận hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ cao cho cá nhân hoặc văn bản từ chối cấp Giấy chứng nhận

 

Bước 3

 Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định

Lãnh đạo Bộ

 

02 ngày

Quyết định cấp Giấy chứng nhận hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ cao cho cá nhânhoặc văn bản từ chối cấp Giấy chứng nhận

Văn thư VPĐK chuyển kết quả ngay trong ngày đến BPMC (có ký nhận với BPMC)

Bước 4

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

Bộ phận Một cửa

01 ngày

Quyết định cấp Giấy chứng nhận hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ cao cho cá nhân hoặc văn bản từ chối cấp Giấy chứng nhận cấp Giấy chứng nhận (đã ký và đóng dấu)

 

Tổng thời gian giải quyết

15 ngày làm việc

 

Kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ

 

16. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao (45 ngày làm việc)

 

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Đơn vị/ người thực hiện

 

 

Thời gian xử lý

Kết quả

Ghi chú

Bước 1

Tiếp nhận và chuyển hồ sơ

Bộ phận Một cửa

01 ngày

- Đối với tổ chức, cá nhân (trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp luật):

+ Giấy tiếp nhận hồ sơ, hẹn trả kết quả (nếu hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ theo quy định);

+ Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu hồ sơ chưa đầy đủ thành phần theo quy định);

+ Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (nêu rõ lý do).

- Đối với đơn vị chuyên môn:

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ của BPMC với VPĐK.

 

Bước 2

Xử lý hồ sơ tại đơn vị chuyên môn

VPĐK

39 ngày

 

 

Bước 2.1

Phân công chuyên viên xử lý hồ sơ

Lãnh đạo VPĐK

01 ngày

 

 

Bước 2.2

Thẩm định hồ sơ:

1. Xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ tại đơn vị chuyên môn;

2. Tổ chức lấy ý kiến/hoặc tổ chức cuộc họp với các bộ, ngành;

3. Tổ chức họp Tổ chuyên gia thẩm định hồ sơ/ hoặc Hội đồng tư vấn thẩm định hồ sơ.

Chuyên viên/Lãnh đạo VPĐK

35 ngày

 

 

- Biên bản họp các bộ, ngành;

- Văn bản đề nghị tổ chức, cá nhân sửa đổi, bổ sung hồ sơ, (nếu có) (gửi BPMC để biết);

- Biên bản họp Tổ chuyên gia;

- Dự thảo Quyết định cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao.

- Thời hạn gửi văn bản đề nghị tổ chức, cá nhân sửa đổi, bổ sung trong vòng 10 ngày.

- Thời gian bổ sung, hoàn thiện hồ sơ không tính vào thời gian giải quyết hồ sơ.

Bước 2.3

Lãnh đạo VPĐK xem xét, trình Lãnh đạo Bộ

 

Lãnh đạo VPĐK

03 ngày

Dự thảo Quyết định cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao hoặc văn bản từ chối cấp Giấy chứng nhận

 

Bước 3

 Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định

Lãnh đạo Bộ

 

04 ngày

Quyết định cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao hoặc văn bản từ chối cấp Giấy chứng nhận

Văn thư VPĐK chuyển kết quả ngay trong ngày đến BPMC (có ký nhận với BPMC)

Bước 4

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

Bộ phận Một cửa

01 ngày

Quyết định cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao hoặc văn bản từ chối cấp Giấy chứng nhận (đã ký và đóng dấu)

 

Tổng thời gian giải quyết

45 ngày làm việc

 

Kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ

 

17. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao (45 ngày làm việc)

 

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Đơn vị/ người thực hiện

 

 

Thời gian xử lý

Kết quả

Ghi chú

Bước 1

Tiếp nhận và chuyển hồ sơ

Bộ phận Một cửa

01 ngày

- Đối với tổ chức, cá nhân (trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp luật):

+ Giấy tiếp nhận hồ sơ, hẹn ngày trả kết quả (nếu hồ sơ đã đầy đủ hợp lệ theo quy định);

+ Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu hồ sơ chưa đầy đủ thành phần theo quy định);

+ Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (nêu rõ lý do).

- Đối với đơn vị chuyên môn:

Phiếu giao, nhận hồ sơ của BPMC với VPĐK.

 

Bước 2

Xử lý hồ sơ tại đơn vị chuyên môn

VPĐK

39 ngày

 

 

Bước 2.1

Phân công chuyên viên xử lý hồ sơ

Lãnh đạo VPĐK

01 ngày

 

 

Bước 2.2

Thẩm định hồ sơ:

1. Xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ tại đơn vị chuyên môn;

2. Tổ chức lấy ý kiến bộ, ngành, địa phương;

3. Tổ chức họp Tổ chuyên gia thẩm định hồ sơ/ hoặc Hội đồng tư vấn thẩm định hồ sơ.

Chuyên viên/Lãnh đạo VPĐK

35 ngày

 

 

- Biên bản họp các bộ, ngành;

- Văn bản đề nghị tổ chức, cá nhân sửa đổi, bổ sung hồ sơ, (nếu có) (gửi BPMC để biết);

- Biên bản họp Tổ chuyên gia;

- Dự thảo Quyết định cấp Giấy chứng nhận cơ sở ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao hoặc văn bản từ chối cấp Giấy chứng nhận (nêu rõ lý do)

- Thời hạn gửi văn bản đề nghị tổ chức, cá nhân sửa đổi, bổ sung trong vòng 10 ngày.

- Thời gian bổ sung, hoàn thiện hồ sơ không tính vào thời gian giải quyết hồ sơ.

Bước 2.3

Lãnh đạo VPĐK xem xét, trình Lãnh đạo Bộ

 

Lãnh đạo VPĐK

03 ngày

Quyết định cấp Giấy chứng nhận cơ sở ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao hoặc văn bản từ chối cấp Giấy chứng nhận

 

Bước 3

 Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định

Lãnh đạo Bộ

 

04 ngày

Quyết định cấp Giấy chứng nhận cơ sở ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao hoặc văn bản từ chối cấp Giấy chứng nhận

Văn thư VPĐK chuyển kết quả ngay trong ngày đến BPMC (có ký nhận với BPMC)

Bước 4

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

Bộ phận Một cửa

01 ngày

Quyết định cấp Giấy chứng nhận cơ sở ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao hoặc văn bản từ chối cấp Giấy chứng nhận (đã ký và đóng dấu)

 

Tổng thời gian giải quyết

45 ngày làm việc

 

Kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi