Quyết định 299/QĐ-BKHĐT sửa đổi bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả theo cơ chế một cửa

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 299/QĐ-BKHĐT

Quyết định 299/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều về Thành lập Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tưSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:299/QĐ-BKHĐTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Vũ Đại Thắng
Ngày ban hành:05/03/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính

TÓM TẮT VĂN BẢN

Bộ phận Một cửa có ít nhất 01 chuyên viên thường trực

Ngày 05/3/2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định 299/QĐ-BKHĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều về Thành lập Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Theo đó, số lượng chuyên viên của Bộ phận Một cửa (không tính Trưởng bộ phận và Phó trưởng bộ phận) là 01 chuyên viên chuyên trách, thay vì 02 chuyên viên như quy định trước đó tại Quyết định 2071/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2018.

Ngoài ra, Danh sách cán bộ làm việc tại Bộ phận Một cửa cũng được sửa đổi, bổ sung. Cụ thể: Thay bà Lê Thị Thùy Vân, thành viên thường trực bằng ông La Anh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm đấu thầu qua mạng quốc gia thuộc Cục Quản lý đấu thầu, thành viên kiêm nhiệm; thay bà Nguyễn Thị Phương Hạnh, thành viên kiêm nhiệm bằng bà Ngô Thị Minh Thu, viên chức Cục phát triển doanh nghiệp, thành viên kiêm nhiệm.  

Xem chi tiết Quyết định 299/QĐ-BKHĐT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

Số: 299/QĐ-BKHĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung một số điều về Thành lập Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư

-----------

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Căn cứ Nghị định số 86/2017/NĐ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định 1364/QĐ-BKHĐT ngày 17/9/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 2071/QĐ-BKHĐT ngày 28/12/2018 về Thành lập Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư
1. Sửa đổi Điểm a, Khoản 1, Điều 3 như sau:
“a) Trưởng bộ phận do một lãnh đạo Văn phòng Bộ kiêm nhiệm, một Phó trưởng bộ phận do Trưởng phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Tổng hợp kiêm nhiệm và có ít nhất một chuyên viên chuyên trách do Văn phòng Bộ bố trí.”
2. Sửa đổi Phụ lục kèm theo về nhân sự làm việc tại Bộ phận Một cửa (danh sách kèm theo Quyết định này)
Điều 2. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 2071/QĐ-BKHĐT ngày 28/12/2018 về Thành lập Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Người đứng đầu các đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên tại Phụ lục chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Cục KSTTHC, VPCP (để b/c);

Trung tâm tin học (đăng tin n.bộ):

- Các đơn vị: VPB, KTĐN, PTDN, ĐTNN, QLĐT;

- Lưu: VT, TCCB (3b)

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Vũ Đại Thắng

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

DANH SÁCH CÁN BỘ LÀM VIỆC TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA

(Kèm theo Quyết định số 299/QĐ-BKHĐT ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

STT

Họ và tên

Chế độ làm việc

Chức vụ đang công tác

1

Ông Doãn Đạt

Trưởng Bộ phận (kiêm nhiệm)

Phó Chánh Văn phòng, Văn phòng Bộ

2

Ông Trần Anh Phương

Phó Trưởng Bộ phận (kiêm nhiệm)

Trưởng phòng KSTTHC - TH, Văn phòng Bộ

3

Ông La Anh Tuấn

Thành viên (kiêm nhiệm)

Phó Giám đốc Trung tâm đấu thầu qua mạng quốc gia, Cục Quản lý đấu thầu

4

Bà Hoàng Thị Kim Oanh

Thành viên (thường trực)

Công chức, Phòng KSTTHC-TH, Văn phòng Bộ

5

Bà Nông Thị Hồng Hạnh

Thành viên (kiêm nhiệm)

Công chức, Vụ Kinh tế đối ngoại

6

Bà Nguyễn Thị Phương Hạnh

Thành viên (kiêm nhiệm)

Viên chức, Cục Đầu tư nước ngoài

7

Bà Ngô Thị Minh Thu

Thành viên (kiêm nhiệm)

Viên chức, Cục Phát triển doanh nghiệp

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi