Quyết định 520/QĐ-BNV 2022 tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng của các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
_______

Số: 520/QĐ-BNV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2022

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng của các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ

_____________

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 34/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô;

Căn cứ Công văn số 5557/BTC-QLCS ngày 13 tháng 6 năm 2022 của Bộ Tài chính về việc tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng của Bộ Nội vụ;

Xét đề nghị của các đơn vị;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng phục vụ nhiệm vụ đặc thù của các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ như sau:

1. Về đối tượng, chủng loại, số lượng xe ô tô chuyên dùng: Chi tiết tại Phụ lục kèm theo.

2. Về mức giá mua xe ô tô: Bộ Nội vụ quyết định trên cơ sở giá thị trường tại thời điểm mua sắm và nhu cầu thực tế phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

Điều 2. Căn cứ tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng được ban hành tại Quyết định này, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị:

1. Rà soát, sắp xếp xe ô tô chuyên dùng hiện có; ban hành Quy chế quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng đảm bảo việc quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả và công khai, minh bạch.

2. Thực hiện việc mua sắm, quản lý, sử dụng và xử lý xe ô tô chuyên dùng theo tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng đã ban hành theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, pháp luật về đấu thầu và pháp luật có liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng;

- Các Thứ trưởng;

- Bộ Tài chính (để biết);

- Kho bạc Nhà nước (để phối hợp);

- Cổng Thông tin điện tử của BNV;

- Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ
TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Trọng Thừa

 

 

 

 

Phụ lục

TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ THUỘC, TRỰC THUỘC BỘ NỘI VỤ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 520/QĐ-BNV ngày 28 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

 

Số TT

ĐƠN VỊ

CHỦNG LOẠI

Đối tượng/Mục đích sử dụng

Xe ô tô trên 16 chỗ ngồi

Xe ô tô có kết cấu đặc biệt

I

Văn phòng Bộ

01

 

Phục vụ các đoàn công tác liên ngành, có nhiều thành viên

II

Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước

 

07

 

1

Trung tâm Lưu trữ quốc gia I

 

01

Vận chuyển tài liệu lưu trữ quốc gia

2

Trung tâm Lưu trữ quốc gia II

 

01

3

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III

 

01

4

Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV

 

01

5

Trung tâm Bảo hiểm tài liệu lưu trữ quốc gia

 

01

6

Trung tâm Khoa học kỹ thuật Văn thư - Lưu trữ

 

01

7

Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử

 

01

III

Học viện Hành chính quốc gia

02

 

Phục vụ nhiệm vụ khảo thí, tuyển sinh, vận chuyển tài liệu, đề thi, đưa đón cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên đi thực tế, thực tập

IV

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

03

 

Phục vụ nhiệm vụ khảo thí, tuyển sinh, vận chuyển tài liệu, đề thi, đưa đón cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên đi thực tế, thực tập

 

Tổng cộng

13 xe

 

 

 

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi