Quyết định 501/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hết hiệu lực pháp luật

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 501/QĐ-BTTTT

Quyết định 501/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hết hiệu lực pháp luật
Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thôngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:501/QĐ-BTTTTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thành Hưng
Ngày ban hành:20/04/2009Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

------------------

Số:  501/QĐ-BTTTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2009

 

 

QUYẾT ĐỊNH

 

 

Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật

do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hết hiệu lực pháp luật

------------------------

BỘ TRƯỞNGBỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1.Công bố 217 văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ Bưu chính, Viễn thông và Tổng cục Bưu điện trước đây) ban hành đã hết hiệu lực pháp luật.

(Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực được ban hành kèm theo Quyết định này.)

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3.Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Toà án nhân dân tối cao;

- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Các doanh nghiệp BC, VT và CNTT;

- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;

- Lưu: VT, PC (05).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Nguyễn Thành Hưng


DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

DO BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT

(ban hành kèm theo Quyết định số 501/QĐ-BTTTT ngày 20/4/2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

 

I. LĨNH VỰC BƯU CHÍNH

 

TT

Hinh thức VB

Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

1

Quyết định

397/1999/QĐ-CSBĐ

15/6/1999

Ban hành thể lệ Bưu phẩm bưu kiện 1999

2

Quyết định

921/2001/QĐ-TCBĐ

1/11/2001

QĐ sửa đổi bổ sung một số điều trong thể lệ Bưu phẩm, bưu kiện 1999

3

Quyết định

58/2004/QĐ-BBCVT

29/11/2004

Ban hành Biểu mẫu báo cáo thống kê trong hoạt động bưu chính và chuyển phát thư

4

Quyết định

22/2007/QĐ-BBCVT

02/8/2007

v/v dịch vụ dành riêng cho bưu chính Việt Nam

 

II. LĨNH VỰC VIỄN THÔNG

 

TT

Hinh thức VB

Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

1

Quyết định

705/1998/QÐ-TCBÐ

17/11/1998

Ban hành Quy định tạm thời việc quản lý, phân bổ tên miền và địa chỉ Internet

2

Quyết định

99/1998/QÐ-CSBD

14/2/1998

Về việc ban hành "Thể lệ vô tuyến điện nghiệp dư"

3

Quyết định

92/2003/QĐ-BBCVT

26/5/2003

Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet

4

Quyết định

27/2005/QĐ-BBCVT

11/8/2005

Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet

5

Thông tư

04/1998/TT-TCBĐ

29/9/1998

Hướng dẫn thi hành Nghị định 109/1997/NĐ-CP của Chính phủ về mạng lưới và dịch vụ Viễn thông.

6

Thông tư

06/2000/TT-TCBĐ

29/9/2000

Hướng dẫn hoạt động đối với các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và Internet

7

Thông tư

01/2001/TT-TCBĐ

26/03/2001

Sửa đổi bổ sung một số điểm trong Thông tư 04/1998/TT-TCBĐ ngày 29/9/2008 của TCBĐ “hướng dẫn thi hành Nghị định 109/1997/NĐ-CP của Chính phủ về mạng lưới và dịch vụ viễn thông”

8

Thông tư

04/2001/TT-TCBĐ

05/12/2001

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 55/2001/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ truy cập Internet, dịch vụ kết nối Internet và dịch vụ ứng dụng Internet trong bưu chính, viễn thông

9

Thông tư

04/2006/TT-BBCVT

7/28/2006

 

Sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư 04/2001/TT-TCBĐ ngày 20/11/2001 của TCBĐ hướng dẫn thi hành Nghị định 55/2001/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý cung cấp và sử dụng dịch vụ truy cập Internet, dịch vụ kết nối Internet và dịch vụ ứng dụng Internet trong BCVT

10

Chỉ thị

99/CSBĐ/CT-TCBĐ

26/2/1999

Phát triển và quản lý dịch vụ điện thoại trên Inrernet và các dịch vụ viễn thông cơ bản khác trên Internet

11

Chỉ thị

07/2004/CT-BBCVT

19/7/2004

Về việc tăng cường công tác quản lý đại lý Internet công cộng

 

III. LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

TT

Hình thức VB

Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

01

Quyết định

93/2003/QĐ-BBCVT

27/5/2003

Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Quốc gia về Công nghệ thông tin

 

IV. LĨNH VỰC TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN

 

TT

Hình thức VB

Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

1

Thông tư

04/1999/TT-TCBĐ

01/10/1999

Thông tư của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện hướng dẫn thi hành Quyết định số 85/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Qui hoạch phổ tần số vô tuyến điện của Việt Nam cho các nghiệp vụ.

2

Quyết định

907/2002/QĐ-TCBĐ

30/10/2002

Quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện về việc phê duyệt bản "Điều chỉnh Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện của Việt Nam cho các nghiệp vụ".

3

Quyết định

46/2003/QĐ-BBCVT

20/3/2003

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông phê duyệt "Quy hoạch băng tần cho các hệ thống thông tin di động tế bào số của Việt Nam đến năm 2010 trong các dải tần 821-960 MHz và 1710-2200 MHz".

4

Quyết định

02/2005/QĐ-BBCVT

17/01/2005

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc phê duyệt "Quy hoạch băng tần cho các hệ thống thông tin vô tuyến cố định và lưu động mặt đất của Việt Nam trong dải tần 406,1-470 MHz".

5

Quyết định

17/2006/QĐ-BBCVT

8/6/2006

Về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch băng tần cho các hệ thống thông tin di động tế bào số của Việt Nam đến năm 2010 trong các dải tần 821-960 MHz và 1710-2200 MHz

 

V. LĨNH VỰC XUẤT BẢN, IN, PHÁT HÀNH

 

TT

Hình thức VB

Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

1

Thông tư

38/TT-XB

07/5/1994

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 79/CP ngày 06/11/1993 quy định chi tiết thi hành Luật Xuất bản

2

Quyết định

75/1999/QĐ-BVHTT

08/11/1999

Ban hành Quy chế liên doanh về in và phát hành xuất bản phẩm

 

VI. LĨNH VỰC BÁO CHÍ

 

TT

Hình thức VB

Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

1

Quyết định

22/2003/QĐ-BVHTT

16/7/2003

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Báo chí.

 

VII. LĨNH VỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

 

TT

Hình thức VB

Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

1

Quyết định

636/1999/QĐ-TCBĐ

15/9/1999

Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trung tâm Quản lý chất lượng Bưu điện

2

Quyết định

285/2000/QĐ-TCBĐ

29/3/2000

Ban hành quy định chứng nhận hợp chuẩn vật tư, thiết bị BCVT

3

Quyết định

367/2001/QĐ-TCBĐ

24/5/2001

Ban hành Quy trình nội bộ quản lý chất lượng dịch vụ, mạng lưới bưu chính, viễn thông

4

Quyết định

477/2001/QĐ-TCBĐ

15/06/2001

Ban hành danh mục vật tư, thiết bị BC,VT bắt buộc phải chứng nhận hợp chuẩn

5

Quyết định

171/2003/QĐ-BBCVT

29/10/2003

Quy định về việc chỉ định các Phòng đo kiểm thiết bị viễn thông

6

Quyết định

176/2003/QĐ-BBCVT

10/11/2003

Ban hành Quy định về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính, mạng và dịch vụ viễn thông

7

Quyết định

177/2003/QĐ-BBCVT

10/11/2003

Ban hành Danh mục dịch vụ bưu chính, mạng và dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng

8

Quyết định

41/2004/QĐ-BBCVT

5/10/2004

Ban hành quy định về tem phù hợp tiêu chuẩn thiết bị viễn thông

9

Quyết định

42/2004/QĐ-BBCVT

5/10/2004

Ban hành danh mục thiết bị viễn thông bắt buộc gắn tem phù hợp tiêu chuẩn

10

Quyết định

43/2004/QĐ-BBCVT

5/10/2004

Ban hành mẫu tem phù hợp tiêu chuẩn thiết bị viễn thông

11

Quyết định

22/2005/QĐ-BBCVT

30/6/2005

Sửa đổi quyết định số 42/2004/QĐ-BBCVT ngày 5/10/2004 ban hành “danh mục thiết bị viễn thông bắt buộc gắn tem phù hợp tiêu chuẩn”

12

Quyết định

32/2006/QĐ-BBCVT

6/9/2006

Ban hành Quy định về kiểm định công trình kỹ thuật chuyên ngành viễn thông

13

Quyết định

34/2006/QĐ-BBCVT

06/9/2006

Ban hành Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng

14

Thông tư

02/TT-KHCN

28/09/1996

Hướng dẫn hoạt động Khoa học- Công nghệ ngành Bưu điện

15

Thông tư

02/2001/TT-TCBĐ

25/04/2001

Hướng dẫn Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg ngày 04/04/2001 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2001-2005 đối với hàng hoá thuộc chuyên ngành của Tổng cục Bưu điện

 

VIII. LĨNH VỰC THANH TRA

 

TT

Hình thức VB

Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

1

Quyết định

37/2003/QĐ- BBCVT

12/3/2003

Về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ Bưu chính, Viễn thông

 

IX. LĨNH VỰC TỔ CHỨC CÁN BỘ

 

TT

Hình thức VB

Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

1

Quyết định

348/BVBĐ

6/5/94

Ban hành quy chế tạm thời bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành bưu điện

2

Quyết định

1033/KTKH

18/12/93

Quy định trách nhiệm của Vụ HTQT & Vụ KTKH trong lĩnh vực quan lý hợp đồng kinh tế với nước ngoài

3

Quyết định

438/QĐ-TCCB

9/9/96

Thành lập DNNN BĐ Tỉnh Quảng ngãi

4

Quyết định

439/QĐ-TCCB

9/9/96

Thành lập DNNN BĐ Tỉnh Phú Yên

5

Quyết định

440/QĐ-TCCB

9/9/96

Thành lập DNNN BĐ Tỉnh Khánh hoà

6

Quyết định

441/QĐ-TCCB

9/9/96

Thành lập DNNN BĐ Tỉnh Ninh Thuận

7

Quyết định

442/QĐ-TCCB

9/9/96

Thành lập DNNN BĐ Tỉnh Bình định

8

Quyết định

443/QĐ-TCCB

9/9/96

Thành lập DNNN BĐ Tỉnh Bình Thuận

9

Quyết định

444/QĐ-TCCB

9/9/96

Thành lập DNNN BĐ Tỉnh Thừa thiên huế

10

Quyết định

445/QĐ-TCCB

9/9/96

Thành lập DNNN BĐ Tỉnh Gia Lai

11

Quyết định

446/QĐ-TCCB

9/9/96

Thành lập DNNN BĐ Tỉnh Kom tum

12

Quyết định

448/QĐ-TCCB

9/9/96

Thành lập DNNN BĐ Tỉnh Lâm đồng

13

Quyết định

449/QĐ-TCCB

9/9/96

Thành lập DNNN BĐ Tỉnh Đồng Nai

14

Quyết định

451/QĐ-TCCB

9/9/96

Thành lập DNNN BĐ Tỉnh Đồng tháp

15

Quyết định

452/QĐ-TCCB

9/9/96

Thành lập DNNN BĐ Tỉnh Tây Ninh

16

Quyết định

453/QĐ-TCCB

9/9/96

Thành lập DNNN BĐ Tỉnh Tiền giang

17

Quyết định

454/QĐ-TCCB

9/9/96

Thành lập DNNN BĐ Tỉnh Vính Long

18

Quyết định

456/QĐ-TCCB

9/9/96

Thành lập DNNN BĐ Tỉnh Bến tre

19

Quyết định

457/QĐ-TCCB

9/9/96

Thành lập DNNN BĐ Tỉnh Long an

20

Quyết định

458/QĐ-TCCB

9/9/96

Thành lập DNNN BĐ Tỉnh Kiên giang

21

Quyết định

460//QĐ-TCCB

9/9/96

Thành lập DNNN BĐ Tỉnh Sóc trăng

22

Quyết định

462/QĐ-TCCB

9/9/96

Thành lập DNNN BĐ Tỉnh Trà Vinh

23

Quyết định

481/QĐ-TCCB

14/9/96

Thành lập DNNN BĐ Tỉnh Sơn la

24

Quyết định

482/QĐ-TCCB

14/9/96

Thành lập DNNN BĐ TP.HCM

25

Quyết định

483/QĐ-TCCB

14/9/96

Thành lập DNNN BĐ Hà nội

26

Quyết định

484/QĐ-TCCB

14/9/96

Thành lập DNNN công ty phát hành báo chí TW

27

Quyết định

487/QĐ-TCCB

14/9/96

Thành lập DNNN BĐ Tỉnh  Lào cai

28

Quyết định

488/QĐ-TCCB

14/9/96

Thành lập DNNN BĐ Tỉnh  Yên bái

29

Quyết định

489/QĐ-TCCB

14/9/96

Thành lập DNNN BĐ Tỉnh Cao bằng

30

Quyết định

490/QĐ-TCCB

14/9/96

Thành lập DNNN BĐ Tỉnh Lạng Sơn

31

Quyết định

491/QĐ-TCCB

14/9/96

Thành lập DNNN BĐ Tỉnh Hà giang

32

Quyết định

492/QĐ-TCCB

14/9/96

Thành lập DNNN BĐ Tỉnh Tuyên quang

33

Quyết định

497/QĐ-TCCB

14/9/96

Thành lập DNNN BĐ Tỉnh Quảng ninh

34

Quyết định

499/QĐ-TCCB

14/9/96

Thành lập DNNN BĐ Tỉnh Thái bình

35

Quyết định

501/QĐ-TCCB

14/9/96

Thành lập DNNN BĐ Tỉnh Hà tây

36

Quyết định

502/QĐ-TCCB

14/9/96

Thành lập DNNN BĐ Tỉnh Hoà bình

37

Quyết định

504/QĐ-TCCB

14/9/96

Thành lập DNNN BĐ Tỉnh Thanh hoá

38

Quyết định

505/QĐ-TCCB

14/9/96

Thành lập DNNN BĐ Tỉnh Nghệ an

39

Quyết định

506/QĐ-TCCB

14/9/96

Thành lập DNNN BĐ Tỉnh Hà tĩnh

40

Quyết định

507/QĐ-TCCB

14/9/96

Thành lập DNNN BĐ Tỉnh Quảng bình

41

Quyết định

508/QĐ-TCCB

14/9/96

Thành lập DNNN BĐ Tỉnh Quảng trị

42

Quyết định

510/QĐ-TCCB

14/9/96

Thành lập DNNN BĐ Hải phòng

43

Chỉ thị

24/CT

7/9/94

về khảo sát số liệu phục vụ yêu cầu phát triển nhân lực của ngành

44

Chỉ thị

02/CT

12/01/1996

Về tăng cường quản lý thiết lập trật tự kỷ cương trong các hoạt động văn hóa, đẩy mạnh bài trừ  một số tệ nạ xã hội nghiêm trọng

45

Chỉ thị

03/CT

18/03/1996

V/v triển khai thực hiện Nghị định 12/CP của Chính phủ

46

Thông tư

01/BĐ-TT

05/03/1994

Quy định tiêu chuẩn xếp hạng DN BCVT

47

Quyết định

07/TCCB

16/11/1994

Sửa đổi mức phụ cấp thâm niên ngành BĐ

48

Quyết định

01/TCBĐ

24/02/1990

Quy định tạm thời chế độ phụ cấp thâm niên ngành BĐ

49

Quyết định

02/TCCB-LĐ

13/3/1990

Bổ sung, sửa đổi chế độ phụ cấp thâm niên ngành BĐ

50

Quyết định

332/QĐ-TCCB

14/6/1997

QĐ thành lập doanh nghiệp nhà nước bưu điện tỉnh Bắc Ninh

51

Quyết định

333/QĐ-TCCB

14/6/1997

QĐ thành lập doanh nghiệp nhà nước bưu điện tỉnh Bình Phước

52

Quyết định

334/QĐ-TCCB

14/6/1997

QĐ thành lập doanh nghiệp nhà nước bưu điện tỉnh Bình Dương

53

Quyết định

335/QĐ-TCCB

14/6/1997

QĐ thành lập doanh nghiệp nhà nước bưu điện tỉnh Thái Nguyên

54

Quyết định

336/QĐ-TCCB

14/6/1997

QĐ thành lập doanh nghiệp nhà nước Bưu điện tỉnh Hải Dương

55

Quyết định

337/QĐ-TCCB

14/6/1997

QĐ thành lập doanh nghiệp nhà nước Bưu điện tỉnh Bắc Cạn

56

Quyết định

338/QĐ-TCCB

14/6/1997

QĐ thành lập doanh nghiệp nhà nước Bưu điện tỉnh Cà mau

57

Quyết định

339/QĐ-TCCB

14/6/1997

QĐ thành lập doanh nghiệp nhà nước Bưu điện tỉnh Bạc Liêu

58

Quyết định

340/QĐ-TCCB

14/6/1997

QĐ thành lập doanh ngiệp nhà nước Bưu điện tỉnh Đà nẵng

59

Quyết định

341/QĐ-TCCB

14/6/1997

QĐ thành lập doanh nghiệp nhà nước Bưu điện tỉnh Phú Thọ

60

Quyết định

342/QĐ-TCCB

14/6/1997

QĐ thành lập doanh nghiệp nhà nước Bưu điện tỉnh Hưng Yên

61

Quyết định

343/QĐ-TCCB

14/6/1997

QĐ thành lập doanh nghiệp nhà nước Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc

62

Quyết định

344/QĐ-TCCB

14/6/1997

QĐ thành lập doanh nghiệp nhà nước Bưu điện tỉnh Bắc Giang

63

Quyết định

345/QĐ-TCCB

14/6/1997

QĐ thành lập doanh nghiệp nhà nước Bưu điện tỉnh Quảng nam

64

Quyết định

346/QĐ-TCCB

14/6/1997

QĐ thành lập doanh nghiệp nhà nước Bưu điện tỉnh Nam Định

65

Quyết định

347/QĐ-TCCB

14/6/1997

QĐ thành lập doanh ngiệp nhà nước Bưu điện tỉnh Hà nam

66

Quyết định

372/QĐ-TCCB

30/6/1997

QĐ sửa đổI, bsung điều 3 QĐ 342/QĐ-TCCB v.v thành lập DNNN BĐ Hưng Yên

67

Quyết định

373/QĐ-TCCB

30/6/1997

QĐ sửa đổI, bổ sung điều 3 QĐ 336/QĐ-TCCB v.v thành lập DNNN BĐ HảI Dương

68

Quyết định

748/QĐ-TCBĐ

1/12/1997

QĐ bổ sung điều 2 quyết định 428/QĐ-TCCB ngày 9/9/1996 của TCBĐ

69

Chỉ thị

06/TCCB

14/8/1997

Một số biện pháp tăng cường quản lý công tác xuất bản trong ngành BĐ

70

Thông tư

06/VP

28/11/1997

Quản lý nhà nước đối với các điểm phát thanh truyền hình

71

Quyết định

09/2002/QĐ-BBCVT

28/11/2002

QĐ v.v phân công công việc giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng

72

Chỉ thị

08/2001/CT-TCBĐ

22/06/2001

Chỉ thị của Tổng cục trưởng TCBĐ triển khai thực hiện QĐ 93/2001/QĐ-TTg ngày 13/6/2001

73

Quyết định

30/2002/QĐ-BBCVT

19/12/2002

QĐ v.v thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông

74

Quyết định

31/2002/QĐ-BBCVT

19/12/2002

QĐ v.v thành lập Hội đồng TĐKT cơ quan Bộ BCVT

75

Quyết định

16/2003/QĐ-BBCVT

18/2/2003

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ KHTC

76

Quyết định

18/2003/QÐ-BBCVT

18/2/2003

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tổ chức cán bộ.

78

Quyết định

27/2003/QÐ-BBCVT

10/3/2003

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Bưu chính

79

Quyết định

28/2003/QÐ-BBCVT

12/3/2003

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm INTERNET Việt Nam (VNNiC)

80

Quyết định

29/2003/QÐ-BBCVT

12/3/2003

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Viễn Thông

81

Quyết định

32/2003/QÐ-BBCVT

12/3/2003

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin

82

Quyết định

33/2003/QÐ-BBCVT

12/3/2003

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Khoa học-Công nghệ

83

Quyết định

34/2003/QÐ-BBCVT

12/3/2003

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Công nghiệp Công nghệ Thông tin

84

Quyết định

35/2003/QÐ-BBCVT

12/3/2003

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Chiến lược Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin

85

Quyết định

37/2003/QÐ-BBCVT

12/3/2003

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ Bưu chính, Viễn thông

86

Quyết định

38/2003/QÐ-BBCVT

12/3/2003

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý chất lượng Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin

87

Quyết định

39/2003/QÐ-BBCVT

12/3/2003

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Hợp tác quốc tế

88

Quyết định

41/2003/QÐ-BBCVT

17/3/2003

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Tần số vô tuyến điện

89

Quyết định

59/2003/QĐ/ BBCVT

21/3/2003

Thành lập Hội đồng lịch sử truyền thống

90

Quyết định

144/2003/QĐ-BBCVT

14/8/2003

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Chi cục quản lý chất lượng khu vực 2 thuộc Cục quản lý chất lượng, BC, VT, CNTT

91

Quyết định

147/2003/QĐ-BBCVT

20/8/2003

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Đo lường thuộc Cục quản lý chất lượng BC,VT,CNTT

92

Quyết định

155/2003/QĐ-BBCVT

6/9/2003

Ban hành quy chế hoạt động của HĐ lịch sử truyền thống Bộ BCVT

93

Quyết định

156/2003/QĐ-BBCVT

8/9/2003

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghệ truyền hình Việt Nam.

94

Quyết định

157/2003/QĐ-BBCVT

10/9/2003

Ban hành quy chế hoạt động của Ban VSTB của PN ngành BĐ

95

Quyết định

162/2003/QĐ-BBCVT

30/9/2003

Quy định về quản lý cán bộ, công chức, viên chức nhà nước thuộc BBCVT

96

Quyết định

23/2004/QĐ-BBCVT

27/5/2004

Ban hành tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ giám đốc, phó giám đốc sở BCVT

97

Quyết định

180/2003/QĐ-BBCVT

25/11/2003

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kỹ thuật và tin học trực thuộc Cục tần số vô tuyến điện

98

Quyết định

181/2003/QĐ-BBCVT

25/11/2003

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm soát tần số vô tuyến điện khu vực I trực thuộc Cục Tần số vô tuyến điện

99

Quyết định

182/2003/QĐ-BBCVT

25/11/2003

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm soát tần số vô tuyến điện khu vực II trực thuộc Cục Tần số vô tuyến điện

100

Quyết định

183/2003/QĐ-BBCVT

25/11/2003

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm soát tần số vô tuyến điện khu vực III trực thuộc Cục Tần số vô tuyến điện

101

Quyết định

184/2003/QĐ-BBCVT

25/11/2003

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm soát tần số vô tuyến điện khu vực IV trực thuộc Cục Tần số vô tuyến điện

102

Quyết định

185/2003/QĐ-BBCVT

25/11/2003

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm soát tần số vô tuyến điện khu vực V trực thuộc Cục Tần số vô tuyến điện

103

Quyết định

186/2003/QĐ-BBCVT

25/11/2003

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm soát tần số vô tuyến điện khu vực VI trực thuộc Cục Tần số vô tuyến điện

104

Quyết định

187/2003/QĐ-BBCVT

25/11/2003

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm soát tần số vô tuyến điện khu vực VII trực thuộc Cục Tần số vô tuyến điện

105

Quyết định

188/2003/QĐ-BBCVT

25/11/2003

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm soát tần số vô tuyến điện khu vực VIII trực thuộc Cục Tần số vô tuyến điện

106

Quyết định

26/2004/QĐ-BBCVT

29/6/2004

Về việc ban hành “Chương trình triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin đến năm 2007”

107

Quyết định

44/2004/QĐ-BBCVT

15/10/2004

Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo Bưu điện Việt nam

108

Quyết định

47/2004/QĐ-BBCVT

19/11/2004

Thành lập Bưu điện tỉnh Đắc Lắc

109

Quyết định

48/2004/QĐ-BBCVT

19/11/2004

Thành lập Bưu điện tỉnh Cần Thơ

110

Quyết định

49/2004/QĐ-BBCVT

19/11/2004

Thành lập Bưu điện tỉnh Điện Biên

111

Quyết định

50/2004/QĐ-BBCVT

19/11/2004

Thành lập Bưu điện tỉnh Hậu Giang

112

Quyết định

51/2004/QĐ-BBCVT

19/11/2004

Thành lập Bưu điện tỉnh Lai Châu

113

Quyết định

52/2004/QĐ-BBCVT

19/11/2004

Thành lập Bưu điện tỉnh Đắc Nông

114

Quyết định

70/2004/QĐ-BBCVT

9/12/2004

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của văn phòng

115

Chỉ thị

05/2004/CT-BBCVT

19/4/2004

Thực hiện chỉ thị 11/2004/CT-TTg ngày 30/3/2004 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh sắp xếp đổi mới doanh nghiệp nhà nước theo tinh thần NQ TW khoá IX và tổ chức triển khai thực hiện luật Doanh nghiệp Nhà nước

116

Quyết định

06/2005/QĐ-BBCVT

24/3/2005

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin

117

Quyết định

08/2005/QĐ-BBCVT

25/4/2005

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Ứng dụng công nghệ thông tin

118

Quyết định

18/2005/QĐ-BBCVT

12/5/2005

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Nhà xuất bản Bưu điện

119

Quyết định

31/2005/QĐ-BBCVT

11/11/2005

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp chế

120

Quyết định

13/2006/QĐ-BBCVT

28/4/2006

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp Máy tính Việt Nam.

121

Quyết định

49/2006/QĐ-BBCVT

30/11/2006

Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định 38/2002/QĐ-BBCVT

122

Quyết định

48/2006/QĐ-BBCVT

30/11/2006

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện chiến lược BCVT và CNTT

123

Quyết định

03/2007/QĐ-BBCVT

06/02/2007

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Tần số Vô tuyến điện

124

Quyết định

26/CBĐT

15/12/1980

Tổ chức thi  cấp giấy chứng nhận điện báo viên vô tuyến tàu biển

 

X. LĨNH VỰC KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

 

TT

Hình thức VB

Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

1

Thông tư

03/1999/TT-TCBĐ

11/05/1999

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 109/1997/NĐ-CP ngày 12/11/1997 về bưu chính và viễn thông và Quyết định số 99/1998/QĐ-TTg ngày 26/5/1998 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá, cước bưu chính, viễn thông

2

Quyết định

693/2000/QĐ-TCBĐ

7/8/2000

Ban hành giá cước dịch vụ điện thoại sử dụng công nghệ CDMA trong thời gian thử nghiệm

3

Quyết định

809/2000/QĐ-TCBĐ

15/9/2000

Ban hành cước thuê bao điện thoại cố định và cước liên lạc điện thoại nội hạt tại nhà thuê bao

4

Quyết định

812/2000/QĐ-TCBĐ

15/9/2000

Ban hành cước thuê bao điện thoại vô tuyến cố định GMH 2000 tại thành phố Hồ Chí Minh

5

Quyết định

838/2001/QĐ-TCBĐ

5/10/2001

Ban hành tạm thời cước kết nối giữa mạng Inmasat của Công ty Thông tin điện tử Hàng Hải với mạng viễn thông của Tổng Công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam

6

Quyết định

839/2001/QĐ-TCBĐ

5/10/2001

Ban hành tạm thời bảng cước các dịch vụ Inmasat

7

Quyết định

67/2002/QĐ-BBCVT

06/12/2002

Ban hành cước dịch vụ điện thoại vô tuyến nội thị

8

Quyết định

19/2003/QĐ-BBCVT

19/2/2003

Ban hành cước dịch vụ điện thoại đường dài liên tỉnh sử dụng giao thức IP (điện thoại IP liên tỉnh)

9

Quyết định

56/2003/QÐ-BBCVT

20/3/2003

Ban hành cước dịch vụ truy nhập Internet qua mạng điện thoại công cộng (PSTN)

10

Quyết định

103/2003/QÐ-BBCVT

12/6/2003

Sửa đổi các qui định tạm thời về hạn mức lưu lượng và cước kết nối đối với dịch vụ điện thoại IP liên tỉnh

11

Quyết định

105/2003/QÐ-BBCVT

18/6/2003

Ban hành tạm thời cước các dịch vụ truy nhập Internet băng rộng ADSL

12

Quyết định

120/2003/QĐ-BBCVT

30/6/2003

Ban hành tạm thời cước dịch vụ điện thoại IP (VoIP) liên tỉnh và quốc tế sử dụng thẻ trả tiền trước.

13

Quyết định

132/2003/QĐ-BBCVT

16/7/2003

Điều chỉnh mức cước liên lạc điện thoại đường dài liên tỉnh của dịch vụ điện thoại vô tuyến điện nội 14thị

14

Quyết định

174/2003/QĐ-BBCVT

30/10/2003

Ban hành cước dịch vụ trả trước thuê bao ngày điện thoại vô tuyến nội thị máy đầu cuối là di động

15

Quyết định

03/2004/QĐ-BBCVT

14/1/2004

Điều chỉnh các quy định tạm thời về quản lý cước kết cuối hạn mức lưu lượng, cuớc kết nối đối với điện thoại IP quốc tế chiều đến VN

16

Công văn

16/BBCVT-KHTC

06/1/2004

Hướng dẫn triển khai  Quyết định 217/2003/QĐ-TTg      của Thủ tướng Chính phủ

 

17

Quyết định

12/2004/QĐ-BBCVT

9/4/2004

Ban hành cước dịch vụ điện thoại IP chiều đi quốc tế do Công ty Viễn thông Quân đội cung cấp

18

Quyết định

29/2004/QĐ-BBCVT

9/7/2004

Ban hành cước dịch vụ thông tin di động trả trước GSM của Tổng Công ty Bưu chính - Viễn thông VN

19

Quyết định

30/2004/QĐ-BBCVT

9/7/2004

Ban hành cước dịch vụ thông tin di động trả trước thuê bao ngày GSM của Tổng Công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam  

20

Quyết định

11/2005/QĐ-BBCVT

28/4/2005

Ban hành cước thuê kênh viễn thông quốc tế của Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam

21

Quyết định

12/2005/QĐ-BBCVT 

28/4/2005

Ban hành cước dịch vụ thuê kênh viễn thông quốc tế của Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt nam áp dụng cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kết nối Internet (IXP) thuê để kết nối Internet quốc tế

22

Quyết định

13/2005/QĐ-BBCVT

28/4/2005

Ban hành cước dịch vụ thuê kênh viễn thông liên tỉnh của Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam

23

Quyết định

14/2005/QĐ-BBCVT

28/4/2005

Ban hành cước dịch vụ thuê kênh viễn thông nội tỉnh của Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam

24

Quyết định

15/2005/QĐ-BBCVT 

28/4/2005

Ban hành cước dịch vụ thuê kênh viễn thông nội hạt của Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam

25

Quyết định

24/2005/QĐ-BBCVT

29/7/2005

Ban hành cước dịch vụ điện thoại quốc tế do Tổng Công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam cung cấp

26

Quyết định

25/2005/QĐ-BBCVT

29/7/2005

Ban hành cước dịch vụ điện thoại đường dài liên tỉnh do Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam cung cấp

27

Quyết định

26/2005/QĐ-BBCVT

29/7/2005

Ban hành cước dịch vụ điện thoại đường dài nội tỉnh do Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam cung cấp

28

Quyết định

29/2005/QĐ-BBCVT

25/8/2005

Điều chỉnh mức sàn định hướng đối với cước TTQT và cước kết cuối điện thoại quốc tế chiều về Việt Nam

29

Quyết định

30/2005/QĐ-BBCVT

13/09/2005

Ban hành cước thuê bao và phương thức tính cước đối với dịch vụ điện thoại di động GSM của Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam

30

Quyết định

33/2005/QĐ-BBCVT

02/12/2005

Quy định cước dịch vụ điện thoại CDMA nội tỉnh có máy đầu cuối là di động do VNPT cung cấp

31

Quyết định

05/2006/QĐ-BBCVT

17/01/2006

Sửa đổi một số điểm của Quyết định 148/2003/QĐ-BBCVT về việc ban hành tạm thời cước kết nối giữa các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông

32

Quyết định

11/2006/QĐ-BBCVT

13/04/2006

Điều chỉnh cước các dịch vụ Inmarsat

33

Quyết định

14/2006/QĐ-BBCVT

08/05/2006

Điều chỉnh cước dịch vụ truy nhập Internet qua mạng điện thoại công cộng (PSTN) của Tập đoàn BCVT

34

Quyết định

15/2006/QĐ-BBCVT

08/05/2006

Ban hành cước dịch vụ điện thoại quốc tế do tập đoàn BCVTVN cung cấp

35

Quyết định

16/2006/QĐ-BBCVT

15/05/2006

Ban hành cước hoà mạng, cước thông tin và phương thức tính cước dịch vụ điện thoại di động GSM do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam cung cấp

36

Quyết định

18/2006/QĐ-BBCVT

12/06/2006

Điều chỉnh giá cước bưu kiện đi quốc tế

37

Quyết định

21/2006/QĐ-BBCVT

10/07/2006

Ban hành cước thuê kênh viễn thông quốc tếcủa Tập đoàn BCVT VN

38

Quyết định

22/2006/QĐ-BBCVT

10/07/2006

Ban hành cước thuê kênh viễn thông quốc tế qua cáp quang biển của Tập đoàn BCVT VNcho các doanh nghiệp kết nối Internet thuê để kết nối Internet quốc tế

39

Quyết định

23/2006/QĐ-BBCVT

10/07/2006

Ban hành cước thuê kênh viễn thông liên tỉnhcủa Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam

40

Quyết định

26/2006/QĐ-BBCVT

25/07/2006

Ban hành cước dịch vụ điện thoại đường dài liên tỉnh do Tập đoàn BCVT VN cung cấp

41

Quyết định

06/2007/QĐ-BBCVT

07/05/2007

Quyết định giá cước kết nối dịch vụ điện thoại quốc tế chiều về Việt nam vào mạng cố định

42

Quyết định

08/2007/QĐ-BBCVT

07/05/2007

Quyết định ban hành cước kết nối đối với liên lạc từ mạng điện thoại cố định vào mạng điện thoại di động

43

Quyết định

882/2001/QĐ-TCBĐ

24/10/2001

Ban hành bộ đơn giá xây dựng cơ bản chuyên ngành Bưu điện

44

Thông tư

02/2001/TT-TCBĐ

25/04/2001

Hướng dẫn  QĐ số 46/2001/QĐ-TTg  ngày 04/4/2001 của TTCP về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2001 - 2005

45

Quyết định

74/2003/QĐ-BBCVT

22/4/2004

Giao nhiệm vụ xây dựng quy hoạch phát triển Viễn thông và Internet VN đến 2010

46

Quyết định

75/2003/QĐ-BBCVT

22/4/2003

Giao nhiệm vụ xây dựng quy hoạch phát triển Bưu chính VN đến 2010

47

Quyết định

166/2003/QĐ-BBCVT

13/10/2004

Giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2003-2005 cho đơn vị sự nghiệp có thu (VNNIC)

48

Quyết định

167/2003/QĐ-BBCVT

13/10/2004

Giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2003-2005 cho đơn vị sự nghiệp có thu (NXB Bưu điện)

49

Quyết định

168/2003/QĐ-BBCVT

13/10/2004

Giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2003-2005 cho đơn vị sự nghiệp có thu (Báo BĐVN)

50

Quyết định

17/2007/QĐ-BBCVT

15/06/2007

Quyết định ban hành định mức hỗ trợ và duy trì phát triển cung ứng dịch vụ viễn thông công ích

51

Quyết định

21/2007/QĐ-BBCVT

20/07/2007

Ban hành Quy định về hệ thống biểu mẫu nghiệm thu sản lượng dịch vụ viễn thông công ích và thanh toán, quyết toán kinh phí hỗ trợ cung ứng dịch vụ viễn thông công ích 2006 - 2007

 


THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

 

TT

Hinh thức VB

Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

1

Thông tư liên tịch

01/2001/TTLT-TCBĐ-BCA

07/06/2001

Hướng dẫn việc bảo đảm an toàn mạng lưới và an ninh thông tin trong hoạt động bưu chính, viễn thông

 

2

Thông tư liên tịch

02/2004/TTLT-BBCVT-BNV

27/5/2004

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở BC, VT thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW.

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 473/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Chương trình hành động của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện Nghị quyết số 53/2007/NQ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2007 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước

Quyết định 473/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Chương trình hành động của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện Nghị quyết số 53/2007/NQ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2007 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước

Cơ cấu tổ chức, Hành chính

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi