Quyết định 450/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện rà soát quy định, thủ tục hành chính năm 2012 của Bộ Tư pháp

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 450/QĐ-BTP

Quyết định 450/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện rà soát quy định, thủ tục hành chính năm 2012 của Bộ Tư pháp
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:450/QĐ-BTPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hà Hùng Cường
Ngày ban hành:19/03/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Tiến hành rà soát 7 nhóm thủ tục hành chính
Ngày 19/03/2012, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 450/QĐ-BTP phê duyệt Kế hoạch thực hiện rà soát quy định, thủ tục hành chính năm 2012 của Bộ Tư pháp.
Trong Kế hoạch này, Bộ trưởng yêu cầu rà soát 07 nhóm quy định, thủ tục hành chính để kịp thời phát hiện và kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ quy định, thủ tục hành chính không cần thiết, không phù hợp nhằm cắt giảm chi phí về thời gian và tài chính của cá nhân, tổ chức trong việc thực hiện thủ tục hành chính, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ nguồn ngân sách của Bộ để thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính. Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan được huy động các nguồn lực tài chính khác để hỗ trợ hoạt động rà soát các thủ tục hành chính nêu trên.
Vụ Hành chính Tư pháp, Vụ Bổ trợ Tư pháp, Cục Đăng ký Quốc gia giao dịch bảo đảm, Cục Bồi thường Nhà nước và Trung tâm Lý lịch tư pháp Quốc gia có trách nhiệm chủ động phối hợp với các Bộ, ngành và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch; hoàn thành việc rà soát đáp ứng được mục tiêu đề ra và gửi báo cáo kết quả rà soát, đánh giá đối với các thủ tục hành chính, quy định có liên quan về Văn phòng Bộ trước ngày 01/08/2012 để tổng hợp xây dựng Báo cáo Đơn giản hoá thủ tục hành chính của Bộ Tư pháp trình Chính phủ.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/03/2012.

Xem chi tiết Quyết định 450/QĐ-BTP tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
--------------------
Số: 450/QĐ-BTP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------
Hà Nội, ngày 19  tháng 03 năm 2012

 
 
QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Kế hoạch thực hiện rà soát quy định,
thủ tục hành chính năm 2012 của Bộ Tư pháp
--------------------
 
 
Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2011 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Quyết định số 945/QĐ-TTg ngày 20/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công các bộ, ngành, địa phương thực hiện Nghị quyết số 57/2010/QH12 của Quốc hội về kết quả giám sát việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực liên quan trực tiếp đến công dân và doanh nghiệp theo chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010;
Thực hiện Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện rà soát quy định, thủ tục hành chính năm 2012 của Bộ Tư pháp.
Điều 2. Mục tiêu và sản phẩm của Kế hoạch
1. Mục tiêu:
Rà soát 07 nhóm thủ tục hành chính, quy định có liên quan theo Kế hoạch rà soát ban hành kèm theo Quyết định này để kịp thời phát hiện và kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ quy định, thủ tục hành chính không cần thiết, không phù hợp nhằm cắt giảm chi phí về thời gian và tài chính của cá nhân, tổ chức trong việc thực hiện thủ tục hành chính, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
2. Sản phẩm: Báo cáo kết quả rà soát kèm theo phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính của Bộ Tư pháp trình Chính phủ.
Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Các đơn vị thuộc Bộ (Vụ Hành chính tư pháp, Vụ Bổ trợ tư pháp, Cục Đăng ký Quốc gia giao dịch bảo đảm, Cục Bồi thường Nhà nước, Trung tâm Lý lịch tư pháp Quốc gia) chủ động phối hợp với các Bộ, ngành và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch; hoàn thành việc rà soát đáp ứng được mục tiêu đề ra và gửi báo cáo kết quả rà soát, đánh giá đối với các thủ tục hành chính, quy định có liên quan về Văn phòng Bộ trước ngày 01 tháng 8 năm 2012 để tổng hợp xây dựng Báo cáo Đơn giản hoá thủ tục hành chính của Bộ Tư pháp trình Chính phủ.
2. Cục Công nghệ thông tin phối hợp với Văn phòng Bộ trong việc đăng tải các Biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính (Biểu mẫu số 3, 3a, 3b) và phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính để lấy ý kiến của các cá nhân, tổ chức phục vụ cho công tác rà soát thủ tục hành chính của Bộ.
3.Giao Văn phòng Bộ:
a) Đôn đốc, phối hợp, kiểm tra các đơn vị thuộc Bộ có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện rà soát, đánh giá các thủ tục hành chính, quy định có liên quan kèm theo Kế hoạch này; yêu cầu các đơn vị rà soát lại nếu kết quả không đạt mục tiêu đề ra, báo cáo Lãnh đạo Bộ để chỉ đạo thực hiện đúng tiến độ yêu cầu.
b) Chủ trì, phối hợp với Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ xem xét kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính của Bộ để báo cáo Chính phủ; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện sau khi phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách thủ tục hành chính và quy định có liên quan đã được Chính phủ thông qua.
Điều 4. Kinh phí thực hiện Quyết định này được bố trí từ nguồn ngân sách của Bộ để thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính. Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan được huy động các nguồn lực tài chính khác để hỗ trợ hoạt động rà soát thủ tục hành chính kèm theo Quyết định này.
Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục Kiểm soát TTHC-VPCP (để tổng hợp);
- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo thực hiện);
- Cục CNTT (để công bố trên Cổng TTĐT của Bộ);
- Lưu: VT, KSTTHC.
BỘ TRƯỞNG
 
(đã ký)
 
 
Hà Hùng Cường

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

Thông tư 42/2024/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 04/2021/TT-NHNN ngày 05/4/2021 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về tái cấp vốn đối với tổ chức tín dụng sau khi tổ chức tín dụng cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP vay và việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, trích lập dự phòng rủi ro đối với khoản nợ của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19

Thông tư 42/2024/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 04/2021/TT-NHNN ngày 05/4/2021 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về tái cấp vốn đối với tổ chức tín dụng sau khi tổ chức tín dụng cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP vay và việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, trích lập dự phòng rủi ro đối với khoản nợ của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19

Tài chính-Ngân hàng, Chính sách, COVID-19

×
×
×
Vui lòng đợi