Quyết định 4449/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 93/2008/NĐ-CP và Thông tư liên tịch thay thế Thông tư liên tịch 01/2009/TTLT-BTP-BNV

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 4449/QĐ-BTP

Quyết định 4449/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 93/2008/NĐ-CP và Thông tư liên tịch thay thế Thông tư liên tịch 01/2009/TTLT-BTP-BNV
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:4449/QĐ-BTPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hà Hùng Cường
Ngày ban hành:14/12/2011Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
-----------------

Số: 4449/QĐ-BTP

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------

Hà Nội, ngày 14  tháng 12 năm 2011

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựngNghị định thay thế Nghị định số 93/2008/NĐ-CP và Thông tư liên tịch thay thế Thông tư liên tịch số 01/2009/TTLT-BTP-BNV

-------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 1992/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1.Phê duyệt Kế hoạch xây dựngNghị định thay thế Nghị định số 93/2008/NĐ-CP và Thông tư liên tịch thay thế Thông tư liên tịch số 01/2009/TTLT-BTP-BNV.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3.Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có liên quan vàGiám đốc Sở Tư pháp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Thủ tướng, các Phó thủ tướng Chính phủ (để b/c)

- Văn phòng Chính phủ (để biết);

- Bộ Nội vụ (để phối hợp);

- Các Thứ trưởng (để biết);

- Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp;

- Lưu: VT, Vụ TCCB.

 

BỘ TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

 

 

Hà Hùng Cường

 

BỘ TƯ PHÁP

-----------------

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------

 


KẾ HOẠCH

Xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 93/2008/NĐ-CP và Thông tư liên tịch
thay thế Thông tư liên tịch số  01/2009/TTLT-BTP-BNV

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4449 /QĐ-BTP

ngày 14 tháng 12  năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

-----------------------

 

Thực hiện Quyết định số 1992/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ và Thông báo Nghị quyết phiên họp số 88-TB/BCS ngày 19     tháng 11 năm 2011 của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp, Bộ Tư pháp xây dựng Kế hoạch xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 93/2008/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22 tháng 8 năm 2008 quy định  về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp và Thông tư liên tịch thay thế Thông tư liên tịch số 01/2009/TTLT-BTP-BNV ngày 28 tháng 4 năm 2009 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Tư pháp thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện và công tác Tư pháp của Uỷ ban nhân dân cấp xã, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

-Ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 và Thông tư liên tịch thay thế Thông tư liên tịch số 01/2009/TTLT ngày 28/4/2009 của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ, trong đó quy định đầy đủ, cụ thể, không bỏ sót, không chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tư pháp và các cơ quan tư pháp địa phương.

-Thành lập mới và nâng cấp một số đơn vị thuộc Bộ để đáp ứng yêu cầu tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao; kiện toàn về cơ cấu tổ chức, biên chế của các cơ quan tư pháp địa phương.

2. Yêu cầu

- Rà soát vàxác định rõ ràng, cụ thể, không bỏ sót, không chồng chéovề chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tư pháp với các Bộ, Ngành khác.

- Việc xây dựng Nghị định gắn liền với những định hướng về hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp phù hợp với cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016; bám sát yêu cầuđặt ra đối với ngành Tư pháp theo Nghị quyết Đại hội Đảng XI, chủ trương cải cách hành chính và các Chiến lược về cải cách tư pháp, xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật và các chiến lược khác liên quan đến Ngành.

- Thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp theoThông báo Nghị quyết phiên họp số 88-TB/BCS ngày 19/11/2011 của Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Xây dựng dự thảo Nghị định  thay thế Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008

a)Đơn vị chủ trì: Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tư pháp.

b)Đơn vị phối hợp: Tổng Cục Thi hành án dân sự, Vụ Pháp luật hình sự -hành chính, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Vụ Hành chính tư pháp, Vụ Bổ trợ tư pháp, Vụ Thi đua – Khen thưởng,Vụ Pháp luật quốc tế, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và các đơn vị khác có liên quan.

c)Tiến độ thực hiện:

- Từ ngày02/12/2011đến ngày 10/12/2011: Bộ trưởng thành lập Ban soạn thảo; Trưởng Ban soạn thảo thành lập Tổ biên tập;

Ban soạn thảogồm có:

+Thứ trưởng Hoàng Thế Liênlàm Trưởng ban;

+ Thứ trưởng Lê Hồng Sơn làm Phó trưởng ban;

+ Đồng chí Trần Văn Quảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tư pháp làm Uỷ viên thường trực;

+ Cácthành viên:Đại diện Vụ Tổ chức biên chế, Bộ Nội vụ; đại diện Vụ Pháp luật, Vụ Tổ chức hành chính nhà nước và công vụ thuộc Văn phòng Chính phủ;đại diện lãnh đạo củamột số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp:Văn phòng Bộ,Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật,Vụ Bổ trợ tư pháp, Vụ Hành chính tư pháp,Vụ Thi đua – Khen thưởng,Tổng cục Thi hành án dân sự.

- Từ ngày 12/12/2011 đến ngày 01/02/2012: Tổ chức xây dựng dự thảo Nghị định như sau:

+ Vụ Hành chính tư pháp xây dựng Đề án chuyển đổi mô hình hoạt động từ Vụ sang Cục xong trước ngày 10/01/2012;

+ Vụ Bổ trợ tư pháp xây dựng Đề án chuyển đổi mô hình hoạt động từ Vụ sang Cục xong trước ngày 10/01/2012;

+ Tổng cục Thi hành án dân sự đề xuất về việc kiện toàn tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý và thi hành án hành chính; thành lập Phòng trong các đơn vị (Vụ hoặc tương đương) thuộc Tổng cục xong trước ngày 10/01/2012;

+ Ban soạn thảo xây dựng dự thảo Nghị định xong trước ngày 01/02/2012;

- Từ ngày 01/02/2012đến ngày 10/02/2012: Tổ chức lấy ý kiến cácđơn vịthuộc Bộ,  một số Sở Tư pháp và cơ quan Thi hành án dân sự địa phương về dự thảo Nghị định;

- Từ ngày 10/02/2012 đến ngày 17/02/2012: Tổng hợp ý kiến, để chỉnh lý dự thảo, báo cáo Ban cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ;

- Từ ngày 20/02/2012 đến ngày 09/03/2012: Lấy ý kiến thẩm định của Bộ Nội vụ;

- Từ ngày 12/03/2012 đến ngày 19/3/2012: Hoàn thiện dự thảo Nghị định và Báo cáo Ban Cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ;

- Từ ngày 20/3/2012: Trình Chính phủ dự thảo Nghị định.

2. Xây dựng dự thảo Thông tư liên tịch thay thếThông tư liên tịch số 01/2009/TTLT-BTP-BNV

a) Đơn vị chủ trì:Vụ Tổ chức cán bộ.

b) Đơn vị phối hợp:Các đơn vị thuộc Bộ.

c)Tiến độ thực hiện:Trong quý II và Quý III (sau khi Nghị địnhthay thếNghị định 93/2008/NĐ-CP được ban hành).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch này.

2.Các đơn vị thuộc Bộ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ chuẩn bị nội dung cho việc xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 93/2008/NĐ-CP và Thông tư liên tịch thay thế Thông tư liên tịch số 01/2009/TTLT-BTP-BNV theo yêu cầu của Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ và Ban soạn thảo.

3. Vụ Kế hoạch-Tài chính, Văn phòng Bộ có trách nhiệm bố trí kinh phícho việc xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 93/2008/NĐ-CP và Thông tư liên tịch thay thế Thông tư liên tịch số 01/2009/TTLT-BTP-BNV theo quy định của pháp luật.

 

 

BỘ TRƯỞNG

(đã ký)


 

Hà Hùng Cường

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi