Quyết định 396A/QĐ-BCT 2020 danh mục chế độ báo cáo định kỳ Bộ Công Thương

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 396A/QĐ-BCT

Quyết định 396A/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương
Cơ quan ban hành: Bộ Công ThươngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:396A/QĐ-BCTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Quốc Khánh
Ngày ban hành:10/02/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính

TÓM TẮT VĂN BẢN

Danh mục chế độ báo cáo định kỳ các lĩnh vực do BCT quản lý

Ngày 10/02/2020, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 396A/QĐ-BCT về việc phê duyệt Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương.

Theo đó, Bộ phê duyệt danh mục gồm 63 báo cáo thuộc phạm vi quản lý của Ngành Công Thương, theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực. Cụ thể, bao gồm:

Thứ nhất, báo cáo 06 tháng, định kỳ 06 tháng: Báo cáo hoạt động quản lý kỹ thuật an toàn trong khai thác hầm lò; Báo cáo tình hình quản lý và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp; Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại…          

Thứ hai, báo cáo định kỳ hàng năm, báo cáo năm: Báo cáo kết quả, đánh giá thực hiện việc rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng; Báo cáo tổng công suất lắp đặt các dự án điện mặt trời nối lưới và điện mặt trời trên mái nhà được xây dựng trên địa bàn tỉnh; Báo cáo tình hình cấp và thu hồi giấy phép hoạt động điện lực tại địa phương…

Thứ ba, báo cáo đột xuất, báo cáo tháng, quý năm: Báo cáo tình hình xuất khẩu gạo; Báo cáo công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh; Báo cáo việc thực hiện các quy định tại Quy chuẩn: 04:2017/BCT…

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 396A/QĐ-BCT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
___________

Số: 396A/QĐ-BCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

_________________

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

 

Căn cứ Nghị định số 98/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Căn cứ Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);
- Các Thứ trưởng;
- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư;
- Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG


 

 
Trần Quốc Khánh

 

 

 

PHỤ LỤC I

Các Báo cáo thuộc phạm vi quản lý của Ngành Công Thương được quy định tại các VBQPPL còn hiệu lực
(Chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan nhà nước)

 

STT

TÊN BÁO CÁO

ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN

CƠ QUAN NHẬN BÁO CÁO

TẦN SUẤT

VĂN BẢN QUY ĐỊNH

Trung ương

Cấp Tỉnh

Cấp Huyện

Cấp Xã

 

 

 

1.

Báo cáo tình hình quản lý và sử dụng VLNCN, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất VLNCN

 

Sở Công Thương

 

 

Bộ Công Thương;

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố

06 tháng

Thông tư số 13/2018/TT-BCT

Thông tư số 42/2019/TT-BCT

2.

Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh tiền chất nổ Bộ Công Thương báo cáo Thủ tướng Chính phủ

Bộ Công Thương

 

 

 

Thủ tướng Chính phủ

 

Nghị định số 71/2018/NĐ-CP

3.

Báo cáo hiện trạng an toàn đập, hồ chứa thủy điện đối với đập có chiều cao từ 5 m trở lên hoặc hồ chứa có dung tích toàn bộ từ 50.000 m3 trở lên của Bộ Công Thương gửi Thủ tướng Chính phủ

Bộ Công Thương

 

 

 

Thủ tướng Chính phủ

1 năm/ 1 lần

Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định về quản lý an toàn đập hồ chứa nước

4.

Báo cáo hiện trạng an toàn đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn

 

Sở Công Thương

 

 

Bộ Công Thương

1 năm/ 1 lần

- Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định về quản lý an toàn đập hồ chứa nước;

- Thông tư số 09/2019/TT-BCT

5.

Báo cáo định kỳ công tác quản lý nhà nước về an toàn đập, hồ chứa thủy điện

 

Sở Công Thương

 

 

Bộ Công Thương;

UBND tỉnh

1 năm/1 lần

Thông tư 09/2019/TT-BCT

Thông tư số 42/2019/TT-BCT

6.

Báo cáo định kỳ vi phạm đối với hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp

 

Sở Công Thương

 

 

Bộ Công Thương

1 năm /lần

- Thông tư số 31/2014/TT-BCT;

- Thông tư số 29/2018/TT-BCT.

7.

Báo cáo định kỳ tai nạn điện

 

Sở Công Thương

 

 

Bộ Công Thương

1 năm/ lần

- Thông tư số 31/2014/TT-BCT;

- Thông tư số 29/2018/TT-BCT.

8.

Báo cáo công tác môi trường ngành công thương tại địa phương

 

Sở Công Thương

 

 

Bộ Công Thương

1 năm/ lần

Thông tư số 35/2015/TT-BCT

Thông tư số 42/2019/TT-BCT

9.

Báo cáo các vướng mắc, kiến nghị các vấn đề liên quan đến chai chứa LPG trên địa bàn quản lý

 

Sở Công Thương

 

 

Bộ Công Thương

 

Thông tư số 18/2013/TT-BCT

Thông tư số 42/2019/TT-BCT

10.

Hoạt động quản lý kỹ thuật an toàn trong khai thác hầm lò

 

Sở Công Thương

 

 

Bộ Công Thương

Định kỳ 6 tháng

Thông tư 31/2017/TT-BCT

Thông tư số 42/2019/TT-BCT

11.

Báo cáo tình hình quản lý và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh

 

Sở Công Thương

 

 

Bộ Công Thương

Định kỳ 6 tháng

Thông tư 13/2018/TT-BCT

Thông tư số 42/2019/TT-BCT

12.

Báo cáo công tác quản lý hóa chất và tổng hợp tình hình hoạt động hóa chất của tổ chức, cá nhân trên địa bàn quản lý

 

Sở Công Thương

 

 

Bộ Công Thương

Báo cáo năm

- Nghị định số 113/2017/NĐ-CP;

- Thông tư số 32/2017/TT-BCT

13.

Báo cáo tình hình đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, sản xuất kinh doanh tại các cụm công nghiệp trên địa bàn

 

 

Phòng chuyên môn quản lý công thương thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

 

Sở Công Thương;

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Báo cáo 6 tháng

Thông tư số 15/2017/TT-BCT

14.

Báo cáo tình hình đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, sản xuất kinh doanh tại các cụm công nghiệp trên địa bàn trong 6 tháng và cả năm

 

Sở Công Thương

 

 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

Bộ Công Thương (Cục Công Thương địa phương).

Báo cáo 6 tháng

Thông tư số 15/2017/TT-BCT

15.

Báo cáo định kỳ hàng năm về công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn

 

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc TW

 

 

Bộ Công Thương

01 lần/ năm (định kỳ) hoặc nhiều lần trong năm với báo cáo đột xuất

Nghị định số 40/2018/NĐ-CP

16.

Báo cáo tình hình thực hiện quy chế về cấp phép nhập khẩu hàng hóa

Bộ Công Thương

 

 

 

Thủ tướng Chính phủ

 

Quyết định số 41/2005/QĐ-TTg

17.

Báo cáo định kỳ hàng năm tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 200/QĐ-TTg ngày 14/02/2017

Bộ Công Thương

 

 

 

Thủ tướng Chính phủ

 

Quyết định số 200/QĐ-TTg ngày 14/02/2017

18.

Báo cáo tình hình xuất khẩu gạo

Tổng Cục Hải quan

 

 

 

Bộ Công Thương

tháng, quý, năm

Nghị định số 107/2018/NĐ-CP

19.

Báo cáo tình hình tuân thủ pháp luật của Thương nhân

 

UBND cấp tỉnh

 

 

Bộ Công Thương

Hàng Năm

Nghị định số 69/2018/NĐ-CP

20.

Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu hàng hóa; tình hình tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp trong việc thực hiện quy định kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu trên địa bàn.

 

Sở Công Thương

 

 

Bộ Công Thương

 

Nghị định số 69/2018/NĐ-CP

21.

Báo cáo cung cấp thông tin, số liệu thống kê về hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất

Tổng Cục Hải quan

 

 

 

Bộ Công Thương

 

Nghị định số 69/2018/NĐ-CP

22.

Báo cáo tình hình xuất khẩu hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới

 

Sở Công Thương

 

 

Bộ Công Thương

Hàng tháng

Thông tư số 01/2018/TT-BCT

Thông tư số 42/2019/TT-BCT

23.

Báo cáo tình hình mua bán, trao đổi hàng hóa của cư dân biên giới

 

Sở Công Thương

 

 

Bộ Công Thương

Hàng tháng

Thông tư số 02/2018/TT-BCT

Thông tư số 42/2019/TT-BCT

24.

Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá, Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá. Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá, Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá và kinh doanh sản phẩm thuốc lá của thương nhân trên địa bàn

 

Sở Công Thương

 

 

Bộ Công Thương

Định kỳ 6 tháng

Thông tư số 57/2018/TT-BCT

Thông tư số 28/2019/TT-BCT

25.

Báo cáo tình hình đầu tư trồng cây thuốc lá trên địa bàn

 

Sở Công Thương

 

 

Bộ Công Thương

Năm

Thông tư số 57/2018/TT-BCT

Thông tư số 28/2019/TT-BCT

26.

Báo cáo tình hình sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp để chế biến lại trên địa bàn

 

 

 

UBND cấp xã

Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và hạ tầng

Năm

Nghị định 105/2017/NĐ-CP

27.

Báo cáo tình hình sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu công nghiệp để chế biến lại, tình hình bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ năm trước trên địa bàn

 

 

Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và hạ tầng

 

Sở Công Thương

Năm

Nghị định 105/2017/NĐ-CP

28.

Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh rượu trên địa bàn tỉnh

 

Sở Công Thương

 

 

Bộ Công Thương

Năm

Nghị định số 105/2017/NĐ-CP

29.

Báo cáo tổng hợp các dự án được xác nhận ưu đãi

 

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

 

 

Bộ Công Thương

Định kỳ hàng năm

Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ

30.

Báo cáo tình hình thực hiện phát triển công nghiệp hỗ trợ của địa phương

 

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

 

 

Bộ Công Thương

Định kỳ hàng năm

Nghị định 111/2015/NĐ-CP ngày 03 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ

31.

Báo cáo tổng hợp các dự án được xác nhận ưu đãi

 

Cơ quan có thẩm quyền tại địa phương chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc TW

Bộ Công Thương

Định kỳ 1 năm

Thông tư 55/2015/TT-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Thông tư số 42/2019/TT-BCT

32.

Báo cáo Theo dõi, đánh giá, về việc thực hiện Chương trình tại địa phương.

 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

 

 

Bộ Công Thương

Định kỳ 1 năm

Quyết định số 10/2017/QĐ-TTg ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ.

33.

Báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện định mức tiêu hao năng lượng trong năm hiện hành của các đơn vị sản xuất nhựa tại địa phương

 

Sở Công Thương

 

 

Bộ Công Thương

Báo cáo năm

Thông tư số 38/2016/TT-BCT

Thông tư số 42/2019/TT-BCT

34.

Báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện định mức tiêu hao năng lượng trong năm hiện hành của đơn vị sản xuất giấy tại địa phương

 

Sở Công Thương

 

 

Bộ Công Thương

Báo cáo năm

Thông tư số 24/2017/TT-BCT

Thông tư số 42/2019/TT-BCT

35.

Báo cáo tình hình thực hiện định mức năng lượng ngành công nghiệp sản xuất bia và nước giải khát tại địa phương

 

Sở Công Thương

 

 

Bộ Công Thương

Báo cáo năm

Thông tư số 19/2016/TT-BCT

Thông tư số 42/2019/TT-BCT

36.

Báo cáo tình hình thực hiện định mức năng lượng ngành công nghiệp sản xuất thép tại địa phương

 

Sở Công Thương

 

 

Bộ Công Thương

Báo cáo năm

Thông tư số 20/2016/TT-BCT

Thông tư số 42/2019/TT-BCT

37.

Báo cáo tổng hợp việc tuân thủ định mức năng lượng hàng năm của các cơ sở chế biến thủy sản tại địa phương

 

Sở Công Thương

 

 

Bộ Công Thương

Báo cáo năm

Thông tư 52/2018/TT-BCT

Thông tư số 42/2019/TT-BCT

38.

Báo cáo Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm tại địa phương

 

Sở Công Thương

 

 

UBND cấp tỉnh;

Bộ Công Thương

Báo cáo năm

Thông tư số 09/2012/TT-BCT

Thông tư số 42/2019/TT-BCT

39.

Báo cáo về phương tiện thiết bị sản xuất, nhập khẩu thuộc Danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng tại địa phương hàng năm và các phương tiện, thiết bị đã dán nhãn năng lượng trong năm

 

Sở Công Thương

 

 

Bộ Công Thương

Báo cáo năm

Thông tư số 36/2016/TT-BCT

Thông tư số 42/2019/TT-BCT

40.

Báo cáo hoạt động quản lý nhà nước về xúc tiến thương mại tại địa phương

 

Sở Công Thương

 

 

UBND cấp tỉnh;

Bộ Công Thương

 

Nghị định số 81/2018/NĐ-CP

41.

Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình cấp quốc gia về XTTM

Cơ quan XTTM thuộc các Bộ, Hiệp hội

Trung tâm XTTM thuộc UBND tỉnh hoặc Sở Công Thương

 

 

Bộ Công Thương (BQL chương trình cấp QG về XTTM)

Định kỳ 6 tháng 1 lần

Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình XTTM QG ban hành kèm Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg

42.

Báo cáo kết quả, đánh giá thực hiện việc rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng

 

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

 

Bộ Công Thương

Hàng năm

Thông tư số 24/2016/TT-BCT

Thông tư số 42/2019/TT-BCT

43.

Báo cáo tổng công suất lắp đặt các dự án điện mặt trời nối lưới và điện mặt trời trên mái nhà được xây dựng trên địa bàn tỉnh.

 

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

 

Bộ Công Thương

Hàng năm

Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg

44.

Báo cáo về tình hình thực hiện quy hoạch, đầu tư xây dựng các dự án thủy điện và vận hành khai thác các công trình thủy điện trên địa bàn.

 

UBND các tỉnh có dự án thủy điện

 

 

Bộ Công Thương

Báo cáo 6 tháng

Thông tư số 43/2012/TT-BCT

Thông tư số 42/2019/TT-BCT

45.

Báo cáo về hoạt động đăng ký đầu tư và tình hình triển khai thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh

 

UBND các tỉnh có dự án điện gió

 

 

Bộ Công Thương

Báo cáo 6 tháng

- Quyết định số 39/2018/QĐ-TTg;

-Thông tư 02/2019/TT-BCT

- Thông tư số 42/2019/TT-BCT

46.

Báo cáo tình hình tiếp nhận công bố hợp quy

 

Sở Công Thương

 

 

Bộ Công Thương

Báo cáo 6 tháng

Thông tư số 21/2017/TT-BCT

Thông tư số 42/2019/TT-BCT

47.

Báo cáo tình hình thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về trang thiết bị, phụ trợ sử dụng trong tồn trữ và phân phối xăng sinh học (Xăng E10) tại cửa hàng xăng dầu

 

Sở Công Thương

 

 

Bộ Công Thương

Báo cáo năm

Thông tư số 48/2014/TT-BCT

(QCVN 02:2014/BCT) Thông tư số 42/2019/TT-BCT

48.

Báo cáo tình hình kinh doanh, cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá của thương nhân trên địa bàn

 

 

Phòng Công Thương hoặc Phòng Kinh tế (cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Sở Công Thương

Định kỳ 06 tháng

- Nghị định số 67/2013/NĐ-CP;

- Nghị định số 106/2017/NĐ-CP;

- Thông tư số 57/2018/TT-BCT.

Thông tư số 28/2019/TT-BCT

49.

Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá, Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá, Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá, Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá và kinh doanh sản phẩm thuốc lá của thương nhân trên địa bàn

 

Sở Công Thương

 

 

Bộ Công Thương

Định kỳ 06 tháng

- Nghị định số 67/2013/NĐ-CP;

- Nghị định số 106/2017/NĐ-CP;

- Thông tư số 57/2018/TT-BCT.

Thông tư số 28/2019/TT-BCT

50.

Báo cáo tình hình cấp và thu hồi giấy phép hoạt động điện lực tại địa phương

 

Sở Công Thương

 

 

Bộ Công Thương;

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Hàng năm

Thông tư số 36/2018/TT-BCT

51.

Báo cáo về công tác tổ chức, tập huấn, sát hạch, cấp Giấy chứng nhận đạt yêu cầu sát hạch và công tác cấp, thu hồi thẻ Kiểm tra viên điện lực; công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hoạt động điện lực, sử dụng điện, bảo vệ an toàn công trình điện lực và lưới điện; công tác giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện.

 

Sở Công Thương

 

 

Bộ Công Thương

(Cục Điều tiết điện lực)

Hàng năm

Thông tư số 27/2013/TT-BCT;

Thông tư số 31/2018/TT-BCT

Thông tư số 42/2019/TT-BCT

52.

Báo cáo môi trường công thương

Bộ Công Thương (Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp)

 

 

 

Bộ Tài nguyên và Môi trường

1 năm/ lần và 5 năm/lần

Thông tư số 35/2015/TT-BCT

Thông tư số 42/2019/TT-BCT

53.

Báo cáo việc thực hiện các quy định tại Quy chuẩn 04:2017/BCT

 

Sở Công Thương

 

 

Bộ Công Thương

Định kỳ, đột xuất

Quy chuẩn 04:2017/BCT tại Thông tư 31/2017/TT-BCT

54.

Báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án

 

Sở Công Thương

 

 

Bộ Công Thương

Hàng năm trước ngày 31 tháng 01

Thông tư số 39/2013/TT-BCT

Thông tư số 42/2019/TT-BCT

55.

Báo cáo định kỳ hoạt động nhượng quyền thương mại trên địa bàn

 

Sở Công Thương

 

 

Bộ Công Thương

 

Nghị định số 35/2006/NĐ-CP

56.

Báo cáo tình hình cấp, thu hồi giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của Thương nhân nước ngoài

 

Sở Công Thương

 

 

Bộ Công Thương

Năm

Nghị định số 07/2016/NĐ-CP

Thông tư số 11/2016/TT-BCT

57.

Báo cáo tình hình vận động, tiếp nhận và sử dụng vốn ODA, vốn ưu đãi, kết quả thực hiện các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi thuộc thẩm quyền quản lý

Bộ Công Thương

 

 

 

Bộ Kế hoạch và đầu tư;

Bộ Tài chính.

 

Thông tư số 12/2016/TT-BKHĐT

58.

Báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư

Bộ Công Thương

 

 

 

Bộ Kế hoạch và đầu tư

 

Nghị định số 84/2015/NĐ-CP

59.

Báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện kiểm tra hàng năm đối với hoạt động đấu thầu

Bộ Công Thương

 

 

 

Bộ Kế hoạch và đầu tư

 

Thông tư số 10/2016/TT-BKHĐT

60.

Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư bằng nguồn vốn NSNN

Bộ Công Thương

 

 

 

Bộ Kế hoạch và đầu tư

 

Nghị định số 84/2015/NĐ-CP

61.

Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam

Bộ Công Thương

 

 

 

Thủ tướng Chính phủ

Năm

Quyết định số 30/2019/QĐ-TTg

62.

Báo cáo kết quả thực hiện đề án Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam

Bộ, ngành

 

 

 

Bộ Công Thương

Năm

Quyết định số 30/2019/QĐ-TTg

63.

Báo cáo kết quả triển khai các hoạt động Ngày Quyền của người tiêu dùng ở địa phương trong lĩnh vực Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

 

UBND Tỉnh

 

 

Bộ Công Thương

Năm

Thông tư số 42/2019/TT-BCT

 

 

 

PHỤ LỤC II

Các Báo cáo thuộc phạm vi quản lý của Ngành Công Thương được quy định tại các VBQPPL còn hiệu lực
(Chế độ báo cáo cá nhân/tổ chức gửi cơ quan nhà nước)

 

STT

TÊN BÁO CÁO

ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN

CƠ QUAN NHẬN BÁO CÁO

TẦN SUẤT

VĂN BẢN QUY ĐỊNH

Cá Nhân

Tổ chức

 

1.

Báo cáo định kỳ trong hoạt động Vật liệu nổ công nghiệp

 

Tổ chức sản xuất, kinh doanh VLNCN

Bộ Công Thương

06 tháng

Thông tư số 13/2018/TT-BCT

Thông tư số 42/2019/TT-BCT

2.

Báo cáo định kỳ trong hoạt động Vật liệu nổ công nghiệp

 

Tổ chức sử dụng VLNCN

Sở Công Thương

6 tháng

Thông tư số 13/2018/TT-BCT

Thông tư số 42/2019/TT-BCT

3.

Báo cáo định kỳ trong hoạt động tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất VLNCN

 

Tổ chức sản xuất, kinh doanh tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất VLNCN

Bộ Công Thương

6 tháng

Thông tư số 13/2018/TT-BCT

Thông tư số 42/2019/TT-BCT

4.

Báo cáo định kỳ trong hoạt động tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất VLNCN

 

Tổ chức sử dụng tiền chất thuốc nổ để sản xuất VLNCN

Sở Công Thương

6 tháng

Thông tư số 13/2018/TT-BCT

Thông tư số 42/2019/TT-BCT

5.

Báo cáo hiện trạng an toàn đập, hồ chứa nước

 

Chủ sở hữu đập hồ chứa thủy điện

Sở Công Thương

1 năm /1 lần

- Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định về quản lý an toàn đập hồ chứa nước;

- Thông tư số 09/2019/TT-BCT ngày 08/7/2019.

Thông tư số 42/2019/TT-BCT

6.

Báo cáo đánh giá an toàn đập, hồ chứa

 

Chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện

Bộ Công Thương

 

Thông tư số 09/2019/TT-BCT

Thông tư số 42/2019/TT-BCT

7.

Báo cáo định kỳ kết quả hoạt động kiểm định của các tổ chức kiểm định thiết bị, dụng cụ điện gửi Bộ Công Thương

 

Tổ chức kiểm định

Bộ Công Thương

 

- Nghị định số 14/2014/NĐ-CP;

- Nghị định số 107/2016/NĐ-CP.

8.

Báo cáo định kỳ vi phạm đối với hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp

 

Doanh nghiệp

Sở Công Thương; EVN

Định kỳ hàng năm

- Thông tư số 31/2014/TT-BCT;

- Thông tư số 29/2018/TT-BCT.

9.

Báo cáo định kỳ tai nạn điện

 

Doanh nghiệp

Sở Công Thương; EVN

Định kỳ hàng năm

- Thông tư số 31/2014/TT -BCT;

- Thông tư số 29/2018/TT-BCT.

10.

Báo cáo hàng năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu về tình hình hoạt động kiểm định kỹ thuật An toàn lao động

 

Tổ chức kiểm định

Bộ Công Thương

Hàng Năm

- Nghị định số 44/2016/NĐ-CP;

- Thông tư số 09/2017/TT-BCT.

Thông tư số 42/2019/TT-BCT

11.

Báo cáo tình hình thực hiện kiểm định về Sở Công Thương nơi lắp đặt máy, thiết bị trước 05/01 hàng năm

 

Tổ chức kiểm định

Sở Công Thương

Hàng Năm

Thông tư 09/2017/TT-BCT

Thông tư số 42/2019/TT-BCT

12.

Hoạt động quản lý kỹ thuật an toàn trong khai thác hầm lò

 

Tổ chức đơn vị quản lý khai thác mỏ

Sở Công Thương

Định kỳ 6 tháng

Thông tư 31/2017/TT-BCT

Thông tư số 42/2019/TT-BCT

13.

Báo cáo thông tin môi trường trên cơ sở dữ liệu môi trường ngành Công Thương

 

Tổ chức

Bộ Công Thương

Định kỳ 1 năm/1 lần

Thông tư số 22/2013/TT-BCT;

Thông tư số 19/2016/TT-BTNMT;

Thông tư số 35/2015/TT-BCT

Thông tư số 42/2019/TT-BCT

14.

Báo cáo về công tác quản lý an toàn trong hoạt động dầu khí

Các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực dầu khí

Bộ Công Thương

Hàng năm

- Luật dầu khí;

- Quyết định số 04/2015/QĐ-TTg.

15.

Báo cáo công tác môi trường của cơ sở sản xuất kinh doanh ngành công thương

 

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh ngành công thương

Sở Công Thương

Báo cáo năm

Thông tư số 35/2015/TT-BCT

Thông tư số 42/2019/TT-BCT

16.

Báo cáo công tác môi trường

Đơn vị doanh nghiệp báo cáo tình hình quản lý môi trường, thông tin quản lý chất thải

Bộ Công Thương

 

Thông tư số 35/2015/TT-BCT

Thông tư số 42/2019/TT-BCT

17.

Báo cáo về tình hình hoạt động của website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

Thương nhân, tổ chức sở hữu website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

Bộ Công Thương

Báo cáo hàng năm

- Thông tư số 47/2014/TT-BCT ngày 5/12/2014 quy định về quản lý website thương mại điện tử;

- Thông tư số 59/2015/TT-BCT ngày 31/12/2015 quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động.

Thông tư số 42/2019/TT-BCT

18.

Báo cáo kết quả đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử

Thương nhân, tổ chức sở hữu website cung cấp dịch vụ thương mại điện từ

Bộ Công Thương

Báo cáo hàng năm

Thông tư số 47/2014/TT-BCT ngày 5/12/2014 quy định về quản lý website thương mại điện tử

Thông tư số 42/2019/TT-BCT

19.

Báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp

(Báo cáo định kỳ trong hoạt động vật liệu nổ công nghiệp)

Tổ chức, cá nhân

Bộ Công Thương

Báo cáo 6 tháng

- Luật số 14/2017/QH14 của Quốc hội ngày 20/6/2017 quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ;

- Thông tư số 13/2018/TT-BCT ngày 15/6/2017 quy định về quản lý, sử dụng VLNCN, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất VLNCN

Thông tư số 42/2019/TT-BCT

20.

Báo cáo về tình hình sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trước

Tổ chức, cá nhân

Sở Công Thương

Báo cáo 6 tháng

Thông tư số 13/2018/TT-BCT ngày 15/6/2017 quy định về quản lý, sử dụng VLNCN, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất VLNCN

Thông tư số 42/2019/TT-BCT

21.

Báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp

(Báo cáo định kỳ trong hoạt động tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp)

Tổ chức, cá nhân

Bộ Công Thương

Báo cáo 6 tháng

Thông tư số 13/2018/TT-BCT ngày 15/6/2017 quy định về quản lý, sử dụng VLNCN, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất VLNCN

Thông tư số 42/2019/TT-BCT

22.

Báo cáo về tình hình sử dụng tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp

Tổ chức, cá nhân

Sở Công Thương

Báo cáo 6 tháng

Thông tư số 13/2018/TT-BCT ngày 15/6/2017 quy định về quản lý, sử dụng VLNCN, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất VLNCN

Thông tư số 42/2019/TT-BCT

23.

Báo cáo tổng hợp tình hình hoạt động hóa chất của năm trước

Tổ chức, cá nhân

Sở Công Thương tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tiến hành hoạt động hóa chất để tổng hợp, quản lý;

Đồng thời gửi Cục Hóa chất (Bộ Công Thương)

Báo cáo năm

- Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 9/10/2017;

- Thông tư số 32/2017/TT-BCT.

24.

Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh

Tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp

Cơ quan thống kê cấp huyện và sao gửi Phòng chuyên môn quản lý công thương thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

Báo cáo Quý

Thông tư số 15/2017/TT-BCT

25.

Báo cáo tình hình hoạt động của dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp

Chủ đầu tư

Cơ quan Thống kê cấp huyện và sao gửi Phòng chuyên môn quản lý công thương thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và Sở Công Thương

Báo cáo 6 tháng

Thông tư số 15/2017/TT-BCT

26.

Báo cáo tổng kết hoạt động đào tạo kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp

Cơ sở đào tạo kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp

Bộ Công Thương

Báo cáo 1 năm/ 1 lần

Nghị định số 40/2018/NĐ-CP

27.

Báo cáo định kỳ 6 tháng, về hoạt động bán hàng đa cấp của doanh nghiệp gửi Bộ Công Thương

Doanh nghiệp bán hàng đa cấp

Bộ Công Thương

Báo cáo định kỳ 6 tháng

Nghị định số 40/2018/NĐ-CP

28.

Báo cáo năm, về hoạt động bán hàng đa cấp của doanh nghiệp gửi Bộ Công Thương

Doanh nghiệp bán hàng đa cấp

Bộ Công Thương

1 năm/ lần

Nghị định số 40/2018/NĐ-CP

29.

Báo cáo định kỳ 6 tháng, năm về hoạt động bán hàng gửi Sở Công Thương

Doanh nghiệp bán hàng đa cấp

Sở Công Thương

Báo cáo định kỳ 6 tháng

Nghị định số 40/2018/NĐ-CP

30.

Báo cáo định kỳ năm về hoạt động bán hàng đa cấp của Doanh nghiệp gửi Sở Công Thương

Doanh nghiệp bán hàng đa cấp

Sở Công Thương

1 năm/ lần

Nghị định số 40/2018/NĐ-CP

31.

Báo cáo danh sách người tham gia bán hàng đa cấp tại địa phương của tháng trước gửi Sở Công Thương

Doanh nghiệp bán hàng đa cấp

Sở Công Thương (nơi doanh nghiệp đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp)

12 lần/năm (hàng tháng)

Nghị định số 40/2018/NĐ-CP

32.

Báo cáo tình hình thực hiện tạm nhập, tái xuất hàng hóa

Doanh nghiệp được cấp mã số tạm nhập tái xuất

Bộ Công Thương

 

Nghị định số 69/2018/NĐ-CP

33.

Báo cáo Bộ Công Thương tình hình ký kết và thực hiện hợp đồng xuất khẩu gạo trong kỳ báo cáo.

Thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo

Bộ Công Thương

Hàng tháng

- Nghị định số 107/2018/NĐ-CP;

- Thông tư số 30/2018/TT-BCT.

Thông tư số 42/2019/TT-BCT

34.

Báo cáo Bộ Công Thương về lượng thóc, gạo thực tế tồn kho của thương nhân theo từng chủng loại cụ thể để tổng hợp số liệu phục vụ công tác điều hành

Thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo

Bộ Công Thương

Hàng tuần

- Nghị định số 107/2018/NĐ-CP;

- Thông tư số 30/2018/TT-BCT.

Thông tư số 42/2019/TT-BCT

35.

Báo cáo hoạt động kinh doanh xuất khẩu Gạo

Thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo

Bộ Công Thương

Hàng Quý, Năm

Nghị định số 107/2018/NĐ-CP

36.

Báo cáo hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới trên địa bàn tỉnh

Thương nhân hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới

Sở Công Thương

 

Thông tư số 01/2018/TT-BCT

Thông tư số 42/2019/TT-BCT

37.

Báo cáo tình hình thực hiện nhập khẩu

Thương nhân nhập khẩu hàng hóa thuộc danh mục hạn ngạch thuế quan

Bộ Công Thương (Cục Xuất nhập khau)

Hàng Quý

Thông tư số 12/2018/TT-BCT

Thông tư số 42/2019/TT-BCT

38.

Báo cáo gửi Bộ Công Thương đánh giá khả năng nhập khẩu cả năm đó, đề nghị điều chỉnh tăng, giảm hạn ngạch nhập khẩu được cấp hoặc báo cáo số lượng hàng hóa không có khả năng nhập khẩu để phân giao cho thương nhân khác.

Thương nhân

Bộ Công Thương

1 năm/ lần

Thông tư số 12/2018/TT-BCT

Thông tư số 42/2019/TT-BCT

39.

Báo cáo số liệu nhập - xuất - tồn kho xăng dầu và tồn kho xăng dầu tại ba Miền

Thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu

Bộ Công Thương

Báo cáo Tháng

Thông tư số 38/2014/TT-BCT

Thông tư số 42/2019/TT-BCT

40.

Báo cáo định kỳ hàng tháng về tình hình thực hiện nhập khẩu xăng dầu, mua xăng dầu từ nguồn sản xuất trong nước, pha chế xăng dầu, xuất khẩu xăng dầu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu xăng

Thương nhân

Bộ Công Thương

Báo cáo tháng

Thông tư số 38/2014/TT-BCT

Thông tư số 42/2019/TT-BCT

41.

Báo cáo về tình hình sản xuất, nhập khẩu nguyên liệu, tiêu thụ sản phẩm xăng dầu

Thương nhân sản xuất xăng dầu

Bộ Công Thương

Báo cáo tháng

Thông tư số 38/2014/TT-BCT

Thông tư số 42/2019/TT-BCT

42.

Báo cáo tình hình nhập khẩu các chất HCFC (từng quý, từng năm

Thương nhân

Bộ Công Thương

Quý, Năm

Thông tư liên tịch 47/2011/TTLT-BCT- BTNMT;

Thông tư số 51/2018/TT-BCT

Thông tư số 42/2019/TT-BCT

43.

Báo cáo tình hình nhập khẩu tự động thuốc lá điếu, xì gà

Thương nhân nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà

Bộ Công Thương

Báo cáo Năm

Thông tư số 37/2013/TT-BCT

Thông tư số 42/2019/TT-BCT

44.

Báo cáo hoạt động định kỳ hàng năm của thương nhân không hiện diện được thực hiện theo các quy định của pháp luật Việt Nam

Thương nhân không hiện diện

Bộ Công Thương

Báo cáo Năm

- Nghị định số 90/2007/NĐ-CP;

- Thông tư số 28/2012/TT-BCT.

Thông tư số 42/2019/TT-BCT

45.

Báo cáo các hóa đơn thương mại có nội dung khai báo xuất xứ đã phát hành cho hàng hóa xuất khẩu theo quy định

Thương nhân có văn bản chấp thuận của BCT tham gia thí điểm tự xuất xứ hàng hóa trong ASEAN

Bộ Công Thương

Báo cáo Tháng

Thông tư 28/2015/TT-BCT; Thông tư số 29/2018/TT-BCT.

46.

Báo cáo về tình hình nhập khẩu ô tô

Doanh nghiệp được cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô

Bộ Công Thương

Báo cáo Năm

Nghị định 116/2017/NĐ-CP

47.

Báo cáo tình hình sản xuất, lắp ráp ô tô

Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, lắp ráp ô tô

Bộ Công Thương

Báo cáo Năm

Nghị định 116/2017/NĐ-CP

48.

Báo cáo về hoạt động sản xuất sản phẩm thuốc lá và nhập khẩu sản phẩm thuốc lá

Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thuốc lá

Bộ Công Thương

Báo cáo 6 tháng

Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc quy định chi tiết một số điều của các Nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá

Thông tư số 28/2019/TT-BCT

49.

Báo cáo tình hình nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá, giấy cuốn điếu thuốc lá

Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thuốc lá

Bộ Công Thương

Báo cáo 6 tháng

Thông tư số 57/2018/TT-BCT

Thông tư số 28/2019/TT-BCT

50.

Báo cáo về tình hình mua bán nguyên liệu thuốc lá trong nước để sản xuất sản phẩm thuốc lá tiêu thụ trong nước và sản xuất xuất khẩu

Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thuốc lá

Bộ Công Thương

Báo cáo 6 tháng

Thông tư số 57/2018/TT-BCT

Thông tư số 28/2019/TT-BCT

51.

Báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh chế biến nguyên liệu thuốc lá

Doanh nghiệp chế biến nguyên liệu thuốc lá

Bộ Công Thương

Báo cáo 6 tháng

Thông tư 57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

Thông tư số 28/2019/TT-BCT

52.

Báo cáo về tình hình sản xuất xuất khẩu và gia công xuất khẩu nguyên liệu thuốc lá

Doanh nghiệp kinh doanh thuốc lá

Bộ Công Thương

Báo cáo năm

Thông tư 57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

Thông tư số 28/2019/TT-BCT

53.

Báo cáo tình hình nhập khẩu và sử dụng máy móc, thiết bị chuyên ngành thuốc lá

Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thuốc lá

Bộ Công Thương

Báo cáo năm

Thông tư 57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

Thông tư số 28/2019/TT-BCT

54.

Báo cáo tình hình đầu tư trồng cây thuốc lá

Doanh nghiệp đầu tư trồng cây thuốc lá

Sở Công Thương

Định kỳ 06 (sáu) tháng

Thông tư 57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

Thông tư số 28/2019/TT-BCT

55.

Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu ủy thác nguyên liệu thuốc lá

Doanh nghiệp mua bán nguyên liệu thuốc lá

Gửi báo cáo về cơ quan đã cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

Định kỳ 06 (sáu) tháng

Thông tư 57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

Thông tư số 28/2019/TT-BCT

56.

Báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh rượu năm trước của đơn vị mình về cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép

Thương nhân sản xuất rượu công nghiệp, thương nhân sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, thương nhân phân phối rượu, thương nhân bán buôn rượu, thương nhân bán lẻ rượu, thương nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ có trách nhiệm gửi báo cáo

Bộ Công Thương

Báo cáo năm

Nghị định 105/2017/NĐ-CP

57.

Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh các sản phẩm được hưởng ưu đãi.

Tổ chức, cá nhân

Bộ Công Thương

Báo cáo năm

Thông tư 55/2015/TT-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc quy định trình tự, thủ tục xác nhận ưu đãi và hậu kiểm ưu đãi đối với các Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển

Thông tư số 42/2019/TT-BCT

58.

Báo cáo tình hình thực hiện đề án đối với các đề án hỗ trợ từ ngân sách trung ương

Đơn vị chủ trì đề án

Bộ Công Thương

Định kỳ 1 năm

Quyết định số 10/2017/QĐ-TTg ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ.

59.

Báo cáo tình hình nhập khẩu hàng hóa được miễn trừ và việc tuân thủ điều kiện, nghĩa vụ được miễn trừ

Tổ chức, cá nhân được miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại

Bộ Công Thương

Định kỳ 6 tháng trong thời gian miễn trừ

Thông tư số 37/2019/TT-BCT

60.

Báo cáo về số lượng, chủng loại phương tiện, thiết bị đã được sản xuất, tiêu thụ và được dán nhãn năng lượng trong năm

Doanh nghiệp thực hiện dán nhãn năng lượng

Bộ Công Thương;

Sở Công Thương

Báo cáo năm

Thông tư 36/2016/TT-BCT

Thông tư số 42/2019/TT-BCT

61.

Báo cáo về số lượng, chủng loại phương tiện, thiết bị đã được thử nghiệm để dán nhãn năng lượng

 

Các Tổ chức thử nghiệm

Bộ Công Thương

Báo cáo năm

Thông tư 36/2016/TT-BCT

Thông tư số 42/2019/TT-BCT

62.

Báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Doanh nghiệp

Bộ Công Thương

Báo cáo năm

Thông tư số 09/2012/TT-BCT

Thông tư số 42/2019/TT-BCT

63.

Báo cáo về tình hình thực hiện định mức tiêu hao năng lượng của đơn vị (trong ngành công nghiệp sản xuất bia và nước giải khát)

Các cơ sở sản xuất trong ngành công nghiệp sản xuất bia và nước giải khát

Sở Công Thương

Báo cáo năm

Thông tư số 19/2016/TT-BCT

Thông tư số 42/2019/TT-BCT

64.

Báo cáo về tình hình thực hiện định mức tiêu hao năng lượng của đơn vị (trong ngành công nghiệp thép)

Các cơ sở sản xuất trong ngành công nghiệp sản xuất thép

Sở Công Thương

Báo cáo năm

Thông tư số 20/2016/TT-BCT

Thông tư số 42/2019/TT-BCT

65.

Báo cáo về tình hình thực hiện suất tiêu hao năng lượng năm trước của đơn vị (trong ngành Nhựa)

Các cơ sở sản xuất trong ngành công nghiệp sản xuất nhựa

Sở Công Thương

Báo cáo năm

Thông tư số 38/2016/TT-BCT

Thông tư số 42/2019/TT-BCT

66.

Báo cáo về tình hình thực hiện suất tiêu hao năng lượng năm trước của đơn vị (hoạt động trong lĩnh vực sản xuất giấy)

Các cơ sở sản xuất trong ngành công nghiệp sản xuất giấy

Sở Công Thương

Báo cáo năm

Thông tư số 24/2017/TT-BCT

Thông tư số 42/2019/TT-BCT

67.

Báo cáo định mức tiêu hao năng lượng (trong ngành công nghiệp chế biến các nhóm sản phẩm cá da trơn, tôm)

Cơ sở chế biến thủy sản

Sở Công Thương

Báo cáo năm

Thông tư số 52/2018/TT-BCT

Thông tư số 42/2019/TT-BCT

68.

Báo cáo hoạt động trong năm của Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài

Văn phòng đại diện

Bộ Công Thương

Định kỳ hàng năm

Nghị định số 28/2018/NĐ-CP

69.

Báo cáo tuân thủ quy chế và quy định của Chương trình Thương hiệu Quốc gia Việt Nam

Doanh nghiệp có sản phẩm thuộc Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam

Bộ Công Thương (Cục Xúc tiến thương mại)

 

Nghị định số 28/2018/NĐ-CP

70.

Báo cáo về tình hình triển khai thực hiện dự án trong năm trước, kế hoạch triển khai của năm tiếp theo (dự án điện gió, điện sinh khối

Chủ đầu tư xây dựng dự án điện sinh khối; điện gió

UBND tỉnh; Bộ Công Thương

Hàng quý, năm

- Quyết định số 24/2014/QĐ-TTg;

71.

Báo cáo tình hình đánh giá sự phù hợp

Tổ chức đánh giá sự phù hợp

Bộ Công Thương

Báo cáo quý

Thông tư số 21/2017/TT-BCT

Thông tư số 42/2019/TT-BCT

72.

Báo cáo kết quả hoạt động đánh giá sự phù hợp đã được chỉ định

Tổ chức đánh giá sự phù hợp

Bộ Công Thương

Hàng năm

- Luật Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật;

- Nghị định số 127/2007/NĐ-CP;

- Thông tư số 48/2011/TT-BCT.

- Thông tư số 36/2019/TT-BCT.

73.

Báo cáo tình hình và kết quả kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2

Cơ quan kiểm tra sản phẩm, hàng hóa nhóm 2

Bộ Công Thương

Báo cáo 6 tháng

- Luật Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật;

- Nghị định số 127/2007/NĐ-CP;

- Thông tư số 36/2019/TT-BCT.

74.

Báo cáo định kỳ tình hình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Các tổ chức, cá nhân chủ trì

Bộ Công Thương Vụ KHCN)

Định kỳ 06 tháng kể từ khi ký hợp đồng

Thông tư số 50/2014/TT-BCT

Thông tư số 42/2019/TT-BCT

75.

Báo cáo thống kê sản lượng, loại sản phẩm thuốc lá kinh doanh (theo hệ thống phân phối, bán buôn, bán lẻ) của đơn vị mình

Nhà Cung cấp sản phẩm Thuốc lá

Bộ Công Thương;

Sở Công Thương

Định kỳ 06 (sáu) tháng

Thông tư số 57/2018/TT-BCT

Thông tư số 28/2019/TT-BCT

76.

Báo cáo tình hình kinh doanh về các cơ quan quản lý nhà nước về công thương

Thương nhân kinh doanh phân phối, bán buôn, bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Bộ Công Thương

Định kỳ 06 (sáu) tháng

Thông tư số 57/2018/TT-BCT

Thông tư số 28/2019/TT-BCT

77.

Báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh rượu năm trước của đơn vị mình

Thương nhân

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép

Báo cáo năm

Nghị định 105/2017/NĐ-CP

78.

Báo cáo hệ thống phân phối, nhãn hiệu hàng hóa, hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu và mua bán khí trên thị trường

Thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG/LNG/CNG

Bộ Công Thương

Báo cáo năm

Nghị định số 87/2018/NĐ-CP

79.

Báo cáo hệ thống phân phối, nhãn hiệu hàng hóa và hoạt động mua bán khí trên thị trường

Thương nhân kinh doanh mua bán khí

Sở Công Thương

Báo cáo năm

Nghị định số 87/2017/NĐ-CP

80.

Báo cáo hoạt động của Sở Giao dịch hàng hóa

Sở Giao dịch hàng hóa

Bộ Công Thương

Báo cáo quý, tháng, năm

Nghị định số 51/2018/NĐ-CP

81.

Báo cáo danh sách Thành viên của Sở Giao dịch hàng hóa

Sở Giao dịch hàng hóa

Bộ Công Thương

Báo cáo quý, tháng, năm

Nghị định số 51/2018/NĐ-CP

82.

Báo cáo sự cố trong hệ thống điện quốc gia

Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện

Bộ Công Thương (Cục Điều tiết điện lực)

Định kỳ hàng tháng

Thông tư số 25/2016/TT-BCT

Thông tư số 30/2019/TT-BCT

83.

Báo cáo kết quả vận hành lưới điện truyền tải

Đơn vị truyền tải điện

Cục Điều tiết điện lực và Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện

Báo cáo tháng, năm

Thông tư số 25/2016/TT-BCT

Thông tư số 30/2019/TT-BCT

84.

Báo cáo kế hoạch vận hành và kết quả vận hành hệ thống điện quốc gia

Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện

Cục Điều tiết điện lực

Báo cáo tháng, năm

Thông tư số 25/2016/TT-BCT

Thông tư số 30/2019/TT-BCT

85.

Báo cáo kết quả vận hành hệ thống điện phân phối

Tổng công ty Điện lực

Cục Điều tiết điện lực

Báo cáo tháng, năm

Thông tư số 39/2015/TT-BCT

Thông tư số 60/2019/TT-BCT

86.

Báo cáo kết quả thực hiện ngừng, giảm mức cung cấp điện

Các Tổng công ty Điện lực

Bộ Công Thương; Sở Công Thương

Báo cáo hàng tháng

Thông tư số 30/2013/TT-BCT

87.

Báo cáo kết quả thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải điện của năm trước

Tổng công ty Điện lực

Cục Điều tiết điện lực;

Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

và thông báo cho Đơn vị điều độ hệ thống điện quốc gia

Báo cáo năm

Thông tư số 23/2017/TT-BCT

Thông tư số 42/2019/TT-BCT

88.

Báo cáo vận hành hệ thống điện của tháng trước

Tổng công ty Điện lực

Cục Điều tiết điện lực;

Sở Công Thương

- Trước ngày 10 hàng tháng (báo cáo Sở Công Thương);

- Trước ngày 15 hàng tháng (báo cáo Cục Điều tiết điện lực)

Thông tư số 23/2017/TT-BCT

Thông tư số 42/2019/TT-BCT

89.

Báo cáo vận hành thị trường điện (tháng, năm)

Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện

Cục Điều tiết điện lực

Báo cáo hàng tháng, năm

Thông tư số 45/2018/TT-BCT

Thông tư số 24/2019/TT-BCT

90.

Báo cáo công tác tham gia thị trường điện của đơn vị trong năm trước

Đơn vị phát điện, Đơn vị mua điện

Cục Điều tiết điện lực

Báo cáo năm

Thông tư số 45/2018/TT-BCT

Thông tư số 24/2019/TT-BCT

91.

Báo cáo tình hình thực hiện thanh toán tiền điện

Chủ đầu tư các nhà máy điện

Cục Điều tiết điện lực

Định kỳ hàng quý

Thông tư số 56/2014/TT-BCT

Thông tư số 24/2019/TT-BCT

92.

Báo cáo kết quả đánh giá mẫu phụ tải điện

Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Cục Điều tiết điện lực

Báo cáo năm

Thông tư số 19/2017/TT-BCT

Thông tư số 42/2019/TT-BCT

93.

Báo cáo kết quả phân tích biểu đồ phụ tải điện

Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Điện lực

Cục Điều tiết điện lực

Báo cáo 6 tháng, 1 năm

Thông tư số 19/2017/TT-BCT

Thông tư số 42/2019/TT-BCT

94.

Báo cáo kết quả dự báo biểu đồ phụ tải điện

Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Điện lực

Cục Điều tiết điện lực

Báo cáo năm

Thông tư số 19/2017/TT-BCT

Thông tư số 42/2019/TT-BCT

95.

Báo cáo cấp giấy phép hoạt động điện lực

Đơn vị điện lực được cấp giấy phép hoạt động điện lực

Cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực;

Sở Công Thương tại địa phương.

Báo cáo năm

Thông tư số 36/2018/TT-BCT

96.

Báo cáo về công tác kiểm tra sử dụng điện, bảo vệ an toàn công trình điện lực và lưới điện của Kiểm tra viên điện lực thuộc đơn vị điện lực.

Các đơn vị điện lực trong phạm vi địa bàn tỉnh

Sở Công thương

Hàng năm

Thông tư số 27/2013/TT-BCT; Thông tư số 31/2018/TT-BCT

97.

Báo cáo về công tác kiểm tra sử dụng điện, bảo vệ an toàn công trình điện lực và lưới điện của Kiểm tra viên điện lực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty truyền tải điện Quốc gia và các Tổng công ty Điện lực”.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Bộ Công Thương (Cục Điều tiết điện lực)

Hàng năm

Thông tư số 27/2013/TT-BCT; Thông tư số 31/2018/TT-BCT

Thông tư số 42/2019/TT-BCT

98.

Báo cáo về tình hình triển khai thực hiện dự án đầu tư kho xăng dầu, kho LPG, kho LNG thuộc danh mục dự án đầu tư trong Quy hoạch phát triển xăng dầu, kho LPG, kho LNG đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt

Chủ đầu tư

Bộ Công Thương

Hàng năm trước ngày 15 tháng 01

Thông tư số 39/2013/TT-BCT

Thông tư số 42/2019/TT-BCT

99.

Báo cáo hoạt động của Văn phòng đại diện

Văn phòng đại diện

- Cơ quan cấp Giấy phép;

- Bộ ngành quản lý chuyên ngành

 

Nghị định số 07/2016/NĐ-CP;

Thông tư số 11/2016/TT-BCT

100.

Báo cáo hoạt động Chi nhánh

Chi nhánh

Bộ Công Thương

 

Nghị định số 07/2016/NĐ-CP;

Thông tư số 11/2016/TT-BCT

101.

Báo cáo tuân thủ quy chế, quy định của Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam

Doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam

Bộ Công Thương

Trước 15/11 hàng năm

Quyết định số 30/2019/QĐ-TTg

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi