Quyết định 3598/QĐ-BNN-VP Kế hoạch thực hiện Quyết định gửi và nhận văn bản điện tử

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 3598/QĐ-BNN-VP

Quyết định 3598/QĐ-BNN-VP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quyết định 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:3598/QĐ-BNN-VPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hà Công Tuấn
Ngày ban hành:13/09/2018Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính

TÓM TẮT VĂN BẢN

Bộ NNPTNT chính thức gửi nhận văn bản điện tử từ tháng 7/2019

Ngày 13/9/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 3598/QĐ-BNN-VP về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quyết định 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước.

Theo đó, trong tháng 4/2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tiến hành thử nghiệm việc gửi nhận văn bản điện tử với các Bộ ngành, địa phương trên trục liên thông văn bản quốc gia. Việc gửi nhận văn bản điện tử chính thức sẽ được thực hiện vào tháng 7/2019. Ngoài ra, Bộ cũng sẽ tiến hành xây dựng trục liên thông văn bản nội bộ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vào tháng 6/2019.

Liên quan đến việc ứng dụng chữ ký số trong công tác, Bộ sẽ tiến hành rà soát, bổ sung chứng thư số cho cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trực thuộc và thực hiện ký số, gửi nhận văn bản điện tử trước tháng 11/2018. Trước đó 01 tháng, chức năng ký số sẽ được hoàn thiện và tích hợp ứng dụng quản lý văn bản đi trên hệ thống phần mềm văn phòng dùng chung của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 3598/QĐ-BNN-VP tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
__________

Số: 3598/QĐ-BNN-VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2018

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTG ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước

__________________

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

Căn cứ nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 2 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Quyết đnh số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.

Điều 2. Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ nguồn kinh phí ngân sách nhà nước cấp và các nguồn kinh phí hp pháp khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Văn phòng Chính phủ;
- Lưu: VT, VP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hà Công Tuấn

 

 

 

 BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
__________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

 

 

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTG ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3598/QĐ-BNN ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

____________________

 

STT

Nội dung thực hiện

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian hoàn thành

Ghi chú

I. CÔNG TÁC QUẢN LÝ, BAN HÀNH VĂN BẢN

1

Xây dựng, trình Bộ ban hành danh mục mã định danh các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ phục vụ kết nối, trao đổi văn bản điện tử thông qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành

Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ

Trước 31/8/2018

Đã xong (QĐ số 3342/QĐ-BNN-VP ngày 23/8/2018)

2

Tổ chức phổ biến cho các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Quyết định 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về gửi nhận văn bản điện tử

Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ

Trước 30/9/2018

 

3

Ban hành Quy định về danh mục các văn bản, tài liệu trao đổi chính thức bằng văn bản điện tử của Bộ

Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ

Tháng 9/2018

Hoàn toàn bng văn bản điện tử, vừa văn bn điện tử vừa văn bản giấy, văn bản bằng giấy

4

Rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản tại Bộ Nông nghiệp và PTNT phù hợp với Quyết định 28/2018/QĐ-TTg

Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc và trực thuc B

Trước 31/12/2018

 

5

Rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống Văn phòng điện tử của Bộ phù hợp với Quyết định 28/2018/QĐ-TTg

Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ

Trước 3/2019

Theo kế hoạch xây dựng trục liên thông văn bản nội bộ của Bộ; Kết nối trục liên thông văn bản quốc gia

II. NÂNG CẤP VPĐT, KẾT NỐI TRỤC LIÊN THÔNG VĂN BẢN QUỐC GIA

1

Hoàn thiện chức năng quản lý văn bản đi, đến trên hệ thng phần mềm Văn phòng điện tử dùng chung của Bộ phù hợp với Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018

Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ

Tháng 11/2018

 

2

Phối hợp với cục Kiểm soát TTHC (VPCP) kết nối liên thông chức năng gửi nhận văn bản trên hệ thống VPĐT với trục liên thông văn bản quốc gia

Văn phòng Bộ

Trung tâm Tin học và Thống kê Cục Kiểm soát TTHC - VPCP

Tháng 3/2019

Hệ thống VPĐT của Bộ đã đáp ng được về hạ tầng kỹ thuật, công nghệ. Do đó có thể đề nghị VPCP cho kết nối sớm hơn

3

Thử nghiệm gửi nhận văn bản điện tử giữa Bộ với các Bộ ngành, địa phương trên trục liên thông văn bản quốc gia

Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ

Tháng 4/2019

 

4

Thực hiện gửi nhận văn bản điện tử giữa các Bộ, ngành, địa phương trên trục liên thông văn bản quốc gia

Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ

Tháng 7/2019

Phối hợp thực hiện theo KH của VPCP tại Quyết định số 676/QĐ-VPCP

5

Xây dựng Trục liên thông văn bản nội bộ Bộ Nông nghiệp và PTNT

 

 

Tháng 6/2019

Hệ thống VPĐT của Bộ đã có sẵn nền tảng tích hợp, chia sdữ liệu cho việc xây dựng trục liên thông nội bộ của Bộ

5.1

Xây dựng yêu cầu kỹ thuật trục liên thông

Văn phòng Bộ

Vụ Khoa học, Công nghệ &MT Trung tâm TH&TK;

Tháng 10/2018

Trung tâm Tin học và Thống kê không thực hiện được theo kế hoạch, thời gian quy đnh tại Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2018

5.2

Triển khai xây dựng trục liên thông văn bản nội bộ của Bộ Nông nghiệp và PTNT

Văn phòng Bộ

Trung tâm tin học và Thống kê

Tháng 12/2018

5.3

Hướng dẫn kết ni, liên thông tại các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ

Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc Và trực thuộc Bộ

Tháng 3/2019

5.4

Thử nghiệm gửi nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ trên trục liên thông văn bản nội bộ

Văn phòng Bộ

Trung tâm TH&TK; Tổng cục LN

Tháng 4/2019

5.5

Tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ về việc gửi nhận văn bản điện tử trên trục liên thông, quản lý hsơ công việc trên VPĐT

Văn phòng Bộ

Đơn vị cung cấp dịch vụ CNTT

Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ

Tháng 6/2019

 

5.6

Thực hiện gửi nhận văn bản điện tử giữa các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ trên trục liên thông văn bản nội bộ

Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ

Tháng 7- 8/2019

 

6

Bảo đảm hạ tầng kỹ thuật kết nối, liên thông giữa hệ thống Văn phòng điện tử của Bộ với trục liên thông văn bản quốc gia; trục liên thông văn bản nội bộ của Bộ.

Trung tâm tin học và Thống kê

Văn phòng Bộ; Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ

Thường xuyên

 

7

Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong gửi nhận văn bản điện tử

Trung tâm tin học và Thống kê

Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ

Thường xuyên

 

8

Kiểm tra, giám sát, đánh giá an toàn thông tin cho trục liên thông văn bản nội bộ của Bộ

Trung tâm tin học và Thống kê

Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ

Thường xuyên

 

III. ỨNG DỤNG CHỮ KÝ SỐ

1

Rà soát, bổ sung chứng thư số cho cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ thực hiện ký số, gửi, nhận văn bản điện tử

Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ

Trước tháng 11/2018

 

2

Hoàn thiện Chức năng ký số, tích hợp ứng dụng quản lý văn bản đi (phát hành) trên hệ thống phn mềm văn phòng điện tử dùng chung của Bộ

Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ

Trước tháng 10/2018

 

3

Thử nghiệm ký số văn bản điện tử trên hệ thống VPĐT

Văn phòng Bộ

Tổng cục LN; Cục Chăn nuôi; Vụ TCCB

Tháng 11/2018

 

4

Tổ chức tập huấn, triển khai ký số văn bản trên hệ thống phần mềm Văn phòng điện tử dùng chung của Bộ

Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ

Trước 30/11/2018

 

5

Thực hiện ký số văn bản điện tử đối với văn bản đi (phát hành) trên hệ thống VPĐT của Bộ

Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ

Từ 01/01/2019

 

6

Xây dựng lộ trình sử dụng văn bản điện tử tiến tới thay thế cho văn bản giấy trong quản lý điều hành, xử lý công việc

Văn phòng Bộ

Vụ KHCN và MT

Trước 31/01/2019

 

IV. QUẢN LÝ, SAO LƯU VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

1

Hoàn thiện phân hệ Hồ sơ lưu trữ trên hệ thống VPĐT phục vụ lưu trữ, tra cứu văn bản điện tử của Bộ

Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ

Tháng 12/2018

 

2

Tổ chức quản lý, định kỳ sao lưu văn bản điện tử và đảm bảo an ninh, an toàn thông tin trong quá trình thực hiện

Trung tâm Tin học và Thống kê

Văn phòng Bộ

Định kỳ

 

V. CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT

1

Đôn đốc các đơn vị thực hiện gửi nhận văn bản điện tử giữa các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ trên hệ thống VPĐT; kết nối trục liên thông văn bản nội bộ của Bộ

Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ

Thường xuyên

 

2

Kiểm tra tình hình thực hiện gửi nhận văn bản điện tử trên hệ thống VPĐT; kết nối trục liên thông văn bản nội bộ của Bộ của các đơn vị

Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ

Theo kế hoạch của B

 

3

Định kỳ Báo cáo kết quả tình hình thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg, ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ

Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ

Định kỳ hàng quý

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi