Quyết định 300/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 300/QĐ-BVHTTDL

Quyết định 300/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:300/QĐ-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Huỳnh Vĩnh Ái
Ngày ban hành:18/01/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính

TÓM TẮT VĂN BẢN

Ngày 15/03, Bộ VHTTDL hoàn thiện lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp
Ngày 18/01/2013, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký Quyết định số 300/QĐ-BVHTTDL ban hành Kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
Theo Quyết định này, việc lấy ý kiến và tổng hợp, xây dựng Báo cáo kết quả đóng góp ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp sẽ được hoàn thành vào ngày 15/03/2013. Bộ trưởng cũng chỉ rõ, ngoài việc lấy ý kiến về toàn bộ Dự thảo Hiến pháp năm 1992, cần phải tập trung lấy ý kiến sâu về những quy định liên quan trực tiếp đến lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch gồm: Điều 5, Điều 25, Điều 39, Điều 40, Điều 43, Điều 44, Điều 64 và những quy định khác có liên quan tại Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Việc lấy ý kiến được thực hiện bằng các hình thức như tổ chức Hội nghị để lấy ý kiến đóng góp trực tiếp của cán bộ, công chức, viên chức của Bộ; tổ chức hội thảo, tọa đàm để lấy ý kiến của các chuyên gia, tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc…
Từ ngày 10/01/2013 đến 31/3/2013, Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 của các Bộ, ngành, địa phương; chỉ đạo Tổ giúp việc xây dựng Dự thảo Báo cáo tổng hợp kết quả đóng góp ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân; xây dựng Dự thảo Báo cáo của Chính phủ về kết quả lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992…
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 300/QĐ-BVHTTDL tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
---------------------
Số: 300/QĐ-BVHTTDL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------
Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2013

 
 
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
về việc tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
 
Căn cứ Nghị quyết số 38/2012/QH13 ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Quốc hội về tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992;
Căn cứ Kế hoạch số 216/KH-UBDTSĐHP ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 về tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992;
Căn cứ Quyết định số 136/QĐ-TTg ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992;
Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992;
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Ban cán sự Đảng Bộ VHTTDL;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ VHTTDL;
- Như Điều 3; Website Bộ VHTTDL;
- Lưu: VT, PC, AT( 250).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 
(đã ký)
 
 
Huỳnh Vĩnh Ái

 
 

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
KẾ HOẠCH
về việc tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
(Ban hành kèm theo Quyết định số 300/QĐ-BVHTTDL
ngày 18 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
----------------------
 
 
Thực hiện nhiệm vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được phân công tại Kế hoạch số 216/KH-UBDTSĐHP ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Uỷ ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 về tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992;Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Chính trị về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Kế hoạch của Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 ban hành kèm theo Quyết định số 136/QĐ-TTg ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 với các nội dung sau đây:
I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
a) Tổ chức lấy ý kiến về các quy định của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của cơ quan, tổ chức, cá nhân để tham mưu, đề xuất những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 cho phù hợp với tình hình mới; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân đối với việc sửa đổi Hiến pháp và thi hành Hiến pháp.
b) Xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ trong việc giúp Bộ trưởng tổ chức lấy ý kiến và xây dựng Báo cáo kết quả đóng góp ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; thực hiện nhiệm vụ của Thành viên Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 về tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
2. Yêu cầu
a) Việc tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 phải bám sát các định hướng, yêu cầu, nhiệm vụ, tiến độ được quy định tại Nghị quyết số 38/2012/QH13 ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Quốc hội; Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 216/KH-UBDTSĐHP ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Uỷ ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Kế hoạch của Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định số 136/QĐ-TTg ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ;
b) Việc tổ chức lấy ý kiến phải được coi là một nhiệm vụ quan trọng, cần ưu tiên tập trung nguồn lực và chỉ đạo tổ chức của các cấp ủy Đảng, thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992;   
c) Việc tổ chức lấy ý kiến phải được tiến hành rộng rãi, dân chủ, khoa học, công khai bằng các hình thức thích hợp với tình hình thực tế và nhiệm vụ ở cơ quan, tổ chức, đơn vị, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, công chức, viên chức, chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, các liên đoàn, hiệp hội, hội, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch tham gia sửa đổi Hiến pháp năm 1992; bảo đảm tiến độ, chất lượng, thiết thực, hiệu quả;
d) Ý kiến đóng góp vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 phải được tập hợp đầy đủ, chính xác, khách quan, trung thực và là cơ sở để góp phần hoàn thiện Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
II- NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
1. Tổ chức lấy ý kiến và tổng hợp, xây dựng Báo cáo kết quả đóng góp ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
a) Nội dung lấy ý kiến:
- Lấy ý kiến về toàn bộ Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, gồm: Lời nói đầu; chế độ chính trị; quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường; bảo vệ Tổ quốc; bộ máy nhà nước; hiệu lực của Hiến pháp và quy trình sửa đổi Hiến pháp; kỹ thuật trình bày các quy định của Hiến pháp;
- Tập trung lấy ý kiến sâu về những quy định liên quan trực tiếp đến lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch gồm: Điều 5, Điều 25, Điều 39, Điều 40, Điều 43, Điều 44, Điều 64 và những quy định khác có liên quan tại Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
b) Hình thức và đối tượnglấy ý kiến:
- Tổ chức Hội nghị phổ biến nội dung, cách thức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đến cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc;
- Tổ chức Hội nghị để lấy ý kiến đóng góp trực tiếp vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 của cán bộ, công chức, viên chức của Bộ về những nội dung tại điểm a Khoản này;
- Tổ chức hội thảo, tọa đàm để lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý; các liên đoàn, hiệp hội, hội, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch về những quy định liên quan trực tiếp đến lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch;
- Tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc, các chuyên gia, nhà khoa học, các liên đoàn, hiệp hội, hội, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch;
- Tổ chức lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân thông qua Trang thông tin điện tử của Bộ (www.cinet.gov.vn), Trang thông tin điện tử khối trụ sở cơ quan Bộ (www.bvhttdl.gov.vn), Báo Văn hóa;
- Phối hợp với Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTAR), Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Hội Luật gia Việt Nam lấy ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, liên đoàn, hiệp hội, hội, các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
c) Kết quả lấy ý kiến:
Báo cáo kết quả đóng góp ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 phải được tổng hợp, xây dựng từ ý kiến góp ý của cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ, của các chuyên gia, nhà khoa học, các liên đoàn, hiệp hội, hội và các tổ chức, cá nhân.
d) Thời hạn hoàn thành: 15/3/2013.
2. Thực hiện nhiệm vụ của Thành viên Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992
a) Nội dung nhiệm vụ:
- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 của các Bộ, ngành, địa phương theo phân công của Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992;
- Chỉ đạo Tổ giúp việc xây dựng Dự thảo Báo cáo tổng hợp kết quả đóng góp ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân; xây dựng Dự thảo Báo cáo của Chính phủ về kết quả lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992;
- Cho ý kiến đối với Dự thảo Báo cáo của Chính phủ về kết quả lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trước khi trình Chính phủ.
b) Thời gian thực hiện: từ 10/01/2013 đến 31/3/2013.
III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các cấp ủy, tổ chức đảng thuộc Bộ tổ chức quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2 và Kết luận Hội nghị lần thứ 5 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Nghị quyết số 38/2012/QH13 ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Quốc hội, Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Chính trị trong toàn thể đảng viên về mục đích, quan điểm, định hướng việc tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 tại sinh hoạt của chi bộ, đảng bộ; lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình phụ trách tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch này, triển khai thực hiện việc lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 phù hợp với tình hình thực tế và nhiệm vụ ở cơ quan, tổ chức, đơn vị.
2. Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm triển khai nội dung lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 tại Kế hoạch này, gồm các nhiệm vụ cụ thể sau đây:
a) Phổ biến nội dung, cách thức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đến cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan, đơn vị mình, tập trung phổ biến, quán triệt các văn bản phục vụ việc tổ chức lấy ý kiến sau đây:
- Nghị quyết số 38/2012/QH13 ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Quốc hội về tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
- Kế hoạch số 216/KH-UBDTSĐHP ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 về tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
- Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Chính trị về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
- Quyết định số 136/QĐ-TTg ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
- Quyết định số 300/QĐ-BVHTTDL ngày 18 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
- Dự thảo sửa đổi Hiến pháp.
- Báo cáo ngày 05/01/2013 của Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 thuyết minh về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
b) Tổ chức Hội nghị để lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 của cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan, tổ chức, đơn vị, các chuyên gia, nhà khoa học, các liên đoàn, hiệp hội, hội hoạt động trong lĩnh vực được phân công quản lý;
c) Xây dựng Báo cáo kết quả đóng góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và gửi đến Vụ Pháp chế để tổng hợp trước ngày 01/3/2013 (Đề cương Báo cáo kết quả theo Phụ lục II);
d) Tham gia đầy đủ các hội nghị, hội thảo và các hoạt động khác theo yêu cầu trong quá trình triển khai các nhiệm vụ của Bộ tại Kế hoạch này.
3. Các liên đoàn, hiệp hội, hội, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch có trách nhiệm tổ chức phổ biến nội dung, cách thức lấy ý kiến và thảo luận, lấy ý kiến góp ý trực tiếp vào nội dung Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 bằng các hình thức phù hợp để các ý kiến góp ý được hiệu quả, thiết thực; xây dựng Báo cáo kết quả đóng góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và gửi đến Vụ Pháp chế để tổng hợp trước ngày 01/3/2013
4. Vụ Pháp chế có trách nhiệm làm đầu mối giúp Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau đây:
a) Tổ chức hội nghị của Bộ phổ biến nội dung, cách thức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đến các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ; các liên đoàn, hiệp hội, hội, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch;
b) Tổ chức các hội nghị, hội thảo của Bộ để lấy ý kiến đóng góp trực tiếp vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 của cán bộ, công chức, viên chức thuộc Bộ; các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, các liên đoàn, hiệp hội, hội, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch;
c) Tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc, các chuyên gia, nhà khoa học, các liên đoàn, hiệp hội, hội, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch;
d) Tổng hợp ý kiến góp ý và xây dựng, chỉnh lý Dự thảo Báo cáo kết quả đóng góp ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992;
đ) Tổ chức các cuộc họp, hội thảo để thảo luận, cho ý kiến góp ý và chỉnh lý, hoàn thiện, trình Lãnh đạo Bộ Báo cáo kết quả đóng góp ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992;
e) Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này (Tiến độ triển khai theo Phụ lục I);
g) Phối hợp với Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTAR), Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Hội Luật gia Việt Nam lấy ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, liên đoàn, hiệp hội, hội, các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992;
h) Tham gia là thành viên Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan giúp Bộ trưởng thực hiện nhiệm vụ của Thành viên Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 theo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo.
5. Vụ Kế hoạch, Tài chính có trách nhiệm bố trí kinh phí; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ dự toán và quyết toán kinh phí để triển khai các nhiệm vụ, hoạt động tại Kế hoạch này.
6. Văn phòng Bộ có trách nhiệm:
a) Đăng tải toàn văn Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trên Trang thông tin điện tử khối trụ sở cơ quan Bộ (www.bvhttdl.gov.vn), tuyên truyền, phổ biến những nội dung của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 để các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân tham gia đóng góp ý kiến; tập hợp ý kiến góp ý gửi Vụ Pháp chế tổng hợp vào Báo cáo kết quả đóng góp ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 01/3/2013;
b) Bố trí kinh phí, hướng dẫn việc lập dự toán và quyết toán kinh phí để triển khai các nhiệm vụ, hoạt động tại Kế hoạch này của các cơ quan, đơn vị do Văn phòng làm chủ tài khoản;   
c) Phối hợp với Vụ Pháp chế để để triển khai các nhiệm vụ, hoạt động tại Kế hoạch này.
7. Báo Văn hóa và Trung tâm Công nghệ thông tin có trách nhiệm đăng tải toàn văn Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trên Báo Văn hóa và Trang thông tin điện tử của Bộ (www.cinet.gov.vn), tuyên truyền, phổ biến những nội dung của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 để các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân tham gia đóng góp ý kiến; mở chuyên trang, chuyên mục để phản ánh, đưa tin, đăng tải kịp thời các ý kiến đóng góp, những sáng kiến, đề xuất của nhân dân về việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 theo chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông; tập hợp ý kiến góp ý gửi Vụ Pháp chế tổng hợp vào Báo cáo kết quả đóng góp ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 01/3/2013.
8. Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam có trách nhiệm phối hợp với Vụ Pháp chế tổ chức Hội nghị lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý; các liên đoàn, hiệp hội, hội, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch.
IV- KINH PHÍ THỰC HIỆN
Các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm bố trí đủ nhân lực, bảo đảm các điều kiện vật chất cần thiết phục vụ cho việc lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; căn cứ vào nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch xây dựng dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 theo hướng dẫn của Vụ Kế hoạch, Tài chính, Văn phòng Bộ và của Bộ Tài chính tại Công văn số 152/BTC-HCSN ngày 05/01/2013.
Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch nếu có khó khăn, vướng mắc cần kịp thời báo cáo Bộ trưởng để xem xét, giải quyết./.

 
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 
 
 
 
 
 
Huỳnh Vĩnh ÁiBỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
-----------------------
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------

 
 
Phụ lục I
TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN
VỀ DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP NĂM 1992
(Ban hành kèm theo Quyết định số 300/QĐ-BVHTTDL ngày 18 tháng 01 năm 2013
 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
-------------------------
 
STT
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
CƠ QUAN THỰC HIỆN
CƠ QUAN PHỐI HỢP
THỜI GIAN THỰC HIỆN
1
Xây dựng Kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
Vụ Pháp chế
Văn phòng
11-15/1/2013
2
Tổ chức Hội nghị phổ biến về nội dung Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Kế hoạch của Bộ cho các Đoàn thể, Tổng cục, Cục, Vụ, Văn phòng, Thanh tra, Cơ quan đại diện của Bộ, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp thuộc Bộ, các liên đoàn, hiệp hội, hội về lấy ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
Vụ Pháp chế
Văn phòng
21/01/2013
3
Tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, xây dựng Báo cáo của cơ quan, đơn vị, liên đoàn, hiệp hội, hội về kết quả đóng góp gửi về Vụ Pháp chế
 
Các Đoàn thể, Tổng cục, Cục, Vụ, Văn phòng, Thanh tra, Cơ quan đại diện của Bộ, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp thuộc Bộ; liên đoàn, hiệp hội, hội
Vụ Pháp chế; Văn phòng
Tháng 1-2/2013
4
Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh - Thành viên Ban Chỉ đạo của Chính phủ kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 của các Bộ, ngành, địa phương;
Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ
Bộ Tư pháp, VPCP, các địa phương
Tháng 1- 3/2013
(phù hợp với lịch công tác của Ban Chỉ đạo)
5
Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp trực tiếp của cán bộ, công chức, viên chức thuộc Tổng cục Du lịch, Tổng cục Thể dục thể thao về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
Vụ Pháp chế
Tổng cục Du lịch, Tổng cục Thể dục thể thao, Văn phòng
29 - 30/1/2013
6
Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp trực tiếp của cán bộ, công chức, viên chức thuộc các Đoàn thể, Cục, Vụ, Thanh tra, Văn phòng về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
Vụ Pháp chế
Văn phòng
05 - 06/2/2013
8
Tổ chức Hội thảo, tọa đàm lấy ý kiến đóng góp trực tiếp của đại diện các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, liên đoàn, hiệp hội, hội; các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
Vụ Pháp chế
Văn phòng, Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
20-21/2/2013
9
Tổ chức Hội nghị, Hội thảo lấy ý kiến đóng góp trực tiếp của cán bộ, công chức, viên chức thuộc Cơ quan đại diện Bộ tại TP HCM; đại diện Chi nhánh hoặc Văn phòng đại diện các Tổng cục, Cục, Văn phòng, các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, liên đoàn, hiệp hội, hội; các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý các tỉnh miền Nam về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 tại Thành phố Hồ Chí Minh
Vụ Pháp chế
Cơ quan đại diện Bộ tại TP HCM
25-26/2/2013
10
Các cơ quan, đơn vị, liên đoàn, hiệp hội, hội gửi Báo cáo kết quả đóng góp ý kiến về Vụ Pháp chế
Các Đoàn thể, Tổng cục, Cục, Vụ, Văn phòng, Thanh tra, Cơ quan đại diện của Bộ, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp thuộc Bộ; liên đoàn, hiệp hội, hội
 
Trước ngày 01/3/2013
11
Tổng hợp Báo cáo của các cơ quan, đơn vị, liên đoàn, hiệp hội, hội, cá nhân; xây dựng các Dự thảo Báo cáo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về kết quả lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
Vụ Pháp chế
 
01- 10/3/2013
12
Họp đại diện Đoàn thể, Tổng cục, Cục, Vụ, Văn phòng, Thanh tra, Cơ quan đại diện của Bộ thảo luận, cho ý kiến về Dự thảo các Báo cáo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về kết quả lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
Vụ Pháp chế
Văn phòng
10-14/3/2013
 
13
Chỉnh lý, hoàn thiện Dự thảo các Báo cáo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về kết quả lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
Vụ Pháp chế
 
01- 14/3/2013
14
 
Gửi Bộ Tư pháp các Báo cáo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về kết quả lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
Vụ Pháp chế
Văn phòng
15/3/2012
15
Tổng hợp Báo cáo của các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân; xây dựng Dự thảo Báo cáo của Chính phủ về kết quả lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
Vụ Pháp chế (Thành viên Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo)
Bộ Tư pháp, VPCP
15 - 25/3/2013
16
Ban Chỉ đạo cho ý kiến vào Dự thảo Báo cáo của Chính phủ về kết quả lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
Vụ Pháp chế (Thành viên Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo)
Bộ Tư pháp, VPCP
22 - 25/3/2013
 
 

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
--------------------
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

 
 
Phụ lục II
ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN
CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THUỘC BỘ; CÁC LIÊN ĐOÀN, HIỆP HỘI, HỘI, DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC
VĂN HÓA, GIA ĐÌNH, THỂ DỤC, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
VỀ DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP NĂM 1992
(Ban hành kèm theo Quyết định số 300/QĐ-BVHTTDL ngày 18 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
---------------------
 
A. NỘI DUNG CHÍNH CỦA BÁO CÁO
Báo cáo kết quả đóng góp ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ; các liên đoàn, hiệp hội, hội, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch gồm các nội dung chính được trình bày theo bố cục sau:
I. Quá trình tổ chức lấy ý kiến vào Dự thảo Hiến pháp
1. Công tác tổ chức lấy ý kiến.
2. Các hình thức tổ chức lấy ý kiến.
3. Các đối tượng được lấy ý kiến.
4. Các đối tượng đóng góp ý kiến và được tổng hợp vào Báo cáo.
II. Đánh giá chung về Dự thảo Hiến pháp
Nhận xét chung về ưu điểm, nhược điểm của toàn bộ Dự thảo Hiến pháp sửa đổi, gồm:
1. Nội dung Dự thảo đã bảo đảm cụ thể hoá các quan điểm của Đảng trong Cương lĩnh và văn kiện của Đại hội Đảng khoá XI về sửa đổi Hiến pháp năm 1992, cụ thể:
1.1. Dự thảo Hiến pháp đã xác lập được cơ chế kiểm soát quyền lực giữa các cơ quan trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp.
1.2. Dự thảo Hiến pháp đã thể hiện rõ nội dung đổi mới tổ chức và hoạt động của Chính phủ theo hướng xây dựng nền hành chính thống nhất, thông suốt, trong sạch, vững mạnh; tổ chức tinh gọn và hợp lý; tăng tính dân chủ và pháp quyền trong điều hành của Chính phủ.
1.3. Dự thảo Hiến pháp đã xác lập cơ chế bảo đảm phát triển nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; tôn trọng và bảo đảm quyền con người, quyền tự do, dân chủ của công dân, thực hành dân chủ xã hội chủ nghĩa; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
1.4. Dự thảo Hiến pháp đã đổi mới tổ chức hoạt động của chính quyền địa phương theo hướng bảo đảm quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm trong việc quyết định và tổ chức thực hiện những chính sách trong phạm vi được phân cấp; xây dựng mô hình chính quyền địa phương có sự phân biệt về tổ chức, thẩm quyền của chính quyền ở nông thôn, đô thị, hải đảo.
2. Nội dung sửa đổi, bổ sung tại Dự thảo Hiến pháp đã giải quyết được những vấn đề bất cập, tồn tại của thực tiễn đặt ra trong quá trình tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992.
3. Dự thảo Hiến pháp sửa đổi đã bảo đảm là đạo luật cơ bản của Nhà nước, có tính dự báo và ổn định lâu dài.
III. Ý kiến cụ thể về nội dung của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp
1. Về các quy định cụ thể của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp
1.1. Tham gia ý kiến vào toàn bộ Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, gồm: lời nói đầu; chương chính trị; quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; kinh tế, xã hội, văn hoá, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường; bảo vệ Tổ quốc; bộ máy nhà nước; hiệu lực của Hiến pháp và quy trình sửa đổi Hiến pháp.
1.2.Tham gia ý kiến sâu về những quy định liên quan trực tiếp đến lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch gồm: Điều 5, Điều 25, Điều 39, Điều 40, Điều 43, Điều 44, Điều 64; đến chế định Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; cơ chế giám sát quyền lực của Chính phủ đối với các cơ quan thực hiện quyền lập pháp, tư pháp; tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương; mối quan hệ giữa Chính phủ và chính quyền địa phương; cơ chế bảo đảm và thực hiện các quyền cơ bản của nhân dân.
1.3. Trong mỗi quy định cụ thể cần đánh giá về phạm vi, ưu điểm, hạn chế của từng nội dung được sửa đổi; những nội dung tán thành, không tán thành và lý do của việc tán thành hoặc không tán thành; những nội dung cần sửa đổi, đề xuất nội dung sửa đổi cụ thể và lý do của việc sửa đổi; những nội dung cần bổ sung mới hoặc đưa ra khỏi Dự thảo sửa đổi Hiến pháp.
Việc trình bày đề xuất các nội dung sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 hoặc sửa đổi, bổ sung Dự thảo sửa đổi Hiến pháptheo bố cục sau:
- Nêu nội dung (điều/khoản) của Hiến pháp năm 1992 cần sửa đổi, bổ sung hoặc nội dung (điều khoản) của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 cần sửa đổi, bổ sung hoặc đưa ra khỏi Dự thảo.
- Lập luận cho từng phương án sửa đổi, bổ sung của đề xuất gồm: cơ sở thực tiễn; cơ sở lý luận; kinh nghiệm quốc tế.
- Thiết kế các nội dung (điều/khoản) cụ thể được sửa đổi, bổ sung theo từng phương án của đề xuất.
2. Về kỹ thuật lập hiến
2.1. Về bố cục và kết cấu, vị trí của các chương, điều, khoản của Dự thảo Hiến pháp.
2.2. Về ngôn ngữ diễn đạt và kỹ thuật xây dựng của các quy định của Dự thảo Hiến pháp.
B. YÊU CẦU TRÌNH BÀY ĐỐI VỚI NỘI DUNG BÁO CÁO
- Báo cáo phải tập hợp và phản ánh đầy đủ, khách quan, trung thực các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.
- Đối với mỗi nội dung của Dự thảo được góp ý thì cần chú thích cụ thể từng đối tượng góp ý.
Ví dụ: về Điều 64 có ý kiến của chuyên gia, nhà khoa học, ý kiến của cử tri, ý kiến của cơ quan chuyên môn…
 
 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi