Quyết định 300/QĐ-BNN-TT quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Trồng trọt

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 300/QĐ-BNN-TT

Quyết định 300/QĐ-BNN-TT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Trồng trọt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:300/QĐ-BNN-TTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Quốc Doanh
Ngày ban hành:18/01/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính, Nông nghiệp-Lâm nghiệp

TÓM TẮT VĂN BẢN

13 quy trình nội bộ giải quyết TTHC trong lĩnh vực trồng trọt

Ngày 18/01/2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định 300/QĐ-BNN-TT về việc phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Trồng trọt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Cụ thể, phê duyệt 13 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực trồng trọt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, bao gồm:

Thứ nhất, chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh Châu Âu được hưởng miễn thuế nhập khẩu theo hạn ngạch (giải quyết trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ).

Thứ hai, chứng nhận lại chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh Châu Âu được hưởng miễn thuế nhập khẩu theo hạn ngạch (giải quyết trong 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ).

Thứ ba, cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm chất lượng giống cây trồng (giải quyết trong 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ).

Thứ tư, cấp bổ sung, sửa đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm chất lượng giống cây trồng (giải quyết trong 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ).

Thứ năm, công nhận các tiêu chuẩn Thực hành nông nghiệp tốt khác trong trồng trọt áp dụng để được hưởng chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 01/QĐ-TTg (giải quyết trong 32 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ).…

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 300/QĐ-BNN-TT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

Số: 300/QĐ-BNN-TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CÁC QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

________________

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP, ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 ngày 11 tháng 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Trồng trọt và Chánh Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quyết định phê duyệt 13 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực trồng trọt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (có nội dung cụ thể kèm theo).
Điều 2. Giao Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ quy trình tại Quyết định này xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại phần mềm của Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Cục trưởng Cục Trồng trọt, Thủ trưởng các Tổng cục, Vụ, Cục, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Cổng thông tin điện tử Bộ;
- Văn phòng Bộ (phòng Kiểm soát TTHC);
- Lưu: VT, TT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Quốc Doanh

PHỤ LỤC

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
(Ban hành kèm theo Quyết định số    /QĐ-BNN-TT ngày    tháng    năm    của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Quy trình nội bộ số: 01

CHỨNG NHẬN CHỦNG LOẠI GẠO THƠM XUẤT KHẨU SANG LIÊN MINH CHÂU ÂU ĐƯỢC HƯỞNG MIỄN THUẾ NHẬP KHẨU THEO HẠN NGẠCH

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Đơn vị/người thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày làm việc)

Đánh giá bằng điểm (trước hạn (2đ); đúng hạn (1đ); quá hạn (0đ)

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ:

+ Trực tiếp;

+ Qua dịch vụ bưu chính;

+ Qua môi trường điện tử.

- Kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ theo quy định tại Nghị định số 103/2020/NĐ-CP ngày 04/9/2020 của Chính phủ.

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì trả lại và yêu cầu hoàn thiện hồ sơ.

- Quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật hồ sơ vào cơ sở dữ liệu của hệ thống thông tin một cửa điện tử; chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa

0,25

 

Bước 2

Nhận hồ sơ từ bộ phận một cửa, phân công chuyên viên thẩm định hồ sơ theo quy định

Lãnh đạo phòng chuyên môn

0,25

 

Bước 3

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ

 

 

 

Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định, trình Lãnh đạo phòng thông báo bằng văn bản, có nêu rõ lý do, trình Lãnh đạo Cục ký duyệt để chuyển trả hồ sơ về Bộ phận một cửa, trả cho tổ chức, cá nhân:

 

2,5

 

- Chuyên viên thẩm định hồ sơ và dự thảo văn bản trả lời, có nêu rõ lý do

- Lãnh đạo Phòng xem xét và ký trình

- Lãnh đạo Văn phòng Cục soát xét, ký tắt

- Lãnh đạo Cục xem xét và ký duyệt

- Phát hành văn bản

Chuyên viên được phân công

Lãnh đạo Phòng chuyên môn

Lãnh đạo VP Cục

Lãnh đạo Cục

Văn thư

1,5


0,25


0,25

0,25

0,25

Nếu hồ sơ đủ điều kiện, trình lãnh đạo phòng xem xét, dự thảo Giấy Chứng nhận chủng loại gạo thơm trình lãnh đạo Cục ký duyệt:

- Thẩm định hồ sơ và dự thảo Giấy Chứng nhận chủng loại gạo thơm

- Lãnh đạo Phòng xem xét và ký trình


- Lãnh đạo Văn phòng Cục soát xét, ký tắt

- Lãnh đạo Cục xem xét và ký duyệt

- Phát hành văn bản

 

 

Chuyên viên được phân công

Lãnh đạo Phòng chuyên môn

Lãnh đạo VP Cục

Lãnh đạo Cục

Văn thư

2,5

 

1,5


0,25


0,25

0,25

0,25

 

Bước 4

Lãnh đạo phòng xem xét nội dung hồ sơ, ký tắt vào Giấy chứng nhận chuyển Văn phòng Cục.

Lãnh đạo phòng chuyên môn

0,5

 

Bước 5

Văn phòng Cục xem xét thể thức trình Lãnh đạo Cục phê duyệt

Văn phòng Cục

0,5

 

Bước 6

Lãnh đạo Cục phê duyệt và chuyển Văn phòng Cục đóng dấu, phát hành

Lãnh đạo Cục

0,5

 

Bước 7

Văn thư đóng dấu

Văn thư Cục

0,25

 

Bước 8

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân:

- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả giải quyết TTHC theo quy định.

- Lưu trữ hồ sơ, cập nhật thông tin và công bố Giấy chứng nhận chủng loại gạo thơm trên Cổng thông tin điện tử của Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Bộ phận một cửa

0,25

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC: 05 ngày làm việc Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

nhayQuy trình nội bộ Chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh Châu Âu được hưởng miễn thuế nhập khẩu theo hạn ngạch bị bãi bỏ bởi Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 3872/QĐ-BNN-TT ngày 13/10/2022 theo quy định tại Điều 3.nhay

Quy trình nội bộ số: 02

CHỨNG NHẬN LẠI CHỦNG LOẠI GẠO THƠM XUẤT KHẨU SANG LIÊN MINH CHÂU ÂU ĐƯỢC HƯỞNG MIỄN THUẾ NHẬP KHẨU THEO HẠN NGẠCH

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Đơn vị/người thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày làm việc)

Đánh giá bằng điểm (trước hạn (2đ); đúng hạn (1đ); quá hạn (0đ)

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ:

+ Trực tiếp;

+ Qua dịch vụ bưu chính

+ Qua môi trường điện tử

- Kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ theo quy định tại Nghị định số 103/2020/NĐ-CP ngày 04/9/2020 của Chính phủ.

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì trả lại hồ sơ và yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ.

- Quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật hồ sơ vào cơ sở dữ liệu của hệ thống thông tin một cửa điện tử; chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa

0,25

 

Bước 2

Nhận hồ sơ từ bộ phận một cửa, phân công chuyên viên thẩm định hồ sơ theo quy định

Lãnh đạo phòng chuyên môn

0,25

 

Bước 3

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ

 

 

 

Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định, trình Lãnh đạo phòng thông báo bằng văn bản, có nêu rõ lý do, trình Lãnh đạo Cục ký duyệt để chuyển trả hồ sơ về Bộ phận một cửa, trả cho tổ chức, cá nhân:

 

1,25

 

- Chuyên viên thẩm định hồ sơ và dự thảo văn bản trả lời, có nêu rõ lý do

Chuyên viên được phân công

0,25

- Lãnh đạo Phòng xem xét và ký trình

Lãnh đạo Phòng chuyên môn

0,25

- Lãnh đạo Văn phòng Cục soát xét, ký tắt

Lãnh đạo VP Cục

0,25

- Lãnh đạo Cục xem xét và ký duyệt

Lãnh đạo Cục

0,25

- Phát hành văn bản

Văn thư

0,25

Nếu hồ sơ đủ điều kiện, trình lãnh đạo phòng xem xét, dự thảo Giấy Chứng nhận lại chủng loại gạo thơm trình lãnh đạo Cục ký duyệt:

 

1,25

 

- Thẩm định hồ sơ và dự thảo Giấy Chứng nhận lại chủng loại gạo thơm

Chuyên viên được phân công

0,25

- Lãnh đạo Phòng xem xét và ký trình

Lãnh đạo Phòng chuyên môn

0,25

- Lãnh đạo Văn phòng Cục soát xét, ký tắt

Lãnh đạo VP Cục

0,25

- Lãnh đạo Cục xem xét và ký duyệt

Lãnh đạo Cục

0,25

- Phát hành văn bản

Văn thư

0,25

Bước 4

Lãnh đạo phòng xem xét nội dung hồ sơ, ký nháy vào Giấy chứng nhận, chuyển Văn phòng Cục

Lãnh đạo phòng chuyên môn

0,25

 

Bước 5

Văn phòng Cục xem xét thể thức trình Lãnh đạo Cục phê duyệt

Văn phòng Cục

0,25

 

Bước 6

Lãnh đạo Cục phê duyệt và chuyển Văn phòng Cục đóng dấu, phát hành

Lãnh đạo Cục

0,5

 

Bước 7

Văn thư đóng dấu

Văn thư Cục

0,25

 

Bước 8

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân:

- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả giải quyết TTHC theo thời gian quy định.

- Lưu trữ hồ sơ, cập nhật thông tin và công bố Giấy chứng nhận chủng loại gạo thơm đã chứng nhận lại trên Cổng thông tin điện tử của Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Bộ phận một cửa

0,25

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC: 03 ngày làm việc Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

nhayQuy trình nội bộ Chứng nhận lại chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh Châu Âu được hưởng miễn thuế nhập khẩu theo hạn ngạch bị bãi bỏ bởi Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 3872/QĐ-BNN-TT ngày 13/10/2022 theo quy định tại Điều 3.nhay

Quy trình nội bộ số: 03

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG THỬ NGHIỆM CHẤT LƯỢNG GIỐNG CÂY TRỒNG

Thứ tự công việc

Nội dung công việc cụ thể

Đơn vị/ người thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày làm việc)

Đánh giá bằng điểm (trước hạn (2đ); đúng hạn (1đ); quá hạn (0đ)

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ:

+ Trực tiếp;

+ Qua dịch vụ bưu chính.

- Kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 3 Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành.

- Trả lời về tính đầy đủ của thành phần hồ sơ. Nếu hồ sơ không hợp lệ thì trả lại và yêu cầu hoàn thiện hồ sơ.

- Quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật hồ sơ vào cơ sở dữ liệu của Hệ thống thông tin một cửa điện tử; chuyển hồ sơ cho Phòng chuyên môn nếu hồ sơ hợp lệ.

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

0,5

 

Bước 2

Nhận hồ sơ từ Bộ phận Một cửa, phân công chuyên viên thẩm định hồ sơ theo quy định

Lãnh đạo phòng chuyên môn

0,25

 

Bước 3

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ:

 

 

 

 

Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định, trình Lãnh đạo phòng thông báo bằng văn bản, có nêu rõ lý do, trình Lãnh đạo Cục ký duyệt để chuyển trả hồ sơ về Bộ phận một cửa, trả cho tổ chức, cá nhân:

 

4

 

- Chuyên viên thẩm định hồ sơ và dự thảo văn bản trả lời, có nêu rõ lý do

Chuyên viên được phân công

3

- Lãnh đạo Phòng xem xét và ký trình

Lãnh đạo Phòng chuyên môn

0,25

- Lãnh đạo Văn phòng soát xét, ký tắt

Lãnh đạo Văn phòng Cục

0,25

- Lãnh đạo Cục xem xét và ký duyệt

Lãnh đạo Cục

0,25

- Phát hành văn bản

Văn thư

0,25

Nếu hồ sơ đủ điều kiện, trình lãnh đạo phòng xem xét và trình Lãnh đạo Cục ký duyệt văn bản đề nghị Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường cấp mã số tổ chức thử nghiệm:

 

9

 

- Chuyên viên thẩm định hồ sơ và dự thảo văn bản đề nghị Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường cấp mã số tổ chức thử nghiệm.

Chuyên viên được phân công

6

- Lãnh đạo Phòng xem xét và ký trình

Lãnh đạo Phòng chuyên môn

0,25

- Lãnh đạo Văn phòng soát xét, ký tắt

Lãnh đạo Văn phòng Cục

0,25

- Lãnh đạo Cục xem xét và ký duyệt

Lãnh đạo Cục

0,25

- Phát hành văn bản

Văn thư

0,25

- Chuyên viên dự thảo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm sau khi nhận được văn bản cấp mã số của Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Chuyên viên được phân công

1

- Lãnh đạo Phòng xem xét và ký trình

Lãnh đạo Phòng chuyên môn

0,25

- Lãnh đạo Văn phòng soát xét, ký tắt

Lãnh đạo Văn phòng Cục

0,25

- Lãnh đạo Cục xem xét và ký duyệt

Lãnh đạo Cục

0,25

- Phát hành văn bản

Văn thư

0,25

Bước 4

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân:

- Trả trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính; đồng thời đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Cục Trồng trọt. Cập nhật thông tin vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử.

- Lưu trữ hồ sơ

 

Bộ phận Một cửa

 

Phòng chuyên môn

0,25

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Quy trình nội bộ số: 04

CẤP BỔ SUNG, SỬA ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG THỬ NGHIỆM CHẤT LƯỢNG GIỐNG CÂY TRỒNG

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Đơn vị/người thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày làm việc)

Đánh giá bằng điểm (trước hạn (2đ); đúng hạn (1đ); quá hạn (0đ)

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ:

+ Trực tiếp;

+ Qua dịch vụ bưu chính.

- Kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ theo quy định tại Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 3 Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành.

- Trả lời về tính đầy đủ của thành phần hồ sơ. Nếu hồ sơ không hợp lệ thì trả lại và yêu cầu hoàn thiện hồ sơ.

- Quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật hồ sơ vào cơ sở dữ liệu của Hệ thống thông tin một cửa điện tử; chuyển hồ sơ cho Phòng chuyên môn nếu hồ sơ hợp lệ.

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

0,5

 

Bước 2

Nhận hồ sơ từ Bộ phận Một cửa, phân công chuyên viên thẩm định hồ sơ theo quy định

Lãnh đạo Phòng chuyên môn

0,25

 

Bước 3

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ:

 

 

 

Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định, trình Lãnh đạo phòng thông báo bằng văn bản, có nêu rõ lý do, trình Lãnh đạo Cục ký duyệt để chuyển trả hồ sơ về Bộ phận một cửa, trả cho tổ chức, cá nhân:

 

4

 

- Chuyên viên thẩm định hồ sơ và dự thảo văn bản trả lời, có nêu rõ lý do

Chuyên viên được phân công

3

- Lãnh đạo Phòng xem xét và ký trình

Lãnh đạo Phòng chuyên môn

0,25

- Lãnh đạo Văn phòng soát xét, ký tắt

Lãnh đạo Văn phòng Cục

0,25

- Lãnh đạo Cục xem xét và ký duyệt

Lãnh đạo Cục

0,25

- Phát hành văn bản

Văn thư

0,25

Nếu hồ sơ đủ điều kiện, trình lãnh đạo phòng xem xét dự thảo và trình lãnh đạo Cục ký duyệt Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm:

 

9

 

- Chuyên viên thẩm định hồ sơ và dự thảo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm

Chuyên viên được phân công

8

- Lãnh đạo Phòng xem xét và ký trình

Lãnh đạo Phòng chuyên môn

0,25

- Lãnh đạo Văn phòng soát xét, ký tắt

Lãnh đạo Văn phòng Cục

0,25

- Lãnh đạo Cục xem xét và ký duyệt

Lãnh đạo Cục

0,25

- Phát hành văn bản

Văn thư

0,25

Bước 4

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân:

- Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính; đồng thời đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Cục Trồng trọt. Cập nhật thông tin vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử.

- Lưu trữ hồ sơ

 

Bộ phận Một cửa

 

Phòng chuyên môn

 

0,25

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Quy trình nội bộ số: 05

CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG THỬ NGHIỆM CHẤT LƯỢNG GIỐNG CÂY TRỒNG

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Đơn vị/người thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày làm việc)

Đánh giá bằng điểm (trước hạn (2đ); đúng hạn (1đ); quá hạn (0đ)

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ:

+ Trực tiếp;

+ Qua dịch vụ bưu chính.

- Kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ theo quy định tại Khoản 4 Điều 6 Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp.

- Trả lời về tính đầy đủ của thành phần hồ sơ. Nếu hồ sơ không hợp lệ thì trả lại và yêu cầu hoàn thiện hồ sơ.

- Quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật hồ sơ vào cơ sở dữ liệu của Hệ thống thông tin một cửa điện tử; chuyển hồ sơ cho Phòng chuyên môn nếu hồ sơ hợp lệ.

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

0,5

 

Bước 2

Nhận hồ sơ từ Bộ phận Một cửa, phân công chuyên viên thẩm định hồ sơ theo quy định

Lãnh đạo Phòng chuyên môn

0,25

 

Bước 3

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ:

 

 

 

Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định, trình Lãnh đạo phòng thông báo bằng văn bản, có nêu rõ lý do, trình Lãnh đạo Cục ký duyệt để chuyển trả hồ sơ về Bộ phận một cửa, trả cho tổ chức, cá nhân:

 

4

 

- Chuyên viên thẩm định hồ sơ và dự thảo văn bản trả lời, có nêu rõ lý do

Chuyên viên được phân công

3

- Lãnh đạo Phòng xem xét và ký trình

Lãnh đạo Phòng chuyên môn

0,25

- Lãnh đạo Văn phòng soát xét, ký tắt

Lãnh đạo Văn phòng Cục

0,25

- Lãnh đạo Cục xem xét và ký duyệt

Lãnh đạo Cục

0,25

- Phát hành văn bản

Văn thư

0,25

Nếu hồ sơ đủ điều kiện, trình lãnh đạo phòng xem xét dự thảo và trình lãnh đạo Cục ký duyệt Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm:

 

4

 

- Chuyên viên thẩm định hồ sơ và dự thảo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm

Chuyên viên được phân công

3

- Lãnh đạo Phòng xem xét và ký trình

Lãnh đạo Phòng chuyên môn

0,25

- Lãnh đạo Văn phòng soát xét, ký tắt

Lãnh đạo Văn phòng Cục

0,25

- Lãnh đạo Cục xem xét và ký duyệt

Lãnh đạo Cục

0,25

- Phát hành văn bản

Văn thư

0,25

Bước 4

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân:

- Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính; đồng thời đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Cục Trồng trọt. Cập nhật thông tin vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử.

- Lưu trữ hồ sơ

 

Bộ phận Một cửa

 

Phòng chuyên môn

 

0,25

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Quy trình nội bộ số: 06

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT

Thứ tự công việc

Nội dung công việc cụ thể

Đơn vị/ người thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày làm việc)

Đánh giá bằng điểm (trước hạn (2đ); đúng hạn (1đ); quá hạn (0đ)

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ:

+ Trực tiếp;

+ Qua dịch vụ bưu chính.

- Kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1, Khoản 8 Điều 3 Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành.

- Trả lời về tính đầy đủ của thành phần hồ sơ. Nếu hồ sơ không hợp lệ thì trả lại và yêu cầu hoàn thiện hồ sơ.

- Quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật hồ sơ vào cơ sở dữ liệu của Hệ thống thông tin một cửa điện tử; chuyển hồ sơ cho Phòng chuyên môn nếu hồ sơ hợp lệ.

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

0,5

 

Bước 2

Nhận hồ sơ từ Bộ phận Một cửa, phân công chuyên viên thẩm định hồ sơ theo quy định

Lãnh đạo Phòng chuyên môn

0,25

 

Bước 3

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ:

 

 

 

Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định, trình Lãnh đạo phòng thông báo bằng văn bản, có nêu rõ lý do, trình Lãnh đạo Cục ký duyệt để chuyển trả hồ sơ về Bộ phận một cửa, trả cho tổ chức, cá nhân:

 

4

 

- Chuyên viên thẩm định hồ sơ và dự thảo văn bản trả lời, có nêu rõ lý do

Chuyên viên được phân công

3

- Lãnh đạo Phòng xem xét và ký trình

Lãnh đạo Phòng chuyên môn

0,25

- Lãnh đạo Văn phòng soát xét, ký tắt

Lãnh đạo Văn phòng Cục

0,25

- Lãnh đạo Cục xem xét và ký duyệt

Lãnh đạo Cục

0,25

- Phát hành văn bản

Văn thư

0,25

Nếu hồ sơ đủ điều kiện, trình lãnh đạo phòng xem xét và trình Lãnh đạo Cục ký duyệt văn bản đề nghị Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường cấp mã số tổ chức chứng nhận:

 

9

 

- Chuyên viên thẩm định hồ sơ và dự thảo văn bản đề nghị Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường cấp mã số tổ chức chứng nhận.

Chuyên viên được phân công

6

- Lãnh đạo Phòng xem xét và ký trình

Lãnh đạo Phòng chuyên môn

0,25

- Lãnh đạo Văn phòng soát xét, ký tắt

Lãnh đạo Văn phòng Cục

0,25

- Lãnh đạo Cục xem xét và ký duyệt

Lãnh đạo Cục

0,25

- Phát hành văn bản

Văn thư

0,25

- Chuyên viên dự thảo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận sau khi nhận được văn bản cấp mã số của Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Chuyên viên được phân công

1

- Lãnh đạo Phòng xem xét và ký trình

Lãnh đạo Phòng chuyên môn

0,25

- Lãnh đạo Văn phòng soát xét, ký tắt

Lãnh đạo Văn phòng Cục

0,25

- Lãnh đạo Cục xem xét và ký duyệt

Lãnh đạo Cục

0,25

- Phát hành văn bản

Văn thư

0,25

Bước 4

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân:

- Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính; đồng thời đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Cục Trồng trọt. Cập nhật thông tin vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử.

- Lưu trữ hồ sơ

 

Bộ phận Một cửa

 

Phòng chuyên môn

0,25

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Quy trình nội bộ số: 07

CẤP BỔ SUNG, SỬA ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT

Thứ tự công việc

Nội dung công việc cụ thể

Đơn vị/ người thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày làm việc)

Đánh giá bằng điểm (trước hạn (2đ); đúng hạn (1đ); quá hạn (0đ)

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ:

+ Trực tiếp;

+ Qua dịch vụ bưu chính.

- Kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ theo quy định tại Khoản 3 Điều 18 Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1, Khoản 8 Điều 3 Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành.

- Trả lời về tính đầy đủ của thành phần hồ sơ. Nếu hồ sơ không hợp lệ thì trả lại và yêu cầu hoàn thiện hồ sơ.

- Quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật hồ sơ vào cơ sở dữ liệu của Hệ thống thông tin một cửa điện tử; chuyển hồ sơ cho Phòng chuyên môn nếu hồ sơ hợp lệ.

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

0,5

 

Bước 2

Nhận hồ sơ từ Bộ phận Một cửa, phân công chuyên viên thẩm định hồ sơ theo quy định

Lãnh đạo Phòng chuyên môn

0,25

 

Bước 3

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ:

 

 

 

Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định, trình Lãnh đạo phòng thông báo bằng văn bản, có nêu rõ lý do, trình Lãnh đạo Cục ký duyệt để chuyển trả hồ sơ về Bộ phận một cửa, trả cho tổ chức, cá nhân:

 

4

 

- Chuyên viên thẩm định hồ sơ và dự thảo văn bản trả lời, có nêu rõ lý do.

Chuyên viên được phân công

3

- Lãnh đạo Phòng xem xét và ký trình

Lãnh đạo Phòng

0,25

- Lãnh đạo Văn phòng soát xét, ký tắt

Lãnh đạo Văn phòng

0,25

- Lãnh đạo Cục xem xét và ký duyệt - Phát hành văn bản

Lãnh đạo Cục Văn thư

0,25 0,25

Nếu hồ sơ đủ điều kiện, trình lãnh đạo phòng xem xét dự thảo và trình lãnh đạo Cục ký duyệt Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận:

 

9

 

- Chuyên viên thẩm định hồ sơ và dự thảo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận

Chuyên viên được phân công

8

- Lãnh đạo Phòng xem xét và ký trình

Lãnh đạo Phòng chuyên môn

0,25

- Lãnh đạo Văn phòng soát xét, ký tắt

Lãnh đạo Văn phòng Cục

0,25

- Lãnh đạo Cục xem xét và ký duyệt

Lãnh đạo Cục

0,25

- Phát hành văn bản

Văn thư

0,25

Bước 4

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân:

- Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính; đồng thời đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Cục Trồng trọt. Cập nhật thông tin vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử.

- Lưu trữ hồ sơ

 

Bộ phận Một cửa

 

Phòng chuyên môn

 

 

0,25

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Quy trình nội bộ số: 08

CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT

Thứ tự công việc

Nội dung công việc cụ thể

Đơn vị/ người thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày làm việc)

Đánh giá bằng điểm (trước hạn (2đ); đúng hạn (1đ); quá hạn (0đ)

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ:

+ Trực tiếp;

+ Qua dịch vụ bưu chính.

- Kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ theo quy định tại Khoản 4 Điều 18 Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp.

- Trả lời về tính đầy đủ của thành phần hồ sơ. Nếu hồ sơ không hợp lệ thì trả lại và yêu cầu hoàn thiện hồ sơ.

- Quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật hồ sơ vào cơ sở dữ liệu của Hệ thống thông tin một cửa điện tử; chuyển hồ sơ cho Phòng chuyên môn nếu hồ sơ hợp lệ.

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

0,5

 

Bước 2

Nhận hồ sơ từ Bộ phận Một cửa, phân công chuyên viên thẩm định hồ sơ theo quy định

Lãnh đạo Phòng chuyên môn

0,25

 

Bước 3

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ:

 

 

 

 

Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định, trình Lãnh đạo phòng thông báo bằng văn bản, có nêu rõ lý do, trình Lãnh đạo Cục ký duyệt để chuyển trả hồ sơ về Bộ phận một cửa, trả cho tổ chức, cá nhân:

 

4

 

- Chuyên viên thẩm định hồ sơ và dự thảo văn bản trả lời, có nêu rõ lý do

Chuyên viên được phân công

3

- Lãnh đạo Phòng xem xét và ký trình

Lãnh đạo Phòng chuyên môn

0,25

- Lãnh đạo Văn phòng soát xét, ký tắt

Lãnh đạo Văn phòng Cục

0,25

- Lãnh đạo Cục xem xét và ký duyệt

Lãnh đạo Cục

0,25

- Phát hành văn bản

Văn thư

0,25

Nếu hồ sơ đủ điều kiện, trình lãnh đạo phòng xem xét dự thảo và trình lãnh đạo Cục ký duyệt cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận:

 

4

 

- Chuyên viên thẩm định hồ sơ và dự thảo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận

Chuyên viên được phân công

3

- Lãnh đạo Phòng xem xét và ký trình

Lãnh đạo Phòng chuyên môn

0,25

- Lãnh đạo Văn phòng soát xét, ký tắt

Lãnh đạo Văn phòng Cục

0,25

- Lãnh đạo Cục xem xét và ký duyệt

Lãnh đạo Cục

0,25

- Phát hành văn bản

Văn thư

0,25

Bước 4

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân:

- Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính; đồng thời đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Cục Trồng trọt. Cập nhật thông tin vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử.

- Lưu trữ hồ sơ

 

Bộ phận Một cửa

 

Phòng chuyên môn

 

0,25

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Quy trình nội bộ số: 09

CHỈ ĐỊNH TỔ CHỨC THỬ NGHIỆM, CHỨNG NHẬN HỢP QUY GIỐNG CÂY TRỒNG

Thứ tự công việc

Nội dung công việc cụ thể

Đơn vị/ người thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày làm việc)

Đánh giá bằng điểm (trước hạn (2đ); đúng hạn (1đ); quá hạn (0đ)

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ:

+ Trực tiếp;

+ Qua dịch vụ bưu chính.

- Kiểm tra tính đầy đủ của thành phần hồ sơ theo quy định tại Khoản 1 Điều 18b Nghị định số 132/2008/NĐ-CP được bổ sung tại khoản 8 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa và được sửa đổi, bổ sung tại Điều 4 Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành.

- Trả lời về tính đầy đủ của thành phần hồ sơ. Nếu hồ sơ không hợp lệ thì trả lại và yêu cầu hoàn thiện hồ sơ.

- Quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật hồ sơ vào cơ sở dữ liệu của Hệ thống thông tin một cửa điện tử; chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn nếu hồ sơ hợp lệ.

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

0,5

 

Bước 2

Nhận hồ sơ từ Bộ phận một cửa, phân công chuyên viên thẩm định hồ sơ theo quy định

Lãnh đạo Phòng chuyên môn

0,25

 

Bước 3

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ:

 

 

 

Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định, trình Lãnh đạo phòng thông báo bằng văn bản, có nêu rõ lý do, trình Lãnh đạo Cục ký duyệt để chuyển trả hồ sơ về Bộ phận một cửa, trả cho tổ chức, cá nhân:

 

2

 

- Chuyên viên thẩm định hồ sơ và dự thảo văn bản trả lời, có nêu rõ lý do

Chuyên viên được phân công

1

- Lãnh đạo Phòng xem xét và ký trình

Lãnh đạo Phòng chuyên môn

0,25

- Lãnh đạo Văn phòng soát xét, ký tắt

Lãnh đạo Văn phòng Cục

0,25

- Lãnh đạo Cục xem xét và ký duyệt

Lãnh đạo Cục

0,25

- Phát hành văn bản

Văn thư

0,25

Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, tổ chức đánh giá năng lực thực tế tại tổ chức đánh giá sự phù hợp:

 

19

 

- Chuyên viên thẩm định hồ sơ và dự thảo các văn bản liên quan thành lập đoàn đánh giá.

Chuyên viên được phân công

17

- Lãnh đạo Phòng xem xét và ký trình

Lãnh đạo Phòng chuyên môn

0,25

- Lãnh đạo Văn phòng soát xét, ký tắt

Lãnh đạo Văn phòng Cục

0,25

- Lãnh đạo Cục xem xét và ký duyệt

Lãnh đạo Cục

0,25

- Phát hành văn bản

Văn thư

0,25

- Đánh giá thực tế tại tổ chức đánh giá sự phù hợp

Đoàn đánh giá

1

Bước 4

Xem xét hồ sơ khắc phục và quyết định chỉ định hoặc từ chối chỉ định:

 

5

 

- Nhận hồ sơ khắc phục của tổ chức đánh giá sự phù hợp

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

0,25

- Nhận hồ sơ từ Bộ phận Một cửa, phân công chuyên viên thẩm định hồ sơ theo quy định

Lãnh đạo phòng chuyên môn

0,25

- Xem xét hồ sơ khắc phục và soạn thảo Báo cáo đánh giá hành động khắc phục

Đoàn đánh giá

3

Trường hợp tổ chức đánh giá sự phù hợp đáp ứng yêu cầu theo quy định:

- Dự thảo Quyết định chỉ định và Lãnh đạo Phòng xem xét ký trình

 

- Lãnh đạo Văn phòng soát xét, ký tắt; Lãnh đạo Cục xem xét ký duyệt; Phát hành văn bản

 

Chuyên viên được phân công và Lãnh đạo Phòng chuyên môn

 

Lãnh đạo Văn phòng, Lãnh đạo Cục, Văn thư

1,5

1

 

 

0,5

 

Trường hợp từ chối việc chỉ định:

- Dự thảo văn bản từ chối việc chỉ định và Lãnh đạo Phòng xem xét, ký trình

 

 

- Lãnh đạo Văn phòng soát xét, ký tắt; Lãnh đạo Cục xem xét ký duyệt; Phát hành văn bản

 

Chuyên viên được phân công và Lãnh đạo Phòng chuyên môn

Lãnh đạo Văn phòng, Lãnh đạo Cục, Văn thư

1,5

1

 

 

0,5

 

Bước 5

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân:

-Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính; đồng thời đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Cục Trồng trọt. Cập nhật thông tin vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử.

- Lưu trữ hồ sơ

 

Bộ phận Một cửa

 

Phòng chuyên môn

 

0,25

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Quy trình nội bộ số: 10

THAY ĐỔI, BỔ SUNG PHẠM VI, LĨNH VỰC THỬ NGHIỆM, CHỨNG NHẬN HỢP QUY GIỐNG CÂY TRỒNG ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH

Thứ tự công việc

Nội dung công việc cụ thể

Đơn vị/ người thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày làm việc)

Đánh giá bằng điểm (trước hạn (2đ); đúng hạn (1đ); quá hạn (0đ)

 

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ:

+ Trực tiếp;

+ Qua dịch vụ bưu chính.

- Kiểm tra tính đầy đủ của thành phần hồ sơ theo quy định tại Khoản 2 Điều 18b Nghị định số 132/2008/NĐ-CP được bổ sung tại khoản 8 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

- Trả lời về tính đầy đủ của thành phần hồ sơ. Nếu hồ sơ không hợp lệ thì trả lại và yêu cầu hoàn thiện hồ sơ.

- Quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật hồ sơ vào cơ sở dữ liệu của Hệ thống thông tin một cửa điện tử; chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn nếu hồ sơ hợp lệ.

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

0,5

 

 

Bước 2

Nhận hồ sơ từ Bộ phận một cửa, phân công chuyên viên thẩm định hồ sơ theo quy định

Lãnh đạo Phòng chuyên môn

0,25

 

 

Bước 3

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ:

 

 

 

 

Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định, trình Lãnh đạo phòng thông báo bằng văn bản, có nêu rõ lý do, trình Lãnh đạo Cục ký duyệt để chuyển trả hồ sơ về Bộ phận một cửa, trả cho tổ chức, cá nhân:

 

2

 

 

- Chuyên viên thẩm định hồ sơ và dự thảo văn bản trả lời, có nêu rõ lý do

Chuyên viên được phân công

1

 

- Lãnh đạo Phòng xem xét và ký trình

Lãnh đạo Phòng chuyên môn

0,25

 

- Lãnh đạo Văn phòng soát xét, ký tắt

Lãnh đạo Văn phòng Cục

0,25

 

- Lãnh đạo Cục xem xét và ký duyệt

Lãnh đạo Cục

0,25

 

- Phát hành văn bản

Văn thư

0,25

 

Nếu hồ sơ đủ điều kiện, trình lãnh đạo phòng xem xét dự thảo và trình lãnh đạo Cục ký duyệt Quyết định chỉ định thay đổi, bổ sung phạm vi lĩnh vực chỉ định:

 

19

 

 

- Chuyên viên thẩm định hồ sơ và dự thảo Quyết định chỉ định thay đổi, bổ sung phạm vi, lĩnh vực chỉ định.

Chuyên viên được phân công

18

 

- Lãnh đạo Phòng xem xét và ký trình

Lãnh đạo Phòng chuyên môn

0,25

 

- Lãnh đạo Văn phòng soát xét, ký tắt

Lãnh đạo Văn phòng Cục

0,25

 

- Lãnh đạo Cục xem xét và ký duyệt

Lãnh đạo Cục

0,25

 

- Phát hành văn bản

Văn thư

0,25

 

Nếu hồ sơ đầy đủ nhưng có nội dung không phù hợp hoặc có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc có thông tin, phản ánh về dấu hiệu vi phạm liên quan đến hồ sơ thì tổ chức đánh giá năng lực thực tế tại tổ chức đánh giá sự phù hợp:

 

19

 

 

- Thẩm định hồ sơ và dự thảo các văn bản liên quan thành lập đoàn đánh giá.

Chuyên viên được phân công

17

 

- Lãnh đạo Phòng xem xét và ký trình

Lãnh đạo Phòng chuyên môn

0,25

 

- Lãnh đạo Văn phòng soát xét, ký tắt

Lãnh đạo Văn phòng Cục

0,25

 

- Lãnh đạo Cục xem xét và ký duyệt

Lãnh đạo Cục

0,25

 

- Phát hành văn bản

Văn thư

0,25

 

- Đánh giá thực tế tại tổ chức đánh giá sự phù hợp

Đoàn đánh giá

1

 

Bước 4

Xem xét hồ sơ khắc phục và quyết định chỉ định hoặc từ chối chỉ định:

 

3,5

 

 

- Nhận hồ sơ khắc phục của tổ chức đánh giá sự phù hợp

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

0,25

 

- Nhận hồ sơ từ Bộ phận Một cửa, phân công chuyên viên thẩm định hồ sơ theo quy định

Lãnh đạo phòng chuyên môn

0,25

 

- Xem xét hồ sơ khắc phục và soạn thảo Báo cáo đánh giá hành động khắc phục

Đoàn đánh giá

3

 

Trường hợp tổ chức đánh giá sự phù hợp đáp ứng yêu cầu theo quy định:

 

1,5

 

 

- Dự thảo Quyết định chỉ định và Lãnh đạo Phòng xem xét ký trình

Chuyên viên được phân công và Lãnh đạo Phòng chuyên môn

1

 

- Lãnh đạo Văn phòng soát xét, ký tắt; Lãnh đạo Cục xem xét ký duyệt; Phát hành văn bản

Lãnh đạo Văn phòng, Lãnh đạo Cục, Văn thư

0,5

 

Trường hợp từ chối việc chỉ định:

 

1,5

 

 

- Dự thảo văn bản từ chối việc chỉ định và Lãnh đạo Phòng xem xét, ký trình

 

- Lãnh đạo Văn phòng soát xét, ký tắt; Lãnh đạo Cục xem xét ký duyệt; Phát hành văn bản

Chuyên viên được phân công và Lãnh đạo Phòng chuyên môn

1

 

Lãnh đạo Văn phòng, Lãnh đạo Cục, Văn thư

0,5

 

Bước 5

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân:

- Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính; đồng thời đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Cục Trồng trọt. Cập nhật thông tin vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử.

- Lưu trữ hồ sơ

 

Bộ phận Một cửa

 

Phòng chuyên môn

 

0,25

 

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 

Quy trình nội bộ số: 11

CẤP LẠI QUYẾT ĐỊNH CHỈ ĐỊNH TỔ CHỨC THỬ NGHIỆM, CHỨNG NHẬN HỢP QUY GIỐNG CÂY TRỒNG

Thứ tự công việc

Nội dung công việc cụ thể

Đơn vị/ người thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày làm việc)

Đánh giá bằng điểm (trước hạn (2đ); đúng hạn (1đ); quá hạn (0đ)

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ:

+ Trực tiếp;

+ Qua dịch vụ bưu chính.

- Kiểm tra tính đầy đủ của thành phần hồ sơ theo quy định tại Khoản 3 Điều 18b Nghị định số 132/2008/NĐ-CP được bổ sung tại khoản 8 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

- Trả lời về tính đầy đủ của thành phần hồ sơ. Nếu hồ sơ không hợp lệ thì trả lại và yêu cầu hoàn thiện hồ sơ.

- Quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật hồ sơ vào cơ sở dữ liệu của Hệ thống thông tin một cửa điện tử; chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn nếu hồ sơ hợp lệ.

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

0,5

 

Bước 2

Nhận hồ sơ từ Bộ phận một cửa, phân công chuyên viên thẩm định hồ sơ theo quy định

Lãnh đạo Phòng chuyên môn

0,25

 

Bước 3

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ:

 

 

 

Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định, trình Lãnh đạo phòng thông báo bằng văn bản, có nêu rõ lý do, trình Lãnh đạo Cục ký duyệt để chuyển trả hồ sơ về Bộ phận một cửa, trả cho tổ chức, cá nhân:

 

4

 

- Chuyên viên thẩm định hồ sơ và dự thảo văn bản trả lời, có nêu rõ lý do

Chuyên viên được phân công

3

- Lãnh đạo Phòng xem xét và ký trình

Lãnh đạo Phòng chuyên môn

0,25

- Lãnh đạo Văn phòng soát xét, ký tắt

Lãnh đạo Văn phòng Cục

0,25

- Lãnh đạo Cục xem xét và ký duyệt

Lãnh đạo Cục

0,25

- Phát hành văn bản

Văn thư

0,25

Nếu hồ sơ đủ điều kiện, trình lãnh đạo phòng xem xét dự thảo và trình lãnh đạo Cục ký duyệt Quyết định chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp:

 

4

 

- Chuyên viên thẩm định hồ sơ và dự thảo quyết định chỉ định

Chuyên viên được phân công

3

- Lãnh đạo Phòng xem xét và ký trình

Lãnh đạo Phòng chuyên môn

0,25

- Lãnh đạo Văn phòng soát xét, ký tắt

Lãnh đạo Văn phòng Cục

0,25

- Lãnh đạo Cục xem xét và ký duyệt

Lãnh đạo Cục

0,25

- Phát hành văn bản

Văn thư

0,25

Bước 4

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân:

- Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính; đồng thời đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Cục Trồng trọt. Cập nhật thông tin vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử.

- Lưu trữ hồ sơ

 

Bộ phận Một cửa

 

Phòng chuyên môn

 

0,25

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Quy trình nội bộ số: 12

CHỈ ĐỊNH TẠM THỜI TỔ CHỨC THỬ NGHIỆM GIỐNG CÂY TRỒNG

Thứ tự công việc

Nội dung công việc cụ thể

Đơn vị/ người thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày làm việc)

Đánh giá bằng điểm (trước hạn (2đ); đúng hạn (1đ); quá hạn (0đ)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ:

+ Trực tiếp;

+ Qua dịch vụ bưu chính.

- Kiểm tra tính đầy đủ của thành phần hồ sơ theo quy định tại khoản 1a Điều 18b Nghị định số 132/2008/NĐ-CP được bổ sung tại khoản 5 Điều 4 Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành.

- Trả lời về tính đầy đủ của thành phần hồ sơ. Nếu hồ sơ không hợp lệ thì trả lại và yêu cầu hoàn thiện hồ sơ.

- Quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật hồ sơ vào cơ sở dữ liệu của Hệ thống thông tin một cửa điện tử; chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn nếu hồ sơ hợp lệ.

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

0,5

 

Bước 2

Nhận hồ sơ từ Bộ phận một cửa, phân công chuyên viên thẩm định hồ sơ theo quy định

Lãnh đạo Phòng chuyên môn

0,25

 

Bước 3

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ:

 

 

 

 

Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định, trình Lãnh đạo phòng thông báo bằng văn bản, có nêu rõ lý do, trình Lãnh đạo Cục ký duyệt để chuyển trả hồ sơ về Bộ phận một cửa, trả cho tổ chức, cá nhân:

 

4

 

- Chuyên viên thẩm định hồ sơ và dự thảo văn bản trả lời, có nêu rõ lý do

Chuyên viên được phân công

3

- Lãnh đạo Phòng xem xét và ký trình

Lãnh đạo Phòng chuyên môn

0,25

- Lãnh đạo Văn phòng soát xét, ký tắt

Lãnh đạo Văn phòng Cục

0,25

- Lãnh đạo Cục xem xét và ký duyệt

Lãnh đạo Cục

0,25

- Phát hành văn bản

Văn thư

0,25

Nếu hồ sơ đủ điều kiện, trình lãnh đạo phòng xem xét dự thảo và trình lãnh đạo Cục ký duyệt Quyết định chỉ định tạm thời tổ chức thử nghiệm:

 

19

 

- Thẩm định hồ sơ và dự thảo Quyết định chỉ định tạm thời tổ chức thử nghiệm.

Chuyên viên được phân công

18

- Lãnh đạo Phòng xem xét và ký trình

Lãnh đạo Phòng chuyên môn

0,25

- Lãnh đạo Văn phòng soát xét, ký tắt

Lãnh đạo Văn phòng Cục

0,25

- Lãnh đạo Cục xem xét và ký duyệt

Lãnh đạo Cục

0,25

- Phát hành văn bản

Văn thư

0,25

Bước 4

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân:

- Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính; đồng thời đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Cục Trồng trọt. Cập nhật thông tin vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử.

- Lưu trữ hồ sơ

 

Bộ phận Một cửa

 

Phòng chuyên môn

 

0,25

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Quy trình nội bộ số: 13

CÔNG NHẬN CÁC TIÊU CHUẨN THỰC HÀNH NÔNG NGHIỆP TỐT KHÁC TRONG TRỒNG TRỌT ÁP DỤNG ĐỂ ĐƯỢC HƯỞNG CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 01/QĐ-TTG

Thứ tự công việc

Nội dung công việc cụ thể

Đơn vị/ người thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày làm việc)

Đánh giá bằng điểm (trước hạn (2đ); đúng hạn (1đ); quá hạn (0đ)

 

 

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ:

+ Kiểm tra thành phần hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Thông tư số 54/2014/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về công nhận các tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt khác cho áp dụng để được hưởng chính sách hỗ trợ trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản.

+ Trả lời về tính đầy đủ của thành phần hồ sơ. Nếu hồ sơ không hợp lệ thì trả lại và yêu cầu hoàn thiện hồ sơ.

+ Quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật hồ sơ vào cơ sở dữ liệu của Hệ thống thông tin một cửa điện tử; chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn nếu hồ sơ hợp lệ.

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

0,25

 

 

 

Bước 2

Nhận hồ sơ từ Bộ phận Một cửa, phân công chuyên viên thẩm định hồ sơ theo quy định

Lãnh đạo Phòng chuyên môn

0,25

 

 

 

Bước 3

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ:

 

 

 

 

 

Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định, trình Lãnh đạo phòng thông báo bằng văn bản, có nêu rõ lý do, trình Lãnh đạo Cục ký duyệt để chuyển trả hồ sơ về Bộ phận một cửa, trả cho tổ chức, cá nhân:

- Chuyên viên thẩm định hồ sơ và dự thảo văn bản trả lời, có nêu rõ lý do

 

 

 

Chuyên viên được phân công

2

 

 

1

 

 

 

- Lãnh đạo Phòng xem xét và ký trình

Lãnh đạo Phòng chuyên môn

0,25

 

 

- Lãnh đạo Văn phòng soát xét, ký tắt

Lãnh đạo Văn phòng Cục

0,25

 

 

- Lãnh đạo Cục xem xét và ký duyệt

Lãnh đạo Cục

0,25

 

 

- Phát hành văn bản

Văn thư

0,25

 

 

Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ: làm thủ tục thành lập Hội đồng đánh giá

 

20

 

 

 

- Thẩm định hồ sơ và dự các văn bản thành lập Hội đồng đánh giá.

Chuyên viên được phân công

19

 

 

- Lãnh đạo Phòng xem xét và ký trình

Lãnh đạo Phòng chuyên môn

0,25

 

 

- Lãnh đạo Văn phòng soát xét, ký tắt

Lãnh đạo Văn phòng Cục

0,25

 

 

- Lãnh đạo Cục xem xét và ký duyệt

Lãnh đạo Cục

0,25

 

 

- Phát hành văn bản

Văn thư

0,25

 

 

Bước 4

Hội đồng đánh giá tiến hành đánh giá hồ sơ đăng ký

Hội đồng đánh giá

0,5

 

 

 

Bước 5

Xử lý hồ sơ sau khi họp Hội đồng đánh giá

 

 

 

 

 

Trường hợp Hội đồng đánh giá kết luận chưa đủ điều kiện công nhận, trả lời bằng văn bản:

 

3

 

 

 

- Chuyên viên dự thảo văn bản trả lời tổ chức đăng ký công nhận GAP khác

Chuyên viên được phân công

2

 

 

 

 

 

- Lãnh đạo Phòng xem xét và ký trình

Lãnh đạo Phòng chuyên môn

0,25

 

 

 

 

 

- Lãnh đạo Văn phòng soát xét, ký tắt

Lãnh đạo Văn phòng Cục

0,25

 

 

 

 

 

- Lãnh đạo Cục xem xét và ký duyệt

Lãnh đạo Cục

0,25

 

 

- Phát hành văn bản

Văn thư

0,25

 

 

Trường hợp Hội đồng đánh giá kết luận đủ điều kiện công nhận, dự thảo các văn bản trình Bộ trưởng quyết định công nhận gửi Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường thẩm tra:

 

5

 

 

 

 

 

- Dự thảo các văn bản trình Bộ trưởng quyết định công nhận GAP khác

Chuyên viên được phân công

4

 

 

- Lãnh đạo Phòng xem xét và ký trình

Lãnh đạo Phòng chuyên môn

0,25

 

 

- Lãnh đạo Văn phòng soát xét, ký tắt

Lãnh đạo Văn phòng Cục

0,25

 

 

- Lãnh đạo Cục xem xét và ký duyệt

Lãnh đạo Cục

0,25

 

 

- Phát hành văn bản

Văn thư

0,25

 

 

Bước 6

Xử lý hồ sơ sau khi nhận được văn bản thẩm tra của Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

 

 

 

 

 

Trường hợp không công nhận GAP khác:

 

3

 

 

 

- Tiếp nhận văn bản của Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường chuyển Phòng chuyên môn xử lý

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

0,25

 

 

- Nhận văn bản từ Bộ phận một cửa chuyển công chức xử lý

Lãnh đạo Phòng chuyên môn

0,25

 

 

- Dự thảo văn bản trả lời tổ chức đăng ký

Chuyên viên được phân công

1,5

 

 

- Lãnh đạo Phòng xem xét và ký trình

Lãnh đạo Phòng chuyên môn

0,25

 

 

- Lãnh đạo Văn phòng soát xét, ký tắt

Lãnh đạo Văn phòng Cục

0,25

 

 

- Lãnh đạo Cục xem xét và ký duyệt

Lãnh đạo Cục

0,25

 

 

- Phát hành văn bản

Văn thư

0,25

 

 

Trường hợp công nhận GAP khác:

 

3

 

 

 

- Tiếp nhận văn bản của Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường chuyển Phòng chuyên môn xử lý; Nhận văn bản từ Bộ phận một cửa chuyển công chức xử lý

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa; Lãnh đạo Phòng chuyên môn

0,5

 

 

- Trình Bộ trưởng xem xét, công nhận GAP khác

Chuyên viên được phân công

1,5

 

 

- Lãnh đạo Phòng xem xét và ký trình

Lãnh đạo Phòng chuyên môn

0,25

 

 

- Lãnh đạo Cục xem xét và ký trình Bộ trưởng

Lãnh đạo Cục

0,25

 

 

- Lãnh đạo Văn phòng Bộ xem xét ký tắt

Lãnh đạo Văn phòng Bộ

0,25

 

 

- Phát hành văn bản

Văn thư Bộ

0,25

 

 

Bước 7

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân:

- Trả trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính; đồng thời đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Cục Trồng trọt. Cập nhật thông tin vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử.

- Lưu trữ hồ sơ

 

Bộ phận Một cửa

 

 

Phòng chuyên môn

 

3

 

 

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC: 32 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

 

MỤC LỤC

DANH MỤC QUY TRÌNH NỘI BỘ LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT
(Ban hành kèm theo Quyết định số    /QĐ-BNN-TT ngày   tháng   năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

 

STT

Tên Quy trình nội bộ

1

Chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh Châu Âu được hưởng miễn thuế nhập khẩu theo hạn ngạch

nhayQuy trình nội bộ Chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh Châu Âu được hưởng miễn thuế nhập khẩu theo hạn ngạch bị bãi bỏ bởi Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 3872/QĐ-BNN-TT ngày 13/10/2022 theo quy định tại Điều 3.nhay

2

Chứng nhận lại chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh Châu Âu được hưởng miễn thuế nhập khẩu theo hạn ngạch

nhayQuy trình nội bộ Chứng nhận lại chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh Châu Âu được hưởng miễn thuế nhập khẩu theo hạn ngạch bị bãi bỏ bởi Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 3872/QĐ-BNN-TT ngày 13/10/2022 theo quy định tại Điều 3.nhay

3

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm chất lượng giống cây trồng

4

Cấp bổ sung, sửa đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm chất lượng giống cây trồng

5

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm chất lượng giống cây trồng

6

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận sản phẩm lĩnh vực trồng trọt

7

Cấp bổ sung, sửa đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận sản phẩm lĩnh vực trồng trọt

8

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận sản phẩm lĩnh vực trồng trọt

9

Chỉ định tổ chức thử nghiệm, chứng nhận hợp quy giống cây trồng

10

Thay đổi, bổ sung phạm vi, lĩnh vực thử nghiệm, chứng nhận hợp quy giống cây trồng được chỉ định

11

Cấp lại quyết định chỉ định tổ chức thử nghiệm, chứng nhận hợp quy giống cây trồng

12

Chỉ định tạm thời tổ chức thử nghiệm giống cây trồng

13

Công nhận các tiêu chuẩn Thực hành nông nghiệp tốt khác trong trồng trọt áp dụng để được hưởng chính sách hỗ trợ theo quyết định số 01/QĐ-TTg

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi