Quyết định 190/QĐ-BTC 2019 kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 190/QĐ-BTC

Quyết định 190/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính kỳ 2014 - 2018
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:190/QĐ-BTCNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành:29/01/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Hành chính

TÓM TẮT VĂN BẢN

Bộ Tài chính công bố kết quả hệ thống hóa văn bản QPPL kỳ 2014 – 2018

Ngày 29/01/2019, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 190/QĐ-BTC công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ kỳ 2014 – 2018.

Kết quả hệ thống hóa được công bố bao gồm: Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực; Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ; Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần và Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018.

Các Danh mục được đăng tải công khai tại Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính: http://www.mof.gov.vn

Vụ Pháp chế phối hợp với Văn phòng Bộ, Cục Tin học và Thống kê Tài chính và các đơn vị có liên quan thực hiện việc đăng tải Kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính; gửi đăng Công báo Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 190/QĐ-BTC tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH

-------------

 

Số: 190/QĐ-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

 thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính kỳ 2014 - 2018

----------------

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP  ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 25/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thống nhất trong cả nước kỳ 2014 - 2018;

 Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính kỳ 2014 -  2018, bao gồm:
1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018;
2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018;
3. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018;
4. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018.
Các Danh mục được đăng tải công khai tại Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính (http://www.mof.gov.vn)
Điều 2. Trách nhiệm của các đơn vị:
1. Vụ Pháp chế phối hợp với Văn phòng Bộ, Cục Tin học và Thống kê Tài chính và các đơn vị có liên quan thực hiện việc đăng tải Kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính; gửi đăng Công báo Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018 theo quy định pháp luật.
2. Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan:
a) Căn cứ Danh mục văn bản quy phạm pháp luật tại khoản 4 Điều 1 Quyết định này, khẩn trương soạn thảo, trình cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật.
b) Đối với các văn bản chưa có trong chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ hoặc cơ quan cấp trên, khẩn trương đề xuất đưa vào  chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 4. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Lãnh đạo Bộ Tài chính;

- VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước;

- Văn phòng Chính phủ;                                                           

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,

  cơ quan thuộc CP;

- TANDTC, VKSNDTC, KTNN;

- Cục DTNNKV, KBNN, Cục thuế, Sở TC,

   Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Công báo;

- Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính;

- Lưu: VT, PC. (360b)

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

(đã ký)

 
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

DANH MỤC I

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI CHÍNH TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014 - 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 190/QĐ-BTC ngày 29 tháng 01 năm 2019 của Bộ Tài chính)

STT

Tên loại văn bản

Số ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

Tổng số

Lĩnh vực

LĨNH VỰC THUẾ

1

1

Luật

23-L/CTN

10/7/1993

Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp

01/01/1994

 

2

2

Luật

78/2006/QH11

29/11/2006

Luật quản lý thuế

01/7/2007

còn hiệu lực một phần

3

3

Luật

04/2007/QH11

21/11/2007

Luật thuế thu nhập cá nhân

01/01/2009

còn hiệu lực một phần

4

4

Luật

13/2008/QH12

03/6/2008

Luật thuế giá trị gia tăng

01/01/2009

còn hiệu lực một phần

5

5

Luật

14/2008/QH12

03/6/2008

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

01/01/2009

còn hiệu lực một phần

6

6

Luật

27/2008/QH12

14/11/2008

Luật thuế tiêu thụ đặc biệt

01/4/2009

còn hiệu lực một phần

7

7

Luật

45/2009/QH12

25/11/2009

Luật thuế tài nguyên

01/7/2009

còn hiệu lực một phần

8

8

Luật

48/2010/QH12

17/6/2010

Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

01/01/2012

 

9

9

Luật

57/2010/QH12

15/11/2010

Luật thuế bảo vệ môi trường

01/01/2012

 

10

10

Luật

21/2012/QH13

20/11/2012

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế

01/7/2013

còn hiệu lực một phần

11

11

Luật

26/2012/QH13

22/11/2012

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân

01/7/2013

còn hiệu lực một phần

12

12

Luật

31/2013/QH13

19/6/2013

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng

01/01/2014

còn hiệu lực một phần

13

13

Luật

32/2013/QH13

19/6/2013

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

01/01/2014

còn hiệu lực một phần

14

14

Luật

70/2014/QH13

26/11/2014

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt

01/01/2016

còn hiệu lực một phần

15

15

Luật

71/2014/QH13

26/11/2014

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế

01/01/2015

 

16

16

Luật

106/2016/QH13

06/4/2016

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế

01/7/2016

 

17

17

Luật

107/2016/QH13

06/4/2016

Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

01/9/2016

 

18

18

Luật

97/2015/QH13

25/11/2015

Luật phí và lệ phí

01/01/2017

 

19

19

Pháp lệnh

31-L/CTN

15/3/1994

Pháp lệnh số 31-L/CTN ngày 15/3/1994 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thuế bổ sung đối với hộ gia đình sử dụng đất nông nghiệp vượt quá hạn mức diện tích

01/01/1994

 

20

20

Nghị quyết

55/2010/QH12

24/11/2010

Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp

01/01/2011

còn hiệu lực một phần

21

21

Nghị quyết

08/2011/QH13

06/8/2011

Nghị quyết số 08/2011/QH13 ngày 06/8/2011 của Quốc hội về việc ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân

06/8/2011

 

22

22

Nghị quyết

29/2012/QH13

21/6/2012

Nghị quyết số 29/2012/QH13 ngày 21/6/2012 của Quốc hội về việc ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức, cá nhân

21/6/2012

 

23

23

Nghị quyết

1084/2015/ UBTVQH13

10/12/2015

Nghị quyết số 1084/2015/UBTVQH13 ngày 10/12/2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành Biểu mức thuế tài nguyên

01/7/2016

 

24

24

Nghị quyết

28/2016/QH14

11/11/2016

Nghị quyết số 28/2016/QH14 ngày 11/11/2016 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp

01/01/2017

 

25

25

Nghị quyết

326/2016/ UBTVQH14

30/12/2016

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án

01/01/2017

 

26

26

Nghị quyết

579/2018/ UBTVQH14

26/9/2018

Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 về biểu thuế bảo vệ môi trường

01/01/2019

 

27

27

Nghị quyết

30/2008/NQ-CP

11/12/2008

Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội

11/12/2008

 

28

28

Nghị định

69/2008/NĐ-CP

30/5/2008

Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường

24/6/2008

còn hiệu lực một phần

29

29

Nghị định

50/2010/NĐ-CP

14/5/2010

Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên

01/7/2010

còn hiệu lực một phần

30

30

Nghị định

51/2010/NĐ-CP

14/5/2010

Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

01/01/2011

còn hiệu lực một phần

31

31

Nghị định

53/2010/NĐ-CP

19/5/2010

Nghị định số 53/2010/NĐ-CP ngày 19/5/2010 của Chính phủ quy định về địa bàn ưu đãi đầu tư, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với đơn vị hành chính mới thành lập do Chính phủ điều chỉnh địa giới hành chính

15/7/2010

 

32

32

Nghị định

20/2011/NĐ-CP

23/3/2011

Nghị định số 20/2011/NĐ-CP ngày 23/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp

15/5/2011

còn hiệu lực một phần

33

33

Nghị định

53/2011/NĐ-CP

01/7/2011

Nghị định số 53/2011/NĐ-CP ngày 01/7/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

01/01/2012

 

34

34

Nghị định

69/2012/NĐ-CP

14/9/2012

Nghị định số 69/2012/NĐ-CP ngày 14/9/2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 2 Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường

15/11/2012

 

35

35

Nghị định

65/2013/NĐ-CP

27/6/2013

Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân

01/7/2013

còn hiệu lực một phần

36

36

Nghị định

83/2013/NĐ-CP

22/7/2013

Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế

15/9/2013

còn hiệu lực một phần

37

37

Nghị định

92/2013/NĐ-CP

13/8/2013

Nghị định số 92/2013/NĐ-CP ngày 13/8/2013 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều có hiệu lực từ ngày 01/7/2013 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng

13/8/2013

còn hiệu lực một phần

38

38

Nghị định

109/2013/NĐ-CP

24/9/2013

Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn

09/11/2013

còn hiệu lực một phần

39

39

Nghị định

129/2013/NĐ-CP

16/10/2013

Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế

15/12/2013

còn hiệu lực một phần

40

40

Nghị định

209/2013/NĐ-CP

18/12/2013

Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng

01/01/2014

còn hiệu lực một phần

41

41

Nghị định

218/2013/NĐ-CP

26/12/2013

Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

15/02/2014

còn hiệu lực một phần

42

42

Nghị định

04/2014/NĐ-CP

17/01/2014

Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa cung ứng dịch vụ

từ ngày 01/3/2014
đến ngày 01/11/2021

 

43

43

Nghị định

91/2014/NĐ-CP

01/10/2014

Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế

15/11/2014

còn hiệu lực một phần

44

44

Nghị định

12/2015/NĐ-CP

12/02/2015

Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế

01/01/2015

còn hiệu lực một phần

45

45

Nghị định

108/2015/NĐ-CP

28/10/2015

Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt

01/01/2016

còn hiệu lực một phần

46

46

Nghị định

49/2016/NĐ-CP

27/5/2016

Nghị định số 49/2016/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn

01/8/2016

 

47

47

Nghị định

100/2016/NĐ-CP

01/7/2016

Nghị định số 100/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế

01/7/2016

 

48

48

Nghị định

114/2016/NĐ-CP

08/7/2016

Nghị định số 114/2016/NĐ-CP ngày 08/7/2016 của Chính phủ quy định lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, lệ phí cấp giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài

01/01/2017

 

49

49

Nghị định

120/2016/NĐ-CP

23/8/2016

Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí

01/01/2017

 

50

50

Nghị định

122/2016/NĐ-CP

01/9/2017

Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan

01/9/2016

còn hiệu lực một phần

51

51

Nghị định

124/2016/NĐ-CP

01/9/2016

Nghị định số 124/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định thương mại song phương giữa Việt Nam - Lào

01/9/2016

 

52

52

Nghị định

134/2016/NĐ-CP

01/9/2016

Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

01/9/2016

 

53

53

Nghị định

139/2016/NĐ-CP

04/10/2016

Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài

01/01/2017

 

54

54

Nghị định

154/2016/NĐ-CP

16/11/2016

Nghị định số 154/2016/NĐ-CP ngày 16/11/2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

01/01/2017

 

55

55

Nghị định

164/2016/NĐ-CP

24/12/2016

Nghị định số 164/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

01/01/2017

 

56

56

Nghị định

167/2016/NĐ-CP

27/12/2016

Nghị định số 167/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ về kinh doanh hàng miễn thuế

15/02/2017

 

57

57

Nghị định

10/2017/NĐ-CP

09/02/2017

Nghị định số 10/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 4 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng

01/4/2017

 

58

58

Nghị định

20/2017/NĐ-CP

24/02/2017

Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết (đã được đính chính tại Công văn số 252/CP-KTTH ngày 05/6/2017 về việc đính chính sai sót tại Nghị định số 20/2017/NĐ-CP)

01/5/2017

 

59

59

Nghị định

21/2017/NĐ-CP

24/02/2017

Nghị định số 21/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 20/2011/NĐ-CP ngày 23/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp

24/02/2017 và áp dụng cho kỳ tính thuế 2017

 

60

60

Nghị định

123/2017/NĐ-CP

14/11/2017

Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

01/01/2018

 

61

61

Nghị định

125/2017/NĐ-CP

16/11/2017

Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp và thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan (đã được đính chính tại Công văn số 225/CP-KTTH ngày 06/6/2018 về việc đính chính Biểu thuế nhập khẩu)

01/01/2018

 

62

62

Nghị định

146/2017/NĐ-CP

15/12/2017

Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 và Nghị định số 12/2015/ NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ

01/02/2018

 

63

63

Nghị định

149/2017/NĐ-CP

26/12/2017

Nghị định số 149/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc giai đoạn 2018 - 2022

01/01/2018

 

64

64

Nghị định

150/2017/NĐ-CP

26/12/2017

Nghị định số 150/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa một bên là Nhà nước Việt Nam và bên kia là Liên minh Kinh tế Á - Âu và các nước thành viên giai đoạn 2018 - 2022

01/01/2018

 

65

65

Nghị định

153/2017/NĐ-CP

27/12/2017

Nghị định số 153/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Trung Quốc giai đoạn 2018 - 2022

01/01/2018

 

66

66

Nghị định

154/2017/NĐ-CP

27/12/2017

Nghị định số 154/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam - Chi Lê giai đoạn 2018 - 2022

01/01/2018

 

67

67

Nghị định

155/2017/NĐ-CP

27/12/2017

Nghị định số 155/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định giữa Việt Nam - Nhật Bản về Đối tác kinh tế giai đoạn 2018 - 2023

01/01/2018

 

68

68

Nghị định

156/2017/NĐ-CP

27/12/2017

Nghị định số 156/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN giai đoạn 2018 - 2022

01/01/2018

 

69

69

Nghị định

157/2017/NĐ-CP

27/12/2017

Nghị định số 157/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN - Hàn Quốc giai đoạn 2018 - 2022

01/01/2018

 

70

70

Nghị định

159/2017/NĐ-CP

27/12/2017

Nghị định số 159/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ giai đoạn 2018 - 2022

01/01/2018

 

71

71

Nghị định

158/2017/NĐ-CP

27/12/2017

Nghị định số 158/2017/NĐ-CP của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thành lập Khu vực Thương mại tự do ASEAN - Ôt-xtrây-lia - Niu Di-lân giai đoạn 2018 - 2022

01/01/2018

 

72

72

Nghị định

160/2017/NĐ-CP

27/12/2017

Nghị định số 160/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản giai đoạn 2018 - 2023

01/01/2018

 

73

73

Nghị định

119/2018/NĐ-CP

12/9/2018

Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

01/11/2018

 

74

74

Quyết định

203-HĐBT

29/6/1991

Quyết định số 203-HĐBT ngày 29/6/1991 của Hội đồng Bộ trưởng quy định một số điều chi tiết thi hành các Luật Thuế doanh thu, Thuế tiêu thụ đặc biệt, Thuế lợi tức

29/6/1991

còn hiệu lực một phần

75

75

Quyết định

619-TTg

27/12/1993

Quyết định số 619/TTg ngày 27/12/1993 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh tổng hợp điểm hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp

27/12/1993

 

76

76

Quyết định

199/2001/QĐ-TTg

28/12/2001

Quyết định số 199/2001/QĐ-TTg ngày 28/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp

01/01/2002

 

77

77

Quyết định

 11/2003/QĐ-TTg

15/01/2003

Quyết định số 11/2003/QĐ-TTg ngày 15/01/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp của tỉnh Cần Thơ

15/01/2003

 

78

78

Quyết định

19/2008/QĐ-TTg

30/01/2008

Quyết định số 19/2008/QĐ-TTg ngày 30/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp của tỉnh Trà Vinh

25/02/2008

 

79

79

Quyết định

61/2011/QĐ-TTg

08/11/2011

Quyết định số 61/2011/QĐ-TTg ngày 08/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với diện tích đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích tổ chức lao động, sản xuất phục vụ chữa trị cai nghiện ma túy của các cơ sở cai nghiện ma túy được nhà nước giao đất, cho thuê đất

01/01/2012

 

80

80

Quyết định

04/2012/QĐ-TTg

19/01/2012

Quyết định số 04/2012/QĐ-TTg ngày 19/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế thêm 03 tháng đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp quý I, quý II năm 2011 của doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động

10/3/2012

 

81

81

Quyết định

47/2013/QĐ-TTg

29/7/2013

Quyết định số 47/2013/QĐ-TTg ngày 29/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động Quỹ phòng, chống tác hại thuốc lá

15/9/2013

 

82

82

Quyết định

53/2013/QĐ-TTg

13/9/2013

Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg ngày 13/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng đối với xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam

01/11/2013

còn hiệu lực một phần

83

83

Quyết định

08/2014/QĐ-TTg

22/01/2014

Quyết định số 08/2014/QĐ-TTg ngày 22/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về miễn thuế xuất, nhập khẩu đối với vàng nguyên liệu xuất, nhập khẩu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

15/3/2014

 

84

84

Quyết định

 31/2015/QĐ-TTg

04/8/2015

Quyết định số 31/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc định mức hành lý, tài sản di chuyển, quà biếu, quà tặng, hàng mẫu được miễn thuế, xét miễn thuế, không chịu thuế

01/10/2015

còn hiệu lực một phần

85

85

Quyết định

06/2016/QĐ-TTg

22/02/2016

Quyết định số 06/2016/QĐ-TTg ngày 22/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn thuế thu nhập cá nhân đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam

01/5/2016

 

86

86

Quyết định

07/2016/QĐ-TTg

22/02/2016

Quyết định số 07/2016/QĐ-TTg ngày 22/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân là người Việt Nam làm việc tại cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam

01/5/2016

 

87

87

Quyết định

36/2016/QĐ-TTg

01/9/2016

Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg ngày 01/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu

01/9/2016

còn hiệu lực một phần

88

88

Quyết định

45/2017/QĐ-TTg

16/11/2017

Quyết định số 45/2017/QĐ-TTg ngày 16/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg ngày 01/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu

01/01/2018

 

89

89

Thông tư liên Bộ

92/TT-LB

10/11/1993

Thông tư liên bộ số 92/TT-LB ngày 10/11/1993 hướng dẫn thi hành Nghị định số 73/CP ngày 25/10/1993 của Chính phủ quy định chi tiết việc phân hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp

10/11/1993

 

90

90

Thông tư liên tịch

85/2005/TTLT-BTC-BCA

26/9/2005

Thông tư liên tịch số 85/2005/TTLT-BTC-BCA ngày 26/9/2005 của Bộ Tài chính, Bộ Công an hướng dẫn thực hiện chính sách thuế và thu Ngân sách Nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ của các đơn vị thuộc Bộ Công an

24/10/2005

 

91

91

Thông tư liên tịch

198/2009/TTLT-BTC-BCT-BKH

09/10/2009

Thông tư liên tịch số 198/2009/TTLT-BTC-BCT-BKH ngày 09/10/2009 của Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc trao đổi, cung cấp thông tin liên quan đến người nộp thuế trong lĩnh vực quản lý nhà nước về thuế, hải quan, đầu tư thương mại và công nghiệp

23/11/2009

 

92

92

Thông tư liên tịch

235/2009/TTLT-BTC-BGTVT-BTTTT

14/12/2009

Thông tư liên tịch số 235/2009/TTLT-BTC-BGTVT-BTTTT ngày 14/12/2009 của Bộ Tài chính, Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Thông tin Truyền thông hướng dẫn việc trao đổi, cung cấp thông tin hải quan, thông tin về người nộp thuế trong lĩnh vực hải quan, thuế, giao thông vận tải, thông tin và truyền thông

01/02/2010

 

93

93

Thông tư liên tịch

98/2010/TTLT-BTC-BNNPTNT-BYT

08/7/2010

Thông tư liên tịch số 98/2010/TTLT-BTC-BNNPTNT-BYT ngày 08/7/2010 của Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện cung cấp, trao đổi thông tin liên quan đến người nộp thuế, quản lý nhà nước về hải quan, nông nghiệp và y tế

22/8/2010

 

94

94

Thông tư liên tịch

102/2010/TTLT-BTC-NHNN

14/7/2010

Thông tư liên tịch số 102/2010/TTLT-BTC-NHNN ngày 14/7/2010 của Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn về việc trao đổi, cung cấp thông tin giữa cơ quan quản lý thuế và các tổ chức tín dụng

28/8/2010

 

95

95

Thông tư liên tịch

63/2013/TTLT-BTC-BTNMT

15/5/2013

Thông tư liên tịch số 63/2013/TTLT-BTC-BTNMT ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

01/7/2013

 

96

96

Thông tư liên tịch

206/2013/TTLT-BTC-BCA

25/12/2013

Thông tư liên tịch số 206/2013/TTLT-BTC-BCA ngày 25/12/2013 của Bộ Tài chính, Bộ Công an hướng dẫn về việc thu, nộp thuế thu nhập cá nhân đối với sỹ quan, hạ sỹ quan, công, viên chức và nhân viên hưởng lương trong Công an nhân dân

07/02/2014

 

97

97

Thông tư liên tịch

212/2013/TTLT-BTC-BQP

30/12/2013

Thông tư liên tịch số 212/2013/TTLT-BTC-BQP ngày 30/12/2013 của Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng hướng dẫn về việc thu nộp thuế thu nhập cá nhân đối với sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, cán bộ, công, viên chức và nhân viên hưởng lương thuộc Bộ Quốc phòng

12/02/2014

 

98

98

Thông tư liên tịch

206/2014/TTLT-BTC-BQP

24/12/2014

Thông tư liên tịch số 206/2014/TTLT-BTC-BQP ngày 24/12/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện khai, nộp thuế và các khoản thu ngân sách nhà nước đối với các đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng

01/01/2015

 

99

99

Thông tư liên tịch

64/2015/TTLT-BTC-BCT-BCA-BQP

08/5/2015

Thông tư liên tịch số 64/2015/TTLT-BTC-BCT-BCA-BQP ngày 08/5/2015 của Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng về việc Quy định chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường

01/7/2015

 

100

100

Thông tư liên tịch

12/2016/TTLT-BTC-BKHCN

28/6/2016

Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học công nghệ hướng dẫn về nội dung chi và quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

01/9/2016

 

101

101

Thông tư

75A-TC/TCT

31/8/1993

Thông tư số 75A-TC/TCT ngày 31/8/1993 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 57-CP ngày 28/8/1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế lợi tức và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế lợi tức

01/9/1993

còn hiệu lực một phần

102

102

Thông tư

89-TC/TCT

09/11/1993

Thông tư số 89-TC/TCT ngày 09/11/1993 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 74-CP 1993 thi hành Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp

01/01/1994

còn hiệu lực một phần

103

103

Thông tư

82-TC/TCT

07/10/1994

Thông tư số 82-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 84/CP ngày 08-8-1994 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế bổ sung đối với hộ gia đình sử dụng đất nông nghiệp vượt quá hạn mức diện tích

01/01/1994

 

104

104

Thông tư

42 TC/TCT

16/3/1995

Thông tư số 42 TC/TCT ngày 16/3/1995 của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung Thông tư số 19 TC/TCT ngày 16/3/1995 về lệ phí trước bạ

16/3/1995

còn hiệu lực một phần

105

105

Thông tư

03/1997/TC-TCT

21/01/1997

Thông tư số 03/1997/TC-TCT sửa đổi Thông tư số 89-TC-TCT-1993 về tính giảm miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp khi có thiên tai, địch họa

01/01/1997

 

106

106

Thông tư

59-TC/TCT

01/9/1997

Thông tư số 59-TC/TCT ngày 01/9/1997 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bổ sung về tinh giảm, miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp khi có thiên tai địch họa

16/9/1997

 

107

107

Thông tư

117/1999/TT-BTC

27/9/1999

Thông tư số 117/1999/TT-BTC ngày 27/9/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với hoạt động thu thuế sử dụng đất nông nghiệp

01/01/2000

 

108

108

Thông tư

24/2000/TT-BTC

30/3/2000

Thông tư số 24/2000/TT-BTC ngày 30/3/2000 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 08/2000/ QĐ-TTg ngày 17/01/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các hộ kinh doanh công thương nghiệp và dịch vụ bị thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ

17/01/2000

 

109

109

Thông tư

79/2000/TT-BTC

28/7/2000

Thông tư số 79/2000/TT-BTC ngày 28/7/2000 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bổ sung việc giảm, miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với vùng lũ lụt, vùng khó khăn

28/7/2000

 

110

110

Thông tư

105/2000/TT-BTC

23/10/2000

Thông tư số 105/2000/TT-BTC ngày 23/10/2000 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc miễn nộp nợ thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế nhà đất từ năm 1999 trở về trước

23/10/2000

 

111

111

Thông tư

09/2002/TT-BTC

23/01/2002

Thông tư số 09/2002/TT-BTC ngày 23/01/2002 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp từ năm 2002 theo Quyết định số 199/2002/QĐ-TTg

07/02/2002

 

112

112

Thông tư

113/2003/TT-BTC

27/11/2003

Thông tư số 113/2003/TT-BTC ngày 27/11/2003 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bổ sung Thông tư số 98/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc miễn, giảm thuế cho các đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư

16/12/2003

còn hiệu lực một phần

113

113

Thông tư

02/2004/TT-BTC

08/01/2004

Thông tư số 02/2004/TT-BTC ngày 08/01/2004 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xóa nợ thuế cho hộ gia đình, cá nhân kinh doanh có nợ thuế do nguyên nhân khách quan

27/02/2004

 

114

114

Thông tư

114/2007/TT-BTC

25/9/2007

Thông tư số 114/2007/TT-BTC ngày 25/9/2007 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 95/2004/TT-BTC ngày 11/10/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số chính sách hỗ trợ tài chính và ưu đãi về thuế phát triển vùng nguyên liệu và công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản, muối

25/10/2007

 

115

115

Thông tư

124/2007/TT-BTC

26/10/2007

Thông tư số 124/2007/TT-BTC ngày 26/10/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về in, phát hành, sử dụng, quản lý tem thuốc lá điếu nhập khẩu, tem xì gà nhập khẩu

24/11/2007

 

116

116

Thông tư

77/2008/TT-BTC

15/9/2008

Thông tư số 77/2008/TT-BTC ngày 15/9/2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành một số biện pháp xử lý nợ đọng thuế

17/10/2008

còn hiệu lực một phần

117

117

Thông tư

93/2008/TT-BTC

22/10/2008

Thông tư số 93/2008/TT-BTC ngày 22/10/2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện phân chia thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp do các nhà thầu phụ nộp ngân sách nhà nước phát sinh từ hoạt động thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu, khí giữa ngân sách các cấp

16/11/2008

 

118

118

Thông tư

45/2009/TT-BTC

11/3/2009

Thông tư số 45/2009/TT-BTC ngày 11/3/2009 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng, thuế tài nguyên, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các cơ sở sản xuất thủy điện

25/4/2009

 

119

119

Thông tư

160/2009/TT-BTC

12/8/2009

Thông tư số 160/2009/TT-BTC ngày 12/8/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn miễn thuế thu nhập cá nhân năm 2009 theo Nghị quyết số 32/2009/QH12 ngày 19/06/2009 của Quốc hội về việc điều chỉnh mục tiêu tổng quát, một số chỉ tiêu kinh tế, Ngân sách Nhà nước, phát hành bổ sung trái phiếu Chính phủ năm 2009 và miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân

26/9/2009

 

120

120

Thông tư

181/2009/TT-BTC

14/9/2009

Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 96/2009/QĐ-TTg ngày 22/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg, Quyết định số 66/2009/QĐ-TTg và Quyết định số 67/2009/QĐ-TTg

29/10/2009

 

121

121

Thông tư

37/2010/TT-BTC

18/3/2010

Thông tư số 37/2010/TT-BTC ngày 18/3/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc phát hành, sử dụng, quản lý chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tự in trên máy tính

02/5/2010

 

122

122

Thông tư

71/2010/TT-BTC

07/5/2010

Thông tư số 71/2010/TT-BTC ngày 07/5/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn ấn định thuế đối với cơ sở kinh doanh ôtô, xe hai bánh gắn máy ghi giá bán xe ôtô, xe hai bánh gắn máy trên hóa đơn giao cho người tiêu dùng thấp hơn giá giao dịch thông thường trên thị trường

21/6/2010

 

123

123

Thông tư

149/2010/TT-BTC

27/9/2010

Thông tư số 149/2010/TT-BTC ngày 27/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý hải quan đối với hàng hóa, dịch vụ bán tại khu cách ly

11/11/2010

 

124

124

Thông tư

150/2010/TT-BTC

27/9/2010

Thông tư số 150/2010/TT-BTC ngày 27/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các cơ quan báo chí

11/11/2010

 

125

125

Thông tư

151/2010/TT-BTC

27/9/2010

Thông tư số 151/2010/TT-BTC ngày 27/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn áp dụng các loại thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước đối với Quỹ phát triển đất quy định tại Điều 34 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường và tái định cư

11/11/2010

 

126

126

Thông tư

176/2010/TT-BTC

05/11/2010

Thông tư số 176/2010/TT-BTC ngày 05/11/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn doanh nghiệp trích trước vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp để tạo nguồn hỗ trợ cho các huyện nghèo thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo

20/12/2010

 

127

127

Thông tư

186/2010/TT-BTC

18/11/2010

Thông tư số 186/2010/TT-BTC ngày 18/11/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài của các tổ chức, cá nhân nước ngoài có lợi nhuận từ việc đầu tư trực tiếp tại Việt Nam theo quy định của Luật đầu tư

02/01/2011

 

128

128

Thông tư

191/2010/TT-BTC

01/12/2010

Thông tư số 191/2010/TT-BTC ngày 01/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, sử dụng hóa đơn vận tải hành khách bằng xe ôtô

01/01/2011

 

129

129

Thông tư

09/2011/TT-BTC

21/01/2011

Thông tư số 09/2011/TT-BTC ngày 21/01/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm

07/3/2011

 

130

130

Thông tư

26/2011/TT-BTC

28/02/2011

Thông tư số 26/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn Quyết định số 2299/QĐ-TTg ngày 15/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc kéo dài thời gian thực hiện Quyết định số 1942/QĐ-TTg ngày 25/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về thu điều tiết đối với sản phẩm lọc dầu và hóa dầu tiêu thụ trong nước của công ty TNHH nhà nước một thành viên lọc hóa dầu Bình Sơn

14/4/2011

 

131

131

Thông tư

32/2011/TT-BTC

14/3/2011

Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

01/5/2011

 

132

132

Thông tư

35/2011/TT-BTC

15/3/2011

Thông tư số 35/2011/TT-BTC ngày 15/3/2011 hướng dẫn một số nội dung về thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ viễn thông

01/5/2011

 

133

133

Thông tư

52/2011/TT-BTC

22/4/2011

Thông tư số 52/2011/TT-BTC ngày 22/4/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 21/2011/QĐ-TTg ngày 06/4/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2011

06/6/2011

 

134

134

Thông tư

90/2011/TT-BTC

20/6/2011

Thông tư số 90/2011/TT-BTC ngày 20/6/2011 của Bộ Tài chính quy định miễn thuế xuất khẩu đối với mặt hàng trầm hương được sản xuất, tạo ra từ cây Dó bầu trồng

04/8/2011

 

135

135

Thông tư

104/2011/TT-BTC

12/7/2011

Thông tư số 104/2011/TT-BTC ngày 12/7/2011 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 11/2010/TT-BTC ngày 19/01/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà đầu tư Việt Nam đầu tư ra nước ngoài

26/8/2011

 

136

136

Thông tư

120/2011/TT-BTC

16/8/2011

Thông tư số 120/2011/TT-BTC ngày 16/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 20/2011/NĐ-CP ngày 23/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội về việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp

01/10/2011

 

137

137

Thông tư

128/2011/TT-BTC

12/9/2011

Thông tư số 128/2011/TT-BTC ngày 12/9/2011 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở y tế công lập

01/01/2012

 

138

138

Thông tư

152/2011/TT-BTC

11/11/2011

Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Bảo vệ môi trường

01/01/2012

còn hiệu lực một phần

139

139

Thông tư

153/2011/TT-BTC

11/11/2011

Thông tư số 153/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

02/01/2012

còn hiệu lực một phần

140

140

Thông tư

24/2012/TT-BTC

 

Thông tư số 24/2012/TT-BTC ngày 17/02/2012 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 77/2008/TT-BTC ngày 15/9/2008 hướng dẫn thi hành một số biện pháp xử lý nợ đọng thuế

15/4/2012

 

141

141

Thông tư

76/2012/TT-BTC

15/5/2012

Thông tư số 76/2012/TT-BTC ngày 15/5/2012 của Bộ Tài chính về việc quy định một số nội dung chi, mức chi hoạt động triển khai Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

01/7/2012

 

142

142

Thông tư

116/2012/TT-BTC

18/7/2012

Thông tư số 116/2012/TT-BTC ngày 18/7/2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn áp dụng thí điểm chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với tổ chức tài chính quy mô nhỏ TNHH MTV Tình thương

01/9/2012

 

143

143

Thông tư

117/2012/TT-BTC

19/7/2012

Thông tư số 117/2012/TT-BTC ngày 19/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

01/10/2012

còn hiệu lực một phần

144

144

Thông tư

140/2012/TT-BTC

21/8/2012

Thông tư số 140/2012/TT-BTC ngày 21/8/2012 hướng dẫn Nghị định số 60/2012/NĐ-CP ngày 30/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 29/2012/QH13 của Quốc hội về ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân

05/10/2012

 

145

145

Thông tư

159/2012/TT-BTC

28/9/2012

Thông tư số 159/2012/TT-BTC ngày 28/9/2012 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/08/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường

15/11/2012

 

146

146

Thông tư

175/2012/TT-BTC

22/10/2012

Thông tư số 175/2012/TT-BTC ngày 22/10/2012 hướng dẫn gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 67/NQ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ

22/10/2012

 

147

147

Thông tư

199/2012/TT-BTC

15/11/2012

Thông tư số 199/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 122/2011/ NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ về việc chuyển đổi ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện ưu đãi về tỷ lệ xuất khẩu mà bị chấm dứt ưu đãi theo cam kết Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)

31/12/2012

 

148

148

Thông tư

201/2012/TT-BTC

16/11/2012

Thông tư số 201/2012/TT-BTC ngày 16/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chính sách thuế đối với hàng nông sản chưa qua chế biến do phía Việt Nam hỗ trợ đầu tư, trồng tại Campuchia nhập khẩu về nước

31/12/2012

còn hiệu lực một phần

149

149

Thông tư

30/2013/TT-BTC

18/3/2013

Thông tư số 30/2013/TT-BTC ngày 18/3/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn hoàn lại tiền thuế bảo vệ môi trường đối với túi ni lông làm bao bì đóng gói sẵn hàng hóa theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ

02/5/2013

 

150

150

Thông tư

81/2013/TT-BTC

19/6/2013

Thông tư số 81/2013/TT-BTC ngày 19/6/2013 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi Thông tư số 201/2012/TT-BTC hướng dẫn chính sách thuế đối với hàng nông sản chưa qua chế biến do phía Việt Nam hỗ trợ đầu tư, trồng tại Campuchia nhập khẩu về nước

03/8/2013

 

151

151

Thông tư

85/2013/TT-BTC

26/6/2013

Thông tư số 85/2013/TT-BTC ngày 26/6/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cấp phát, quản lý và sử dụng phù hiệu, cấp hiệu, trang phục và biển hiệu ngành Thuế

15/8/2013

 

152

152

Thông tư

111/2013/TT-BTC

15/8/2013

Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân

01/10/2013

còn hiệu lực một phần

153

153

Thông tư

116/2013/TT-BTC

 20/8/2013

Thông tư số 116/2013/TT-BTC ngày 20/8/2013 của Bộ Tài chính quy định miễn thuế xuất khẩu đối với mặt hàng da trăn có nguồn gốc từ gây nuôi sinh sản

04/10/2013

 

154

154

Thông tư

135/2013/TT-BTC

27/9/2013

Thông tư số 135/2013/TT-BTC ngày 27/9/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn áp dụng thí điểm chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với tổ chức tài chính vi mô

11/11/2013

 

155

155

Thông tư

141/2013/TT-BTC

16/10/2013

Thông tư số 141/2013/TT-BTC ngày 16/10/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 92/2013/NĐ-CP ngày 13/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều có hiệu lực từ ngày 01/7/2013 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng

30/11/2013

 

156

156

Thông tư

156/2013/TT-BTC

06/11/2013

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

20/12/2013

còn hiệu lực một phần

157

157

Thông tư

160/2013/TT-BTC

14/11/2013

Thông tư số 160/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem đối với sản phẩm rượu nhập khẩu và rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước

01/01/2014

 

158

158

Thông tư

166/2013/TT-BTC

15/11/2013

Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế

01/01/2014

 

159

159

Thông tư

179/2013/TT-BTC

02/12/2013

Thông tư số 179/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện xóa nợ tiền thuế, tiền phạt không có khả năng thu hồi phát sinh trước ngày 01/7/2007

17/01/2014

 

160

160

Thông tư

181/2013/TT-BTC

03/12/2013

Thông tư số 181/2013/TT-BTC ngày 03/12/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chính sách Thuế và ưu đãi Thuế đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (QDA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ

17/01/2014

 

161

161

Thông tư

186/2013/TT-BTC

05/12/2013

Thông tư số 186/2013/TT-BTC ngày 05/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý phí, lệ phí

20/01/2014

 

162

162

Thông tư

187/2013/TT-BTC

05/12/2013

Thông tư số 187/2013/TT-BTC ngày 05/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 204/2013/NĐ-CP ngày 05/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết của Quốc hội về một số giải pháp thực hiện ngân sách nhà nước năm 2013, 2014

05/12/2013

 

163

163

Thông tư

201/2013/TT-BTC

20/12/2013

Thông tư số 201/2013/TT-BTC ngày 20/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn áp dụng Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA) trong quản lý thuế

05/02/2014

 

164

164

Thông tư

205/2013/TT-BTC

24/12/2013

Thông tư số 205/2013/TT-BTC ngày 24/12/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện các Hiệp định tránh đánh Thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu Thuế đối với loại Thuế đánh vào thu nhập và tài sản giữa Việt Nam với các nước và vùng lãnh thổ có hiệu lực thi hành tại Việt Nam

06/02/2014

 

165

165

Thông tư

215/2013/TT-BTC

31/12/2013

Thông tư số 215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi hành Quyết định hành chính thuế

21/02/2014

còn hiệu lực một phần

166

166

Thông tư

219/2013/TT-BTC

31/12/2013

Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng

01/01/2014

còn hiệu lực một phần

167

167

Thông tư

10/2014/TT-BTC

17/01/2014

Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

02/3/2014

còn hiệu lực một phần

168

168

Thông tư

19/2014/TT-BTC

11/02/2014

Thông tư số 19/2014/TT-BTC ngày 11/02/2014 của BT BTC quy định thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam

28/3/2014

còn hiệu lực một phần

169

169

Thông tư

39/2014/TT-BTC

31/3/2014

Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

01/6/2014

còn hiệu lực một phần

170

170

Thông tư

45/2014/TT-BTC

16/4/2014

Thông tư số 45/2014/TT-BTC ngày 16/4/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về thu, nộp khoản đóng góp bắt buộc, chế độ quản lý tài chính và chế độ hạch toán, kế toán đối với Quỹ phòng chống tác hại của thuốc lá

31/5/2014

 

171

171

Thông tư

72/2014/TT-BTC

30/5/2014

Thông tư số 72/2014/TT-BTC ngày 30/5/2014 của Bộ Tài chính quy định về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa của người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài mang theo khi xuất cảnh

01/7/2014

 

172

172

Thông tư

78/2014/TT-BTC

18/6/2014

Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp

02/8/2014

còn hiệu lực một phần

173

173

Thông tư

83/2014/TT-BTC

26/6/2014

Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 26/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo danh mục hàng hóa nhập khẩu Việt Nam

10/8/2014

 

174

174

Thông tư

103/2014/TT-BTC

06/8/2014

Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam

01/10/2014

 

175

175

Thông tư

119/2014/TT-BTC

25/8/2014

Thông tư số 119/2014/TT-BTC sửa đổi Thông tư số 156/2013/TT-BTC, 111/2013/TT-BTC, 219/2013/TT-BTC, 08/2013/TT-BTC, 85/2011/TT-BTC, 39/2014/TT-BTC và 78/2014/TT-BTC để cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

01/9/2014

còn hiệu lực một phần

176

176

Thông tư

128/2014/TT-BTC

05/9/2014

Thông tư số 128/2014/TT-BTC ngày 05/9/2014 của Bộ Tài chính về giảm thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm việc tại khu kinh tế

20/10/2014

 

177

177

Thông tư

134/2014/TT-BTC

12/9/2014

Thông tư số 134/2014/TT-BTC ngày 12/9/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục gia hạn thời hạn nộp thuế và hoàn thuế giá trị gia tăng đối với máy móc thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư

27/10/2014

 

178

178

Thông tư

151/2014/TT-BTC

10/10/2014

Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/ NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các nghị định quy định về thuế

15/11/2014

 

179

179

Thông tư

176/2014/TT-BTC

17/11/2014

Thông tư số 176/2014/TT-BTC ngày 17/11/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế đối với hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu khí của Liên doanh Việt - Nga "Vietsovpetro" từ lô 09-1 theo Hiệp định 2010 và Nghị định thư 2013

01/01/2015

 

180

180

Thông tư

19/2015/TT-BTC

03/02/2015

Thông tư số 19/2015/TT-BTC ngày 03/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cơ chế huy động, quản lý, sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ công tác phòng, chống buôn lậu thuốc lá điếu và chống sản xuất, buôn bán thuốc lá giả

03/02/2015

còn hiệu lực một phần

181

181

Thông tư

26/2015/TT-BTC

27/02/2015

Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về Thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

01/01/2015

 

182

182

Thông tư

92/2015/TT-BTC

15/6/2015

Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế GTGT và thuế TNCN đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế TNCN quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Nghị định về thuế

30/7/2015

còn hiệu lực một phần

183

183

Thông tư

96/2015/TT-BTC

22/6/2015

Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính

06/8/2015

 

184

184

Thông tư

110/2015/TT-BTC

28/7/2015

Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

10/9/2015

 

185

185

Thông tư

127/2015/TT-BTC

21/8/2015

Thông tư số 127/2015/TT-BTC ngày 21/8/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cấp mã số doanh nghiệp thành lập mới và phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp

10/10/2015

 

186

186

Thông tư

152/2015/TT-BTC

02/10/2015

Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên

20/11/2015

còn hiệu lực một phần

187

187

Thông tư

169/2015/TT-BTC

06/11/2015

Thông tư số 169/2015/TT-BTC ngày 06/11/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn miễn thuế nhập khẩu phụ tùng, linh kiện để sản xuất, lắp ráp phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt thuộc loại trong nước chưa sản xuất được theo Quyết định số 13/2015/QĐ-TTg

21/12/2015

 

188

188

Thông tư

174/2015/TT-BTC

10/11/2015

Thông tư số 174/2015/TT-BTC ngày 10/11/2015 hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

01/01/2016

 

189

189

Thông tư

184/2015/TT-BTC

17/11/2015

Thông tư số 184/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục kê khai, bảo lãnh tiền thuế, thu nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh và phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh

01/01/2016

 

190

190

Thông tư

193/2015/TT-BTC

24/11/2015

Thông tư số 193/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng

10/01/2016

 

191

191

Thông tư

195/2015/TT-BTC

24/11/2015

Thông tư số 195/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt

01/01/2016

còn hiệu lực một phần

192

192

Thông tư

204/2015/TT-BTC

21/12/2015

Thông tư số 204/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài chính về áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế

04/02/2016

 

193

193

Thông tư

208/2015/TT-BTC

28/12/2015

Thông tư số 208/2015/TT-BTC ngày 28/12/2015 của Bộ Tài chính quy định về hoạt động của hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn

11/02/2016

 

194

194

Thông tư

212/2015/TT-BTC

31/12/2015

Thông tư số 212/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động bảo vệ môi trường quy định tại Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

14/02/2016

 

195

195

Thông tư

218/2015/TT-BTC

31/12/2015

Thông tư số 218/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn chính sách và quản lý thuế đối với thương nhân thực hiện hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu theo Quyết định số 52/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ

14/02/2015

 

196

196

Thông tư

214/2015/TT-BTC

31/12/2015

Thông tư số 214/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế, chính sách ưu đãi về hỗ trợ ngân sách nhà nước, thuế và tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước theo quy định tại Quyết định số 1193/QĐ-TTg ngày 30/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ

 từ ngày 14/02/2016 đến ngày 31/12/2020

 

197

197

Thông tư

12/2016/TT-BTC

20/01/2016

Thông tư số 12/2016/TT-BTC ngày 20/01/2016 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 7 Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 hướng dẫn về thuế tài nguyên

01/7/2016

 

198

198

Thông tư

21/2016/TT-BTC

05/02/2016

Thông tư số 21/2016/TT-BTC ngày 05/02/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khai thuế giá trị gia tăng và ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03/11/2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ

01/4/2016

 

199

199

Thông tư

26/2016/TT-BTC

18/02/2016

Thông tư số 26/2016/TT-BTC ngày 18/02/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số cơ chế, chính sách ưu đãi đối với địa bàn Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

03/4/2016

 

200

200

Thông tư

36/2016/TT-BTC

26/02/2016

Thông tư số 36/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với các tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí theo quy định của Luật dầu khí

12/4/2016

 

201

201

Thông tư

61/2016/TT-BTC

11/4/2016

Thông tư số 61/2016/TT-BTC ngày 11/4/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thu, nộp và quản lý khoản lợi nhuận, cổ tức được chia cho phần vốn Nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp

26/5/2016

 

202

202

Thông tư

83/2016/TT-BTC

17/6/2016

Thông tư số 83/2016/TT-BTC ngày 17/6/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật đầu tư và Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư

01/8/2016

còn hiệu lực một phần

203

203

Thông tư

84/2016/TT-BTC

17/6/2016

Thông tư số 84/2016/TT-BTC ngày 17/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục nộp ngân sách nhà nước đối với khoản thuế và thu nội địa

01/8/2016

 

204

204

Thông tư

95/2016/TT-BTC

28/6/2016

Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế

12/8/2016

 

205

205

Thông tư

96/2016/TT-BTC

28/6/2016

Thông tư số 96/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn hồ sơ, thủ tục miễn thuế thu nhập cá nhân đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện Chương trình, dự án viện trợ Phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam

15/8/2016

 

206

206

Thông tư

97/2016/TT-BTC

28/6/2016

Thông tư số 97/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn hồ sơ, thủ tục miễn thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân là người Việt Nam làm việc tại cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc Hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam

15/8/2016

 

207

207

Thông tư

99/2016/TT-BTC

29/6/2016

Thông tư số 99/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng 

13/8/2016

còn hiệu lực một phần

208

208

Thông tư

130/2016/TT-BTC

12/8/2016

Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế

01/7/2016

 

209

209

Thông tư

132/2016/TT-BTC

18/8/2016

Thông tư số 132/2016/TT-BTC ngày 18/8/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chuẩn bị và tổ chức Hội nghị cấp cao Hợp tác chiến lược kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mê Công lần thứ bảy, Hội nghị cấp cao Hợp tác bốn nước Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam lần thứ tám và Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về Mê Công tại Việt Nam

30/10/2016

 

210

210

Thông tư

138/2016/TT-BTC

16/9/2016

Thông tư số 138/2016/TT-BTC ngày 16/9/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép lên bờ cho thuyền viên nước ngoài, giấy phép xuống tàu nước ngoài, giấy phép cho người điều khiển phương tiện Việt Nam cặp mạn tàu nước ngoài và giấy phép cho người Việt Nam và người nước ngoài thực hiện các hoạt động báo chí, nghiên cứu khoa học, tham quan du lịch có liên quan đến tàu, thuyền nước ngoài

01/01/2017

 

211

211

Thông tư

140/2016/TT-BTC

19/9/2016

Thông tư số 140/2016/TT-BTC ngày 19/9/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép làm việc trong kỳ nghỉ cho công dân Niu Di-lân và công dân Ô-xtơ-rây-li-a

01/01/2017

 

212

212

Thông tư

142/2016/TT-BTC

26/9/2016

Thông tư số 142/2016/TT-BTC ngày 26/9/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

01/01/2017

 

213

213

Thông tư

143/2016/TT-BTC

26/9/2016

Thông tư số 143/2016/TT-BTC ngày 26/9/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, kê khai, thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài, thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

01/01/2017

 

214

214

Thông tư

144/2016/TT-BTC

04/10/2016

Thông tư số 144/2016/TT-BTC ngày 04/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan Bảo tàng Hải dương học

01/01/2017

 

215

215

Thông tư

146/2016/TT-BTC

06/10/2016

Thông tư số 146/2016/TT-BTC ngày 06/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bay qua vùng trời Việt Nam

01/01/2017

 

216

216

Thông tư

148/2016/TT-BTC

14/10/2016

Thông tư số 148/2016/TT-BTC ngày 14/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

01/01/2017

 

217

217

Thông tư

150/2016/TT-BTC

14/10/2016

Thông tư số 150/2016/TT-BTC ngày 14/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng; giấy phép thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng; giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cho các tổ chức không phải là ngân hàng

01/01/2017

 

218

218

Thông tư

156/2016/TT-BTC

21/10/2016

Thông tư số 156/2016/TT-BTC ngày 21/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

01/01/2017

 

219

219

Thông tư

157/2016/TT-BTC

24/10/2016

Thông tư số 157/2016/TT-BTC ngày 24/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hóa lãnh sự

01/01/2017

 

220

220

Thông tư

159/2016/TT-BTC

25/10/2016

Thông tư số 159/2016/TT-BTC ngày 25/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam

01/01/2017

 

221

221

Thông tư

160/2016/TT-BTC

25/10/2016

Thông tư số 160/2016/TT-BTC ngày 25/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

01/01/2017

 

222

222

Thông tư

161/2016/TT-BTC

25/10/2016

Thông tư số 161/2016/TT-BTC ngày 25/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam

01/01/2017

 

223

223

Thông tư

162/2016/TT-BTC

25/10/2016

Thông tư số 162/2016/TT-BTC ngày 25/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thư viện áp dụng tại Thư viện Quốc gia Việt Nam

01/01/2017

 

224

224

Thông tư

163/2016/TT-BTC

25/10/2016

Thông tư số 163/2016/TT-BTC ngày 25/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan Bảo tàng Lịch sử quốc gia

01/01/2017

 

225

225

Thông tư

164/2016/TT-BTC

25/10/2016

Thông tư số 164/2016/TT-BTC ngày 25/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác minh giấy tờ tài liệu công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người Việt Nam

01/01/2017

 

226

226

Thông tư

165/2016/TT-BTC

25/10/2016

Thông tư số 165/2016/TT-BTC ngày 25/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

01/01/2017

 

227

227

Thông tư

167/2016/TT-BTC

26/10/2016

Thông tư số 167/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực

01/01/2017

 

228

228

Thông tư

168/2016/TT-BTC

26/10/2016

Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa

01/01/2017

 

229

229

Thông tư

169/2016/TT-BTC

26/10/2016

Thông tư số 169/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ

01/01/2017

 

230

230

Thông tư

171/2016/TT-BTC

27/10/2016

Thông tư số 171/2016/TT-BTC ngày 27/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép quy hoạch

01/01/2017

 

231

231

Thông tư

172/2016/TT-BTC

27/10/2016

Thông tư số 172/2016/TT-BTC ngày 27/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng

01/01/2017

 

232

232

Thông tư

173/2016/TT-BTC

28/10/2016

Thông tư số 173/2016/TT-BTC ngày 28/10/2016 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung khổ thứ nhất khoản 3 Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014; Thông tư số 151/2014/ TT-BTC ngày 10/10/2014; Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính)

15/12/2016

 

233

233

Thông tư

174/2016/TT-BTC

28/10/2016

Thông tư số 174/2016/TT-BTC ngày 28/10/2016 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 4 Điều 6 Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ Tài chính về thuế tài nguyên

12/12/2016

 

234

234

Thông tư

176/2016/TT-BTC

31/10/2016

Thông tư số 176/2016/TT-BTC ngày 31/10/2016 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 của Bộ Tài chính về hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

15/12/2016

 

235

235

Thông tư

181/2016/TT-BTC

07/11/2016

Thông tư số 181/2016/TT-BTC ngày 07/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

01/01/2017

 

236

236

Thông tư

182/2016/TT-BTC

08/11/2016

Thông tư số 182/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan di tích lịch sử Dinh Độc Lập

01/01/2017

 

237

237

Thông tư

183/2016/TT-BTC

08/11/2016

Thông tư số 183/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy đăng ký công bố hợp chuẩn, hợp quy

01/01/2017

 

238

238

Thông tư

184/2016/TT-BTC

08/11/2016

Thông tư số 184/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động viễn thông đối với đài vô tuyến điện thuộc công trình viễn thông và lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị phát, thu - phát sóng vô tuyến điện

01/01/2017

 

239

239

Thông tư

185/2016/TT-BTC

08/11/2016

Thông tư số 185/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

01/01/2017

còn hiệu lực một phần

240

240

Thông tư

186/2016/TT-BTC

08/11/2016

Thông tư số 186/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học biến đổi gen

01/01/2017

còn hiệu lực một phần

241

241

Thông tư

187/2016/TT-BTC

08/11/2016

Thông tư số 187/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia

01/01/2017

còn hiệu lực một phần

242

242

Thông tư

188/2016/TT-BTC

08/11/2016

Thông tư số 188/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ hoạt động trên các phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng

01/01/2017

 

243

243

Thông tư

189/2016/TT-BTC

08/11/2016

Thông tư số 189/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động chuyên ngành hàng hải

01/01/2017

 

244

244

Thông tư

190/2016/TT-BTC

08/11/2016

Thông tư số 190/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản

01/01/2017

còn hiệu lực một phần

245

245

Thông tư

191/2016/TT-BTC

08/11/2016

Thông tư số 191/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản và lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản

01/01/2017

 

246

246

Thông tư

192/2016/TT-BTC

08/11/2016

Thông tư số 192/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, phê duyệt đánh giá an ninh cảng biển, kế hoạch an ninh cảng biển và cấp lý lịch liên tục của tàu biển

01/01/2017

 

247

247

Thông tư

193/2016/TT-BTC

08/11/2016

Thông tư số 193/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không

01/01/2017

 

248

248

Thông tư

194/2016/TT-BTC

08/11/2016

Thông tư số 194/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí hải quan và lệ phí ra, vào cảng hàng không, sân bay đối với chuyến bay của nước ngoài đến các Cảng hàng không Việt Nam

01/01/2017

 

249

249

Thông tư

196/2016/TT-BTC

08/11/2016

Thông tư số 196/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ

01/01/2017

còn hiệu lực một phần

250

250

Thông tư

197/2016/TT-BTC

08/11/2016

Thông tư số 197/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn

01/01/2017

còn hiệu lực một phần

251

251

Thông tư

198/2016/TT-BTC

08/11/2016

Thông tư số 198/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực đường thủy nội địa và đường sắt

01/01/2017

 

252

252

Thông tư

199/2016/TT-BTC

08/11/2016

Thông tư số 199/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn

01/01/2017

 

253

253

Thông tư

201/2016/TT-BTC

09/11/2016

Thông tư số 201/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch, lệ phí cấp giấy phép lái xe trong Công an nhân dân

01/01/2017

 

254

254

Thông tư

202/2016/TT-BTC

09/11/2016

Thông tư số 202/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm

01/01/2017

còn hiệu lực một phần

255

255

Thông tư

203/2016/TT-BTC

09/11/2016

Thông tư số 203/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí thực hiện ủy thác tư pháp về dân sự có yếu tố nước ngoài

01/01/2017

 

256

256

Thông tư

204/2016/TT-BTC

09/11/2016

Thông tư số 204/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Bảo tàng Yersin

01/01/2017

 

257

257

Thông tư

205/2016/TT-BTC

09/11/2016

Thông tư số 208/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam

01/01/2017

 

258

258

Thông tư

206/2016/TT-BTC

09/11/2016

Thông tư số 206/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan các Vườn quốc gia Bạch Mã, Cúc Phương, Ba Vì, Tam Đảo, Yokdon, Cát Tiên

01/01/2017

 

259

259

Thông tư

207/2016/TT-BTC

09/11/2016

Thông tư số 207/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp

01/01/2017

còn hiệu lực một phần

260

260

Thông tư

208/2016/TT-BTC

10/11/2016

Thông tư số 208/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí tên miền quốc gia ".vn" và địa chỉ Internet (IP) của Việt Nam

01/01/2017

 

261

261

Thông tư

209/2016/TT-BTC

10/11/2016

Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở

01/01/2017

 

262

262

Thông tư

210/2016/TT-BTC

10/11/2016

Thông tư số 210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế, phí thẩm định dự toán xây dựng

01/01/2017

 

263

263

Thông tư

211/2016/TT-BTC

10/11/2016

Thông tư số 211/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan đến tác giả

01/01/2017

 

264

264

Thông tư

212/2016/TT-BTC

10/11/2016

Thông tư số 212/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường

01/01/2017

 

265

265

Thông tư

214/2016/TT-BTC

10/11/2016

Thông tư số 214/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định nội dung tài liệu không kinh doanh để cấp giấy phép xuất bản, lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh và lệ phí đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh

01/01/2017

 

266

266

Thông tư

215/2016/TT-BTC

10/11/2016

Thông tư số 215/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp

01/01/2017

còn hiệu lực một phần

267

267

Thông tư

216/2016/TT-BTC

10/11/2016

Thông tư số 216/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án dân sự

01/01/2017

 

268

268

Thông tư

217/2016/TT-BTC

10/11/2016

Thông tư số 217/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác minh giấy tờ, tài liệu theo yêu cầu của cá nhân

01/01/2017

 

269

269

Thông tư

218/2016/TT-BTC

10/11/2016

Thông tư số 218/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện thuộc lĩnh vực an ninh; phí sát hạch cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp giấy phép quản lý pháo; lệ phí cấp giấy phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

01/01/2017

 

270

270

Thông tư

219/2016/TT-BTC

10/11/2016

Thông tư số 219/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam

01/01/2017

 

271

271

Thông tư

220/2016/TT-BTC

10/11/2016

Thông tư số 220/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hoạt động hành nghề luật sư

01/01/2017

 

272

272

Thông tư

222/2016/TT-BTC

10/11/2016

Thông tư số 222/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề trong lĩnh vực trọng tài thương mại

01/01/2017

 

273

273

Thông tư

223/2016/TT-BTC

10/11/2016

Thông tư số 223/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề trong lĩnh vực thừa phát lại

01/01/2017

 

274

274

Thông tư

224/2016/TT-BTC

10/11/2016

Thông tư số 224/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề, hoạt động quản lý, thanh lý tài sản; lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề quản tài viên

01/01/2017

 

275

275

Thông tư

225/2016/TT-BTC

11/11/2016

Thông tư số 225/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi

01/01/2017

còn hiệu lực một phần

276

276

Thông tư

226/2016/TT-BTC

11/11/2016

Thông tư số 226/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng thực

01/01/2017

 

277

277

Thông tư

227/2016/TT-BTC

11/11/2016

Thông tư số 227/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy

01/01/2017

còn hiệu lực một phần

278

278

Thông tư

228/2016/TT-BTC

11/11/2016

Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức

01/01/2017

 

279

279

Thông tư

229/2016/TT-BTC

11/11/2016

Thông tư số 229/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

01/01/2017

 

280

280

Thông tư

230/2016/TT-BTC

11/11/2016

Thông tư số 230/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng kiểm an toàn kỹ thuật tàu cá, kiểm định trang thiết bị nghề cá; phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản; lệ phí cấp giấy phép khai thác, hoạt động thủy sản

01/01/2017

còn hiệu lực một phần

281

281

Thông tư

231/2016/TT-BTC

11/11/2016

Thông tư số 231/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật

01/01/2017

 

282

282

Thông tư

232/2016/TT-BTC

11/11/2016

Thông tư số 232/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cấp mã số mã vạch

01/01/2017

 

283

283

Thông tư

243/2016/TT-BTC

11/11/2016

Thông tư số 243/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy giám định y khoa

01/01/2017

 

284

284

Thông tư

244/2016/TT-BTC

11/11/2016

Thông tư số 244/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp

01/01/2017

 

285

285

Thông tư

245/2016/TT-BTC

11/11/2016

Thông tư số 245/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

01/01/2017

còn hiệu lực một phần

286

286

Thông tư

246/2016/TT-BTC

11/11/2016

Thông tư số 246/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm tra, đánh giá, cấp giấy chứng nhận quốc tế về an ninh tàu biển

01/01/2017

 

287

287

Thông tư

247/2016/TT-BTC

11/11/2016

Thông tư số 247/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay

01/01/2017

 

288

288

Thông tư

248/2016/TT-BTC

11/11/2016

Thông tư số 248/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí ra, vào cảng, bến thủy nội địa

01/01/2017

 

289

289

Thông tư

249/2016/TT-BTC

11/11/2016

Thông tư số 249/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự, giấy chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm mật mã dân sự, giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm mật mã dân sự; lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự

01/01/2017

 

290

290

Thông tư

250/2016/TT-BTC

11/11/2016

Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

01/01/2017

còn hiệu lực một phần

291

291

Thông tư

251/2016/TT-BTC

11/11/2016

Thông tư số 251/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xử lý vụ việc cạnh tranh

01/01/2017

 

292

292

Thông tư

256/2016/TT-BTC

11/11/2016

Thông tư số 256/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp căn cước công dân

01/01/2017

còn hiệu lực một phần

293

293

Thông tư

257/2016/TT-BTC

11/11/2016

Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động Văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên

01/01/2017

còn hiệu lực một phần

294

294

Thông tư

258/2016/TT-BTC

11/11/2016

Thông tư số 258/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy

01/01/2017

 

295

295

Thông tư

259/2016/TT-BTC

11/11/2016

Thông tư số 259/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác minh giấy tờ tài liệu, lệ phí Giấy phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài

01/01/2017

 

296

296

Thông tư

260/2016/TT-BTC

14/11/2016

Thông tư số 260/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định nội dung văn hóa phẩm xuất khẩu, nhập khẩu

01/7/2017

 

297

297

Thông tư

261/2016/TT-BTC

14/11/2016

Thông tư số 261/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải

01/01/2017

 

298

298

Thông tư

262/2016/TT-BTC

14/11/2016

Thông tư số 262/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp phí bảo đảm hàng hải đối với luồng hàng hải chuyên dùng

01/7/2017

 

299

299

Thông tư

263/2016/TT-BTC

14/11/2016

Thông tư số 263/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp

01/7/2017

 

300

300

Thông tư

264/2016/TT-BTC

14/11/2016

Thông tư số 264/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao áp dụng tại các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

01/7/2017

 

301

301

Thông tư

265/2016/TT-BTC

14/11/2016

Thông tư số 265/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện

01/7/2017

 

302

302

Thông tư

268/2016/TT-BTC

14/11/2016

Thông tư số 268/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí phân bổ và phí sử dụng mã, số viễn thông

01/7/2017

 

303

303

Thông tư

269/2016/TT-BTC

14/11/2016

Thông tư số 269/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí thuộc lĩnh vực an toàn thông tin

01/7/2017

 

304

304

Thông tư

270/2016/TT-BTC

14/11/2016

Thông tư số 270/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất do cơ quan trung ương thực hiện

01/01/2017

 

305

305

Thông tư

271/2016/TT-BTC

14/11/2016

Thông tư số 271/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hành nghề, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán, kiểm toán

01/01/2017

 

306

306

Thông tư

272/2016/TT-BTC

14/11/2016

Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán

01/01/2017

 

307

307

Thông tư

273/2016/TT-BTC

14/11/2016

Thông tư số 273/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định mức thu, miễn, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền hoạt động viễn thông và lệ phí cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông và giấy phép nghiệp vụ viễn thông

01/01/2017

còn hiệu lực một phần

308

308

Thông tư

274/2016/TT-BTC

14/11/2016

Thông tư số 274/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh

01/01/2017

 

309

309

Thông tư

275/2016/TT-BTC

14/11/2016

Thông tư số 275/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tài liệu lưu trữ

01/01/2017

 

310

310

Thông tư

277/2016/TT-BTC

14/11/2016

Thông tư số 277/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm

01/01/2017

còn hiệu lực một phần

311

311

Thông tư

278/2016/TT-BTC

14/11/2016

Thông tư số 278/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế

01/01/2017

 

312

312

Thông tư

279/2016/TT-BTC

14/11/2016

Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm

01/01/2017

còn hiệu lực một phần

313

313

Thông tư

281/2016/TT-BTC

14/11/2016

Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ tịch, phí xác nhận có quốc tịch Việt Nam, phí xác nhận là người gốc Việt Nam, lệ phí quốc tịch

01/01/2017

 

314

314

Thông tư

284/2016/TT-BTC

14/11/2016

Thông tư số 284/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực quản lý chất lượng vật tư nuôi trồng thủy sản

01/01/2017

còn hiệu lực một phần

315

315

Thông tư

285/2016/TT-BTC

14/11/2016

Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y

01/01/2017

còn hiệu lực một phần

316

316

Thông tư

286/2016/TT-BTC

14/11/2016

Thông tư số 286/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp

01/01/2017

còn hiệu lực một phần

317

317

Thông tư

287/2016/TT-BTC

15/11/2016

Thông tư số 287/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử

01/01/2017

 

318

318

Thông tư

288/2016/TT-BTC

15/11/2016

Thông tư số 288/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định chương trình nghệ thuật biểu diễn; phí thẩm định nội dung chương trình trên băng, đĩa, phần mềm và trên vật liệu khác

01/01/2017

 

319

319

Thông tư

289/2016/TT-BTC

15/11/2016

Thông tư số 289/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực điện ảnh

01/01/2017

 

320

320

Thông tư

290/2016/TT-BTC

15/11/2016

Thông tư số 290/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định nội dung, kịch bản trò chơi điện tử trên mạng

01/01/2017

 

321

321

Thông tư

291/2016/TT-BTC

15/11/2016

Thông tư số 291/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính

01/01/2017

 

322

322

Thông tư

293/2016/TT-BTC

15/11/2016

Thông tư số 293/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ

01/01/2017

 

323

323

Thông tư

294/2016/TT-BTC

15/11/2016

Thông tư số 294/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

01/01/2017

còn hiệu lực một phần

324

324

Thông tư

295/2016/TT-BTC

15/11/2016

Thông tư số 295/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt

01/01/2017

 

325

325

Thông tư

298/2016/TT-BTC

15/11/2016

Thông tư số 298/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học, công nghệ

01/01/2017

 

326

326

Thông tư

299/2016/TT-BTC

15/11/2016

Thông tư số 299/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định Điều kiện kinh doanh để cấp Giấy phép sản xuất rượu, Giấy phép sản xuất thuốc lá

01/01/2017

còn hiệu lực một phần

327

327

Thông tư

301/2016/TT-BTC

15/11/2016

Thông tư số 301/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ

01/01/2017

 

328

328

Thông tư

302/2016/TT-BTC

15/11/2016

Thông tư số 302/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí môn bài

01/01/2017

 

329

329

Thông tư

303/2016/TT-BTC

15/11/2016

Thông tư số 303/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước

01/01/2017

 

330

330

Thông tư

305/2016/TT-BTC

15/11/2016

Thông tư số 305/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số

01/01/2017

còn hiệu lực một phần

331

331

Thông tư

306/2016/TT-BTC