Quyết định 1525/QĐ-BTP 2019 tổ chức sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2019

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP

------------

Số: 1525/QĐ-BTP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------

Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2019

 

                                                                   

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2019

-----------------

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

 

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2019;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2019 với các nội dung sau:

1. Sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2019 tập trung vào đánh giá kết quả thực hiện 08 nhóm nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2019; kết quả thực hiện các Chương trình, Kế hoạch công tác, các Nghị quyết, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, trong đó trọng tâm là việc thực hiện Chương trình hành động của Ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

2. Đề xuất giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp theo các chương trình, kế hoạch công tác, các nghị quyết, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, nhất là các nhiệm vụ phát sinh ngoài các chương trình, kế hoạch công tác.

3. Các ý kiến phát biểu tại Hội nghị

3.1 Ý kiến phát biểu của các Bộ, ngành, địa phương, trong đó tập trung vào các khó khăn, vướng mắc về công tác tư pháp tại Bộ, ngành, địa phương.

3.2 Ý kiến phát biểu của Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ.

Điều 2. Hình thức, địa điểm và thời gian tổ chức Hội nghị

1. Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2019 được tổ chức theo hình thức trực tuyến với 64 điểm cầu (điểm cầu Trung ương – điểm cầu chính và điểm cầu tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)

- Điểm cầu Trung ương tổ chức tại Hội trường Đa năng, trụ sở Bộ Tư pháp;

- Điểm cầu của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức tại Phòng họp trực tuyến của Cục Thi hành án dân sự 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2. Hội nghị được tổ chức từ 14h00 - 17h30, thứ Sáu, ngày 12/7/2019.

Điều 3. Thành phần, số lượng đại biểu và kinh phí tổ chức Hội nghị

1. Đối với điểm cầu Trung ương

1.1 Đại biểu mời dự:

- Các cơ quan, tổ chức ở Trung ương: Đại diện Ban Nội chính Trung ương, Văn phòng Chính phủ;

- Đại diện một số cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương.

1.2 Đại biểu triệu tập:

- Đại diện Lãnh đạo Tổ chức Pháp chế các Bộ, ngành;

- Lãnh đạo cấp Vụ các đơn vị thuộc Bộ.

Tổng số: khoảng 140 đại biểu

2. Đối với điểm cầu tại 63 tỉnh, thành phố:

2.1 Đại biểu mời dự:

- Đại diện Ban Nội chính, Văn phòng Ủy ban nhân dân, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh/thành phố;

- Đại diện một số cơ quan thông tấn, báo chí ở địa phương.

2.2 Đại biểu triệu tập:

- Lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Sở Tư pháp, một số Trưởng Phòng Tư pháp trên địa bàn (do các sở Tư pháp chủ động triệu tập);

- Đại diện Lãnh đạo Cục Công tác phía Nam, Trường Trung cấp Luật (đối với địa phương có Cục, Trường);

- Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự.

Tổng số: khoảng 30 đại biểu/điểm cầu.

3. Kinh phí tổ chức Hội nghị được thực hiện theo chế độ tài chính hiện hành.

 Điều 4. Điều hành và chuẩn bị công tác hậu cần phục vụ Hội nghị

1. Điều hành Hội nghị

1.1 Điểm cầu Trung ương: Đồng chí Bộ trưởng và các đồng chí Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

1.2 Điếm cầu tại 63 tỉnh, thành phố: Giám đốc sở Tư pháp.

2. Chuẩn bị công tác tổ chức Hội nghị

- Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp các đơn vị thuộc Bộ chuẩn bị, đăng tải tài liệu phục vụ Hội nghị trên cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp, đảm bảo các điều kiện hậu cần phục vụ Hội nghị tại điểm cầu Trung ương; phối hợp với các Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong công tác tổ chức Hội nghị.

- Tổng cục Thi hành án dân sự chỉ đạo Cục Thi hành án dân sự phối hợp Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chuẩn bị về công tác tổ chức Hội nghị tại điểm cầu địa phương mình.

- Cục Công nghệ thông tin chủ trì, phối hợp Tổng cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị liên quan đảm bảo hạ tầng kỹ thuật, chất lượng đường truyền phục vụ Hội nghị tại các điểm cầu.

- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động chuẩn bị các ý kiến phát biểu tại Hội nghị; chuẩn bị Giấy mời đại biểu tham dự Hội nghị; chuẩn bị Giấy triệu tập đại biểu tham dự Hội nghị; phối hợp Cục Thi hành án dân sự chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Hội nghị; in ấn tài liệu phục vụ Hội nghị và các nhiệm vụ khác để tổ chức Hội nghị tại địa phương.

3. Tổ chức Pháp chế các Bộ, ngành chủ động chuẩn bị các ý kiến phát biểu tại Hội nghị.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Thủ trưởng tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Giám đốc Sở Tư pháp, Cục trưởng Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 5 (để thực hiện);

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);

- P. TTgTTCP Trương Hòa Bình (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để thực hiện);

- Cục CNTT (để đưa lên cổng TTĐT);

- Lưu: VT, VP (TH&KSTTHC).

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Lê Thành Long

 

thuộc tính Quyết định 1525/QĐ-BTP

Quyết định 1525/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2019
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1525/QĐ-BTPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Thành Long
Ngày ban hành:05/07/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hành chính

TÓM TẮT VĂN BẢN

Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2019 tổ chức theo hình thức trực tuyến

Ngày 05/7/2019, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 1525/QĐ-BTP về việc tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2019. 

Cụ thể, Hội nghị được tổ chức với các nội dung sau: Sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2019 tập trung vào đánh giá kết quả thực hiện 08 nhóm nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2019; đề xuất giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp theo các chương trình, kế hoạch công tác; các ý kiến phát biểu tại Hội nghị;…

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến với 64 điểm cầu từ 14h00 – 17h30, thứ Sáu, ngày 12/7/2019. Thành phần đại biểu gồm đại biểu mời dự và đại biểu triệu tập có số lượng đại biểu như sau: đối với điểm cầu Trung ương khoảng 140 đại biểu; đối với điểm cầu 63 tỉnh, thành phố khoảng 30 đại biểu/điểm cầu.

Đồng chí Bộ trưởng và các đồng chí Thứ trưởng Bộ Tư pháp tại điểm cầu Trung ương và Giám đốc Sở Tư pháp tại điểm cầu tại 63 tỉnh, thành phố điều hành hội nghị.

Xem chi tiết Quyết định1525/QĐ-BTP tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi