Quyết định 1332/QĐ-BTP 2021 sửa đổi quy định tiêu chuẩn sử dụng máy móc, thiết bị dùng tại các đơn vị thuộc BTP

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1332/QĐ-BTP

Quyết định 1332/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 681/QĐ-BTP ngày 27/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp quản lý
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1332/QĐ-BTPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Thành Long
Ngày ban hành:19/08/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Bổ sung 04 máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các đơn vị của Bộ Tư pháp

Ngày 19/8/2021, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 1332/QĐ-BTP về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 681/QĐ-BTP ngày 27/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp quản lý.

Cụ thể, bổ sung 04 máy móc, thiết bị vào Danh mục, tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị, tài sản chuyên dùng của các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp gồm: Máy vi tính để bàn chuyên dùng phục vụ soạn thảo tài liệu mật; Máy in phục vụ in ấn tài liệu mật; Máy scan; Máy photocopy siêu tốc.

Bên cạnh đó, sửa đổi tính năng của máy photocopy siêu tốc như sau: Máy photocopy kỹ thuật số, độ phân giải cao có các chức năng hiện đại như in tạo ảnh bằng công nghệ Laser hoặc công nghệ khác tương đương, in nối mạng, in từ USB…; chức năng in bảo mật, độ phân giải tối thiểu 600x600pi, khả năng sao chụp từ 1-999 tờ; bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1332/QĐ-BTP tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
_________

Số: 1332/QĐ-BTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 681/QĐ-BTP ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp quản lý

_____________

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số phụ lục kèm theo Quyết định số 681/QĐ-BTP ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp quản lý như sau:
1. Sửa đổi tính năng, dung lượng, cấu hình của một số tài sản quy định tại Phụ lục I - Danh mục, tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị, tài sản chuyên dùng của các cơ quan Thi hành án dân sự, ban hành kèm theo Quyết định số 681/QĐ-BTP (chi tiết tại Phụ lục I đính kèm).
2. Bổ sung danh mục, tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị, tài sản chuyên dùng quy định tại Phụ lục III - Danh mục, tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị, tài sản chuyên dùng của các đơn vị thuộc Bộ, ban hành kèm theo Quyết định số 681/QĐ-BTP (chi tiết tại Phụ lục II đính kèm).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Các đ/c Thứ trưởng (để biết);

- Kho bạc Nhà nước;

- Lưu: VT, KHTC.

BỘ TRƯỞNG

 

 

Lê Thành Long

BỘ TƯ PHÁP
_________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________


Phụ lục I

Sửa đổi tính năng, dung lượng, cấu hình quy định tại Phụ lục I - Danh mục, tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị, tài sản chuyên dùng của các cơ quan Thi hành án dân sự ban hành kèm theo Quyết định số 681/QĐ-BTP ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

(Kèm theo Quyết định số 1332/QĐ-BTP ngày 19 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

 

TT

Tên máy móc, thiết bị

Tính năng, dung lượng, cấu hình

I. MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG PHỤC VỤ CHO CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN

11

Máy photocopy siêu tốc

Máy photocopy kỹ thuật số, độ phân giải cao có các chức năng hiện đại như in tạo ảnh bằng công nghệ Laser hoặc công nghệ khác tương đương, in nối mạng, in từ USB...; chức năng in bảo mật, độ phân giải tối thiểu 600x600dpi, khả năng sao chụp 1-999 tờ; bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất

II. MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG CHO PHÒNG LƯU TRỮ, BẢO QUẢN HỒ SƠ THI HÀNH ÁN, KHO VẬT CHỨNG

4

Két sắt đặc chủng

Lớp vật liệu chống cháy bằng hỗn hợp xi măng, sợi thủy tinh, chất tạo bọt chống cháy hoặc các vật liệu chống cháy khác có tính năng tương đương và có độ dầy tối thiểu 40mm; thép cánh cửa dày tối thiểu 2mm, có tối thiểu 2 chìa khóa và 1 khóa số

BỘ TƯ PHÁP
_________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

Phụ lục II

Bổ sung danh mục, tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị, tài sản chuyên dùng quy định tại Phụ lục III - Danh mục, tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị, tài sản chuyên dùng của các đơn vị thuộc Bộ, ban hành kèm theo Quyết định số 681/QĐ-BTP ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

(Kèm theo Quyết định số 1332/QĐ-BTP ngày 19 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

 

TT

Tên máy móc, thiết bị

Đơn vị tính

Số lượng tối đa

Đối tượng trang bị, mục đích sử dụng

Tính năng, dung lượng, cấu hình

17

Máy vi tính để bàn chuyên dùng phục vụ soạn thảo tài liệu mật

Chiếc

01 chiếc

Văn phòng Bộ, các Vụ, Viện Khoa học pháp lý, Trung tâm Lý lịch Tư pháp quốc gia, Thanh tra Bộ, các Cục thuộc Bộ và Văn phòng Đảng, Đoàn thể soạn thảo các văn bản mật

Thông thường

18

Máy in phục vụ in ấn tài liệu mật

Chiếc

01 chiếc

Văn phòng Bộ, các Vụ, Viện Khoa học pháp lý, Trung tâm Lý lịch Tư pháp quốc gia, Thanh tra Bộ, các Cục thuộc Bộ và Văn phòng Đảng, Đoàn thể in các văn bản mật

Thông thường

19

Máy scan

Chiếc

02 chiếc

Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia để phục vụ hoạt động cấp phiếu lý lịch tư pháp

Nạp giấy tự động, độ sâu màu sắc 48-bit

20

Máy photocopy siêu tốc

Chiếc

01 chiếc

Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia để phục vụ hoạt động cấp phiếu lý lịch tư pháp

Tốc độ sao chụp ≥ 80 bản/phút, có chức năng đảo mặt bản gốc và đảo mặt bản chụp, độ phân giải tối thiểu ≥ 600x600 dpi

DANH SÁCH ĐƠN VỊ DỰ TOÁN

STT

ĐƠN VỊ

1

Văn phòng Bộ

2

Tổng cục Thi hành án dân sự

3

Cục Kiểm tra văn bản QPPL

4

Cục Con nuôi

5

Thanh tra Bộ

6

Cục Bồi thường nhà nước

7

Trung tâm lý lịch Tư pháp quốc gia

8

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực

9

Tạp chí Dân chủ pháp luật

10

Cục Trợ giúp pháp lý

11

Viện Khoa học pháp lý

12

Cục Bổ trợ Tư pháp

13

Cục Đăng ký quốc gia GDBĐ

14

Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi THPL

15

Cục Công nghệ thông tin

16

Học viện Tư pháp

17

Đại học luật Hà Nội

18

Trường Cao đẳng Luật Miền Bắc

19

Trường Cao đẳng Luật Miền Trung

20

Trường Cao đẳng Luật Miền Nam

21

Trường Trung cấp Luật Tây Bắc

22

Cục Công tác phía Nam

23

Nhà Xuất bản Tư pháp

24

Báo Pháp luật Việt Nam

25

Cục Kế hoạch - Tài chính

26

Ban Quản lý dự án chuyên trách của Bộ Tư pháp

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất