Quyết định 131/QĐ-BNN-VP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 131/QĐ-BNN-VP

Quyết định 131/QĐ-BNN-VP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:131/QĐ-BNN-VPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Vũ Văn Tám
Ngày ban hành:22/01/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------
----------

Số: 131/QĐ-BNN-VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
--------

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2013

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

NĂM 2013 CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

----------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

 

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 3 tháng 1 năm 2008 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ về sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 04/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Bộ;
- Bộ Tư pháp;
- Lưu VT, KSTTHC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Vũ Văn Tám

 

 

KẾ HOẠCH

KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2013

CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
(Ban hành kèm theo
Quyết định số 131/QĐ-BNN-VP ngày 22 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng BNông nghiệp và Phát triển nông thôn)

 

 

TT

Nội dung công việc

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phi hợp

Thi gian thực hiện

I

Công tác chỉ đạo hoạt động kim soát thủ tục hành chính của B

 

 

 

1

Xây dựng các kế hoạch

 

 

 

1.1

Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm

- Các đơn vị xây dựng kế hoạch của đơn vị.

- Văn phòng Bộ tổng hợp, xây dựng kế hoạch của Bộ.

Các đơn vị thuộc Bộ

Văn phòng Bộ

 

Tháng 01

1.2

Kế hoạch truyền thông kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ, của các đơn vị

- Các đơn vị xây dựng kế hoạch của đơn vị.

- Văn phòng Bộ tổng hợp, xây dựng kế hoạch của Bộ.

Các đơn vị thuộc Bộ

Văn phòng Bộ

 

Từ tháng 01-2

2

Ban hành các văn bản chỉ đạo trin khai hoạt động kiểm soát thủ tc hành chính của B

Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc B

Thường xuyên

3

Kim tra công tác kim soát thủ tục hành chính

- Tại các Tổng cục, Cục, đơn vị trực thuộc Bộ

- Tại các đơn vị trực thuộc Tổng cục, Cục đóng tại địa phương

Văn phòng Bộ

Văn phòng Bộ, Các đơn vị thuộc Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ

Từ tháng 6-12

4

Kim tra, khảo sát việc thực hiện nội dung thủ tục hành chính ở một sđịa phương:

- Tại miền Nam 2 cuộc

- Tại miền Trung 2 cuộc

Văn phòng Bộ

Các đơn v thuc Bộ

Từ tháng 5-12

5

Giao ban Quý, họp chuyên đề về kim soát thủ tục hành chính và Nghị định 20/2008/NĐ-CP

Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ

Theo triển khai nhiệm vụ

6

Thực hiện chế độ báo cáo về công tác kiểm soát thủ tục hành chính

- Báo cáo theo Quyết định 945/QĐ-TTg

- Báo cáo về kết quả thực hiện thủ tục hành chính

- Các BC chuyên đề

Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ

Theo quy định

7

Tổng kết công tác kiểm soát thủ tục hành chính

Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ

Tháng 12

II

Triển khai thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định 20/2008/NĐ-CP

 

 

 

1

Lập các biu mu, tiến hành đánh giá tác động thủ tục hành chính khi xây dựng các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Các đơn vị thuộc Bộ

 

Từ tháng 01 - 12

2

Rà soát các biu mu đánh giá tác động thủ tục hành chính và cho ý kiến về nội dung thủ tục hành chính trong dự thảo thông tư của Bộ

Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ

Tháng 01 - tháng 12

3

Tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia vthủ tục hành chính của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính và Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ

 

 

4

Thẩm định nội dung thủ tục hành chính trong dự thảo thông tư

Vụ Pháp chế

Văn phòng Bộ, các đơn vị thuộc Bộ

Cùng với thi đim thẩm định văn bản

5

Thống kê, công bố thủ tục hành chính

- Xây dựng các Biểu mẫu thống kê

- Rà soát các biu mu

- Hoàn thiện, trình Bộ trưởng ký công bố

- Văn phòng Bộ

- Các đơn vị thuộc Bộ

- Văn phòng Bộ

Theo quy định của văn bản 1463/BNN-VP và các văn bản hướng dẫn khác

6

Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật có nội dung các thủ tục hành chính vào cơ sở dữ liệu quốc gia

Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ

Thường xuyên

7

Triển khai việc sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định về thủ tục hành chính có liên quan thuộc thẩm quyền của Bộ theo Nghị quyết của Chính phủ, theo kết quả rà soát chuyển về và kết quả rà soát

Các đơn vị thuộc Bộ, Vụ Pháp chế

Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

- Theo kết quả rà soát

8

Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với các quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ, của đơn vị

Văn phòng Bộ; Các đơn vị thuộc Bộ

Các đơn vị thuộc B

Từ tháng 01 - 12

9

Công tác truyn thông

 

 

 

9.1

Xây dựng chuyên trang kim soát thủ tục hành chính

Văn phòng Bộ

Các đơn vị có liên quan

Từ tháng 4-9

9.2

Xây dựng, ban hành stay hướng dn nghiệp vụ kim soát thủ tc hành chính

Văn phòng Bộ

 

Từ tháng 4-12

9.3

Các hoạt động tuyên truyền trên báo, đài

- Văn phòng Bộ

- Các đơn v thuc B

 

Thường xuyên

9.4

Phi hợp với Đoàn TNCS HChí Minh Bộ tchức cuc thi tìm hiểu về kiểm soát thủ tc hành chính

Văn phòng Bộ

Đoàn Thanh niên B

Các đơn vị có liên quan

Từ tháng 4-11

10

Tchức các lớp tập hun v công tác kim soát thủ tục hành chính

Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc B

Từ tháng 3-12

11

Thuê chuyên gia rà soát thủ tục hành chính

Văn phòng Bộ, các đơn vị thuộc Bộ

 

Theo yêu cầu phát sinh

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 424/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ bổ sung Phụ lục Danh mục và phân công cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV kèm theo Quyết định 2114/QĐ-TTg ngày 16/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV

Quyết định 424/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ bổ sung Phụ lục Danh mục và phân công cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV kèm theo Quyết định 2114/QĐ-TTg ngày 16/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV

Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi