Quyết định 1261/QĐ-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch xây dựng dự thảo Nghị định về đơn giản hoá thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

 

Số: 1261/QĐ-VPCP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2007

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch xây dựng dự thảo Nghị định về đơn giản hoá

thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực

 

 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

 

 

Căn cứ Nghị định số 18/2003/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010;

Căn cứ Quyết định số 03/2007/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Soạn thảo;

Căn cứ Quyết định số 1191/QĐ-VPCP ngày 01 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ thành lập Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập dự thảo Nghị định về đơn giản hoá thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực;

Xét đề nghị của Tổ trưởng Tổ Biên tập,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch xây dựng dự thảo Nghị định về đơn giản hoá thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực.

Điều 2. Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập có trách nhiệm tổ chức thực hiện Kế hoạch được ban hành kèm theo Quyết định này; kiến nghị Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ quyết định sửa đổi, bổ sung nếu cần thiết.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Các thành viên Ban Soạn thảo, thành viên Tổ Biên tập, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính và lãnh đạo đơn vị có liên quan thuộc Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- TTgCP, các PTTgCP (để báo cáo);

- VPCP: BTCN; các PCN,

  các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc,

  Website Chính phủ,

- Lưu: VT, CCHC (5). HT. 75

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Xuân Phúc

 

 

 

KẾ HOẠCH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

VỀ ĐƠN GIẢN HOÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG MỘT SỐ LĨNH VỰC

(Kèm theo Quyết định số 1261/QĐ-VPCP ngày 23 tháng 10 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ)

 

1

Kế hoạch xây dựng Nghị định

Dự thảo kế hoạch xây dựng Nghị định trình Trưởng Ban Soạn thảo phê duyệt.

15/10/2007-20/10/2007

2

Đôn đốc

Đôn đốc các Bộ thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 5279/VPCP-CCHC ngày 19/9/2007 (Thủ tướng yêu cầu các Bộ phải gửi báo cáo trước ngày 15/11/2007).

21/10/2007-15/11/2007

3

Dự thảo Nghị định (lần thứ 1)

11 Bộ có báo cáo Thủ tướng Chính phủ về các thủ tục hành chính không còn phù hợp cần sửa đổi, bãi bỏ. Trên cơ sở báo cáo của các Bộ, Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập tập hợp, xây dựng dự thảo Nghị định (lần thứ 1).

21/10/2007-15/11/2007

4

Xin ý kiến các Bộ, ngành, địa phương

Ban Soạn thảo gửi dự thảo Nghị định (lần thứ nhất) tới các bộ , ngành, địa phương để xin ý kiến.

16/11/2007-30/11/2007

5

Dự thảo Nghị định (lần thứ 2)

Trên cơ sở ý kiến của các bộ, ngành, địa phương Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập tổng hợp, tiếp thu, chỉnh lý và dự thảo Nghị định (lần thứ 2).

01/12/2007-10/12/2007

6

Đăng Website Chính phủ

Ban Soạn thảo gửi dự thảo Nghị định (lần thứ 2) tới Website Chính phủ để xin ý kiến của mọi cá nhân, tổ chức.

11/12/2007-12/12/2007

7

Xin ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp

Ban Soạn thảo gửi dự thảo Nghị định (lần 2) tới VCCI, đề nghị VCCI xin ý kiến cộng đồng doanh nghiệp. Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập thành lập Tổ công tác đến làm việc với một số Hiệp hội (VD: Hiệp hội doanh nghiệp trẻ, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa...) để xin ý kiến góp ý về dự thảo.

11/12/2007-31/12/2007

8

Hội thảo

Ban Soạn thảo Tổ chức 02 Hội thảo tại phía Nam và phía Bắc, mời các chuyên gia, nhà khoa học, các doanh nghiệp, ý kiến của đại diện các Bộ, ngành, địa phương để thảo luận về dự thảo Nghị định (lần thứ 2); xin ý kiến các chuyên gia về từng nội dung của dự thảo Nghị định.

11/12/2007-31/12/2007

9

Dự thảo Tờ trình Chính phủ, dự thảo Nghị định (lần thứ 3)

Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập dự thảo Tờ trình Chính phủ, dự thảo Nghị định và gửi xin ý kiến phối hợp của các Vụ, Cục có liên quan của Văn phòng Chính phủ; Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập tổng hợp, tiếp thu và hoàn chỉnh dự thảo Nghị định (lần thứ 3), dự thảo Tờ trình của Văn phòng Chính phủ trình Chính phủ;

01/01/2008-10/01/2008

10

Thẩm định dự thảo Nghị định, dự thảo Tờ trình Chính phủ

Ban Soạn thảo gửi dự thảo Nghị định (lần thứ 3), dự thảo Tờ trình Chính phủ xin ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp theo quy định

11/01/2008-25/01/2008

thuộc tính Quyết định 1261/QĐ-VPCP

Quyết định 1261/QĐ-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch xây dựng dự thảo Nghị định về đơn giản hoá thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1261/QĐ-VPCPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành:23/10/2007Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hành chính
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 1261/QĐ-VPCP

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi