Quyết định 0798/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc phê duyệt Đề án thí điểm cơ chế một cửa

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 0798/QĐ-BTM

Quyết định 0798/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc phê duyệt Đề án thí điểm cơ chế "một cửa"
Cơ quan ban hành: Bộ Thương mạiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:0798/QĐ-BTMNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đỗ Như Đính
Ngày ban hành:18/05/2007Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính, Văn hóa-Thể thao-Du lịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI

 

Số:  0798/QĐ-BTM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2007

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Đề án thí điểm cơ chế "một cửa"

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

 

 

Căn cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại;

Căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1734/TTg-CCHC ngày 27 tháng 10 năm 2006 về việc thí điểm thực hiện cơ chế "một cửa" tại một số Bộ;

Căn cứ hướng dẫn của Bộ Nội vụ tại Công văn số 4124/BNV-CCHC ngày 20 tháng 11 năm 2006 về việc thí điểm thực hiện cơ chế "một cửa" ở các Bộ;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ - Ủy viên Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Bộ Thương mại,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Phê duyệt Đề án thí điểm giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" tại Bộ Thương mại kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Bộ có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Đề án này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Các thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Bộ Thương mại, Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:

- Như điều 4;

- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;

- VPCP, Bộ Nội vụ (để báo cáo);

- Lưu: VT, TH, CCHC.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(đã ký)

Đỗ Như Đính

 

 

 

ĐỀ ÁN THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM

GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC THEO CƠ CHẾ "MỘT CỬA" TẠI BỘ THƯƠNG MẠI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 0798/QĐ-BTM

ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Thương mại)

 

I.  MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHẠM VI THỰC HIỆN CƠ CHẾ "MỘT CỬA"

1. Mục tiêu của Đề án:

Nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Thương mại, đơn giản hóa thủ tục, minh bạch hóa quá trình giải quyết, giảm phiền hà, sách nhiễu, góp phần chống quan liêu, tham nhũng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

2. Nội dung cơ chế "một cửa":

a) Cơ chế "một cửa"  tại Bộ Thương mại là cơ chế giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền của Bộ Thương mại, theo đó, toàn bộ các khâu từ hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả cho mỗi thủ tục hành chính chỉ thông qua một đầu mối.

b) Quy trình xử lý, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" được niêm yết công khai, minh bạch tại nơi tiếp nhận hồ sơ và trên trang web của Bộ. Trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính, tổ chức, cá nhân có thể dễ dàng tra cứu thông tin về tình hình giải quyết thủ tục hành chính và có thể liên hệ trực tiếp với Bộ để được hướng dẫn cụ thể.

c) Xây dựng quy chế giải quyết thủ tục hành chính rõ ràng, minh bạch, trong đó quy định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan để kịp thời biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể thực hiện nghiêm túc, đồng thời kỷ luật nghiêm khắc cá nhân, tập thể vi phạm các quy định về giải quyết công việc theo cơ chế "một cửa".

3. Phạm vi thực hiện cơ chế "một cửa":

a) Các đầu mối tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính:

- Bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" của Cơ quan Bộ Thương mại (gọi tắt là Bộ phận "một cửa"). Bộ phận  "một cửa" tổ chức và hoạt động theo quy định tại mục II Đề án này.

- Cục Xúc tiến Thương mại;

- Các Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực.

b) Các thủ tục hành chính thí điểm thực hiện cơ chế "một cửa":

Cơ chế "một cửa" sẽ được triển khai áp dụng cho các thủ tục hành chính theo từng giai đoạn cụ thể như sau:

- Giai đoạn 1 (Triển khai áp dụng cơ chế một cửa từ tháng 5/2007): Áp dụng cơ chế "một cửa" đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Thương mại, bao gồm các thủ tục hành chính sau:

 

STT

Tên thủ tục/nơi tiếp nhận

1

Các thủ tục tiếp nhận và giải quyết tại Bộ phận "một cửa" của cơ quan Bộ

2

Giấy phép kinh doanh thuốc lá

3

Giấy phép cho thương nhân nước ngoài đặt chi nhánh và hoạt động tại Việt Nam

4

Thẩm tra dự án đầu tư của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động mua bán hàng hoá và dịch vụ khác liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá tại Việt Nam

5

Giấy phép nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà phục vụ kinh doanh miễn thuế

6

Giấy phép tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển khẩu các mặt hàng cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu

7

Các thủ tục tiếp nhận và giải quyết tại Cục Xúc tiến Thương mại

8

Xem xét và chấp thuận cho thương nhân tổ chức khuyến mại dưới hình thức vé số dự thưởng

9

Đăng ký tổ chức hội chợ triển lãm ở nước ngoài

10

Các thủ tục tiếp nhận và giải quyết tại Phòng Quản lý Xuất Nhập khẩu khu vực

11

Giấy phép xuất khẩu tự động (E/L) hàng dệt may sang thị trường Hoa Kỳ

12

Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) các loại

13

Giấy phép quá cảnh hàng hóa Trung Quốc, Lào, Campuchia qua lãnh thổ Việt Nam

 

- Giai đoạn 2 (Triển khai từ năm 2008): Nghiên cứu, đề xuất áp dụng cơ chế một cửa liên thông đối với các thủ tục hành chính cần có sự phối hợp giữa Bộ Thương mại và các Bộ, ngành khác.

II. TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ PHẬN "MỘT CỬA"

1. Mô hình tổ chức và nhân sự:

a) Bộ phận "một cửa" là một đơn vị hành chính cấp Phòng trực thuộc  Văn phòng Bộ, chịu sự chỉ đạo của Chánh Văn phòng Bộ và Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Bộ Thương mại.

b) Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ bố trí cán bộ cho Bộ phận "một cửa".

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ phận "một cửa":

a) Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân.

b) Nghiên cứu, góp ý các dự án của Bộ, ngành, địa phương có liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan Bộ.

c) Tiếp nhận, xử lý các ý kiến, kiến nghị, phản ánh của công dân, tổ chức và doanh nghiệp đối với các thủ tục hành chính do Bộ Thương mại quản lý.

d) Công khai các thủ tục hành chính, phí, lệ phí, quy trình và thời gian giải quyết công việc liên quan đến thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực do Bộ quản lý.

đ) Theo dõi, tổng hợp, cập nhật thông tin về việc tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "một cửa" tại cơ quan Bộ và tại các Cục thuộc Bộ.

e) Đề xuất Bộ trưởng về việc cải cách thủ tục và quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo hướng ngày càng nhanh chóng, thuận tiện.

g) Định kỳ hàng tháng báo cáo Bộ trưởng về việc giải quyết công việc của Bộ phận "một cửa" tại cơ quan Bộ và tại các Cục thuộc Bộ.

h) Giúp việc cho Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Bộ về công tác cải cách hành chính.

3. Cơ sở vật chất, trang thiết bị và kinh phí hoạt động của Bộ phận "một cửa":

a) Phòng làm việc của Bộ phận "một cửa" được bố trí tại trụ sở cơ quan Bộ đảm bảo thuận tiện cho công dân và tổ chức đến liên hệ công tác.

b) Bộ phận "một cửa" được trang bị đầy đủ bàn ghế, tủ tài liệu, điện thoại, máy vi tính, máy in, máy fax, camera được nối mạng với các đơn vị trực thuộc Bộ.

c) Kinh phí hoạt động của Bộ phận "một cửa" được lấy từ kinh phí quản lý hành chính của Bộ và thực hiện theo các quy định hiện hành về tài chính, kế toán.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Bộ chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện và hướng dẫn các đơn vị thuộc cơ quan Bộ giải quyết công việc theo quy định của pháp luật và quy trình, trình tự được quy định trong Đề án này.

2. Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với Thanh tra Bộ thông báo công khai địa chỉ đường dây nóng và hòm thư góp ý, hòm thư điện tử ([email protected]) để tiếp nhận ý kiến của doanh nghiệp, tổ chức và nhân dân về quy trình, thủ tục hành chính, về thái độ làm việc, tinh thần phục vụ của cán bộ, công chức.

3. Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với Vụ Thương mại Điện tử đăng tải công khai, minh bạch tại trụ sở của Bộ và trên trang web của Bộ các quy trình, bộ phận, cán bộ, công chức xử lý, giải quyết của từng thủ tục hành chính; tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân thông qua các trang web của Bộ tại địa chỉ http://www.mot.gov.vn về các quy trình và thủ tục hành chính của Bộ Thương mại.

4. Văn phòng Bộ chủ trì phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ xây dựng Quy chế giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa".

5. Các đơn vị thuộc Cơ quan Bộ có trách nhiệm:

a) Thành lập bộ phận "một cửa", do một đồng chí lãnh đạo Vụ phụ trách để thực hiện các công việc có liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

b) Thường xuyên rà soát lại toàn bộ các thủ tục hành chính thuộc phạm vi trách nhiệm của ngành thương mại (bao gồm cả các thủ tục hành chính do Bộ Thương mại thực hiện và các thủ tục hành chính đã phân cấp về địa phương), phân tích, xác định rõ thủ tục nào cần tiếp tục duy trì, thủ tục nào cần loại bỏ, thủ  tục nào cần sửa đổi, bổ sung, thủ tục nào cần phân cấp về địa phương.

c) Trên cơ sở kết quả rà soát, đề xuất biện pháp điều chỉnh, sửa đổi đối với các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Thương mại (Thông tư, Quyết định...) và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền về việc hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về thương mại.

d) Thường xuyên rà soát, đề xuất hoàn thiện các Quy trình theo hướng đơn giản, gọn nhẹ, đảm bảo chất lượng công việc, trong đó quy định rõ thời hạn từng công đoạn trong quá trình xử lý giải quyết công việc.

6. Vụ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ nghiên cứu, rà soát và hoàn thiện các quy trình theo quy định của Hệ thống quản lý chất lượng ISO.

7. Văn phòng Bộ và Vụ Tài chính Kế toán có trách nhiệm bố trí kinh phí bảo đảm hoạt động cho Bộ phận "một cửa" tại Cơ quan Bộ.

8. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị thuộc Bộ kịp thời gửi báo cáo về Văn phòng Bộ để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ có ý kiến chỉ đạo kịp thời.

9. Văn phòng Bộ có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra và tổng hợp về tình hình thực hiện thí điểm cơ chế "một cửa" ở Cơ quan Bộ, đôn đốc các đơn vị thực hiện và báo cáo thường xuyên cho Lãnh đạo Bộ về tình hình xử lý, giải quyết công việc theo cơ chế "một cửa"./.

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi