Quyết định 0240/2003/QĐ-BTM của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ủy quyền Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng trị cấp giấy phép thành lập chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại khu thương mại Lao Bảo.

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 0240/2003/QĐ-BTM
NGÀY 05 THÁNG 03 NĂM 2003 VỀ VIỆC UỶ QUYỀN UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP CHI NHÁNH
CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI KHU THƯƠNG MẠI LAO BẢO

 

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

 

Căn cứ Nghị định số 95/CP ngày 04 tháng 12 năm 1993 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Thương mại;

Căn cứ Nghị định số 45/2000/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2000 của Chính phủ quy định về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài và của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam; Thông tư liên tịch số 20/2000/TTLT-BTM-TCDL ngày 20 tháng 10 năm 2000 của Bộ Thương mại và Tổng Cục Du Lịch hướng dẫn thực hiện Nghị định nói trên và thực hiện Điều 13 Chương II Quy chế Khu Thương mại Lao Bảo ban hành kèm theo Quyết định số 219/1998/QĐ-TTg ngày 12 tháng 11 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ.

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc uỷ quyền cấp giấy phép thành lập Chi nhánh thương nhân nước ngoài tại Khu Thương mại Lao Bảo (Văn bản số 238/UB-TM ngày 24 tháng 02 năm 2003);

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Uỷ quyền Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh thương nhân nước ngoài tại Khu Thương mại Lao Bảo.

 

Điều 2. Việc cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi Giấy phép thành lập Chi nhánh thương nhân nước ngoài tại Khu Thương mại Lao Bảo được thực hiện theo các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.

 

Điều 3. Hàng năm, chậm nhất là ngày 15 tháng 4 của năm tiếp theo, Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị gửi về Bộ Thương mại báo cáo của năm trước về tình hình cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi Giấy phép thành lập Chi nhánh và hoạt động của Chi nhánh thương nhân nước ngoài tại Khu Thương mại Lao Bảo.

 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 4 năm 2003.

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 0240/2003/QĐ-BTM của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ủy quyền Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng trị cấp giấy phép thành lập chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại khu thương mại Lao Bảo.
Cơ quan ban hành: Bộ Thương mại Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 0240/2003/QĐ-BTM Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Mai Văn Dâu
Ngày ban hành: 05/03/2003 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Hành chính , Thương mại-Quảng cáo
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE MINISTRY OF TRADE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence-Freedom-Happiness
------------

No. 0204/2003/QD-BTM

Hanoi, March 5, 2003

 

 

DECISION

AUTHORISING THE PEOPLE’S COMMITTEE OF QUANG TRI PROVINCE TO GRANT PERMITS FOR THE ESTABLISHMENT OF FOREIGN TRADERS’ BRANCHES IN LAO BAO TRADE ZONE

THE MINISTER OF TRADE

Pursuant to the Government’s Decree No. 95/CP dated December 4, 1993 prescribing the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Trade;

Pursuant to the Government’s Decree No. 45/2000/ND-CP dated September 6, 2000 providing for Vietnam-based representative offices and branches of foreign traders and foreign tourist enterprises; Joint Circular No. 20/2000/TTLT-BTM-TCDL dated October 20, 2000 of the Ministry of Trade and the Tourism Administration guiding the implementation of the above-said Decree, and Article 13, Chapter II of the Regulation on Lao Bao trade zone, issued together with the Prime Minister’s Decision No. 219/1998/QD-TTg dated November 12, 1998;

At the proposal of the People’s Committee of Quang Tri province on the authorization of the granting of permits for the establishment of foreign traders’ branches in Lao Bao trade zone (Document No. 238/UB-TM dated February 24, 2003),

DECIDES:

Article 1.- To authorize the People’s Committee of Quang Tri province to grant permits for the establishment of foreign traders branches in Lao Bao trade zone.

Article 2. The granting, amendment, supplementation and withdrawal of permits for the establishment of foreign traders branches in Lao Bao trade zone shall comply with current provisions of Vietnamese law.

Article 3. Annually, by April 15 at the latest, the People’s Committee of Quang Tri province shall send to the Ministry of Trade reports on the granting, amendment, supplementation and withdrawal of permits for the establishment and operation of foreign trader’s branches in Lao Bao trade zone in the preceding year.

Article 4. This Decision takes effect as from April 1, 2003.

 

 

P.P. THE MINISTER OF TRADE
VICE MINISTER

Mai Van Dau

 

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!