Chỉ thị về việc tiếp tục chuyển nhà khách, nhà nghỉ sang kinh doanh theo Quyết định số 317-TTg ngày 29-6-1993 của Thủ tướng Chính phủ

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

CHỉ THị

CủA THủ TướNG CHíNH PHủ Số 753-TTG NGàY 12-12-1994
Về VIệC TIếP TụC CHUYểN NHà KHáCH, NHà NGHỉ SANG
KINH DOANH THEO QUYếT địNH Số 317-TTG NGàY 29-6-1993

CủA THủ TướNG CHíNH PHủ

 

Sau hơn một năm thực hiện Quyết định số 317-TTg ngày 29-6-1993 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển nhà khách, nhà nghỉ sang kinh doanh, hầu hết các Bộ, ngành, địa phương và đoàn thể đã có nhiều cố gắng để chuyển nhà khách, nhà nghỉ của mình sang kinh doanh. Nhiều nhà khách, nhà nghỉ sau khi chuyển sang kinh doanh đã phát huy được tác dụng, góp phần đáng kể vào việc khắc phục tình trạng thiếu buồng, gường cho khách trong nước và ngoài nước ở những nơi tập trung như Hà Nội, Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu mà lâu nay vẫn chưa giải quyết được.

Tuy nhiên vẫn còn Bộ, ngành, đơn vị, đoàn thể chưa thực sự tích cực tạo điều kiện để các cơ sở nhà khách, nhà nghỉ chuyển sang kinh doanh, hoặc sau khi chuyển các cơ sở này sang kinh doanh lại quy định để lại buồng, giường phục vụ nội bộ với tỷ lệ lớn; thậm chí có đơn vị lại chuyển sang hình thức nhà điều dưỡng, làm như vậy vừa không đúng với tính thần Quyết định số 317-TTg, vừa tạo ra những phức tạp, rắc rối trong hạch toán và quản lý của bản thân các đơn vị này.

Nhằm thúc đẩy nhanh quá trình chuyển nhà khách, nhà nghỉ sang kinh doanh theo đúng Quyết định số 317-TTg, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

1- Các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải trực tiếp chỉ đạo việc kiểm điểm kết quả chuyển nhà khách, nhà nghỉ sang kinh doanh, để ra biện pháp cụ thể để khẩn trương chuyển các nhà khách, nhà nghỉ thuộc Bộ, ngành, địa phương mình đang quản lý sang kinh doanh theo đúng tinh thần Quyết định số 317-TTg ngày 29-6-1993 của Thủ tướng Chính phủ.

2- Đối với những nhà khách, nhà nghỉ đã chuyển sang kinh doanh phải làm đầy đủ các thủ tục để thành lập doanh nghiệp theo các quy định hiện hành, có kế hoạch tự cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở hiện có, đầu tư chiều sâu, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn và ngoại ngữ cho cán bộ, nhân viên để đáp ứng yêu cầu và đòi hỏi ngày càng cao của kinh doanh du lịch và dịch vụ.

3- Căn cứ điều kiện, đặc điểm của từng vùng, địa phương và khu vực, Bộ Tài chính cùng Tổng cục Du lịch phối hợp với các ngành chức năng nghiên cứu trình Thủ tướng Chính phủ cơ chế chính sách thích hợp, nhằm thu hẹp, tiến tới xoá bỏ những chênh lệch bất hợp lý trong kinh doanh do điều kiện về vị trí, mặt bằng, khu vực tạo ra để khuyến khích các nhà khách, nhà nghỉ sau khi chuyển sang kinh doanh tự phát huy tiềm năng sẵn có hoặc liên doanh liên kết dưới các hình thức, khai thác một cách có hiệu quả những cơ sở này.

4- Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì cùng Bộ Y tế và Bộ Tài chính làm việc với các Bộ, ngành xác định rõ Bộ, ngành, đơn vị nào nhất thiết phải có nhà điều dưỡng để cho những người làm công việc nặng nhọc, độc hại nghỉ ngơi điều dưỡng sức khoẻ; số lượng, quy mô của từng nhà điều dưỡng, của từng Bộ, ngành cũng như trên từng địa bàn.

Trên cơ sở đó, các Bộ, ngành cần thống nhất với Bộ Xây dựng, Tổng cục Du lịch và các địa phương nơi đặt nhà điều dưỡng, về việc quy hoạch thành từng khu vực riêng tách hẳn với khu kinh doanh du lịch, về quy chế quản lý, vừa phục vụ tốt những người nghỉ dưỡng, vừa không làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các đơn vị khác.

5- Tổng cục Du lịch chịu trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn các ngành, đoàn thể và địa phương khẩn trương chuyển các cơ sở nhà khách, nhà nghỉ sang hoạt động kinh doanh theo hướng nơi nào có đủ điều kiện kinh doanh khách sạn thì làm thủ tục chuyển ngay, nơi có thể kinh doanh khách sạn nhưng chưa đủ điều kiện thì phải có kế hoạch cải tạo, nâng cấp đưa vào kinh doanh, còn những nơi do điều kiện về vị trí, mặt bằng không phù hợp để kinh doanh khách sạn, thì phải tìm hình thức khai thác thích hợp để chuyển ngay sang kinh doanh, không được để kéo dài gây lãng phí, xuống cấp tài sản. Mặt khác, Tổng cục Du lịch phối hợp với các cơ quan để có kế hoạch giúp các cơ sở này đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ khách sạn, du lịch cho cán bộ, công nhân viên đang và sẽ công tác tại nhà nghỉ, nhà khách đó tạo điều kiện cho họ nhanh chóng hoà nhập với hoạt động của các cơ sở kinh doanh du lịch.

6- Giao Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch theo dõi tổng hợp tình hình thực hiện Quyết định số 317-TTg, phối hợp với các ngành liên quan phát hiện và đề xuất với Thủ tướng Chính phủ biện pháp thích hợp để giúp các cơ sở nhà khách, nhà nghỉ chuyển sang kinh doanh nhanh chóng, thuận tiện.

Nhận được Chỉ thị này, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải có kế hoạch tổ chức chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền quản lý thực hiện nghiêm túc và định kỳ báo cáo kết quả cho Thủ tướng Chính phủ, đồng gửi Tổng cục Du lịch để tổng hợp chung.

Thuộc tính văn bản
Chỉ thị về việc tiếp tục chuyển nhà khách, nhà nghỉ sang kinh doanh theo Quyết định số 317-TTg ngày 29-6-1993 của Thủ tướng Chính phủ
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 753-TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 12/12/1994 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Hành chính
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------
No: 753-TTg
Hanoi, December 12, 1994

 
INSTRUCTION
ON THE CONTINUED CONVERSION OF GUEST-HOUSES AND REST-HOUSES INTO BUSINESS UNITS UNDER DECISION NO. 317-TTG ON THE 29TH OF JUNE 1993 OF THE PRIME MINISTER
After more than one year's implementing Decision No. 317-TTg on the 29th of June 1993 of the Prime Minister on the conversion of guest-houses and rest-houses into business units, almost all the ministries, branches, localities and mass organizations have made great efforts to convert their guest-houses and rest-houses into business units. Following the conversion, many guest-houses and rest-houses have been able to develop their capabilities and made notable contributions to overcoming the shortage of rooms and beds for domestic as well as foreign guests in such major centers as Hanoi, Haiphong, Ho Chi Minh City and Ba Ria-Vung Tau which had remained unsolved over a long period.
However, some ministries, branches, units and mass organizations have not really and actively created conditions for the guest-houses and rest-houses to change over to business, or after converting these houses into business units, thy have reserved too large a proportion of the rooms and beds for internal use. Some units have even changed guest-houses and rest-houses into sanatoria. This, asides from varying with the spirit of Decision No.317-TTg, has created new complexities and intricacies in accounting and managerial work of these units themselves.
With a view to accelerating the conversion of the guest-houses and rest-houses into business units in conformity with Decision No.317-TTg, the Prime Minister hereby instructs:
1. The Ministers, Heads of ministerial-level agencies, and agencies attached to the Government, the Presidents of the People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government shall have to take direct guidance of the review of the conversion of guest-houses and rest-houses into business units, put forth concrete measures to expeditiously complete the conversion of the guest-houses and rest-houses under the management of their ministries, branches and localities into business units, in conformity with the spirit of Decision No.137-TTg of the Prime Minister.
2. With regard to those guest-houses or rest-houses already converted into business units, they shall have to fill all the procedures on setting up of businesses according to current regulations, and work out plans for transformation, upgrading and expansion of the existing buildings, make in-depth investment, train and foster their personnel in their professional skills and foreign languages in order to meet the ever higher requirements and needs of the tourist and service industries.
3. Depending on the conditions and characteristics of each region, each locality and each sector, the Ministry of Finance shall together with the General Tourist Department and in coordination with the various specialized services, study and submit to the Prime Minister an appropriate system of policies aimed at narrowing and eventually eliminating the irrational discrepancies in business caused by the difference in location, floor space and sector among the different guest-houses and rest-houses, so that all of them could develop their existing potentials or form joint ventures or cooperation ventures in various forms to efficaciously exploit these houses.
4. The Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs shall take the main responsibility and, together with the Ministry of Public Health and the Ministry of Finance, discuss with the various ministries and branches to determine clearly which ministries, branches or units must necessarily set aside one or several sanatoria to look after those engaged in heavy or noxious jobs, as well as the number of sanatoria and the size of each sanatorium of each ministry and branch and in each territory.
On the basis of this determination, the ministries and branches shall have to discuss and come to agreement with the Ministry of Construction and the General Tourist Department and the localities on the location of the sanatorium (sanatoria), their zoning into separate sectors completely detached from the tourist business sector, as well as on the management regulation in order to ensure good service to the convalescents while not affecting the business of other units.
5. The General Tourist Department shall have to promote and guide the different branches, mass organizations and localities to expeditiously convert the guest-houses and rest-houses into business units. Where conditions for hotel business are available, conversion procedures should be done immediately. Where such conditions exist but not adequately, a plan must be worked out to transform and upgrade the house. Where conditions do not exist in terms of location or floor space for the conversion into a hotel, another appropriate form of exploitation must be found out in order to change to business without delay so as to avoid waste and degradation of the property. On the other hand, the General Tourist Department shall coordinate with the other agencies to work out plans to help these units provide professional training and fostering in hotel and tourist service for their personnel who are either working there or will be assigned there, so as to help them quickly integrate with the activities of the tourist business.
6. The General Director of the General Tourist Department shall have to monitor and review the situation in the implementation of Decision No.317-TTg of the Prime Minister, and coordinate with the concerned branches to find out and propose to the Prime Minister appropriate measures to help the guest-houses and rest-houses change to business activities in an expeditious and convenient manner.
Upon receipt of this Instruction, the Ministers, the Heads of ministerial-level agencies, the Heads of agencies attached to the Government, and the presidents of the People's Committees in the provinces and cities directly under the Central Government shall have to work out plans to organize and guide the units under their jurisdiction to seriously implement this Instruction, and to make periodical reports on the results to the Prime Minister and also to the General Tourist Department for the compilation of a general report.
 

 
FOR THE PRIM MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Phan Van Khai

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!