Chỉ thị 17/CT-BCT của Bộ Công Thương về việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính của Bộ Công Thương

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
--------
Số: 17/CT-BCT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2015

 
 
CHỈ THỊ
VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG
 
Trong thời gian qua công tác cải cách hành chính (CCHC) luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm chỉ đạo góp phần xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển đất nước; tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi, minh bạch nhằm giảm thiểu chi phí về thời gian và kinh phí của các doanh nghiệp trong việc tuân thủ thủ tục hành chính (TTHC); xây dựng cơ quan hành chính hiện đại, hiệu lực, hiệu quả; bảo đảm quyền dân chủ của nhân dân; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực và trình độ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và sự phát triển của đất nước.
Dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, công tác CCHC của Bộ Công Thương đã đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục để công tác CCHC đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay và sắp tới.
Để đẩy mạnh hơn nữa công tác CCHC trong thời gian tới, cải thiện vị trí xếp hạng Chỉ số CCHC của Bộ Công Thương trong năm 2016; nâng cao ý thức vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong nhận thức và hành động về CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương; tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi, minh bạch nhằm giảm thiểu chi phí về thời gian và kinh phí của các doanh nghiệp trong việc tuân thủ TTHC, Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu:
1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ phải trực tiếp chỉ đạo việc tổ chức thực hiện công tác CCHC của đơn vị mình. Nghiêm túc triển khai thực hiện nhiệm vụ trong từng vị trí, lĩnh vực công tác; chịu trách nhiệm về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao trong lĩnh vực đơn vị mình quản lý, phụ trách.
2. Mỗi cán bộ, công chức phải đề cao trách nhiệm cá nhân, thể hiện tinh thần chủ động, tích cực trên từng cương vị, trách nhiệm công tác để góp phần đẩy mạnh CCHC tại Bộ Công Thương.
3. Thủ trưởng các đơn vị tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ sau đây:
a) Đảm bảo hoàn thành 100% kế hoạch CCHC năm 2015. Các kế hoạch liên quan đến công tác CCHC của năm sau phải được ban hành đầy đủ trong Quý IV năm trước. Kế hoạch phải chi tiết, cụ thể và có tính khả thi.
b) Đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) hàng năm theo kế hoạch.
c) Kiểm soát chặt chẽ các TTHC, đảm bảo chỉ ban hành những TTHC thực sự cần thiết; rà soát đơn giản hóa TTHC hàng năm và bãi bỏ các TTHC không cần thiết. Hạn chế tối đa việc phát sinh số lượng TTHC. Kịp thời trả lời, giải quyết dứt điểm các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về TTHC. Cập nhật, công bố TTHC lên Cơ sở dữ liệu quốc gia (http://csdl.thutuchanhchinh.vn) đúng thời hạn quy định.
d) Phối hợp chặt chẽ với Thanh tra Bộ đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch, đảm bảo hoàn thành 100% kế hoạch đặt ra; các vấn đề phát hiện qua thanh tra, kiểm tra phải được xử lý hoặc có kiến nghị xử lý.
e) Triển khai thực hiện tốt cơ chế khoán biên chế và kinh phí hành chính; cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại các đơn vị sự nghiệp công lập và cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại các tổ chức khoa học và công nghệ công lập. Bố trí đầy đủ kinh phí cho công tác CCHC.
g) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước tại các đơn vị. Tăng cường ứng dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.
h) Gắn thi đua – khen thưởng với công tác CCHC. Kịp thời động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân làm tốt công tác CCHC.
4. Giao Vụ Tổ chức cán bộ
Đôn đốc các đơn vị khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ đã đăng ký trong Quyết định số 12000/QĐ-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch CCHC năm 2015. Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, quán triệt những nội dung trong Quyết định số 5733/QĐ-BCT ngày 13 tháng 8 năm 2013 ban hành kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của Bộ Công Thương giai đoạn 2013 – 2015; trọng tâm là công tác tuyển dụng công chức, viên chức; đánh giá rà soát cơ cấu tổ chức tại các đơn vị thuộc Bộ để đề xuất sắp xếp lại cơ cấu tổ chức các đơn vị thuộc Bộ theo hướng tinh giản, gọn nhẹ. Tăng cường công tác kiểm tra tại các đơn vị trực thuộc Bộ, kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ những tồn tại, vướng mắc và đề xuất phương hướng giải quyết.
5. Giao Vụ Pháp chế
Đôn đốc các đơn vị liên quan đẩy mạnh triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC năm 2015 ban hành kèm theo Quyết định số 11970/QĐ- BCT ngày 29 tháng 12 năm 2014. Công khai, minh bạch TTHC theo quy định; tiếp nhận và kịp thời giải đáp những vướng mắc, xử lý phản ánh, kiến nghị về TTHC. Tập trung nghiên cứu, lựa chọn và đề xuất nhóm TTHC có tác động lớn đến người dân, doanh nghiệp để tiếp tục đẩy mạnh đơn giản hóa. Phối hợp với các báo, đài trong và ngoài ngành tăng cường công tác truyền thông những kết quả đạt được trong công tác cải cách TTHC. Ban hành các kế hoạch liên quan đến công tác CCHC của năm sau trong Quý IV năm trước. Kịp thời công bố danh mục VBQPPL hết hiệu lực theo quy định. Tăng cường kiểm tra công tác kiểm soát TTHC tại các đơn vị thuộc Bộ, báo cáo Lãnh đạo Bộ kết quả kiểm tra và đề xuất phương hướng, giải pháp để đẩy mạnh cải cách TTHC trong thời gian tới. Nghiên cứu, đề xuất những sáng kiến trong hoạt động kiểm soát TTHC của Bộ.
6. Giao Vụ Tài chính
Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện lập dự toán đầy đủ nguồn ngân sách đảm bảo phân bổ đúng, đủ, kịp thời ngân sách cho hoạt động của các đơn vị. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc phân bổ, sử dụng ngân sách nhà nước đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm; báo cáo Lãnh đạo Bộ những khó khăn, vướng mắc, tồn tại và đề xuất phương hướng xử lý. Nghiên cứu đề xuất giải pháp đổi mới cơ chế sử dụng kinh phí nhà nước theo hướng cấp ngân sách dựa trên kết quả và chất lượng hoạt động, hướng vào kiểm soát đầu ra, chất lượng chi tiêu theo mục tiêu, nhiệm vụ được giao.
7. Giao Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin
Đảm bảo đến cuối năm 2015 có ít nhất 13 dịch vụ công cung cấp trực tuyến ở mức độ 3 và 8 dịch vụ công cung cấp trực tuyến ở mức độ 4, có 100% dịch vụ công cung cấp trực tuyến mức độ 1 và 2 trở lên được công nhận trong Báo cáo đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin do Bộ Thông tin truyền thông công bố. Chú trọng đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các giao dịch điện tử của Bộ Công Thương. Đẩy mạnh công tác bảo mật hệ thống, tổ chức đảm bảo an toàn thông tin và đề xuất đào tạo, bổ sung nguồn nhân lực cho ứng dụng công nghệ thông tin.
8. Giao Thanh tra Bộ
Tăng cường đôn đốc, giám sát các đơn vị hoàn thành kế hoạch thanh tra, kiểm tra theo đúng tiến độ. Báo cáo Lãnh đạo Bộ những đơn vị chậm tiến độ hoặc không triển khai thực hiện theo kế hoạch.
9. Giao Văn phòng Bộ
Phối hợp với Vụ Khoa học Công nghệ đẩy mạnh công tác đánh giá nội bộ hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO tại các đơn vị thuộc Bộ.
Thực hiện nghiêm chỉnh việc niêm yết TTHC tại Bộ phận một cửa; quán triệt đến từng công chức phụ trách công tác một cửa trong quá trình giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp phải nhanh chóng, chính xác, tuyệt đối không sách nhiễu, gây phiền hà.
10. Giao Vụ Thi đua – Khen thưởng
Chủ trì xây dựng tiêu chí để kịp thời động viên, khen thưởng những đơn vị, cá nhân làm tốt công tác CCHC. Đưa tiêu chí hoàn thành kế hoạch CCHC vào nội dung bình xét thi đua khen thưởng hàng năm của các đơn vị thuộc Bộ.
11. Các đơn vị khác
Phối hợp chặt chẽ với Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp chế, Vụ Tài chính, Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin, Vụ Khoa học và Công nghệ, Văn phòng Bộ và các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác CCHC của Bộ Công Thương.
Nghiên cứu, đề xuất các sáng kiến đẩy mạnh công tác CCHC tại Bộ Công Thương trong thời gian tới.
Thủ trưởng các đơn vị theo chức năng khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị này; định kỳ hàng Quý, các đơn vị thuộc Bộ báo cáo tình hình triển khai thực hiện về Vụ Tổ chức cán bộ kèm theo báo cáo công tác CCHC Quý để Vụ Tổ chức cán bộ tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ.
Vụ Tổ chức cán bộ chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tình hình thực hiện Chỉ thị, định kỳ hàng Quý tổng hợp báo cáo kịp thời Lãnh đạo Bộ./.
 

Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ;
- Các Cục, Vụ, Tổng cục;
- Thanh tra Bộ;
- Văn phòng Bộ;
- Lưu: VT, TCCB.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hồ Thị Kim Thoa

 
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
văn bản tiếng việt
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi