Quyết định 62/QĐ-BCĐCTTĐQG 2024 tiến độ triển khai dự án đường sắt đô thị Hà Nội và TP Hồ Chí Minh

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 62/QĐ-BCĐCTTĐQG

Quyết định 62/QĐ-BCĐCTTĐQG của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng Quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông Vận tải thành lập Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo để chỉ đạo tiến độ triển khai các công trình, dự án đường sắt đô thị Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh
Cơ quan ban hành: Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng Quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông Vận tảiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:62/QĐ-BCĐCTTĐQGNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Minh Chính
Ngày ban hành:04/05/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Giao thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BAN CHỈ ĐẠO NHÀ NƯỚC

CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN QUAN TRỌNG

QUỐC GIA, TRỌNG ĐIỂM NGÀNH

GIAO THÔNG VẬN TẢI

_____________

Số: 62/QĐ-BCĐCTTĐQG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2024

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo để chỉ đạo tiến độ triển khai

các công trình, dự án đường sắt đô thị Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh

_____________

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 39/2022/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 23/2023/QĐ-TTg ngày 18 tháng 9 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;

Căn cứ Quyết định số 884/QĐ-TTg ngày 23 tháng 7 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải (sau đây gọi tắt Ban Chỉ đạo);

Căn cứ Quyết định số 355/QĐ-TTg ngày 02 tháng 5 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung thẩm quyền của Trưởng ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập T công tác giúp việc Ban Chỉ đạo để chỉ đạo tiến độ triển khai các công trình, dự án đường sắt đô thị Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Tổ công tác), gồm các thành viên sau đây:

1. Tổ trường: Đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

2. Tổ phó:

- Đng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

- Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

- Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;

- Đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Các ủy viên:

- Đồng chí Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an;

- Đồng chí Nguyễn Sỹ Hiệp, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ;

- Đồng chí Trần Quý Kiên, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Đồng chí Bùi Xuân Dũng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng;

- Đồng chí Đ Thành Trung, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Đồng chí Võ Thành Hưng, Thứ trưởng Bộ Tài chính;

- Đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp;

- Đồng chí Nguyễn Minh Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao;

- Đồng chí Nguyễn Danh Huy, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Căn cứ nhu cầu nhiệm vụ trong quá trình hoạt động, Trưởng ban Chỉ đạo quyết định việc thay đổi, bổ sung thành viên Tổ công tác.

Tổ công tác giải thể sau khi Dự án hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng hoặc theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Các thành viên Tổ công tác hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.

Tùy theo yêu cầu và nội dung công việc, Tổ trưởng Tổ công tác mời lãnh đạo các cơ quan, địa phương có liên quan tham gia các cuộc họp của Tổ công tác.

Điều 2. Chức năng của Tổ công tác

Tổ công tác thực hiện chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc, kiểm điểm các bộ, ngành, cơ quan có liên quan trong việc giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành, xử lý khó khăn vướng mắc, tháo gỡ cơ chế kịp thời nhằm đảm bảo tiến độ các dự án đường sắt đô thị triển khai trên địa bàn thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Điu 3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổ công tác

1. Giúp Thủ tướng Chính phủ điều phối, chỉ đạo triển khai thực hiện các dự án đường sắt đô thị Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đảm bảo tiến độ.

2. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra tình hình triển khai các Dự án, chủ động và kịp thời hỗ trợ Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan thực hiện đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

3. Hằng tháng đánh giá kết quả thực hiện, kịp thời phát hiện những tồn tại, vướng mắc, giải quyết hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

4. Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong chính sách để triển khai đầu tư các Dự án do các đơn vị đề xuất, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

5. Được tổ chức khảo sát, nghiên cứu học tập kinh nghiệm một số nước có đường sắt đô thị hiện đại và được mời các chuyên gia trong nước và quốc tế có kinh nghiệm.

Điều 4. Cơ quan thường trực Tổ công tác

Bộ Giao thông vận tải là Cơ quan thường trực Tổ công tác; sử dụng bộ máy của mình để thực hiện nhiệm vụ giúp việc Tổ công tác; xây dựng kế hoạch, chương trình công tác, tổng hợp nội dung báo cáo và dự thảo kết luận cho các kỳ họp của Tổ công tác.

Điều 5. Chế độ làm việc của Tổ công tác

Phó Thủ tướng Chính phủ - Tổ trưởng Tổ công tác khi ký các văn bản chỉ đạo được sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ; các Tổ phó Tổ công tác và các ủy viên Tổ công tác khi ký các văn bản để thực hiện nhiệm vụ thành viên Tổ công tác được sử dụng con dấu của bộ, ngành, địa phương đó.

Tất cả các thành viên của Tổ công tác làm việc theo chế độ đề cao trách nhiệm cá nhân và nêu gương.

Điều 6. Kinh phí hoạt động của Tổ công tác

Kinh phí hoạt động của Tổ công tác giúp việc do ngân sách nhà nước đảm bảo và được bố trí trong kinh phí thường xuyên của Bộ Giao thông vận ti, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Ngân sách nhà nước và quy định của pháp luật về quản lý ngân sách nhà nước.

Điều 7. Chế độ thông tin báo cáo của Tổ công tác

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm báo cáo về tình hình thực hiện các dự án gửi Cơ quan thường trực Tổ công tác để tổng hợp định kỳ 01 tháng, đột xuất theo yêu cầu của Tổ công tác.

Cơ quan thường trực Tổ công tác có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Tổ công tác về tình hình thực hiện của các dự án định kỳ 01 tháng, đột xuất theo yêu cầu của Tổ công tác.

Tổ công tác có trách nhiệm báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình hoạt động của Tổ công tác định kỳ 01 tháng, đột xuất theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 8. Hiệu lực thi hành và trách nhiệm

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Tổ trưởng Tổ công tác, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 8;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Các thành viên Ban chỉ đạo;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý, Thư ký Thủ tướng; TGĐ Cng TTĐT, Công báo; Các Vụ: TH, NN, KTTH, QHĐP, PL;

- Lưu: VT, BCĐCTTĐQG (02b).

TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

THỦ TƯỚNG

Phạm Minh Chính

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi