Quyết định 3217/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu C2: Tư vấn giám sát thi công xây dựng 4 cầu Bình Trù, Chả, Mám, Mè thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 2 đoạn Đoan Hùng – Thanh Thuỷ

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải VB
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 3217/QĐ-BGTVT

Quyết định 3217/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu C2: Tư vấn giám sát thi công xây dựng 4 cầu Bình Trù, Chả, Mám, Mè thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 2 đoạn Đoan Hùng – Thanh Thuỷ
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:3217/QĐ-BGTVTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Hồng Trường
Ngày ban hành:22/10/2008Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Xây dựng, Giao thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 3217/QĐ-BGTVT

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_____________________

Số: 3217/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2008

 

 

QUYẾT ĐỊNH

 

VỀ VIỆC: PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ ĐẤU THẦU GÓI THẦU C2: TƯ VẤN GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG 4 CẦU BÌNH TRÙ, CHẢ, MÁM, MÈ THUỘC DỰ ÁN CẢI TẠO, NÂNG CẤP QUỐC LỘ 2 ĐOẠN ĐOAN HÙNG – THANH THUỶ

 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005, Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ h­ướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Nghị định 16/2005/NĐ-CP ngày 07/2/2005 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 16/2005/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 1972/BGTVT-KHĐT ngày 27/9/2008 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc phê duyệt bổ sung dự án và điều chỉnh Tổng mức đầu tư Dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 2 đoạn Đoan Hùng- Thanh Thủy;

Căn cứ Quyết định số 2805/QĐ-BGTVT ngày 14/9/2007 của Bộ trưởng Bộ GTVT phê duyệt hồ sơ TKKT 4 cầu: Bình Trù, Chả, Mám, Mè vào Dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 2 đoạn Đoan Hùng- Thanh Thủy;

Căn cứ Quyết định số 3757/QĐ-BGTVT ngày 27/12/2007 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu 4 cầu: Bình Trù, Chả, Mám, Mè vào Dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 2 đoạn Đoan Hùng- Thanh Thủy;

Căn cứ Quyết định số 1946/QĐ-BGTVT ngày 2/7/2008 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán chi phí tư vấn giám sát thi công và bảo hiểm công trình 4 cầu: Bình Trù, Chả, Mám, Mè vào Dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 2 đoạn Đoan Hùng- Thanh Thủy;

Căn cứ Quyết định số 2045/QĐ-BGTVT ngày 11/7/2008 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu C2: tư vấn giám sát thi công cây dựng 4 cầu: Bình Trù, Chả, Mám, Mè vào Dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 2 đoạn Đoan Hùng- Thanh Thủy;

Căn cứ văn bản số 7147/BGTVT-QLXD ngày 29/9/2008 của Bộ GTVT về việc xử lý tình huống trong đấu thầu gói thầu C2: Tư vấn giám sát xây dựng 4 cầu: Bình Trù, Chả, Mám, Mè vào Dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 2 đoạn Đoan Hùng- Thanh Thủy;

Xét tờ trình số 758/PID3 ngày 09/10/2008 của Ban QLDA 2 về việc báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu C2: Tư vấn giám sát xây dựng 4 cầu: Bình Trù, Chả, Mám, Mè vào Dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 2 đoạn Đoan Hùng- Thanh Thủy;

Theo đề nghị của Cục Quản lý xây dựng & CL CTGT tại báo cáo thẩm định số 1385/QLXD-GĐ ngày 21/10/2008,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu C2: Tư vấn giám sát thi công xây dựng 4 cầu Bình Trù, Chả, Mám, Mè thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 2 đoạn Đoan Hùng – Thanh Thuỷ:

- Nhà thầu trúng thầu: Trung tâm Tư vấn giám sát chất lượng công trình – Ban Quản lý dự án Thăng Long;

- Giá trúng thầu : 836.000.000 đồng (bao gồm 10% VAT, chưa có dự phòng phí)

 (Tám trăm ba mươi sáu triệu đồng)

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 18 tháng.

- Hình thức hợp đồng: Hình thức theo thời gian.

- Nguồn vốn: Trái phiếu Chính phủ.

Điều 2. Ban Quản lý dự án 2 có trách nhiệm:

Thương thảo hợp đồng với nhà thầu trúng thầu theo quy định; hoàn tất các thủ tục, ký kết hợp đồng với nhà thầu trúng thầu để khẩn trương triển khai công tác giám sát thi công đảm bảo chất lượng và hoàn thành dự án đúng tiến độ yêu cầu.

Điều 3. Các ông Cục trưởng Quản lý xây dựng & CL CTGT; Vụ trưởng các vụ: Kế hoạch Đầu tư, Khoa học công nghệ, Tài chính; Tổng Giám đốc Ban QLDA 2; Nhà thầu trúng thầu và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ quyết định này thực hiện./.

 

 Nơi nhận :
 - Như điều 3;
 - Bộ trưởng (để b/c);
 - Kho bạc Nhà nước;
 - Lưu : VP-Cục QLXD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

Thông tư 42/2024/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 04/2021/TT-NHNN ngày 05/4/2021 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về tái cấp vốn đối với tổ chức tín dụng sau khi tổ chức tín dụng cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP vay và việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, trích lập dự phòng rủi ro đối với khoản nợ của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19

Thông tư 42/2024/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 04/2021/TT-NHNN ngày 05/4/2021 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về tái cấp vốn đối với tổ chức tín dụng sau khi tổ chức tín dụng cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP vay và việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, trích lập dự phòng rủi ro đối với khoản nợ của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19

Tài chính-Ngân hàng, Chính sách, COVID-19

×
×
×
Vui lòng đợi