Quyết định 2795/QĐ-CHK 2022 sửa đổi, bổ sung quy trình Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp theo TCVN ISO 9001:2015

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2795/QĐ-CHK

Quyết định 2795/QĐ-CHK của Cục Hàng không Việt Nam về việc công bố sửa đổi, bổ sung quy trình Hệ thống quản lý chất lượng đảm bảo phù hợp theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Cơ quan ban hành: Cục Hàng không Việt NamSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2795/QĐ-CHKNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đinh Việt Thắng
Ngày ban hành:09/12/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giao thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

Sửa đổi, bổ sung 55 quy trình Hệ thống quản lý chất lượng

Ngày 09/12/2022, Cục Hàng không Việt Nam đã ban hành Quyết định 2795/QĐ-CHK về việc sửa đổi, bổ sung quy trình Hệ thống quản lý chất lượng đảm bảo phù hợp theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

Theo đó, sửa đổi, bổ sung 55 quy trình Hệ thống quản lý chất lượng đảm bảo phù hợp yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, trong đó có 22 quy trình thuộc lĩnh vực quản lý cảng; 11 quy trình thuộc lĩnh vực an toàn hàng không; 08 quy trình thuộc lĩnh vực quản lý hoạt động bay; 02 quy trình thuộc lĩnh vực an ninh hàng không; 11 quy trình thuộc lĩnh vực pháp chế - hợp tác quốc tế và 01 quy trình thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ môi trường.

Cụ thể, các quy trình sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực quản lý cảng bao gồm: Quy trình cấp Giấy chứng nhận đăng ký cảng hàng không, sân bay; Quy trình cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời cảng hàng không, sân bay; Quy trình sửa đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký cảng hàng không, sân bay …; các quy trình sửa đổi, bổ sung  thuộc lĩnh vực an toàn hàng không bao gồm: Quy trình cấp Giấy chứng nhận thành viên tổ bay; Quy trình cấp lại Giấy phép và năng định cho nhân viên sửa chữa chuyên ngành hàng không (ARS)…

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 2795/QĐ-CHK tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2795/QĐ-CHK

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2022

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY TRÌNH HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐẢM BẢO PHÙ HỢP THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2015

____________

CỤC TRƯỞNG CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

 

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 2122/QĐ-BGTVT ngày 13/12/2021 của Bộ Giao thông vận tải về việc công bố Danh mục Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Quyết định số 2841/QĐ-CHK ngày 02/12/2019 của Cục Hàng không Việt Nam về việc công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 ;

Căn cứ Quyết định số 32/QĐ-BGTVT ngày 07/01/2022; Quyết định số 748/QĐ-BGTVT ngày 14/6/2022; Quyết định số 1204/QĐ-BGTVT ngày 16/9/2022; Quyết định số 845/QĐ-BGTVT ngày 29/6/2022 của Bộ Giao thông vận tải công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực hàng không thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Quyết định số 2606/QĐ-BGTVT ngày 07/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Cục Hàng không Việt Nam; Quyết định số 1055/QĐ-BGTVT ngày 31/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2606/QĐ-BGTVT ngày 07/9/2017 của Bộ trưởng BGTVT quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hàng không Việt Nam;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Cục Hàng không Việt Nam,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố sửa đổi, bổ sung quy trình Hệ thống quản lý chất lượng đảm bảo phù hợp yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Cục Hàng không Việt Nam và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục trưởng;
- Các Phó Cục trưởng;
- Trang TTĐT Cục HKVN;
- Lưu: VT, VP.

CỤC TRƯỞNG
Đinh Việt Thắng

 

 

 

PHỤ LỤC

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY TRÌNH HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐẢM BẢO PHÙ HỢP YÊU CẦU CỦA TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2795/QĐ-CHK ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam)

 

STT

Tên quy trình

Ghi chú

I.

Quy trình giải quyết TTHC về lĩnh vực QLC

 

1.

Quy trình cấp Giấy chứng nhận đăng ký cảng hàng không, sân bay

 

2.

Quy trình cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời cảng hàng không, sân bay

 

3.

Quy trình sửa đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký cảng hàng không, sân bay

 

4.

Quy trình cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký cảng hàng không, sân bay

 

5.

Quy trình cấp Giấy chứng nhận khai thác cảng hàng không, sân bay

 

6.

Quy trình cấp lại Giấy chứng nhận khai thác cảng hàng không, sân bay

 

7.

Quy trình sửa đổi Giấy chứng nhận khai thác cảng hàng không sân bay

 

8.

Quy trình sửa đổi, bổ sung tài liệu khai thác sân bay

 

9.

Quy trình chấp thuận phương án đảm bảo an ninh, an toàn và vệ sinh môi trường đối với hoạt động xây dựng, cải tạo, nâng cấp công trình; bảo trì, sửa chữa công trình, lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị tại cảng hàng không, sân bay

 

10.

Quy trình cấp chấp thuận đưa công trình, một phần công trình thuộc kết cấu hạ tầng cảng hàng không, sân bay vào khai thác

 

11.

Quy trình đóng tạm thời một phần kết cấu hạ tầng cảng hàng không, sân bay

 

12.

Quy trình đóng tạm thời cảng hàng không, sân bay trong trường hợp cải tạo, mở rộng, sửa chữa kết cấu hạ tầng

 

13.

Quy trình cấp giấy phép nhân viên điều khiển, vận hành phương tiện, thiết bị hàng không hoạt động thường xuyên tại khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay

 

14.

Quy trình cấp lại giấy phép nhân viên điều khiển, vận hành phương tiện, thiết bị hàng không hoạt động thường xuyên tại khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay

 

15.

Quy trình cấp bổ sung năng định giấy phép nhân viên điều khiển, vận hành thiết bị hàng không, phương tiện hoạt động tại khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay

 

16.

Quy trình cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay

 

17.

Quy trình cấp lại Giấy phép cung cấp dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay

 

18.

Quy trình cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không

 

19.

Quy trình cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không

 

20.

Quy trình đóng tạm thời cảng hàng không, sân bay trong trường hợp thiên tai, dịch bệnh, ô nhiễm môi trường, sự cố, tai nạn hàng không và các tình huống bất thường khác uy hiếp đến an toàn hàng không, an ninh hàng không

 

21.

Quy trình phê duyệt bản vẽ tổng mặt bằng trong phạm vi ranh giới dự án được giao đầu tư

 

22.

Quy trình phê duyệt sửa đổi, bổ sung tài liệu khai thác công trình

 

II.

Quy trình giải quyết TTHC về lĩnh vực ATHK

 

1.

Quy trình cấp Giấy chứng nhận thành viên tổ bay

 

2.

Quy trình cấp lại Giấy phép và năng định cho nhân viên sửa chữa chuyên ngành hàng không (ARS)

 

3.

Quy trình cấp lại Giấy phép và năng định cho nhân viên bảo dưỡng tàu bay (AMT)

 

4.

Quy trình cấp Gia hạn năng định cho nhân viên bảo dưỡng tàu bay (AMT)/nhân viên sửa chữa chuyên ngành hàng không (ARS)

 

5.

Quy trình cấp giấy chứng nhận đăng ký tạm thời tàu bay mang quốc tịch Việt Nam

 

6.

Quy trình cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu bay mang quốc tịch Việt Nam

 

7.

Quy trình cấp Giấy chứng nhận xóa đăng ký quốc tịch tàu bay

 

8.

Quy trình cấp lại giấy chứng nhận đăng ký quốc tịch tàu bay

 

9.

Quy trình cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không

 

10.

Quy trình cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không

 

11.

Quy trình cấp Gia hạn Giấy chứng nhận phê chuẩn tổ chức bảo dưỡng tàu bay (AMO)

 

III.

Quy trình giải quyết TTHC về lĩnh vực QLHĐB

 

1.

Quy trình cấp Giấy phép khai thác hệ thống kỹ thuật, thiết bị bảo đảm hoạt động bay

 

2.

Quy trình cấp lại Giấy phép khai thác hệ thống kỹ thuật, thiết bị bảo đảm hoạt động bay

 

3.

Quy trình cấp Giấy phép, năng định nhân viên bảo đảm hoạt động bay

 

4.

Quy trình cấp lại Giấy phép, năng định nhân viên bảo đảm hoạt động bay

 

5.

Quy trình cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không

 

6.

Quy trình cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không

 

7.

Quy trình cấp Giấy phép khai thác cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay

 

8.

Quy trình cấp lại Giấy phép khai thác cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay

 

IV.

Quy trình giải quyết TTHC về lĩnh vực ANHK

 

1.

Quy trình cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không

 

2.

Quy trình cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không

 

VI

Quy trình giải quyết TTHC về lĩnh vực Pháp chế -Hợp tác quốc tế

 

1.

Quy trình cấp Giấy chứng nhận Quyền sở hữu tàu bay

 

2.

Quy trình cấp Giấy chứng nhận xóa đăng ký quyền chiếm hữu tàu bay

 

3.

Quy trình cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền ưu tiên thanh toán tiền công cứu hộ, giữ gìn tàu bay

 

4.

Quy trình cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký các quyền đối với tàu bay

 

5.

Quy trình cấp Giấy chứng nhận xóa đăng ký quyền sở hữu tàu bay

 

6.

Quy trình cấp Giấy chứng nhận xóa đăng ký quyền chiếm hữu tàu bay

 

7.

Quy trình cấp mã số AEP

 

8.

Quy trình cấp đăng ký văn bản IDERA

 

9.

Quy trình cấp xóa đăng ký văn bản IDERA

 

10.

Quy trình cấp sửa chữa, bổ sung thông tin về đăng ký quốc tịch tàu bay và đăng ký các quyền đối với tàu bay

 

11.

Quy trình cung cấp thông tin đăng ký trong Sổ đăng bạ tàu bay

 

VIII

Quy trình giải quyết TTHC về lĩnh vực KHCNMT

 

1.

Quy trình cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kỹ thuật đối với thiết bị phương tiện chuyên ngành hàng không được sản xuất, lắp ráp, cải tiến tại Việt Nam

 
 

 

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 407/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay ban hành kèm theo Thông tư 01/2011/TT-BGTVT ngày 27/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và các Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 01/2011/TT-BGTVT ngày 27/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải

Quyết định 407/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay ban hành kèm theo Thông tư 01/2011/TT-BGTVT ngày 27/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và các Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 01/2011/TT-BGTVT ngày 27/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải

Giao thông

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi