Quyết định 1607/QĐ-BGTVT 2022 điều chỉnh Dự án cải tạo, nâng cấp công trình thiết yếu đoạn Nha Trang - Sài Gòn

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1607/QĐ-BGTVT

Quyết định 1607/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Nha Trang - Sài Gòn, tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1607/QĐ-BGTVTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Danh Huy
Ngày ban hành:07/12/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Xây dựng, Giao thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

Điều chỉnh Dự án cải tạo, nâng cấp đoạn Nha Trang – Sài Gòn, tuyến đường sắt HN - TP HCM

Ngày 07/12/2022, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Quyết định 1607/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Nha Trang – Sài Gòn, tuyến đường sắt Hà Nội – TP Hồ Chí Minh.

Cụ thể, điều chỉnh thời gian thực hiện dự án hoàn thành vào tháng 8/2023. Các nội dung khác giữ nguyên theo các Quyết định số 2115/QĐ- BGTVT ngày 08/11/2019, số 273/QĐ-BGTVT ngày 27/02/2020, số 438/QĐ- BGTVT ngày 22/3/2021, số 1924/QĐ-BGTVT ngày 09/11/2021 và số 2270/QĐ- BGTVT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT.

Ngoài ra, Ban QLDA Đường sắt (Chủ đầu tư) có trách nhiệm tiếp thu ý kiến thẩm định của Cục Quản lý đầu tư xây dựng tại Báo cáo thẩm định số 368/CQLXD-DAĐT1 ngày 02/12/2022 để tổ chức triển khai tuân thủ quy định; tổ chức thực hiện các công việc tiếp theo tuân thủ quy định, đảm bảo mục tiêu, hiệu quả đầu tư và thời gian thực hiện Dự án được duyệt; rà soát, xây dựng tiến độ cụ thể thực hiện các hạng mục để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành, đáp ứng tính chất cấp bách của Dự án; chủ động phối hợp chặt chẽ với địa phương để sớm hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của Dự án, đảm bảo tiến độ yêu cầu…

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1607/QĐ-BGTVT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1607/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2022

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Nha Trang - Sài Gòn, tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh

___________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013 của Quốc hội; Luật Đường sắt ngày 16/6/2017;

Căn cứ Nghị quyết số 556/NQ-UBTVQH14 ngày 31/7/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phương án sử dụng 15.000 tỷ đồng nguồn vốn dự phòng của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 cho các dự án đường sắt và các dự án đường bộ quan trọng, cấp bách;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ: số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 65/2018/NĐ-CP ngày 12/5/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đường sắt;

Căn cứ Nghị định số 56/2022/NĐ-CP ngày 24/8/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ GTVT;

Căn cứ Quyết định số 2878/QĐ-BGTVT ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Nha Trang - Sài Gòn, tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh (Dự án); Quyết định số 2132/QĐ-BGTVT ngày 14/12/2021 và Quyết định số 1484/QĐ-BGTVT ngày 11/11/2022 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án;

Căn cứ Quyết định số 2115/QĐ-BGTVT ngày 08/11/2019 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc phê duyệt dự án đầu tư Dự án; Quyết định số 273/QĐ-BGTVT ngày 27/02/2020 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc đính chính bổ sung nội dung xây dựng cầu đường bộ vượt đường sắt tại Km1670+018 vào phương án đầu tư ga Trung Hòa thuộc Dự án; Quyết định số 438/QĐ-BGTVT ngày 22/3/2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế cơ sở và cơ cấu tổng mức đầu tư Dự án; Quyết định số 1924/QĐ-BGTVT ngày 09/11/2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế cơ sở Dự án; Quyết định số 2270/QĐ-BGTVT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án;

Xét Tờ trình số 2632/TTr-BQLDAĐS ngày 14/11/2022 của Ban QLDA Đường sắt về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án; Văn bản số 2631/BCGSĐG-BQLDAĐS ngày 14/11/2022 của Ban QLDA Đường sắt về việc Báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư Dự án; Văn bản số 2633/BQLDAĐS-KTTĐ ngày 14/11/2022 của Ban QLDA Đường sắt về việc Báo cáo thẩm định nội bộ Dự án;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý đầu tư xây dựng tại Báo cáo kết quả thẩm định số 368/CQLXD-DAĐT1 ngày 02/12/2022.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Dự án cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Nha Trang - Sài Gòn, tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Dự án) với các nội dung như sau:

1.1. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Hoàn thành tháng 8/2023.

1.2. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo các Quyết định: số 2115/QĐ- BGTVT ngày 08/11/2019, số 273/QĐ-BGTVT ngày 27/02/2020, số 438/QĐ- BGTVT ngày 22/3/2021, số 1924/QĐ-BGTVT ngày 09/11/2021 và số 2270/QĐ- BGTVT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Ban QLDA Đường sắt (Chủ đầu tư) có trách nhiệm:

- Tiếp thu ý kiến thẩm định của Cục Quản lý đầu tư xây dựng tại Báo cáo thẩm định số 368/CQLXD-DAĐT1 ngày 02/12/2022 để tổ chức triển khai tuân thủ quy định;

- Tổ chức thực hiện các công việc tiếp theo tuân thủ quy định, đảm bảo mục tiêu, hiệu quả đầu tư và thời gian thực hiện Dự án được duyệt;

- Rà soát, xây dựng tiến độ cụ thể thực hiện các hạng mục để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành, đáp ứng tính chất cấp bách của Dự án;

- Chủ động phối hợp chặt chẽ với địa phương để sớm hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của Dự án, đảm bảo tiến độ yêu cầu;

- Phối hợp với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và các đơn vị có liên quan để đảm bảo hợp lý về thời gian phong tỏa, bố trí các điểm chạy chậm trên tuyến để hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các cơ quan: Vụ Kế hoạch - Đầu tư, Vụ Tài chính, Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông, Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường; Cục Quản lý đầu tư xây dựng, Cục Đường sắt Việt Nam; Tổng công ty Đường sắt Việt Nam; Ban Quản lý dự án Đường sắt và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Kho bạc Nhà nước TW;
- Các đơn vị liên quan (Ban QLDA Đường sắt sao gửi);
- Lưu: VT, CQLXD (01b). PhongNH

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Danh Huy

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi