Quyết định 2558/QĐ-BGTVT 2016 về bổ sung tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------
Số: 2558/QĐ-BGTVT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2016
 
 
QUYẾT ĐỊNH
CÔNG BỐ BỔ SUNG MỘT SỐ TUYẾN ĐƯỜNG VẬN CHUYỂN QUÁ CẢNH HÀNG HÓA QUA LÃNH THỔ VIỆT NAM
---------------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
 
Căn cứ Hiệp định gia Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về quá cảnh hàng hóa ký ngày 09 tháng 4 năm 1994;
Căn cứ Hiệp định quá cảnh hàng hóa giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào ký ngày 13 tháng 3 năm 2009;
Căn cứ Hiệp định quá cảnh hàng hóa giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia ký ngày 26 tháng 12 năm 2013;
Căn cNghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận ti;
Căn cứ Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2013 quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;
Căn cứ Thông tư số 17/2015/TT-BGTVT ngày 14 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2014/TT-BGTVT ngày 13 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận ti hướng dẫn về tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thViệt Nam;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Vận tải,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Công bố bổ sung tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam
Công bố bổ sung tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam theo Phụ lục đính kèm Quyết định này.
Điều 2. Hiệu lực thi hành
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Tổ chức thực hiện
Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Vận tải, Giám đốc Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trư
ng (để b/c);
- UBND các t
nh, thành phố: Đà Nẵng, Qung Trị;
- Tổng cục Hải quan;
- Tổng cục ĐBVN;
- C
ác Cục: HKVN, ĐTNĐVN, HHVN, ĐSVN;
- Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics VN;
- Hiệp hội Vận tải Hàng hóa Đường bộ Đà Nẵng;

- Lưu VP, VT (Lg10).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường
 
 
 
 
 
PHỤ LỤC
BỔ SUNG MỘT SỐ TUYẾN ĐƯỜNG VẬN CHUYỂN QUÁ CẢNH HÀNG HÓA QUA LÃNH THỔ VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2558/QĐ-BGTVT ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)
 

STT
Cửa khẩu nhập hoặc xuất
Tuyến đường
Cửa khẩu xuất hoặc nhập
1
CK La Lay
QL15D - Đường Hồ Chí Minh nhánh Tây - QL1 - Đường đô thị
SB Nội Bài
QL15D - Đường Hồ Chí Minh - QL211 - Đại lộ Thăng Long - Đường đô thị
QL15D - Đường Hồ Chí Minh nhánh Tây - QL1
CB Hải Phòng, CB Nghi Sơn, CB Nghệ An, CB Hà Tĩnh, CB Quảng Bình, CB Mỹ Thủy
QL15D - Đường Hồ Chí Minh nhánh Tây - QL1 - QL22A
CK Mộc Bài
QL15D - Đường Hồ Chí Minh -QL14-QL49-QL1
CB, SB Đà Nẵng
QL15D - Đường Hồ Chí Minh - QL14 - QL14G - QL1
2
CK Cầu Treo
QL8-QL1
CB, SB Đà Nẵng
QL8 - Đường Hồ Chí Minh - QL15 -QL1
3
CK Cha Lo
QL12A - QL1
CB, SB Đà Nẵng
QL12A - Đường Hồ Chí Minh -QL15 - QL1
 
 

thuộc tính Quyết định 2558/QĐ-BGTVT

Quyết định 2558/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố bổ sung một số tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:2558/QĐ-BGTVTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Hồng Trường
Ngày ban hành:16/08/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giao thông
TÓM TẮT VĂN BẢN

Bổ sung tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam
Ngày 16/08/2016, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Quyết định số 2558/QĐ-BGTVT công bố bổ sung một số tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam.

Với cửa khẩu nhập hoặc xuất là La Lay; cửa khẩu xuất hoặc nhập là sân bay Nội Bài, Cảng biển (CB) Hải Phòng, CB Nghi Sơn, CB Nghệ An, CB Hà Tĩnh, CB Quảng Bình, CB Mỹ Thủy, các tuyến đường được bổ sung là: QL15D - Đường Hồ Chí Minh nhánh Tây - QL1 - Đường đô thị; QL15D - Đường Hồ Chí Minh - QL211 - Đại lộ Thăng Long - Đường đô thị; QL15D - Đường Hồ Chí Minh nhánh Tây - QL1; QL15D - Đường Hồ Chí Minh nhánh Tây - QL1 - QL22A; QL15D - Đường Hồ Chí Minh -QL14-QL49-QL1; QL15D - Đường Hồ Chí Minh - QL14 - QL14G – QL1.

Với cửa nhập hoặc xuất là Cầu Treo, cửa khẩu xuất hoặc nhập là CB, sân bay Đà Nẵng, 02 tuyến đường được bổ sung là QL8-QL1; QL8 - Đường Hồ Chí Minh - QL15 -QL1.

Với cửa khẩu nhập hoặc xuất là Cha Lo, cửa khẩu xuất hoặc nhập là CB, SB Đà Nẵng, 02 tuyến đường được bổ sung là QL12A - QL1; QL12A - Đường Hồ Chí Minh -QL15 - QL1.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 2558/QĐ-BGTVT tại đây

tải Quyết định 2558/QĐ-BGTVT

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi