Quyết định 2298/QĐ-BGTVT 2016 điều chỉnh kết quả thực hiện của Nhà thầu tham gia dự án xây dựng giao thông 2015

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

---------------

Số: 2298/QĐ-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việ điều chỉnh, bổ sung kết quả thực hiện năm 2015 của Nhà thầu xây lắp tham gia các dự án xây dựng giao thông sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quyết định đầu tư

-------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông Vận tải;

Căn cứ Quyết định số 4256/QĐ-BGTVT ngày 01/12/2015 của Bộ GTVT ban hành Quy định đánh giá kết quả thực hiện của nhà thầu xây lắp tham gia các dự án xây dựng giao thông sử dụng vốn Nhà nước do Bộ trưởng Bộ GTVT quyết định đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 1483/QĐ-BGTVT ngày 13/05/2016 của Bộ GTVT công bố kết quả thực hiện của Nhà thầu xây lắp tham gia các dự án xây dựng giao thông sử dụng vốn ngân sách Nhà nước do Bộ trưởng Bộ GTVT quyết định đầu tư;

Trên cơ sở các Văn bản số 1054/BQLDA6-DA6-DA5 ngày 01/06/2016 của Ban Quản lý dự án 6, số 738/BQLDAHH-QLDA2 ngày 01/06/2016 của Ban Quản lý dự án Hàng hải, số 222/CPXD-2016 ngày 30/05/2016 của Công ty Cổ phần Xây dựng Ninh Thuận về việc báo cáo và kiến nghị kết quả đánh giá Nhà thầu xây lắm năm 2015;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và CL CTGT tại Văn bản số 2069/CQLXD-PCĐT ngày 25/07/2016;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 1483/QĐ-BGTVT ngày 13/05/2016 của Bộ Giao thông Vận tải, như sau:

STT

Mức độ đáp ứng

Số lượng Nhà thầu

Tỷ lệ %

Phụ lục

1

Nhà thầu xây lắp đáp ứng yêu cầu

410

85,59%

1

2

Nhà thầu xây lắp trung bình

48

10,03%

2

3

Nhà thầu xây lắp chưa đáp ứng yêu cầu

21

4,38%

3

Tổng cộng

479

479

 

Điều 2. Điều chỉnh, bổ sung về kết quả thực hiện năm 2015 của Nhà thầu xây lắp tham gia các dự án xây dựng giao thông sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quyết định đầu tư, như sau:

TT

Tên Nhà thầu

Theo Quyết định số 1483/QĐ-BGTVT ngày 13/05/2016 của Bộ GTVT

Điều chỉnh kết quả thực hiện tại Quyết  định này

1

Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ 26 (MSNT: 6000234922)

Chưa đáp ứng yêu cầu

Đáp ứng yêu cầu

2

Công ty Cổ phần Xây lắp & Cơ khí cầu đường (MSNT: 0100104891)

Chưa đáp ứng yêu cầu

Đáp ứng yêu cầu

3

Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP (MSNT: 0200157840)

Chưa đáp ứng yêu cầu

Trung bình

4

Công ty Cổ phần Xây dựng Ninh Thuận

Chưa đáp ứng yêu cầu

Xóa tên trong danh sách công bố

Kết quả đánh giá điều chỉnh, bổ sung của các Nhà thầu xây lắp được Trung tâm Công nghệ Thông tin Bộ Giao thông Vận tải công bố trên trang tin điện tử của Bộ Giao thông Vận tải và đăng tải trên Website của Cục Quản lý xây dựng & CLCTGT: cucqlxd-bogtvt.vn ( mục Tin tức – Thông báo ).
Điều 3.
1.Mức độ đáp ứng của các Nhà thầu được điều chỉnh, bổ sung tại Điều 2 Quyết định này thay thế kết quả đánh giá về mức độ đáp ứng của Nhà thầu tại Quyết định số 1483/QĐ-BGTVT ngày 13/05/2016 của Bộ Giao thông Vận tải (Phụ lục 1; 2 và 3).
2.Các nội dung khác không thuộc phạm vi điều chỉnh tại Quyết định này được giữ nguyên theo các nội dung đã được công bố tại Quyết định số 1483/QĐ-BGTVT ngày 13/05/2016 của Bộ Giao thông Vận tải.
Điều 4. Vụ trưởng các Vụ: Tài chính, Kết cấu hạ tầng giao thông, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng & CLCTGT, Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin Bộ GTVT và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định này triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

Như Điều 4;

Bộ trưởng (để b/c);

Các Thứ trưởng;

Thanh tra Bộ GTVT;

Tổng cục ĐBVN;

Các Cục quản lý chuyên ngành;

Các Sở GTVT;

Các Ban QLDA trực thuộc Bộ;

Lưu VT, CQLXD (05 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Ngọc Đông

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi