Quyết định 2166/QĐ-BGTVT thanh tra công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
----------

Số: 2166/QĐ-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THANH TRA CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, SÁT HẠCH, CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ VÀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ, HOẠT ĐỘNG CỦA BẾN XE Ô TÔ KHÁCH

------------

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra;

Căn cứ Nghị định số 57/2013/NĐ-CP ngày 31/5/2013 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Giao thông vận tải (GTVT);

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ GTVT;

Căn cứ Quyết định số 2195/QĐ-BGTVT ngày 25/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Kế hoạch thanh tra năm 2020 của Bộ GTVT;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ GTVT,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thanh tra công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ và hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, hoạt động của bến xe ô tô khách tại các tỉnh: Phú Thọ, Thái Bình, Quảng Ninh.

Thời kỳ thanh tra: Từ ngày 01/01/2020 đến thời điểm thanh tra và các thời kỳ khác có liên quan.

Thời hạn thanh tra: Theo quy định của pháp luật về thanh tra.

Điều 2. Thành lập Đoàn thanh tra gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Ông Trịnh Văn Tùng, Trưởng phòng Thanh tra chuyên ngành, Thanh tra Bộ GTVT - Trưởng đoàn.

2. Ông Hà Văn Tấn, Thanh tra viên chính Thanh tra Bộ GTVT - Phó Trưởng đoàn.

3. Ông Nguyễn Đức Cường, Thanh tra viên chính Thanh tra Bộ GTVT - Thành viên.

4. Ông Cấn Tất Lĩnh - Thanh tra viên Thanh tra Bộ GTVT - Thành viên.

5. Ông Trần Anh Dũng, Chuyên viên chính, Công chức thanh tra Vụ Pháp chế - Thanh tra, Tổng cục Đường bộ Việt Nam - Thành viên.

6. Ông Ngô Đại Thắng, Trưởng phòng Cơ sở dữ liệu và Phần mềm, Trung tâm Công nghệ thông tin, Bộ GTVT - Thành viên (tham gia Đoàn thanh tra khi tiến hành thanh tra công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe).

(Ông Nguyễn Song Hào, Chuyên viên Trung tâm Công nghệ thông tin, Bộ GTVT thay thế ông Ngô Đại Thắng khi ông Thắng vắng mặt).

7. Ông Đinh Văn Minh, Chuyên viên Vụ Vận tải, Bộ GTVT - Thành viên (tham gia Đoàn thanh tra khi tiến hành thanh tra hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và hoạt động của bến xe ô tô khách).

8. Đại diện Thanh tra Sở GTVT các tỉnh: Phú Thọ, Thái Bình, Quảng Ninh - Thành viên (tham gia Đoàn thanh tra khi thanh tra đối với cơ sở đào tạo lái xe, trung tâm sát hạch lái xe, đơn vị kinh doanh vận tải, bến xe ô tô khách tại địa phương).

Điều 3. Đoàn thanh tra có nhiệm vụ thanh tra theo nội dung tại Điều 1 Quyết định này và Kế hoạch tiến hành thanh tra được phê duyệt; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật về thanh tra và các quy định khác có liên quan.

Giao Phó Chánh Thanh tra Bộ GTVT Nguyễn Thị Thanh Hiền phê duyệt Kế hoạch tiến hành thanh tra, giám sát hoạt động Đoàn thanh tra, thay đổi, bổ sung thành viên Đoàn thanh tra; chỉ đạo, theo dõi, giúp Bộ trưởng Bộ GTVT xử lý hoặc trình Bộ trưởng bộ GTVT xử lý theo thẩm quyền các kiến nghị của Đoàn thanh tra.

Điều 4. Các ông (bà) có tên tại Điều 2, Điều 3, Chánh Thanh tra Bộ, Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Giám đốc Sở GTVT các tỉnh: Phú Thọ, Thái Bình, Quảng Ninh; Thủ trưởng các đơn vị được thanh tra và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể (để báo cáo);
- Thanh tra Chính phủ (để báo cáo);
- Vụ Vận tải;
- Tổng cục đường bộ Việt Nam;
- Trung tâm Công nghệ thông tin;
- Lưu: VT, TTr, HSD (05 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Đình Thọ

 

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 2166/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc thanh tra công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ và hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, hoạt động của bến xe ô tô khách
Cơ quan ban hành:Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo: Đang cập nhật
Số hiệu:2166/QĐ-BGTVTNgày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Đình Thọ
Ngày ban hành:18/11/2020Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giao thông
Tóm tắt văn bản
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Nội dung bản dịch tiếng Anh đang được cập nhật. Nếu Quý khách cần hỗ trợ nhanh hơn vui lòng nhấp vào nút dưới đây:
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!