Quyết định 1084/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc chuyển nguyên trạng và đổi tên Thanh tra Cục Đường bộ Việt Nam thành Thanh tra Tổng cục Đường bộ Việt Nam

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
--------------

Số: 1084/QĐ-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2010

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN NGUYÊN TRẠNG VÀ ĐỔI TÊN THANH TRA CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM THÀNH

THANH TRA TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM

------------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Luật Thanh tra số 22/2004/QH11 ngày 15 tháng 6 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 136/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2004 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra giao thông vận tải;

Căn cứ Quyết định số 107/2009/QĐ-TTg ngày 26 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Đường bộ Việt Nam;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam (văn bản số 1017/CĐBVN-TCCB ngày 25 tháng 3 năm 2010; văn bản số 72/TCĐBVN-TCCB ngày 02 tháng 4 năm 2010) và Chánh Thanh tra Bộ Giao thông vận tải,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Chuyển nguyên trạng và đổi tên Thanh tra Cục Đường bộ Việt Nam thành Thanh tra Tổng cục Đường bộ Việt Nam (còn gọi là Thanh tra đường bộ) là cơ quan thuộc hệ thống tổ chức Thanh tra giao thông vận tải, thực hiện chức năng thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Thanh tra Tổng cục Đường bộ chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam (sau đây gọi là Tổng cục trưởng) và sự chỉ đạo về công tác, tổ chức và hoạt động nghiệp vụ thanh tra của Thanh tra Bộ Giao thông vận tải.

Thanh tra Tổng cục Đường bộ có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, được sử dụng con dấu của Tổng cục Đường bộ Việt Nam khi Chánh Thanh tra Tổng cục thừa lệnh Tổng cục trưởng ký văn bản. Thanh tra Tổng cục Đường bộ Việt Nam được khắc thêm 01 con dấu có ký hiệu riêng là KV; con dấu này chỉ được đóng dấu trên quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Chánh Thanh tra Tổng cục (hoặc Phó Chánh Thanh tra được ủy quyền) và các văn bản liên quan trực tiếp đến quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Thanh tra Tổng cục Đường bộ có tên giao dịch viết bằng tiếng Anh là Viet Nam Road Administration Inspectorate, viết tắt là ROAI.

Điều 2. Chuyển nguyên trạng các Ban Thanh tra đường bộ I, II, III, IV giúp việc Chánh Thanh tra Cục Đường bộ Việt Nam thành Ban Thanh tra đường bộ I, II, III, IV giúp việc Chánh Thanh tra Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Ban Thanh tra đường bộ I, II, III, IV có trụ sở, con dấu riêng để hoạt động nghiệp vụ, được mở tài khoản để nhận tiền chi cho hoạt động thường xuyên.

Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Thanh tra Tổng cục Đường bộ Việt Nam; nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh Thanh tra Tổng cục Đường bộ Việt Nam tại thời điểm thực hiện theo quy định tại Quyết định số 05/2005/QĐ-BGTVT ngày 04 tháng 01 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Thanh tra Cục Đường bộ Việt Nam.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, bãi bỏ Quyết định số 818/QĐ-BGTVT ngày 30 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc chuyển nguyên trạng và đổi tên Thanh tra trực thuộc Cục Đường bộ Việt Nam thành Thanh tra đường bộ trực thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thanh tra Chính phủ;
- Tổng cục CSQLHC và TTATXH – Bộ CA
- Công báo;
- Website Bộ GTVT;
- Lưu: VT, TTr, TCCB (5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Ngô Thịnh Đức

 

 

thuộc tính Quyết định 1084/QĐ-BGTVT

Quyết định 1084/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc chuyển nguyên trạng và đổi tên Thanh tra Cục Đường bộ Việt Nam thành Thanh tra Tổng cục Đường bộ Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1084/QĐ-BGTVTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Ngô Thịnh Đức
Ngày ban hành:22/04/2010Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giao thông
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi