Quyết định 1020/QĐ-CHK 2022 về Danh mục tài liệu hạn chế lưu hành

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1020/QĐ-CHK

Quyết định 1020/QĐ-CHK của Cục Hàng không Việt Nam về việc ban hành Danh mục tài liệu hạn chế lưu hành của Cục Hàng không Việt Nam
Cơ quan ban hành: Cục Hàng không Việt NamSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1020/QĐ-CHKNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đinh Việt Thắng
Ngày ban hành:18/05/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giao thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

06 loại tài liệu hạn chế lưu hành của Cục Hàng không Việt Nam.

Ngày 18/5/2022, Cục Hàng không Việt Nam ra Quyết định 1020/QĐ-CHK về việc ban hành Danh mục tài liệu hạn chế lưu hành của Cục Hàng không Việt Nam.

Theo đó, hạn chế lưu hành đối với: Tin, tài liệu trong quá trình xây dựng dự thảo, thảo luận, nghiên cứu, đánh giá chưa công bố (Cơ chế chính sách mới, phương án, kế hoạch, đề án chiến lược, quy hoạch và các đề án khác;...). Ngoài ra, hạn chế lưu hành tin, tài liệu trong quá trình xây dựng dự thảo, thảo luận, nghiên cứu, đánh giá chưa công bố.

Đồng thời, các tài liệu thiết kế, đầu tư xây dựng các Cảng hàng không; Phương án đàm phán điều ước quốc tế trong lĩnh vực hàng không dân dụng chưa được phê duyệt; Kế hoạch điều tra, báo cáo kết quả điều tra, kết luận nguyên nhân sự cố kết cấu hạ tầng hàng không từ cấp II trở xuống;…cũng thuộc Danh mục nêu tại Quyết định này.

Quyết định 1020/QĐ-CHK có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1020/QĐ-CHK tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1020/QĐ-CHK

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2022

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC TÀI LIỆU HẠN CHẾ LƯU HÀNH CỦA CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

____________

CỤC TRƯỞNG CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

 

Căn cứ Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư;

Căn cứ Quyết định số 2606/QĐ-BGTVT ngày 07/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hàng không Việt Nam; Quyết định số 1055/QĐ-BGTVT ngày 31/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về sửa đổi, bổ sung Quyết định 2606/QĐ-BGTVT ngày 07/9/2017;

Căn cứ Quyết định số 1880/QĐ-BGTVT ngày 28/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành danh mục tài liệu hạn chế lưu hành của Bộ GTVT;

Căn cứ Quyết định số 898/QĐ-CHK ngày 27/4/2021 của Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam ban hành Quy chế công tác văn thư và lưu trữ của Cục Hàng không Việt Nam;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Cục Hàng không Việt Nam,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Danh mục tài liệu hạn chế lưu hành của Cục Hàng không Việt Nam”. Việc xử lý, giải quyết văn bản, tài liệu hạn chế lưu hành thực hiện theo Quyết định số 898/QĐ-CHK ngày 27/4/2021 của Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam ban hành Quy chế công tác văn thư và lưu trữ của Cục Hàng không Việt Nam.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục căn cứ tình hình, đặc điểm của đơn vị mình có thể ban hành Danh mục tài liệu hạn chế lưu hành trong phạm vi lĩnh vực đơn vị mình phụ trách.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Cục Hàng không Việt Nam và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ GTVT (để báo cáo);
- Các Phó Cục trưởng;
- Trang TTĐT Cục HKVN;
- Lưu: VT, VP (A).

CỤC TRƯỞNG
Đinh Việt Thắng

 

 

 

DANH MỤC

TÀI LIỆU HẠN CHẾ LƯU HÀNH CỦA CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 1020/QĐ-CHK ngày 18/5/2022 của Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam)

 

Danh mục tài liệu hạn chế lưu hành của Cục Hàng không Việt Nam là những văn bản, tài liệu không có thông tin thuộc danh mục bí mật Nhà nước nhưng chứa nội dung thông tin nếu sử dụng rộng rãi có thể ảnh hưởng xấu đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân, bí mật kinh doanh, bí mật đời tư, hoặc tài liệu chứa thông tin nhạy cảm, có nguy cơ bị lợi dụng, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, ổn định kinh tế xã hội, cụ thể:

1. Tin, tài liệu trong quá trình xây dựng dự thảo, thảo luận, nghiên cứu, đánh giá chưa công bố đối với: Cơ chế chính sách mới, phương án, kế hoạch, đề án chiến lược, quy hoạch và các đề án khác; Tài liệu nghiên cứu khoa học, Tài liệu thiết kế, đầu tư xây dựng các Cảng hàng không; Phương án đàm phán điều ước quốc tế trong lĩnh vực hàng không dân dụng chưa được phê duyệt.

2. Tin, tài liệu về các hành vi can thiệp bất hợp pháp và các phương án phòng, chống các hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng.

3. Văn bản nhận xét, đánh giá, thẩm định hồ sơ liên quan đến điều động, luân chuyển, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian công tác, miễn nhiệm, cho thôi giữ chức vụ, đình chỉ chức vụ, kỷ luật, chế độ, chính sách đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo cấp phòng và tương đương trở lên thuộc Cục Hàng không Việt Nam chưa công bố.

4. Ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ GTVT, Lãnh đạo Cục HKVN, Lãnh đạo Thanh tra Bộ GTVT về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, xác minh tài sản thu nhập chưa công bố; Văn bản xin ý kiến Dự thảo kế hoạch thanh tra, kế hoạch xác minh tài sản thu nhập hàng năm của Bộ GTVT và Cục HKVN, dự thảo kết luận thanh tra, kiểm tra, xác minh tài sản thu nhập, dự thảo kết luận nội dung tố cáo, dự thảo quyết định giải quyết khiếu nại; Biên bản thanh tra, kiểm tra, xác minh nội dung tố cáo, khiếu nại; Thông tin, tài liệu liên quan xử lý nội dung tố cáo, phản ánh, báo cáo về tiêu cực, tham nhũng, xác minh tài sản thu nhập.

5. Kế hoạch điều tra, báo cáo kết quả điều tra, kết luận nguyên nhân sự cố kết cấu hạ tầng hàng không từ cấp II trở xuống; Kế hoạch điều tra, báo cáo kết quả điều tra, kết luận nguyên nhân tai nạn hàng không, sự cố hàng không.

6. Căn cứ vào đặc điểm, tính chất công việc cụ thể có thể xác định văn bản, tài liệu nằm ngoài danh mục nêu trên là văn bản, tài liệu hạn chế lưu hành trong trường hợp xét thấy cần thiết để bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân, bí mật kinh doanh, bí mật đời tư, an ninh trật tự, ổn định kinh tế xã hội.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 607/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc điều chuyển đoạn tuyến từ Km0+00-Km4+300/Quốc lộ 4A (qua nội thị thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc) và đoạn tuyến từ Km22+700-Km26+00/Quốc lộ 3B (qua nội thị thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định), tỉnh Lạng Sơn thành đường địa phương và tiếp nhận các đoạn tuyến tránh thị trấn Đồng Đăng thành Quốc lộ 4A, thị trấn Thất Khê thành Quốc lộ 3B

Quyết định 607/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc điều chuyển đoạn tuyến từ Km0+00-Km4+300/Quốc lộ 4A (qua nội thị thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc) và đoạn tuyến từ Km22+700-Km26+00/Quốc lộ 3B (qua nội thị thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định), tỉnh Lạng Sơn thành đường địa phương và tiếp nhận các đoạn tuyến tránh thị trấn Đồng Đăng thành Quốc lộ 4A, thị trấn Thất Khê thành Quốc lộ 3B

Giao thông

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi