Nghị quyết 128/NQ-CP 2022 thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
VB Song ngữ

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Nghị quyết 128/NQ-CP

Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ về việc trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá
Cơ quan ban hành: Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:128/NQ-CPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Nghị quyếtNgười ký:Lê Minh Khái
Ngày ban hành:05/10/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giao thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

Thông qua việc trình QH dự thảo NQ thí điểm đấu giá chọn biển số ô tô

Ngày 05/10/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết 128/NQ-CP về việc trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá.

Theo đó, thông qua việc trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá như đề nghị của Bộ Công an tại Tờ trình số 511/TTr-BCA ngày 21/9/2022.

Bộ Công an chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung, số liệu báo cáo và đề xuất; chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến các Thành viên Chính phủ để hoàn thiện hồ sơ Dự thảo Nghị quyết, chịu trách nhiệm về nội dung tiếp thu.

Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Công an, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV về dự thảo Nghị quyết nêu trên.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Nghị quyết 128/NQ-CP tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 128/NQ-CP

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2022

 

 

 

NGHỊ QUYẾT

Về việc trình quốc hội dự thảo nghị quyết của quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá

___________

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016;

Căn cứ Nghị quyết số 28/2022/UBTVQH15 ngày 24 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022;

Căn cứ Nghị định số 39/2022/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an tại Tờ trình số 511/TTr-BCA ngày 21 tháng 9 năm 2022;

Trên cơ sở kết quả biểu quyết của các Thành viên Chính phủ,

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1.

1. Thông qua việc trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá như đề nghị của Bộ Công an tại văn bản nêu trên. Bộ Công an chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung, số liệu báo cáo và đề xuất.

2. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến các Thành viên Chính phủ (bảng tổng hợp ý kiến Thành viên Chính phủ gửi kèm) để hoàn thiện hồ sơ Dự thảo Nghị quyết, chịu trách nhiệm về nội dung tiếp thu. Trên cơ sở đó, giao Bộ trưởng Bộ Công an, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV về dự thảo Nghị quyết nêu trên theo quy định, bảo đảm tiến độ, chất lượng; chủ động báo cáo, giải trình với Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Bộ trưởng các Bộ: Công an, Tư pháp, Tài chính và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Các đồng chí Thành viên Chính phủ;
- VPCP: các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, QHĐP, PL;
- Lưu: VT, KTTH (3)LV.

TM. CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Minh Khái

 

 

 

BẢNG TỔNG HỢP
KẾT QUẢ LẤY Ý KIẾN THÀNH VIÊN CHÍNH PHỦ
Về: Thông qua việc trình Quốc hội về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá

 

1. Thông qua việc trình Quốc hội về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá (đã được Chính phủ thông qua đề nghị xây dựng Nghị quyết tại NQ 97/NQ-CP ngày 5/8/2022). Đây là nội dung quan trọng, cấp bách để Phục vụ Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV, đề nghị các TVCP khẩn trương cho ý kiến và gửi về VPCP trong ngày 01/10/2022

Phương án

Số lượng TVCP lựa chọn

Đồng ý

25

Không đồng ý

0

Ý kiến khác:

- Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn: Kèm theo ý kiến tại bản giấy

- Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long: Về hồ sơ và trình tự, thủ tục xây dựng Nghị quyết, đề nghị Cơ quan chủ trì soạn thảo chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020); Thông báo số 1484/TB-TTKQH ngày 26/9/2022 của Tổng Thư ký Quốc hội về Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về đề nghị của Chính phủ bổ sung dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022; và ý kiến của Bộ Tư pháp tại Công văn số 3653/BTP-VĐCXDPL ngày 28/9/2022./.

 

(02 TVCP chưa biểu quyết: TTgCP, Bộ trưởng Bộ KHĐT)

 

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM
TRẦN VĂN SƠN
-------

 

 

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2022

 

Về hồ sơ dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá theo đề nghị của Bộ Công an tại Tờ trình số 511/TTr-BCA ngày 21/9/2022, tôi có ý kiến như sau:

1. Đồng ý thông qua việc trình Quốc hội theo đề nghị của Bộ Công an, đồng thời đề nghị cơ quan chủ trì nghiên cứu nội dung dưới đây để hoàn thiện hồ sơ trình Quốc hội xem xét, quyết định.

2. Về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội, đề nghị nghiên cứu ý kiến Bộ Tư pháp tại văn bản thẩm định để hoàn thiện dự thảo Nghị quyết (cần quy định rõ Chính phủ quy định chi tiết những điều, khoản, điểm cụ thể nào trong Nghị quyết của Quốc hội), theo đúng quy định tại Điều 11 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Đồng thời, đề nghị rà soát kỹ các nội dung cần Chính phủ quy định chi tiết tại khoản 3 Điều 7 dự thảo Nghị quyết, bảo đảm phù hợp với thẩm quyền của Chính phủ; các nội dung đã được quy định theo các văn bản pháp luật hiện hành (ví dụ việc sử dụng nguồn thu từ đấu giá biển số xe, theo thuyết minh tại Tờ trình “số tiền thu được từ đấu giá biển số xe sau khi trừ chi phí tổ chức đấu giá theo quy định, sẽ nộp toàn bộ vào NSTW theo quy định của pháp luật về NSNN”) thì không cần có quy định chi tiết nữa. Nghiên cứu, xem xét thay quy định “giao Chính phủ quy định chi tiết...” bằng “Chính phủ chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này...” (giống như NQ 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng)./.

 

 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆMTrần Văn Sơn

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Thông tư 23/2022/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 38/2020/TT-BGTVT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn phương pháp định giá và quản lý giá dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường thủy nội địa thực hiện theo phương thức đặt hàng sử dụng ngân sách trung ương từ nguồn kinh phí chi thường xuyên

Thông tư 23/2022/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 38/2020/TT-BGTVT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn phương pháp định giá và quản lý giá dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường thủy nội địa thực hiện theo phương thức đặt hàng sử dụng ngân sách trung ương từ nguồn kinh phí chi thường xuyên

Giao thông

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi