Quyết định 776/2001/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm dạy nghề

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 776/2001/QĐ-BLĐTBXH

Quyết định 776/2001/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm dạy nghề
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:776/2001/QĐ-BLĐTBXHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Lương Trào
Ngày ban hành:09/08/2001Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cơ cấu tổ chức

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 776/2001/QĐ-BLĐTBXH

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ Xà HỘI
SỐ 776/2001/QĐ-BLĐTBXH NGÀY 9 THÁNG 8 NĂM 2001 VỀ VIỆC
BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
CỦA TRUNG TÂM DẠY NGHỀ

 

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ Xà HỘI

 

- Căn cứ Nghị định 15/CP ngày 02 tháng 3 năm 1993 quy định nhiệm vụ, quyền hạn trách nhiệm quản lý nhà nước của các Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- Căn cứ Nghị định 96/CP ngày 07 tháng 12 năm 1993 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Căn cứ Nghị định số 02/2001/NĐ-CP ngày 09/01/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Bộ luật Lao động và Luật Giáo dục về dạy nghề:

- Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm dạy nghề.

 

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Các quy định trước đây đối với Trung tâm dạy nghề trái với Quy chế này đều bãi bỏ.

 

Điều 3: Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục dạy nghề, Giám đốc các Trung tâm dạy nghề, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


QUI CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM DẠY NGHỀ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 776/2001/QĐ-BLĐTBXH
ngày 09 tháng 8 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

 

CHƯƠNG I
NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Trung tâm dạy nghề là cơ sở đào tạo nghề ngắn hạn thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, do cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị, tổ chức xã hội, cá nhân hay một nhóm cá nhân lập ra hoạt động theo qui định pháp luật, nhằm đào tạo nghề, bổ túc, bồi dưỡng nghề cho người lao động.

Trung tâm dạy nghề là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng,

 

Điều 2. Trung tâm dạy nghề trong quy chế này bao gồm:

- Trung tâm dạy nghề công lập;

- Trung tâm dạy nghề bán công;

- Trung tâm dạy nghề dân lập;

- Trung tâm dạy nghề tư thục.

 

Điều 3. Trung tâm dạy nghề chịu sự quản lý Nhà nước về dạy nghề của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; sự quản lý trực tiếp của cơ quan ra quyết định thành lập và chịu sự quản lý theo lãnh thổ của chính quyền địa phưong nơi Trung tâm dạy nghề đặt trụ sở.

 

Điều 4. Trung tâm dạy nghề được thành lập khi có đủ các điều kiện theo qui định tại Thông tư hướng dẫn việc thành lập, đăng ký hoạt động và chia tách, sáp nhập, đình chỉ, giải thể cơ sở dạy nghề do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

CHƯƠNG II
NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA TRUNG TÂM DẠY NGHỀ

 

Điều 5. Nhiệm vụ của Trung tâm dạy nghề:

1. Xây dựng kế hoạch dạy nghề ngắn hạn, bổ túc và bồi dưỡng nghề theo nhu cầu của thị trường lao động;

2. Xây dựng kế hoạch, nội dung chương trình giảng dạy phù hợp với nguyên tắc xây dựng chương trình đào tạo do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định;

3. Tổ chức dạy nghề ngắn hạn, bổ túc và bồi dưỡng nghề theo hợp đồng học nghề;

4. Tổ chức tập huấn nghề, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, công nghệ mới, kinh nghiệm sản xuất tiên tiến cho mọi đối tượng có nhu cầu;

5. Nhận người học thuộc diện đối tượng hưởng chính sách xã hội vào học nghề theo quy định của Chính phủ;

6. Tổ chức kiểm tra cuối khoá cho người học theo quy chế của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

7. Quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên và cơ sở vật chất, tài sản thuộc Trung tâm theo quy định của pháp luật;

8. Tổ chức và hỗ trợ để giáo viên được tham gia bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm;

9. Khai thác, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, cơ sở vật chất kỹ thuật nhằm duy trì và phát triển công tác dạy nghề;

10. Định kỳ hàng quý, sáu tháng, hàng năm báo cáo về hoạt động của Trung tâm dạy nghề với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi Trung tâm dạy nghề đóng trụ sở và cơ quan quản lý cấp trên (nếu có).

 

Điều 6. Quyền hạn của Trung tâm dạy nghề:

1. Được tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, bổ túc và tập huấn nghề tại Trung tâm dạy nghề, cơ sở sản xuất, cơ sở liên kết đào tạo;

2. Liên kết với các cơ sở sản xuất, Trung tâm dạy nghề khác, trường dạy nghề, trường Trung học chuyên nghiệp, Cao đẳng, Đại học trong và ngoài nước để tổ chức đào tạo, bổ túc và bồi dưỡng nghề theo quy định của pháp luật;

3. Phối hợp với trường phổ thông làm công tác giáo dục kỹ thuật tổng hợp và hướng nghiệp cho học sinh;

4. Phối hợp với các tổ chức kinh tế, giáo dục, y tế, văn hoá, nghiên cứu khoa học và các tổ chức, cá nhân khác trong việc nghiên cứu ứng dụng khoa học, kỹ thuật và công nghệ để gắn dạy nghề với việc làm;

5. Thu học phí theo quy định hiện hành hoặc theo thoả thuận được ghi trong hợp đồng học nghề không trái với quy định của pháp luật;

6. Cấp chứng chỉ nghề, giấy chứng nhận bồi dưỡng nghề cho người học đạt yêu cầu trong kỳ kiểm tra cuối khoá học;

7. Tổ chức kiểm tra cấp chứng chỉ nghề cho người lao động tự học nghề theo hướng dẫn của trung tâm và chưong trình dạy nghề đã được duyệt;

8. Tổ chức sản xuất các sản phẩm, cung cấp các dịch vụ phù hợp với dạy nghề nhằm nâng cao chất lượng đào tạo; khai thác các nguồn lực trong và ngoài nước để duy trì và phát triển Trung tâm dạy nghề;

9. Được tư vấn về học nghề, giới thiệu việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp khoá học;

10. Được ký hợp đồng giảng dạy với người có đủ tiêu chuẩn đến giảng dạy tại Trung tâm dạy nghề.

 

CHƯƠNG III
QUẢN LÝ TÀI CHÍNH VÀ TÀI SẢN

 

Điều 7. Đối với Trung tâm dạy nghề công lập, việc quản lý tài chính, tài sản thực hiện theo chế độ quy định hiện hành như đối với đơn vị sự nghiệp có thu.

 

Điều 8. Đối với Trung tâm dạy nghề bán công, dân lập, tư thục việc quản lý tài chính thực hiện theo quy định tại Thông tư Liên tịch 44/2000/TTLT/BTC-BGDĐT-LĐTBXH ngày 23/5/2000 hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các đơn vị ngoài công lập hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

 

CHƯƠNG IV
TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ QUẢN LÝ

 

Điều 9. Bộ máy quản lý của Trung tâm dạy nghề gồm:

- Giám đốc Trung tâm dạy nghề;

- Giúp việc Giám đốc có Phó giám đốc và các bộ phận chuyên trách như: Bộ phận đào tạo; Bộ phận Tổ chức, Hành chính-Kế toán và tài vụ; Bộ phận quản lý thiết bị, sản xuất kinh doanh dịch vụ.

Các bộ phận trên có thể được tổ chức thành phòng, ban, tổ hay cá nhân đảm trách tuỳ thuộc vào qui mô hoạt động của Trung tâm dạy nghề và do Giám đốc quyết định. Người phụ trách bộ phận chuyên trách phải là người có năng lực và kinh nghiệm phù hợp với công việc được giao và phải có trình độ từ trung cấp trở lên.

 

Điều 10. Việc bổ nhiệm và miễn nhiệm Giám đốc Trung tâm dạy nghề công lập, bán công do cơ quan Nhà nước ra quyết định thành lập quyết định. Giám đốc Trung tâm dạy nghề dân lập, tư thục do những người đầu tư vốn thành lập cử.

 

Điều 11. Giám đốc Trung tâm dạy nghề phải có trình độ tốt nghiệp cao đẳng kỹ thuật hoặc nghiệp vụ trở lên, có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực quản lý và am hiểu về công tác dạy nghề.

 

Điều 12. Giám đốc Trung tâm dạy nghề có quyền:

1. Là chủ tài khoản Trung tâm dạy nghề;

2. Đề nghị cơ quan quản lý cấp trên có thẩm quyền về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các Phó giám đốc và Kế toán trưởng; được bổ nhiệm, miễn nhiệm các trưởng bộ phận đối với Trung tâm dạy nghề công lập, bán công; đề xuất với người đứng đầu tổ chức thành lập, chủ đầu tư việc bổ nhiệm và miễn nhiệm các Phó giám đốc và các Trưởng bộ phận đối với Trung tâm dạy nghề dân lập, tư thục;

3. Đề xuất với cơ quan cấp trên có thẩm quyền hoặc người đứng đầu tổ chức thành lập, chủ đầu tư về: các chủ trương, biện pháp có liên quan đến hoạt động của Trung tâm dạy nghề; sử dụng các nguồn vốn tự có dành cho việc phát triển cơ sở vật chất (như: mua sắm, chuyển đổi trang thiết bị cho phù hợp với các yêu cầu của hoạt động dạy nghề, bổ túc, bồi dưỡng nghề) và cải thiện đời sống cho cán bộ, giáo viên, nhân viên công tác tại Trung tâm theo quy định của pháp luật;

4. Ký hợp đồng lao động với giáo viên, cán bộ, nhân viên trung tâm; hợp đồng học nghề, bổ túc, bồi dưỡng nghề với người học theo quy định của pháp luật;

5. Ký kết hợp đồng liên kết với các cơ sở dạy nghề khác; cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong hoạt động dạy nghề, bổ túc, bồi dưỡng nghề hoặc sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật;

6. Cấp chứng chỉ nghề, chứng nhận bồi dưỡng nghề cho người học đạt yêu cầu trong kỳ kiểm tra cuối khoá;

7. Quyết định việc khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và người học trong phạm vi thẩm quyền được phân cấp quản lý.

 

Điều 13. Giám đốc Trung tâm dạy nghề có những nhiệm vụ sau:

1. Chấp hành nghiêm chỉnh luật pháp, chính sách, chế độ, quy định của Nhà nước; chịu trách nhiệm trước pháp luật và cơ quan cấp trên trực tiếp về mọi hoạt động của Trung tâm dạy nghề;

2. Xây dựng và thực hiện các kế hoạch dạy nghề, bổ túc nghề và bồi dưỡng nghề;

3. Quản lý và chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo, bồi dưỡng và bổ túc nghề cũng như các hoạt động khác của Trung tâm dạy nghề;

4. Thường xuyên chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, giảng dạy, học tập, đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và người học;

5. Định kỳ hàng quý, sáu tháng, hàng năm báo cáo về tình hình hoạt động của Trung tâm dạy nghề với Sở Lao động Thương binh và Xã hội nơi Trung tâm dạy nghề đóng trụ sở và cơ quan quản lý cấp trên (nếu có).

 

Điều 14. Phó giám đốc của Trung tâm dạy nghề là người có trình độ tốt nghiệp cao đẳng kỹ thuật, nghiệp vụ trở lên, có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực quản lý và am hiểu về nghiệp vụ sư phạm. Phó giám đốc và người phụ trách bộ phận chuyên trách là những người chịu trách nhiệm trước Giám đốc về những công việc được giao.

 


CHƯƠNG V
GIÁO VIÊN, CÁN BỘ, NHÂN VIÊN

 

Điều 15. Giáo viên Trung tâm dạy nghề:

Là những người có đủ trình độ chuẩn theo quy định tại Điều 20 của Nghị định số 02/2001/NĐ-CP ngày 09/01/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Bộ luật Lao động và Luật giáo dục về dạy nghề; được tuyển dụng theo tiêu chuẩn chức danh quy định của Nhà nước. Giáo viên dạy hợp đồng, do Giám đốc Trung tâm ký hợp đồng theo quy định của pháp luật.

 

Điều 16. Quyền của Giáo viên Trung tâm dạy nghề:

1. Được sử dụng cơ sở vật chất, kỹ thuật, trang thiết bị, tài liệu, đồ dùng dạy học và các phương tiện khác của Trung tâm dạy nghề để thực hiện nghiên cứu, giảng dạy trong phạm vi trách nhiệm được giao;

2. Được hưởng các quyền lợi theo chế độ hiện hành của Nhà nước đối với giáo viên dạy nghề và hợp đồng đã ký với Giám đốc Trung tâm dạy nghề;

3. Được tham gia bàn bạc, góp ý, đánh giá về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy, phương pháp quản lý và các hoạt động khác của Trung tâm dạy nghề;

4. Được dự giờ, bồi dưỡng nâng cao tay nghề và phương pháp sư phạm;

5. Được tuyên dương khen thưởng khi có thành tích trong giảng dạy và công tác;

6. Được hợp đồng thỉnh giảng, nghiên cứu khoa học với các cơ quan hay đơn vị khác;

7. Được hưởng các quyền khác theo quy định của pháp luật.

 

Điều 17. Nhiệm vụ của giáo viên Trung tâm dạy nghề:

1. Thực hiện nghiêm chỉnh các chính sách, chế độ, các quy định của Nhà nước và nội quy của Trung tâm dạy nghề. Đối với giáo viên làm việc theo chế độ hợp đồng thực hiện nghiêm chỉnh những nội dung ghi trong hợp đồng đã ký với Trung tâm dạy nghề;

2. Thực hiện đúng các quy định về tiền độ, nội dung và chất lượng giảng dạy theo kế hoạch của Trung tâm dạy nghề;

3. Thường xuyên nâng cao chất lượng nghiệp vụ giảng dạy. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm dạy nghề về kế hoạch và chất lượng giảng dạy;

4. Thực hiện nghiêm chỉnh những nguyên tắc sư phạm, các quy chuẩn về kỹ thuật, nghiệp vụ, an toàn vệ sinh lao động của Trung tâm dạy nghề; tôn trọng nhân cách và đối xử công bằng với người học nghề;

5. Giữ gìn và bảo vệ những trang thiết bị, đồ dùng dạy học, tài liệu giảng dạy và các tài liệu, tài sản khác của Trung tâm dạy nghề.

 

Điều 18. Cán bộ, nhân viên làm công tác quản lý, phục vụ trong Trung tâm dạy nghề có nghĩa vụ thực hiện nghiêm chỉnh các nhiệm vụ, chức trách của mình; góp phần vào việc giáo dục và đào tạo học sinh; được tôn trọng và được hưởng các quyền lợi theo quy định của Nhà nước hoặc theo hợp đồng.

 

CHƯƠNG VI
NGƯỜI HỌC

 

Điều 19. Người có nguyện vọng, có nhu cầu học nghề, bổ túc nghề, bồi dưỡng nghề và có đủ điều kiện học nghề theo quy định của pháp luật được ký hợp đồng học nghề với Giám đốc Trung tâm dạy nghề.

 

Điều 20. Trong quá trình học nghề, người học được tổ chức theo lớp, tổ hay nhóm học theo từng nghề và phải có người phụ trách.

 

Điều 21. Người học có các quyền lợi sau:

1. Được học tập, rèn luyện theo mục tiêu đào tạo như đã ghi trong kế hoạch hoặc hợp đồng học nghề;

2. Được sử dụng cơ sở vật chất kỹ thuật của Trung tâm dạy nghề vào mục đích học tập và rèn luyện theo kế hoạch;

3. Trong thời gian học nghề nếu trực tiếp hoặc tham gia làm ra sản phẩm cho Trung tâm dạy nghề thì được trả công theo mức thoả thuận trong hợp đồng học nghề;

4. Được đóng góp ý kiến với Trung tâm dạy nghề về mục tiêu, chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy;

5. Được bảo đảm về an toàn lao động, vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật;

6. Người học nghề thuộc diện chính sách xã hội, được hưởng các chế độ ưu đãi, trợ cấp của Nhà nước theo quy định hiện hành trong thời gian học tập tại Trung tâm dạy nghề;

7. Được đề đạt nguyện vọng trực tiếp hoặc thông qua đại diện hợp pháp của mình lên Giám đốc Trung tâm dạy nghề để giải quyết các vấn đề liên quan đến cá nhân, tập thể người học như: học tập, ăn ở, sinh hoạt văn hoá, thể dục, thể thao và những vấn đề liên quan khác đến người học tại Trung tâm;

8. Được tôn trọng, đối xử bình đẳng; được cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin về kết quả học tập, rèn luyện của mình;

9. Được quyền khiếu nại đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết những vấn dề vi phạm có liên quan đến quyền và lợi ích của người học hoặc hợp đồng học nghề;

10. Được tham gia hoạt động trong các tổ chức đoàn thể, các tổ chức xã hội theo quy định của pháp luật;

11. Được cấp chứng chỉ nghề, chứng nhận bồi dưỡng nghề nếu đạt yêu cầu trong kỳ kiểm tra cuối khoá học;

12. Được bố trí việc làm theo cam kết (nếu có) sau khi kết thúc khoá học.

 

Điều 22. Người học có các nhiệm vụ sau đây:

1. Thực hiện đầy đủ hợp đồng học nghề, bổ túc nghề và bồi dưỡng nghề đã ký với giám đốc Trung tâm dạy nghề;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh quy chế, nội quy của Trung tâm dạy nghề;

3. Tham gia đầy đủ chương trình, nội dung học tập theo hợp đồng học nghề, bồi dưỡng, bổ túc nghề;

4. Kính trọng giáo viên, cán bộ, nhân viên Trung tâm dạy nghề;

5. Tuân thủ các quy định về an toàn lao động và vệ sinh lao động của Trung tâm dạy nghề;

6. Giữ gìn, bảo vệ trang thiết bị, đồ dùng dạy học và các tài sản khác của Trung tâm dạy nghề;

7. Nộp học phí đầy đủ, đúng kỳ hạn theo quy định hoặc theo hợp đồng học nghề;

8. Thực hiện nếp sống văn minh, lành mạnh;

9. Tham gia lao động, hoạt động xã hội phù hợp với lứa tuổi, sức khỏe và năng lực.

 

CHƯƠNG VII
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

Điều 23. Các Trung tâm dạy nghề quy định tại Điều 2 nói trên căn cứ vào nội dung Bản Quy chế này và điều kiện cụ thể của mỗi Trung tâm dạy nghề xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm trình cơ quan quản lý cấp trên phê duyệt để thực hiện.

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi