Nghị định 115-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế Hoạt động của Trường dạy nghề của nước ngoài tại Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGHị địNH

CủA CHíNH PHủ Số 115-CP NGàY 5-9-1994

Về VIệC BAN HàNH QUY CHế HOạT độNG CủA TRườNG DạY NGHề

CủA NướC NGOàI TạI CộNG HOà Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

 

CHíNH PHủ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,

NGHị địNH:

 

Điều 1

Nay ban hành kèm theo Nghị định này Quy chế hoạt động của Trường dạy nghề của nước ngoài tại Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 

Điều 2

Nghị này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm hướng dẫn thực hiện Quy chế ban hành kèm theo Nghị định này.

 

Điều 3

Bộ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

QUY CHế

HOạT độNG CủA TRườNG DạY NGHề CủA NướC NGOàI TạI

CộNG HOà Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

(Ban hành kèm theo Nghị định số 115-CP ngày 5-9-1994 của Chính phủ).

 

Điều 1

Trường dạy nghề của nước ngoài là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nghề, do các tổ chức, cá nhân người nước ngoài đầu tư, xây dựng và tổ chức hoạt động theo Quy chế này.

 

Điều 2

Trường dạy nghề của nước ngoài thành lập theo Quy chế này có tư cách pháp nhân, hoạt động theo đúng luật pháp Việt Nam, không hại đến an ninh quốc gia, không trái với truyền thống đạo đức, văn hoá của dân tộc Việt Nam và phải thực hiện các nghĩa vụ ghi trong giấy phép cho mở trường.

 

Điều 3

Việc thành lập và giải thể Trường dạy nghề của nước ngoài do Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét và quyết định thủ tục, hồ sơ xin phép mở trường do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

 

Điều 4

Trường dạy nghề của nước ngoài được phép hoạt động trên các lĩnh vực sau đây:

- Đào tạo nghề theo mục tiêu, chương trình đã đăng ký với Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và có thể giảng dạy bằng tiếng nước ngoài hoặc song ngữ (tiếng nước ngoài và tiếng Việt Nam).

- Bồi dưỡng nâng cao trình độ nghề nghiệp cho công nhân, nhân viên nghiệp vụ.

- Tổ chức đào tạo kết hợp với thực tập sản xuất để áp dụng tiến bộ kỹ thuật và chuyển giao công nghệ mới trong đào tạo cho phù hợp với điều kiện Việt Nam.

 

Điều 5

Trường dạy nghề của nước ngoài chỉ được đào tạo nghề và tổ chức thực tập sản xuất cho học sinh học nghề theo đúng ngành nghề đào tạo, được ưu đãi về thuế theo quy định cụ thể trong giấy phép cho mở trường.

 

Điều 6

Công nhân Việt Nam được ưu tiên tuyển dụng vào làm giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên kỹ thuật tại trường.

Đối với những giáo viên và nhân viên đòi hỏi trình độ cao mà phía Việt Nam chưa đáp ứng được thì nhà trường được tuyển dụng người nước ngoài, những người này phải được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam xem xét và cho phép.

Quyền lợi và nghĩa vụ của người làm công ăn lương tại trường được đảm bảo bằng hợp đồng lao động.

 

Điều 7

Tất cả công dân Việt Nam không phân biệt thành phần, tôn giáo và dân tộc, có đủ độ tuổi và trình độ học vấn theo yêu cầu của nghề đào tạo, đều có quyền đăng ký dự tuyển vào học tại các Trường dậy nghề của nước ngoài.

Người nước ngoài đã được đăng ký thường trú hoặc tạm trú dài hạn tại Việt Nam cũng có quyền đăng ký dự tuyển vào học tại trường.

 

 

 

Điều 8

Học sinh học nghề phải nộp học phí theo mức thoả thuận giữa học sinh và nhà trường bằng tiền Việt Nam.

Căn cứ vào ngành nghề đào tạo, cơ sở vật chất và hạch toán kinh tế của từng trường, các Trường dạy nghề của nước ngoài trên từng vùng lãnh thổ của Việt Nam quy định từng mức học phí cho phù hợp với từng loại đối tượng học sinh và tình hình kinh tế của vùng lãnh thổ đó.

Quyền lợi và nghĩa vụ của học sinh học nghề được đảm bảo bằng hợp đồng giữa học sinh và nhà trường trên nguyên tắc hai bên đều có lợi.

 

Điều 9

Căn cứ vào trình độ và cấp bậc đào tạo, Trường dạy nghề của nước ngoài có trách nhiệm đăng ký với Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam chứng chỉ hoặc bằng tốt nghiệp của trường mình.

 

Điều 10

Học sinh được cấp chứng chỉ hoặc bằng tốt nghiệp của nhà trường ngay sau khi tốt nghiệp khoá học.

Chứng chỉ và bằng tốt nghiệp của các Trường dạy nghề của nước ngoài sau khi đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo chấp thuận có giá trị pháp lý trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

 

Điều 11

Các doanh nghiệp Việt Nam thuộc mọi thành phần kinh tế đều có quyền tuyển số học sinh đã tốt nghiệp ở các trường loại này vào làm việc.

 

Điều 12

Trong quá trình đầu tư mở trường dạy nghề tại Việt Nam, vốn và tài sản của các tổ chức, cá nhân nước ngoài không bị trưng dụng hoặc tịch thu bằng biện pháp hành chính, các trường này không bị quốc hữu hoá.

 

Điều 13

Các máy móc, thiết bị, đồ dùng dạy học và nguyên vật liệu phục vụ cho đào tạo nghề do nước ngoài nhập vào Việt Nam phải đăng ký và được phép của cơ quan quản lý Nhà nước Việt Nam; nếu đúng là để phục vụ cho đào tạo nghề thì được xét miễn thuế theo từng chuyến hàng nhập.

 

Điều 14

Những công dân nước ngoài đến công tác và giảng dạy tại trường dạy nghề quốc tế được hưởng các quyền ưu đãi hiện hành của Chính phủ Việt Nam về nhập cảnh, thuế quan và đi lại... như những chuyên gia Quốc tế đang thực thi các đề án đào tạo tại Việt Nam.

 

thuộc tính Nghị định 115-CP

Nghị định 115-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế Hoạt động của Trường dạy nghề của nước ngoài tại Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Cơ quan ban hành: Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:115-CPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Nghị địnhNgười ký:Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành:05/09/1994Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Nghị định 115-CP

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản tiếng việt
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Decree 115-CP DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi