Quyết định 35/2002/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về biên chế năm học 2002-2003 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, cao đẳng và trung học sư phạm

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SỐ 35/2002/QĐ-BGD&ĐT NGÀY 9 THÁNG 8 NĂM 2002 VỀ BIÊN CHẾ NĂM HỌC 2002 - 2003
CỦA GIÁO DỤC MẦM NON,GIÁO DỤC PHỔ THÔNG, GIÁO DỤC
THƯỜNG XUYÊN,CAO ĐẲNG VÀ TRUNG HỌC SƯ PHẠM.

 

BỘ TRUỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

- Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- Căn cứ Nghị định số 29/CP ngày 30/3/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Căn cứ Quyết định số 43/2001/QĐ-BGĐ&ĐT ngày 09/11/2001 về việc ban hành Chương trình tiểu học và Quyết định số 03/2002/QĐ-BGĐ&ĐT ngày 24/01 /2002 về việc ban hành Chương trình trung học cơ sở của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Theo đề nghị của ông Chánh Văn phòng,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều l: Quy định biên chế năm học 2002 - 2003 bao gồm ngày khai giảng, ngày bắt đầu và kết thúc học kỳ, ngày kết thúc chương trình giảng dạy - học tập, ngày nghỉ lễ, Tết, các kỳ thi và thời gian nghỉ hè đối với các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, bổ túc văn hoá, trung tâm giáo dục thường xuyên, cao đẳng và trung học sư phạm như sau:


Các ngành học

Ngày khai giảng

Học kỳ I

Học kỳ II

Ngày hoàn thành CT

Các kỳ thi

1. Mầm non

5/9/02

5/9/2002 đến 18/01/2003

20/01/2003 đến 24/5/2003

24/5/03

 

2. Tiểu học Lớp 1

 

 

Lớp 2, 3, 4

 

 

 

Riêng lớp 5

5/9/02

 

 

 

5/9/02

 

 

 

5/9/02

5/9/2002 đến 18/01/2003

18 tuần thực học, còn lại dành cho các hoạt động khác

 

5/9/2002 đến 18/01/2003

17 tuần thực học, còn lại dành cho các hoạt động khác

 

5/9/2002 đến 18/01/2003

17 tuần thực học, còn lại dành cho các hoạt động khác

20/01/2003 đến 31/5/2003

17 tuần thực học, 1 tuần nghỉ Tết Â.L, còn dành cho các hoạt động khác

20/01/2003 đến 31/5/2003

16 tuần thực học, 1 tuần nghỉ Tết Â.L, còn dành cho các hoạt động khác

20/01/2003 đến 24/5/2003

16 tuần thực học, 1 tuần nghỉ Tết Â.L, còn dành cho các hoạt động khác

31/5/03

 

 

 

24/5/03

 

 

 

17/5/03

 

 

 

 

 

 

 

 

Thi tốt nghiệp ngày 27/5/03

3. THCS

Lớp 6

 

 

Lớp 7,8

 

 

Riêng lớp 9

5/9/02

 

 

 

5/9/02

 

 

5/9/02

5/9/2002 đến 18/01/2003

18 tuần thực học, còn lại dành cho các hoạt động khác

 

5/9/2002 đến 18/01/2003

17 tuần thực học, còn lại dành cho các hoạt động khác

5/9/2002 đến 18/01/2003

17 tuần thực học, còn lại dành cho các hoạt động khác

20/01/2003 đến 31/5/2003

17 tuần thực học, 1 tuần nghỉ Tết Â.L, còn dành cho các hoạt động khác

20/01/2003 đến 31/5/2003

16 tuần thực học, 1 tuần nghỉ Tết Â.L, còn dành cho các hoạt động khác

20/01/2003 đến 24/5/2003

16 tuần thực học, 1 tuần nghỉ Tết Â.L, còn dành cho các hoạt động khác

31/5/03

 

 

 

24/5/03

 

 

 

17/5/03

 

 

 

 

 

 

 

 

Thi tốt nghiệp ngày 29 và 30/5/03

4.THPT

 

 

 

 

Riêng lớp 12

5/9/02

 

 

 

 

5/9/02

5/9/2002 đến 18/01/2003

18 tuần thực học, trong đó có 32 tiết tương đương 1 tuần GDQP, còn lại dành cho các hoạt động khác

5/9/2002 đến 18/01/2003

18 tuần thực học, trong đó có 32 tiết tương đương 1 tuần GDQP, còn lại dành cho các hoạt động khác

20/01/2003 đến 31/5/2003

16 tuần thực học, 1 tuần nghỉ Tết Â.L, còn dành cho các hoạt động khác

 

20/01/2003 đến 24/5/2003

16 tuần thực học, 1 tuần nghỉ Tết Â.L, còn dành cho các hoạt động khác

24/5/03

 

 

 

 

17/5/03

 

 

 

 

 

Thi tốt nghiệp cácngày 3, 4 và 5/6/03

5.BTVH

THPT

Riêng lớp 12

5/9/02

 

8/9/02

Kết thúc 18/01/2003

 

Kết thúc 18/01/2003

Kết thúc cuối tháng 5/2003

 

Kết thúc 15/5/2003

dành 2 tuần ôn thi tốt nghiệp

17/5/03

 

17/5/03

 

 

Thi tốt nghiệp các ngày 3, 4 và 5/6/03

6. Sư phạm

 

15/9/02

15/9/02

 

Hệ chính quy (CQ), tại các trường trung học sư phạm và cao đẳng sư phạm

Hệ bồi dưỡng chuẩn hoá (BDCH), tại các trường trung học sư phạm và cao đẳng sư phạm

Thi tốt nghiệp 1-15/6/03

15-20/6/03


- Nghỉ tết Âm lịch từ ngày 31/01/2003 đến hết ngày 05/02/2003 (06 ngày),

- Các trường sư phạm nghỉ Tết âm lịch từ ngày 27/01/2003 đến hết ngày 07/02/2003 ( 11 ngày),

 

Điều 2: Uỷ quyền cho Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định về:

- Biên chế và điều chỉnh biên chế năm học của các trường thuộc địa bàn khó khăn do điều kiện tự nhiên, hoặc thiên tai, nhưng phải bảo đảm cho học sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc văn hoá trung học phổ thông và thi chọn học sinh giỏi quốc gia theo quy định chung (toàn quốc) tại Điều 1,

- Thời gian và hình thức tuyển sinh (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển) vào các lớp đầu cấp học; thi học sinh giỏi tiểu học, trung học cơ sở, thi tốt nghiệp bổ túc văn hoá tiểu học, trung học cơ sở;

- Thay đổi thời gian thi tốt nghiệp tiểu học, trung học cơ sở và nghỉ học trong các trường hợp đặc biệt, song phải báo cáo Bộ.

 

Điều 3: Giao cho Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định cụ thể về:

- Ngày tựu trường (chuẩn bị khai giảng), ngày kết thúc năm học (1ễ bế giảng);

- Thời gian nghỉ giữa, cuối mỗi học kỳ;

- Các hoạt động giáo dục tập thể theo chủ điểm;

- Ngày thi nghề ở giáo dục phổ thông (hoàn thành trước 01/4/2003);

- Cho học sinh nghỉ trong trường hợp thời tiết khắc nghiệt (lạnh dưới 100C đối với tiểu học, dưới 70C đối với trung học cơ sở,...);

- Việc nghỉ hè của hiệu trưởng, giáo viên các trường trong phạm vi trách nhiệm quản lý, bảo đảm thời gian nghỉ đủ hai tháng;

 

Điều 4: Thời hạn báo cáo quy định như sau:

- Báo cáo nhanh về tình hình chuẩn bị điều kiện cho năm học mới và tổ chức khai giảng: trước 30/ 8/2002,

- Báo cáo sơ kết học kỳ I: trước 31/01/2003,

- Báo cáo sơ bộ đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ năm học trước ngày 20/ 5/2003

- Báo cáo tổng kết năm học và báo cáo thực hiện các chỉ tiêu công tác đề nghị xét khen thưởng năm học 2002 - 2003 trước ngày 15/ 6/2003.

 

Điều 5: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

 

Điều 6: Các ông/bà Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

thuộc tính Quyết định 35/2002/QĐ-BGD&ĐT

Quyết định 35/2002/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về biên chế năm học 2002-2003 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, cao đẳng và trung học sư phạm
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạoSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:35/2002/QĐ-BGD&ĐTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Minh Hiển
Ngày ban hành:09/08/2002Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 35/2002/QĐ-BGD&ĐT

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Nghị quyết 29/2002/NQ-HĐ của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc thông qua quy định tạm thời về ưu đãi, khuyến khích các nhà khoa học đầu ngành, chuyên gia giỏi, người có trình độ cao cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và phát triển thủ đô và quy định tạm thời về thu hút, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ và nguồn nhân lực chất lượng cao

Nghị quyết 29/2002/NQ-HĐ của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc thông qua quy định tạm thời về ưu đãi, khuyến khích các nhà khoa học đầu ngành, chuyên gia giỏi, người có trình độ cao cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và phát triển thủ đô và quy định tạm thời về thu hút, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ và nguồn nhân lực chất lượng cao

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Vui lòng đợi