Quyết định 3003/QĐ-BGDĐT 2021 thành lập Hội đồng thẩm định Cẩm nang pháp luật về ATGT và hướng dẫn giáo dục ATGT cho trẻ

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
__________

Số: 3003/QĐ-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng thẩm định Cẩm nang pháp luật về bảo đảm an toàn giao thông và tài liệu Hướng dẫn cha mẹ giáo dục an toàn giao thông cho trẻ mầm non

_____________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 2077/QĐ-BGDĐT ngày 19 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định cẩm nang pháp luật về bảo đảm an toàn giao thông và tài liệu Hướng dẫn cha mẹ giáo dục an toàn giao thông cho trẻ mầm non (Danh sách Hội đồng kèm theo).

Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ thẩm định tài liệu nêu trên đảm bảo chất lượng, đúng thời gian quy định và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông (bà) có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trường (để phối hợp);

- Lưu: VT, GDMN.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Ngô Thị Minh

 

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

        ______________

 

 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH

Cẩm nang pháp luật về bảo đảm an toàn giao thông và tài liệu Hướng dẫn cha mẹ giáo dục an toàn giao thông cho trẻ mầm non

(Kèm theo Quyết định số 3003/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 09 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

_______________

 

STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Nhiệm vụ

1

Ông Nguyễn Bá Minh

Vụ trưởng, Vụ Giáo dục Mầm non, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chủ tịch

2

Óng Đặng Đức Minh

Viện Khoa học cảnh sát, Học viện Cảnh sát nhân dân

Phản biện 1

3

Bà Hoàng Thị Nho

Giảng viên, Trường Đại học giáo dục, Đại học Quốc gia

Phản biện 2

4

Bà Trịnh Thu Hà

Phó Chánh văn phòng, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia

Ủy viên

5

Bà Trương Thị Minh Phượng

Hiệu trưởng, Trường MNTH Hoa Thủy Tiên, Cầu Giấy

Ủy viên

6

Bà Đặng Thị Trang

Giáo viên, Trường Liên cấp Việt - Úc

Ủy viên

7

Bà Vũ Huyền Trinh

Chuyên viên, Vụ GDMN, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thư ký

 

(Danh sách gồm có 07 thành viên)

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi