Quyết định 248/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010-2015

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

------------------------

Số: 248/QĐ-BGDĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------

Hà Nội, ngày  12  tháng 01 năm 2011

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH SỐ 239/QĐ-TTG NGÀY 09/02/2010

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN PHỔ CẬP GIÁO DỤC MẦM NON

CHO TRẺ EM NĂM TUỔI GIAI ĐOẠN 2010-2015

---------------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 239/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010-2015;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010-2015.

Điều 2. Vụ Giáo dục Mầm non chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thường xuyên rà soát việc thực hiện Kế hoạch; tổng hợp tình hình, định kỳ báo cáo Bộ trưởng về tiến độ, kết quả thực hiện Đề án của các đơn vị và địa phương.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo có liên quan, các Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.   

 

Nơi nhận:

-    - Như Điều 4;

-    - Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

-    - PTTg Nguyễn Thiện Nhân (để b/c);

-    - VPCP (để b/c);

-    - Bộ trưởng (để b/c);

-    - Các Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để phối hợp);

-    - Các Sở GDĐT (để thực hiện);

-    - Website Bộ GDĐT;

-    - Lưu VT, GDMN.                                                              

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Nghĩa

thuộc tính Quyết định 248/QĐ-BGDĐT

Quyết định 248/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010-2015
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạoSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:248/QĐ-BGDĐTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thị Nghĩa
Ngày ban hành:12/01/2011Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
TÓM TẮT VĂN BẢN

Đề án phổ cập giáo dục mầm non giai đoạn 2010-2015
Ngày 12/01/2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành Quyết định số248/QĐ-BGDĐT về Kế hoạch triển khai Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phổ cập giáo dục mầm non (GDMN) cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010-2015.
Theo đó, Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án được chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 từ năm 2010 đến năm 2012; giai đoạn 2 bắt đầu từ năm 2012 và kết thúc vào năm 2015. Trong giai đoạn I, Vụ GDMN sẽ chủ trì cùng với các Vụ, Cục liên quan ban hành văn bản quy định tiêu chuẩn, quy trình công nhận phổ cập và tập huấn nghiệp vụ, hồ sơ phổ cập. Bên cạnh đó, đến tháng 3/2011, Vụ GDMN phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch -Tài chính, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, các Bộ để ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 161/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách phát triển GDMN.
Cũng trong giai đoạn này, đến tháng 6/2011, Vụ Kế hoạch-Tài chính sẽ căn cứ vào Thông tư Liên Bộ GDĐT-BTC và văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT để hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu, giai đoạn 2011-2015, trong đó có kinh phí các Dự án cho GDMN; hướng dẫn nội dung chi Phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi.
Trong giai đoạn 2, Ban Chỉ đạo sẽ tiến hành kiểm tra để có Báo cáo đánh giá, Quyết định công nhận các tỉnh, thành phố hoàn thành phổ câp GDNM năm tuổi. Ngoài ra, đến tháng 12/2012, Ban Chỉ đạo; Vụ GDMN cùng với Các đơn vị, Bộ, ngành liên quan, địa phương sẽ tiến hành hội nghị tổng kết công tác Phổ cập 6 năm.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 248/QĐ-BGDĐT tại đây

tải Quyết định 248/QĐ-BGDĐT

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi