Quyết định 14/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập Ban thực hiện Dự án trường, Ban tư vấn trường thực hiện dự án “Tăng cường kỹ năng nghề” trường Cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-----------------------

Số: 14/QĐ-BNN-TCCB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------------

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2011

 

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP BAN THỰC HIỆN DỰ ÁN TRƯỜNG, BAN TƯ VẤN TRƯỜNG THỰC HIỆN DỰ ÁN “TĂNG CƯỜNG KỸ NĂNG NGHỀ” TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CƠ ĐIỆN HÀ NỘI

-------------------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 1138/QĐ-BLĐTBXH ngày 21/9/2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt điều chỉnh báo cáo nghiên cứu tiền khả thi của Dự án “Tăng cường kỹ năng nghề”;

Theo Công văn số 2202/TCDN-BQL-CDA ngày 08/11/2010 của Tổng cục Dạy nghề hướng dẫn thành lập Ban thực hiện dự án trường, Ban Tư vấn trường và bố trí vốn đối ứng của Dự án “Tăng cường kỹ năng nghề”;

Xét đề nghị của Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội tại Công văn số 177/CĐNCĐ ngày 13/12/2010;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Thành lập Ban Thực hiện dự án trường, Ban Tư vấn trường thực hiện Dự án “Tăng cường kỹ năng nghề” thuộc Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội, gồm:

I. BAN THỰC HIỆN DỰ ÁN TRƯỜNG

1. Ông Trần Văn Đông, Hiệu trưởng, Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội – Trưởng ban;

2. Ông Đồng Văn Ngọc, Trưởng khoa Điện, Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội – thành viên;

3. Ông Trần Trọng Đạt, Trưởng khoa Cơ kí, Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội – thành viên;

4. Ông Nguyễn Hữu Chiến, chuyên viên, Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội – thành viên;

5. Bà Nguyễn Thị Lan Phương, Kế toán trưởng, Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội – Kế toán Dự án.

II. BAN TƯ VẤN TRƯỜNG

1. Ông Trần Văn Đông, Hiệu trưởng, Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội – Trưởng ban;

2. Ông Tống Xuân Loan, Phó Hiệu trưởng, Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội – Thư ký;

3. Ông Ngô Thế Quân, Trưởng phòng Đào tạo Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội – thành viên;

4. Ông Chu Văn Thắng, Trưởng phòng Quản trị - Đời sống, Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội – thành viên;

5. Ông Nguyễn Xuân Nguyên, Phó Trưởng khoa Điện, Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội – thành viên;

6. Ông Nguyễn Phúc Văn, Phó Trưởng khoa Cơ khí, Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội – thành viên;

7. Ông Ngô Tiến Cương, Tổng Giám đốc Tập đoàn Tiến Đạt Phát – thành viên;

8. Ông Hoàng Ngọc Thịnh, chuyên viên chính, vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nông nghiệp và PTNT – thành viên.

Điều 2. Ban Thực hiện dự án trường có nhiệm vụ sau:

1. Căn cứ hướng dẫn của Ban Quản lý các dự án dạy nghề vốn ODA, triển khai các hoạt động thực hiện dự án tại trường theo kế hoạch được phê duyệt;

2. Là chủ đầu tư đối với các gói thầu xây lắp và gói thầu mua sắm trang thiết bị văn phòng và đồ gỗ cho trường;

3. Hỗ trợ và phối hợp với các chuyên gia tư vấn trong quá trình làm việc tại trường;

4. Thực hiện các nghiệp vụ giải ngân, chế độ kế toán, kiểm toán của dự án theo quy định của Việt Nam và ADB;

5. Tiếp nhận thiết bị do Ban Quản lý các dự án dạy nghề vốn ADB mua sắm cung cấp cho trường theo kế hoạch;

6. Bố trí đội ngũ cán bộ, giáo viên tham gia có hiệu quả các hoạt động của Dự án;

7. Chấp hành sự quản lý, kiểm tra, giám sát của các cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT và các Bộ, ngành có liên quan theo quy định hiện hành.

Điều 3. Các thành viên Ban Thực hiện dự án trường làm việc theo chế độ kiêm nghiệm với tỷ lệ thời gian làm kiêm nhiệm là 50% và được hưởng phụ cấp quản lý dự án theo quy định hiện hành.

Các Ban Thực hiện dự án trường, Ban Tư vấn trường tự giải thể sau khi Dự án kết thúc hoạt động.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, các Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch, Vụ Tài chính, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội, thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Tổng cục Dạy nghề;
- BQL các dự án dạy nghề vốn ODA;
- Lưu: VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG  
Đào Xuân Học

 

 

thuộc tính Quyết định 14/QĐ-BNN-TCCB

Quyết định 14/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập Ban thực hiện Dự án trường, Ban tư vấn trường thực hiện dự án “Tăng cường kỹ năng nghề” trường Cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:14/QĐ-BNN-TCCB Ngày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đào Xuân Học
Ngày ban hành:05/01/2011Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề , Nông nghiệp-Lâm nghiệp
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 14/QĐ-BNN-TCCB

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi