Quyết định 229/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt các nội dung về cung cấp sách giáo khoa, sách tham khảo cho các trường THCS bị ảnh hưởng lũ lụt của 6 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

--------------------------

Số: 229/QĐ-BGDĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2011

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CÁC NỘI DUNG VỀ CUNG CẤP SÁCH GIÁO KHOA, SÁCH THAM KHẢO

CHO CÁC TRƯỜNG THCS BỊ ẢNH HƯỞNG LŨ LỤT CỦA 6 TỈNH NGHỆ AN, HÀ TĨNH,

QUẢNG BÌNH, QUẢNG NAM, QUẢNG NGÃI, PHÚ YÊN

----------------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Căn cứ Nghị định số 178/2007NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/03/2008 của Chính phủ Quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Luật đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo luật xây dựng;

Căn cứ thư của Giám đốc Quốc gia Phái đoàn thường trú tại Việt Nam của ADB  ngày 02/12/2010 về việc không phản đối tái phân bổ vốn cho một số Dự án/chương trình để cung cấp sách giáo khoa cho các tỉnh vùng lũ;

Căn cứ Văn bản số 2160/NxbGDVN ngày 23/12/2010 về việc ủy quyền cung cấp giáo khoa, sách tham khảo cho các Dự án;

Căn cứ Quyết định 723/QĐ-BGDĐT ngày 05/02/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành danh mục sách tham khảo cho thư viện trường học năm học 2008-2009;

Căn cứ vào Công văn số 5583/BGDĐT-VP ngày 10 tháng 9 năm 2010 về bổ sung sách mới cho “Tủ sách đạo đức”;

Căn cứ vào tình hình thiệt hại thực tế do lũ lụt tàn phá tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên;

Xét đề nghị của Giám đốc Ban điều hành Dự án Phát triển Giáo dục THCS II,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Phê duyệt các nội dung về cung cấp sách giáo khoa, sách tham khảo cho các trường THCS bị ảnh hưởng lũ lụt của 6 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên bao gồm các nội dung sau:

I. Phê duyệt danh sách các trường THCS và số lượng sách cung cấp cho các trường THCS  (theo danh sách đính kèm).

II. Phê duyệt danh mục sách tham khảo cung cấp cho thư viện các trường THCS bị ảnh hưởng lũ lụt của 6 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên (theo danh sách đính kèm). Trường hợp trong danh mục có tài liệu không còn đủ số lượng để cung cấp kịp thì có thể thay thế bằng một tài liệu có giá trị tương đương.

III. Phê duyệt kết quả chỉ định thầu các gói thầu sau thuộc Dự án Phát triển Giáo dục Trung học cơ sở II, cụ thể như sau:

Gói thầu 1. “Cung cấp sách giáo khoa, sách bài tập cho học sinh các trường THCS bị ảnh hưởng lũ lụt”

Tên nhà thầu: Công ty cổ phần sách Dân tộc thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Giá gói thầu: 100.000 USD (Một trăm ngàn đôla chẵn).

Nguồn vốn: vốn vay ADB và vốn đối ứng

Hình thức hợp đồng: Trọn gói

Thời gian thực hiện hợp đồng: Năm 2011

Gói thầu 2. “Cung cấp sách bài tập cho học sinh trường THCS bị ảnh hưởng lũ lụt”

Tên nhà thầu: Công ty cổ phần sách và thiết bị giáo dục Miền Bắc thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Giá gói thầu: 100.000 USD (Một trăm ngàn đôla chẵn).

Nguồn vốn: vốn vay ADB và vốn đối ứng

Hình thức hợp đồng: Trọn gói

Thời gian thực hiện hợp đồng: Năm 2011

Gói thầu 3. “Cung cấp sách bài tập cho học sinh và sách thư viện cho các trường THCS bị ảnh hưởng lũ lụt”

Tên nhà thầu: Công ty cổ phần sách giáo dục tại Thành phố Hà nội thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Giá gói thầu: 100.000 USD (Một trăm ngàn đôla chẵn).

Nguồn vốn: vốn vay ADB và vốn đối ứng

Hình thức hợp đồng: Trọn gói

Thời gian thực hiện hợp đồng: Năm 2011

Điều 2. Giao cho Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam chịu trách nhiệm về giá của các bộ sách cung cấp (các loại sách được tính theo giá bìa, phần chiết khấu 7% được quy đổi lại thành sách cung cấp thêm cho các trường THCS). Ban Điều hành Dự án Phát triển Giáo dục Trung học cơ sở II chịu trách nhiệm tổ chức thương thảo và ký kết hợp đồng với nhà thầu phù hợp qui định hiện hành của Pháp luật Việt Nam và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB). Giá trị hợp đồng của các gói thầu tính bằng tiền VNĐ sẽ quy đổi bằng tỷ giá bán ra của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ngày ký hợp đồng.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính, Cục trưởng Cục cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đồ chơi trẻ em, Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Giám đốc Ban điều hành Dự án Phát triển Giáo dục THCS II và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Bộ trưởng Phạm Vũ Luận (để báo cáo);

- Kho bạc NN, ADB;

- Lưu: VT, KT, DA THCS II.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

 

Nguyễn Vinh Hiển

thuộc tính Quyết định 229/QĐ-BGDĐT

Quyết định 229/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt các nội dung về cung cấp sách giáo khoa, sách tham khảo cho các trường THCS bị ảnh hưởng lũ lụt của 6 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạoSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:229/QĐ-BGDĐTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Vinh Hiển
Ngày ban hành:11/01/2011Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 229/QĐ-BGDĐT

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 1127/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương, Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn, Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang, Trường Dự bị Đại học Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Phổ thông vùng cao Việt Bắc từ Bộ Giáo dục và Đào tạo về trực thuộc Ủy ban Dân tộc

Quyết định 1127/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương, Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn, Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang, Trường Dự bị Đại học Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Phổ thông vùng cao Việt Bắc từ Bộ Giáo dục và Đào tạo về trực thuộc Ủy ban Dân tộc

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề , Cơ cấu tổ chức

Vui lòng đợi