Quyết định 2310/QĐ-BGDĐT Danh mục nhiệm vụ bảo vệ môi trường của Bộ Giáo dục từ năm 2022

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2310/QĐ-BGDĐT

Quyết định 2310/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ bảo vệ môi trường của Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện từ năm 2022
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạoSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2310/QĐ-BGDĐTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Phúc
Ngày ban hành:07/07/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Tài nguyên-Môi trường

TÓM TẮT VĂN BẢN

BGDĐT chi 2 tỷ đồng phát triển giáo dục du lịch xanh

Ngày 07/07/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 2310/QĐ-BGDĐT về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ bảo vệ môi trường của Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện từ năm 2022 (Danh mục).

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt Danh mục 11 nhiệm vụ bảo vệ môi trường của Bộ thực hiện từ năm 2022. Một số nhiệm vụ trong Danh mục như Xây dựng và phát triển giáo dục du lịch xanh tại các cơ sở giáo dục đại học có đào tạo về du lịch (tổng kinh phí 2 tỷ đồng); Giáo dục bảo vệ động vật hoang dã trong trường phổ thông khu vực Tây Nguyên (tổng kinh phí 2 tỷ đồng); Xây dựng và phổ biến giáo dục pháp luật bảo vệ môi trường trong các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam (tổng kinh phí 2 tỷ đồng);…

Bên cạnh đó, Bộ cũng chi 500 triệu đồng cho nhiệm vụ Tập huấn tiêu dùng xanh cho sinh viên các cơ sở giáo dục đại học, giao Trường Đại học Ngoại thương chủ trì; 500 triệu đồng cho nhiệm vụ tập huấn nâng cao năng lực giáo dục các vấn đề suy giảm môi trường cho sinh viên các trường sư phạm, giao Đại học Sư phạm Hà Nội chủ trì.

Ngoài ra, Bộ cũng phê duyệt các nhiệm vụ tổ chức chuỗi các hoạt động hưởng ứng các Ngày Môi trường Thế giới và Tháng hành động vì môi trường với các chủ đề “Bảo vệ tài nguyên rừng”; “Đa dạng sinh học vùng Đồng bằng sông Cửu Long”; “Đa dạng sinh thái biển khu vực ven biển miền Trung”…

Xem chi tiết Quyết định 2310/QĐ-BGDĐT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
________

Số: 2310/QĐ-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ bảo vệ môi trường của Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện từ năm 2022

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Căn cứ Luật Bảo vệ Môi trường năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 2262/QĐ-BGDĐT ngày 06/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ giáo dục bảo vệ môi trường của Bộ Giáo dục và Đào tạo để đưa ra tuyển chọn thực hiện từ năm 2021;

Căn cứ biên bản họp các Hội đồng tư vấn tuyển và Tổ thẩm định nội dung, kinh phí các nhiệm vụ bảo vệ môi trường năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt Danh mục nhiệm vụ bảo vệ môi trường của Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện từ năm 2022 (danh mục nhiệm vụ, tên tổ chức chủ trì, chủ nhiệm nhiệm vụ, thời gian thực hiện, sản phẩm dự kiến và kinh phí từ ngân sách nhà nước kèm theo).

Điều 2. Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn các tổ chức chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ triển khai thực hiện nhiệm vụ được phê duyệt tại Điều 1 theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, thủ trưởng các tổ chức chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Bộ TNMT (để phối hợp);

- Bộ Tài chính (để phối hợp);

- Cổng thông tin điện tử của Bộ;

- Lưu: VT, KHCNMT.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Phúc

 

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

       _________________

 

DANH MỤC NHIỆM VỤ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THỰC HIỆN TỪ NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số 2310/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 07 năm 2021)

 

TT

Tên nhiệm vụ

Tổ chức chủ trì

Chủ nhiệm nhiệm vụ

Thời gian thực hiện

Dự kiến sản phẩm và yêu cầu, chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật

Kinh phí

(triệu đồng)

Tổng kinh phí

Kinh phí năm 2022

1

Xây dựng và phát triển giáo dục du lịch xanh tại các cơ sở giáo dục đại học có đào tạo về du lịch

Đại học Huế

PGS.TS Nguyễn Hoàng Sơn

2022­-2023 (24 tháng)

1. Kế hoạch hoạt động giáo dục du lịch xanh ở các cơ sở giáo dục đại học đào tạo về du lịch.

2. Tài liệu về du lịch xanh và giáo dục du lịch xanh trong các cơ sở giáo dục đại học đào tạo về du lịch.

3. Tài liệu hướng dẫn tập huấn về giáo dục du lịch xanh cho cán bộ quản lý, giảng viên trong các cơ sở giáo dục đại học đào tạo về du lịch.

4. Tài liệu truyền thông về giáo dục du lịch xanh trong các cơ sở giáo dục đại học đào tạo về du lịch.

5.  Tài liệu hướng dẫn quy trình xây dựng mô hình giáo dục du lịch xanh trong các cơ sở giáo dục đại học đào tạo về du lịch.

6. Mô hình giáo dục du lịch xanh trong các cơ sở giáo dục đại học đào tạo về du lịch.

7. Bộ tiêu chí của mô hình giáo dục du lịch xanh trong các cơ sở giáo dục đại học đào tạo về du lịch.

8. Bộ công cụ đánh giá mô hình giáo dục du lịch xanh trong các cơ sở giáo dục đại học đào tạo về du lịch.

9. Báo cáo thực trạng giáo dục du lịch xanh trong các cơ sở giáo dục đại học đào tạo về du lịch.

10. Báo cáo kết quả tập huấn về giáo dục du lịch xanh trong các cơ sở giáo dục đại học đào tạo về du lịch..

11. Báo cáo kết quả thử nghiệm mô hình giáo dục du lịch xanh trong các cơ sở giáo dục đại học đào tạo về du lịch.

12.  Báo cáo kết quả truyền thông về giáo dục du lịch xanh trong các cơ sở giáo dục đại học đào tạo về du lịch.

13. Báo cáo tổng kết nhiệm vụ.

14. Sản phẩm của nhiệm vụ được công bố trên website của đơn vị chủ trì.

2.000

1.200

2

Giáo dục bảo vệ động vật hoang dã trong trường phổ thông khu vực Tây Nguyên

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

PGS.TS. Nguyễn Thị Lan Phương

2022-2023 (24 tháng)

1. Tài liệu Giáo dục bảo vệ động vật hoang dã trong nhà trường phổ thông khu vực Tây Nguyên

2. Bộ tài liệu tập huấn giáo viên về giáo dục bảo vệ động vật hoang dã cho học sinh phổ thông khu vực Tây Nguyên

3. Tài liệu hướng dẫn quy trình xây dựng mô hình giáo dục bảo vệ động vật hoang dã cho học sinh phổ thông khu vực Tây Nguyên.

4. Tài liệu hướng dẫn các bộ quản lí và giáo viên cốt cán tổ chức hoạt động truyền thông giáo dục bảo vệ động vật hoang dã cho học sinh phổ thông khu vực Tây Nguyên.

5. Mô hình giáo dục bảo vệ động vật hoang dã cho học sinh phổ thông khu vực Tây Nguyên.

6. Bộ tiêu chí của mô hình giáo dục bảo vệ động vật hoang dã cho học sinh phổ thông khu vực Tây Nguyên.

7. Bộ công cụ đánh giá mô hình giáo dục bảo vệ động vật hoang dã cho học sinh phổ thông khu vực Tây Nguyên.

8. Báo cáo thực trạng giáo dục bảo vệ động vật hoang dã cho học sinh phổ thông khu vực Tây Nguyên.

9. Báo cáo kết quả thử nghiệm tài liệu, tập huấn cho cán bộ quản lí và giáo viên cốt cán các trường phổ thông khu vực Tây Nguyên.

10. Báo cáo kết quả thử nghiệm mô hình giáo dục bảo vệ động vật hoang dã cho học sinh phổ thông khu vực Tây Nguyên.

11. Báo cáo kết quả truyền thông về giáo dục bảo vệ động vật hoang dã cho học sinh phổ thông khu vực Tây Nguyên.

12. Báo cáo tổng kết nhiệm vụ.

13. Sản phẩm của nhiệm vụ được công bố trên website của đơn vị chủ trì.

2.000

1.200

3

Xây dựng và phổ biến giáo dục pháp luật bảo vệ môi trường trong các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam

Trường Đại học Ngoại thương

PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Hằng

2022-2023 (24 tháng)

1. Tài liệu phổ biến giáo dục pháp luật bảo vệ môi trường trong các cơ sở giáo dục đại học (bao gồm sổ tay và tài liệu điện tử theo các chủ đề).

2.  Tài liệu hướng dẫn tập huấn phổ biến giáo dục pháp luật bảo vệ môi trường trong các cơ sở giáo dục đại học (kèm theo chương trình tập huấn).

3.  Tài liệu hướng dẫn quy trình xây dựng mô hình điển hình về giáo dục pháp luật bảo vệ môi trường trong cơ sở giáo dục đại học

4. Mô hình điển hình về giáo dục pháp luật bảo vệ môi trường trong cơ sở giáo dục đại học (kèm theo bộ tiêu chí, bộ công cụ đánh giá mô hình).

5. Báo cáo kết quả tập huấn về giáo dục pháp luật bảo vệ môi trường trong cơ sở giáo dục đại học.

6. Báo cáo kết quả thử nghiệm mô hình điển hình về giáo dục pháp luật bảo vệ môi trường trong cơ sở giáo dục đại học.

7. Báo cáo tổng kết nhiệm vụ.

8. Sản phẩm của nhiệm vụ được công bố trên website của đơn vị chủ trì.

1.000

 

4

Xây dựng quy trình hướng dẫn đánh giá hiệu quả hoạt động giáo dục môi trường trong nhà trường phổ thông

Trường Đại học

Sư phạm Hà Nội

TS. Trần Ngọc Chất

2022-2023 (24 tháng)

1. Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động giáo dục môi trường trong nhà trường phổ thông, được Hội đồng nghiệm thu thông qua và dự kiến sử dụng trong các văn bản báo cáo hiệu quả hoạt động giáo dục môi trường trong nhà trường.

2. Bộ công cụ đánh giá hiệu quả hoạt động giáo dục môi trường trong nhà trường phổ thông, được Hội đồng nghiệm thu thông qua, được Hội đồng nghiệm thu thông qua và dự kiến sử dụng trong các văn bản báo cáo hiệu quả hoạt động giáo dục môi trường trong nhà trường.

3. Hướng dẫn quy trình đánh giá đánh giá hiệu quả hoạt động giáo dục môi trường trong nhà trường phổ thông, được Hội đồng nghiệm thu thông qua và dự kiến sử dụng trong các văn bản báo cáo hiệu quả hoạt động giáo dục môi trường trong nhà trường.

4. Báo cáo tổng kết nhiệm vụ.

5. Sản phẩm của nhiệm vụ được công bố trên website của đơn vị chủ trì.

800

500

5

Tập huấn nâng cao năng lực tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong hoạt động trải nghiệm ở trường phổ thông cho giáo viên trung học

Đại học Huế (Trường Đại học Sư phạm)

PGS.TS. Nguyễn Thành Nhân

2022-2023 (24 tháng)

1.  Tài liệu tập huấn nâng cao năng lực tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong hoạt động trải nghiệm ở trường phổ thông cho giáo viên trung học.

2. Tài liệu hướng dẫn tập huấn về nâng cao năng lực năng lực tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong hoạt động trải nghiệm ở trường phổ thông cho giáo viên trung học.

3. Báo cáo thử nghiệm tài liệu.

4. Báo cáo kết quả tập huấn

5. Báo cáo tổng kết nhiệm vụ.

6.  Sản phẩm của nhiệm vụ được công bố trên website của đơn vị chủ trì.

500

300

6

Tập huấn tiêu dùng xanh cho sinh viên các cơ sở giáo dục đại học

Trường Đại học Ngoại thương

TS. Hoàng Hương Giang

2022-2023 (24 tháng)

1. Tài liệu tập huấn về tiêu dùng xanh cho sinh viên các cơ sở giáo dục đại học.

2. Tài liệu hướng dẫn tập huấn về tiêu dùng xanh cho sinh viên các cơ sở giáo dục đại học (kèm theo chương trình tập huấn).

3. Báo cáo thử nghiệm tài liệu.

4. Báo cáo về kết quả tập huấn

5. Báo cáo tổng kết nhiệm vụ.

6.  Sản phẩm của nhiệm vụ được công bố trên website của đơn vị chủ trì.

500

300

7

Tập huấn nâng cao năng lực giáo dục các vấn đề suy giảm môi trường cho sinh viên các trường sư phạm

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

PGS.TS Đào Đức Doãn

2022-2023 (24 tháng)

1. Tài liệu tập huấn nâng cao năng lực giáo dục các vấn đề suy giảm môi trường cho sinh viên các trường sư phạm.

2. Tài liệu hướng dẫn tập huấn nâng cao năng lực giáo dục các vấn đề suy giảm môi trường cho sinh viên các trường sư phạm.

3. Báo cáo thử nghiệm tài liệu.

4. Báo cáo kết quả tập huấn

5. Báo cáo tổng kết nhiệm vụ.

6.  Sản phẩm của nhiệm vụ được công bố trên website của đơn vị chủ trì.

500

300

8

Tổ chức chuỗi các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới và Tháng hành động vì môi trường với chủ đề "Bảo vệ tài nguyên rừng"

Đại học Thái Nguyên (Trường Đại học

Nông lâm)

TS. Trần Hải Đăng

2022 (12 tháng)

- Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới và Tháng hành động vì môi trường với chủ đề "Bảo vệ tài nguyên rừng".

- Các cuộc thi, các hoạt động tuyên truyền liên quan đến chủ đề.

- Video clip, hình ảnh về các hoạt động.

-  Các thông tin truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên website của đơn vị chủ trì về các hoạt động.

200

200

9

Tổ chức chuỗi các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới và Tháng hành động vì môi trường với chủ đề "Đa dạng sinh học vùng Đồng bằng sông Cửu Long"

Trường Đại học Đồng Tháp

TS. Lương Thanh Tân

2022 (12 tháng)

- Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới và Tháng hành động vì môi trường với chủ đề "Đa dạng sinh học vùng Đồng bằng sông Cửu Long".

- Các cuộc thi, các hoạt động tuyên truyền liên quan đến chủ đề.

- Video clip, hình ảnh về các hoạt động.

-  Các thông tin truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên website của đơn vị chủ trì về về các hoạt động.

200

200

10

Tổ chức chuỗi các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới và Tháng hành động vì môi trường với chủ đề "Đa dạng sinh thái biển khu vực ven biển miền Trung"

Trường Đại học Nha Trang

 

2022 (12 tháng)

- Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới và Tháng hành động vì môi trường với chủ đề "Đa dạng sinh thái biển khu vực ven biển miền Trung".

- Các cuộc thi, các hoạt động tuyên truyền liên quan đến chủ đề.

- Video clip, hình ảnh về các hoạt động.

- Các thông tin truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên website của đơn vị chủ trì về các hoạt động.

200

200

11

Tổ chức quản lý, kiểm tra, giám sát các nhiệm vụ bảo vệ môi trường của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Vụ KHCN MT, Bộ GDĐT

 

2022 (12 tháng)

 

400

400

 

TỔNG CỘNG

 

 

 

 

8.300

5.400

 

 

(Danh mục gồm 11 nhiệm vụ)

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 290/QĐ-TCGDNN của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 186/QĐ-TCGDNN ngày 15/4/2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 12; chuẩn bị tham dự kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới lần thứ 46, ASEAN lần thứ 13 và Châu Á lần thứ 2 trong năm 2021

Quyết định 290/QĐ-TCGDNN của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 186/QĐ-TCGDNN ngày 15/4/2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 12; chuẩn bị tham dự kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới lần thứ 46, ASEAN lần thứ 13 và Châu Á lần thứ 2 trong năm 2021

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Thông tư 21/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học viên theo học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông ban hành kèm theo Quyết định 02/2007/QĐ-BGDĐT ngày 23/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thông tư 26/2014/TT-BGDĐT ngày 11/08/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư 21/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học viên theo học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông ban hành kèm theo Quyết định 02/2007/QĐ-BGDĐT ngày 23/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thông tư 26/2014/TT-BGDĐT ngày 11/08/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi