Quyết định 2272/QĐ-BGDĐT 2022 Tài liệu làm quen với tiếng Anh dành cho trẻ em mẫu giáo

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2272/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2022

_____________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 50/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Thông tư ban hành Chương trình Làm quen với tiếng Anh dành cho trẻ em mẫu giáo;

Căn cứ Thông tư số 30/2021/QĐ-BGDĐT ngày 5/11/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định quy trình biên soạn, thẩm định, phê duyệt và lựa chọn tài liệu để sử dụng trong các cơ sở giáo dục mầm non;

Theo biên bản thẩm định của Hội đồng thẩm định Tài liệu làm quen tiếng Anh dành cho trẻ em mẫu giáo;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này danh mục Tài liệu làm quen với tiếng Anh dành cho trẻ em mẫu giáo sử dụng trong cơ sở giáo dục mầm non.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày kí.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục Đào tạo, Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Các UBND tỉnh/TP trực thuộc trung ương (để t/h);
- Sở GDĐT các tỉnh, thành phố (để t/h);
- Sở GD, KH và CN Bạc Liêu (để t/h);
- Lưu: VT, GDMN (6b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Ngô Thị Minh

DANH MỤC
TÀI LIỆU LÀM QUEN VỚI TIẾNG ANH DÀNH CHO TRẺ EM MẪU GIÁO SỬ DỤNG TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON

(Phê duyệt kèm theo Quyết định số: 2272/QĐ-BGDĐT ngày 17 tháng 8 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

TT

Tên sách

Tác giả

Nhà xuất bản

1

Làm quen tiếng Anh, dành cho lứa tuổi mầm non:

- Sách học sinh: Làm quen tiếng Anh, dành cho lứa tuổi mầm non 1,2,3.

Tổng số 03 cuốn;

- Bộ sticker kèm theo sách học sinh cuốn 1: 8 sticker, cuốn 2: 10 sticker), cuốn 3: 10 sticker.

Tổng số 28 sticker.

Nguyễn Thị Ngọc An,
Lê Hồng Thái,
Nguyễn Phạm Hoàng Ánh,
Phạm Thị Ngọc Tuyền

Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam

2

Eduplay Friends:

Sách học sinh Eduplay Friends 1A, 1B, 2A,2B,3A,3B (06 cuốn);

Tổng số 06 cuốn.

Phạm Minh Nguyệt,
Đinh Thùy Nhung
Phạm Thị Thu Hường

Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam

3

KIDSEnglish:

- Sách học sinh Student's Book 1,2,3 (3-4 tuổi, 4-5 tuổi, 5-6 tuổi) (03 cuốn);

- Sách hoạt động Activity Book 1,2,3 (3-4 tuổi, 4-5 tuổi, 5-6 tuổi) (3 cuốn);

Tổng số 06 cuốn.

Nhóm tác giả Việt hóa:

Vũ Thị Thanh Nhã (chủ biên), Phạm Quỳnh Trang, Nguyễn Thị Hoàn.

Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội

4

Preschool English:

- Sách học sinh Smart Book 1,2,3 (03 cuốn);

- Sách giáo viên Teacher's Book 1,2,3 (03 cuốn);

Tổng số 06 cuốn.

Lưu Khánh Trang,
Quản Lê Duy

Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

5

Ensprise Start:

- Sách học sinh Ensprise Start 1A, 1B, 2A,2B,3A,3B (06 cuốn);

- Sách giáo viên Ensprise Start 1A,1B, 2A,2B,3A,3B (06 cuốn);

Tổng số 12 cuốn.

- Bộ truyện tranh khổ to: 13 truyện; 256 flash card

Nguyễn Ngọc Hùng, Đỗ Thị Hồng Anh, Phạm Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Thanh

Nhà Xuất bản Thế giới

6

My Little Fun:

- Sách học sinh My Little Fun (Class Book) 1,2,3 (03 cuốn);

- Sách giáo viên Teacher's Guide My Little Fun 1,2,3 (3 cuốn); Tổng số 06 cuốn.

Trần Thị Hiếu Thủy,
Nguyễn Thu Hiền,
Nguyễn Thị Kim Phượng

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

 

Danh mục gồm có 39 tài liệu làm quen với tiếng Anh dành cho trẻ em mẫu giáo; 13 truyện tranh, 256 flash card; 28 sticker./.

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.

thuộc tính Quyết định 2272/QĐ-BGDĐT

Quyết định 2272/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Danh mục Tài liệu làm quen với tiếng Anh dành cho trẻ em mẫu giáo sử dụng trong cơ sở giáo dục mầm non
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 2272/QĐ-BGDĐT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Ngô Thị Minh
Ngày ban hành: 17/08/2022 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
TÓM TẮT VĂN BẢN

Danh mục Tài liệu làm quen với tiếng Anh cho trẻ em mẫu giáo

Ngày 17/8/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 2272/QĐ-BGDĐT phê duyệt danh mục Tài liệu làm quen với tiếng Anh cho trẻ em mẫu giáo trong cơ sở giáo dục mầm non.

Theo đó, danh mục bao gồm 39 tài liệu với tiếng Anh dành cho trẻ em mẫu giáo; 13 truyện tranh, 256 flash card; 28 sticker. Cụ thể, sách Làm quen tiếng Anh, dành cho lứa tuổi mầm non có sách học sinh – Làm quen tiếng Anh, dành cho lứa tuổi mầm non 1,2,3; bộ sticker kèm theo sách học sinh cuốn 1 là 8 sticker, cuốn 2 là 10 sticker và cuốn 3 là 10 sticker.

Bên cạnh đó, sách KIDSEnglish do Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội có 06 cuốn sách như sau: sách học sinh Student’s Book 1,2,3 (3-4 tuổi, 4-5 tuổi, 5-6 tuổi); sách hoạt động Activity Book 1,2,3 (3-4 tuổi, 4-5 tuổi, 5-6 tuổi). Ngoài ra, sách Ensprise Start gồm 06 cuốn: sách học sinh Ensprise Start 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B; sách giáo viên Ensprise Start 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B; bộ truyện tranh khổ to: 13 truyện và 256 flash card.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 2272/QĐ-BGDĐT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi