Quyết định 1683/QĐ-BGDĐT 2022 Kế hoạch triển khai tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành GDMN

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1683/QĐ-BGDĐT

Quyết định 1683/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2022
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạoSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1683/QĐ-BGDĐTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hoàng Minh Sơn
Ngày ban hành:17/06/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2022

Ngày 17/6/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 1683/QĐ-BGDĐT về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2022.

Theo đó, cơ sở đào tạo phải xây dựng Kế hoạch triển khai cụ thể, đảm bảo: thống nhất với Kế hoạch của Bộ và được công khai, minh bạch, để xã hội, cơ quan quản lý giám sát; đảm bảo công bằng đối với tất cả các thí sinh tham gia dự tuyển. Thí sinh được cung cấp thông tin đầy đủ, rõ ràng, nhất quán, đúng thời gian để có quyết định lựa chọn theo nhu cầu. Thí sinh được cung cấp thông tin chuẩn xác, hạn chế trường hợp mất cơ hội dự tuyển do những quy định không liên quan công tác tuyển sinh của cơ sở đào tạo.

Cụ thể, trước ngày 23/6/2022 cơ sở đào tạo phối hợp với Sở GDĐT, Vụ Giáo dục Đại học, Cục CNTT xây dựng Kế hoạch tuyển sinh của từng cơ sở đào tạo; công bố đề án tuyển sinh trên Cổng thông tin tuyển sinh của cơ sở đào tạo. Trước ngày 6/7/2022 Vụ GDĐH, Cục CNTT tập huấn quy chế tuyển sinh; tổ chức chạy thử, tập huấn phần mềm hệ thống thông tin tuyển sinh. Từ ngày 1/7 đến 17h00 ngày 18/7/2022 Sở GDĐT, điểm tiếp nhận thí sinh phối hợp với Cục CNTT rà soát kết quả điểm học tập cấp THPT (học bạ) trên hệ thống,…

Ngoài ra, trước 17h00 ngày 17/9/2022 cơ sở đào tạo thông báo thí sinh trúng tuyển đợt 1.Từ ngày 01/10/2022 cơ sở đào tạo thông báo tuyển sinh đợt bổ sung và trước ngày 31/12/2022 cơ sở đào tạo báo cáo kết quả tuyển sinh năm 2022.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1683/QĐ-BGDĐT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
___________

Số: 1683/QĐ-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2022

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2022

_____________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy chế Tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2022.

Điều 2. Giao Vụ Giáo dục Đại học là đơn vị thường trực, phối hợp với các đơn vị liên quan để tổ chức thực hiện các nội dung của Kế hoạch.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo; Giám đốc đại học, học viện; Hiệu trưởng trường đại học; Hiệu trưởng trường cao đẳng tuyển sinh ngành Giáo dục Mầm non và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);

- Như Điều 4;

- Cổng thông tin điện tử của Bộ GDĐT;

- Lưu: VT, GDĐH.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Hoàng Minh Sơn

 

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
___________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

 

 

KẾ HOẠCH

Triển khai công tác Tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2022

(ban hành kèm theo Quyết định số 1683/QĐ-BGDĐT ngày 17 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

_________________

 

I. MỤC ĐÍCH

1. Kế hoạch được ban hành để cơ sở đào tạo (CSĐT), thí sinh và các bên liên quan triển khai đồng bộ, chủ động xây dựng các kế hoạch cụ thể của đơn vị, cá nhân; đảm bảo quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình của cơ sở đào tạo trong công tác tuyển sinh thực hiện đúng quy định hiện hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

2. Các bên liên quan phối hợp chặt chẽ theo Kế hoạch dưới sự hỗ trợ, giám sát của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyển sinh của mỗi CSĐT và của toàn hệ thống.

3. Đảm bảo công tác tuyển sinh năm 2022 diễn ra an toàn, nghiêm túc, khách quan, đúng quy chế và các văn bản liên quan; tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh và CSĐT.

II. YÊU CẦU

Căn cứ Kế hoạch này, các CSĐT phải xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể của CSĐT, trong đó phải đảm bảo:

1. Thống nhất với Kế hoạch này và được công khai, minh bạch, để xã hội, cơ quản lý giám sát; đảm bảo công bằng đối với tất cả các thí sinh tham gia dự tuyển.

2. Thí sinh được cung cấp thông tin đầy đủ, rõ ràng, nhất quán, đúng thời gian để có quyết định lựa chọn theo nhu cầu.

3. Thí sinh được cung cấp thông tin chuẩn xác, hạn chế trường hợp mất cơ hội dự tuyển do những quy định không liên quan công tác tuyển sinh của CSĐT.

4. Phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn của các bên liên quan trong công tác triển khai theo các mốc thời gian, tiến độ triển khai.

III. NỘI DUNG

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Ban hành Kế hoạch chung và các văn bản hướng dẫn về công tác tuyển sinh đối với các CSĐT để chỉ đạo các CSĐT trong công tác tuyển sinh đảm bảo đúng quy định của Quy chế.

- Ban hành văn bản bổ sung đối với việc tuyển sinh không áp dụng một số điều, khoản theo Quy chế trong điều kiện thiên tai, dịch bệnh và các trường hợp bất khả kháng.

2. Sở giáo dục và đào tạo

- Căn cứ Kế hoạch này xây dựng kế hoạch chỉ đạo các trường phổ thông, các đơn vị khác thuộc phạm vi quản lý triển khai công tác tuyển sinh theo quy định.

- Chỉ đạo tổ chức thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong việc thực hiện quy chế tuyển sinh và quy định của pháp luật theo chức năng nhiệm vụ.

3. Cơ sở đào tạo

Xây dựng kế hoạch tuyển sinh theo đề án đã công bố, tuân thủ các quy định của quy chế tuyển sinh và các quy định pháp luật hiện hành; thực hiện trách nhiệm giải trình với Bộ GDĐT, các cơ quan có thẩm quyền và xã hội về toàn bộ công tác tuyển sinh của CSĐT.

4. Kế hoạch chung

TT

Nội dung triển khai

Tổ chức, cá nhân thực hiện

Tổ chức, cá nhân phối hợp

Thời gian thực hiện

I

CÔNG TÁC CHUẨN BỊ

 

 

 

1

Xây dựng Kế hoạch tuyển sinh của từng CSĐT

CSĐT

Sở GDĐT, Vụ GDĐH, Cục CNTT

Trước ngày 23/6/2022

2

Công bố đề án tuyển sinh trên Cổng thông tin tuyển sinh của CSĐT

CSĐT

Vụ GDĐH, Cục CNTT

Trước ngày 23/6/2022

3

Tập huấn Quy chế tuyển sinh

Vụ GDĐH, Cục CNTT

CSĐT, Sở GDĐT

Trước ngày 6/7/2022

4

Tổ chức chạy thử, tập huấn phần mềm hệ thống thông tin tuyển sinh

Vụ GDĐH, Cục CNTT

CSĐT, Sở GDĐT

Trước ngày 6/7/2022

5

CSĐT cập nhật thông tin tuyển sinh của CSĐT vào Hệ thống (trang Nghiệp vụ)

CSĐT

Vụ GDĐH, Cục CNTT

Trước ngày 15/7/2022

6

Tổ chức chạy thử, thực hành việc đăng ký xét tuyển trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung (Hệ thống).

Vụ GDĐH, Cục CNTT

Thí sinh, Sở GDĐT

Từ ngày 15/7 đến ngày 18/7/2022

7

Rà soát kết quả điểm học tập cấp THPT (học bạ) trên Hệ thống.

Sở GDĐT, Điểm tiếp nhận1, Thí sinh

Cục CNTT

Từ ngày 1/7 đến 17 giờ 00 ngày 18/7/2022

8

Cập nhật kết quả sơ tuyển, kết quả thi đánh giá năng lực chuyên biệt, chứng chỉ ngoại ngữ (nếu có) kết quả thi các môn năng khiếu.

CSĐT

Vụ GDĐH, Cục CNTT

Trước 17 giờ 00 ngày 21/7/2022

9

Tổ chức tập huấn công tác tuyển sinh tại các địa phương.

Sở GDĐT, Điểm tiếp nhận

Vụ GDĐH,

Cục CNTT

Trước ngày

10

Tổ chức chạy thử, tập huấn công tác lọc ảo nguyện vọng ĐKXT.

Vụ GDĐH Cục CNTT

CSĐT

Trước ngày 30/8/2022

11

Tổ chức trực hỗ trợ thí sinh đăng ký xét tuyển đợt 1 theo phương thức trực tuyến.

CSĐT, Sở GDĐT, Điểm tiếp nhận, Thí sinh

Vụ GDĐH, Cục CNTT

Từ ngày 10/7 đến ngày 28/9/2022

II.

TỔ CHỨC XÉT TUYỂN THÁNG

 

 

 

1

Thí sinh nộp Hồ sơ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển về các CSĐT

Thí sinh, CSĐT

Vụ GDĐH, Sở GDĐT

Trước ngày 15/7/2022

2

Hoàn thành công tác xét tuyển thẳng và thông báo kết quả cho thí sinh. Cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển xét tuyển thẳng lên Hệ thống.

CSĐT

Thí sinh, Sở GDĐT

Trước 17 giờ 00 ngày ngày 21/7/2022

3

Thí sinh xét tuyển tháng xác nhận nhập học trên Hệ thống.

Thí sinh, CSĐT

Vụ GDĐH, Cục CNTT

Từ ngày 22/7 đến 17 giờ 00 ngày 20/8/2022

III

TỔ CHỨC XÉT TUYỂN SỚM

 

 

 

1

Hoàn thành công tác xét tuyển sớm và thông báo kết quả cho thí sinh. Cập nhật danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển theo phương thức xét tuyển sớm lên Hệ thống.

CSĐT

Thí sinh, Sở GDĐT

Trước 17 giờ 00 ngày ngày 21/7/2022

IV

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRÊN HỆ THỐNG

 

 

 

1

Cấp tài khoản bổ sung cho các thí sinh (đã tốt nghiệp THPT, trung cấp) chưa có tài khoản đăng ký xét tuyển trên Hệ thống.

Sở GDĐT, Thí sinh

Vụ GDĐH, Cục CNTT

Từ ngày 12/7 đến ngày 18/7/2022

2

Thí sinh đăng ký, điều chỉnh NV xét tuyển (không giới hạn số lần) trong thời gian quy định.

Thí sinh, CSĐT, Sở GDĐT, Điểm tiếp nhận

Vụ GDĐH, Cục CNTT

Từ ngày 22/7 đến 17 giờ 00 ngày 20/8/2022

3

Bộ GDĐT công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào khối ngành đào tạo giáo viên, khối ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề.

Bộ GDĐT

Các đơn vị chức năng của Bộ, CSDT

Trước ngày 30/7/2022

4

Các CSĐT điều chỉnh, công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển trên Hệ thống và trang thông tin điện tử của CSDT.

CSĐT

Vụ GDĐH, Cục CNTT

Trước 17 giờ 00 ngày 02/8/2022

5

- Rà soát, sửa sai, xác nhận thông tin chế độ ưu tiên của thí sinh.

- Thí sinh nộp kinh phí xét tuyển trực tuyến.

Thí sinh; Sở GDĐT; Điểm tiếp nhận; Trường điều phối nhận lệ phí đăng ký (Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội, Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông)

Vụ GDĐH, Cục CNTT

Từ ngày 21/8 đến 17 giờ 00 ngày 28/8/2022

V

XÉT TUYỂN VÀ XỬ LÝ NGUYỆN VỌNG THEO KẾ HOẠCH CHUNG

 

 

 

1

- CSĐT tải dữ liệu, thông tin xét tuyển; điểm thi tốt nghiệp THPT; kết quả học tập cấp THPT trên hệ thống.

- Tổ chức xét tuyển.

CSĐT

Vụ GDĐH, Cục CNTT

Từ 01/9 đến 17 giờ 00 ngày 15/9/2022

2

Xử lý NV trên Hệ thống để xác định NV cao nhất trong số NV mà thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển.

Vụ GDĐH, Cục CNTT

CSĐT

Từ 01/9 đến 17 giờ 00 ngày 15/9/2022

VI

THÔNG BÁO KẾT QUẢ VÀ XÁC NHẬN NHẬP HỌC

 

 

 

1

Thông báo thí sinh trúng tuyển đợt 1.

CSĐT

Vụ GDĐH, Cục CNTT

Trước 17 giờ 00 ngày 17/9/2022

2

Xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên Hệ thống.

Thí sinh

CSĐT, Vụ GDĐH, Cục CNTT

Trước 17 giờ 00 ngày 30/9/2022

VII

TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ VÀ XÉT TUYỂN BỔ SUNG

 

 

 

1

Thông báo tuyển sinh đợt bổ sung.

CSĐT

Vụ GDĐH, Cục CNTT

Từ ngày 01/10/2022

2

Xét tuyển các đợt tiếp theo và cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển và nhập học theo quy định.

CSĐT

Vụ GDĐH, Cục CNTT

Từ tháng 10 đến tháng 12/2022

VIII

BÁO CÁO KẾT QUẢ TUYỂN SINH

 

 

 

1

Báo cáo kết quả tuyển sinh năm 2022.

CSĐT

Vụ GDĐH

Trước ngày 31/12/2022

 

 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các đơn vị, cá nhân theo chức năng nhiệm vụ xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai riêng phù hợp với tổ chức đơn vị, cá nhân nhưng không trái với Kế hoạch chung này.

2. Kinh phí triển khai các hoạt động thực hiện theo quy định hiện hành.

Các đơn vị chức năng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sở giáo dục và đào tạo, cơ sở đào tạo, tổ chức cá nhân có trách nhiệm chủ trì hoặc phối hợp triển khai các nhiệm vụ được phân công theo đúng tiến độ. Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc, đơn vị chủ trì kịp thời báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét giải quyết./.

 

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Hoàng Minh Sơn

 

 

--------------------

1 Điểm tiếp nhận: do sở giáo dục và đào tạo quy định trên địa bàn

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 86/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc phê duyệt Ban hành đợt II (08 chuyên đề) của Bộ tài liệu đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cho cộng đồng và cán bộ triển khai thực hiện chương trình ở các cấp thuộc Tiểu dự án 4, Dự án 5 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

Quyết định 86/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc phê duyệt Ban hành đợt II (08 chuyên đề) của Bộ tài liệu đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cho cộng đồng và cán bộ triển khai thực hiện chương trình ở các cấp thuộc Tiểu dự án 4, Dự án 5 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cán bộ-Công chức-Viên chức

văn bản mới nhất

Quyết định 211/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao, Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; bổ sung tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù, không có đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021 - 2025

Quyết định 211/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao, Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; bổ sung tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù, không có đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021 - 2025

Hành chính, Nông nghiệp-Lâm nghiệp

×
×
×
Vui lòng đợi