Quyết định 1346/QĐ-BGTVT 2019 tiêu chuẩn sử dụng tàu huấn luyện phục vụ đào tạo nghề

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

-----------------

Số: 1346/QĐ-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH
Về
việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng
tàu huấn luyện phục vụ đào tạo nghề khai thác máy tàu thủy
của Trường Cao đẳng Hàng hải I
---------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Thông tư số 20/2015/TT-BLĐ-TBXH ngày 17 tháng 6 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề.

Căn cứ Công văn số 1512/TTr-CHHVN ngày 08/5/2019 của Cục Hàng hải Việt Nam đề nghị phê duyệt tiêu chuẩn, định mức sử dụng tàu huấn luyện phục vụ đào tạo nghề khai thác máy tàu thủy của Trường Cao đẳng Hàng hải I;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng tàu huấn luyện phục vụ đào tạo nghề khai thác máy tàu thủy của Trường Cao đẳng Hàng hải I (chi tiết tại phụ lục kèm theo).

Điều 2. Căn cứ tiêu chuẩn, định mức sử dụng tàu huấn luyện được ban hành tại Điều 1 của Quyết định này, các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện theo đúng quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các quy định hiện hành. Trường hợp cần sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn, định mức, Cục Hàng hải Việt Nam rà soát, báo cáo Bộ Giao thông vận tải để xem xét, quyết định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Hàng hải I và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Bộ Tài chính;

- Cổng TTĐT Bộ GTVT;

- Lưu VT, TC (Bổng)

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

 

Nguyễn Văn Công

 

PHỤ LỤC: TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG

TÀU HUẤN LUYỆN PHỤC VỤ ĐÀO TẠO NGHỀ KHAI THÁC MÁY TÀU THỦY

CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG HẢNG HẢI I

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1346/QĐ-BGTVT ngày 17 tháng 7 năm 2019 của Bộ Giao thông vận tải)

 

TT

Tên phương tiện

Đơn vị tính

Số lượng

Yêu cầu kỹ thuật cơ bản

(theo quy định tại Thông tư số 20/2015/TT-BLĐ-TBXH ngày 17/6/2015)

 

Tàu huấn luyện

Tàu

02

Công suất máy chính  ≥ 2.000 kW, trang thiết bị theo tiêu chuẩn IMO và các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi