Nghị định 16/CP của Chính phủ về việc thành lập Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGHị địNH

CủA CHíNH PHủ Số: 16/CP NGàY 27 THáNG 1 NăM 1995

Về VIệC THàNH LậP ĐạI HọC QUốC GIA THàNH PHố Hồ CHí MINH

 

CHíNH PHủ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Nghị định 15/CP ngày 2 tháng 3 năm 1992 về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tại (tờ trình số 9122/KHTC ngày 30 tháng 12 năm 1994),

NGHị địNH

Điều 1.- Thành lập Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, trên cơ sở sắp xếp và tổ chức lại một số trường Đại học và Viện nghiên cứu khoa học ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh, trước mắt là 9 trường: Đại học Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Sư phạm kỹ thuật Thủ Đức, Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Nông lâm, Đại học Kinh tế, Đại học Tài chính kế toán, Đại học Sư phạm, Đại học Kiến trúc, Phân hiệu Đại học luật thành phố Hồ Chí Minh.

 

Điều 2.- Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh là một trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học đa ngành, đa lĩnh vực của cả nước, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, hoạt động theo quy chế riêng, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

 

Điều 3.- Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh có các nhiệm vụ chính sau:

1/ Đào tạo chuyên gia các ngành khoa học và công nghệ theo các trình độ đại học, cao học và tiến sĩ.

2/ Nghiên cứu khoa học, công nghệ, gắn với giảng dạy đào tạo, thông tin khoa học và triển khai các kết quả nghiên cứu vào sản xuất và đời sống.

3/ Hỗ trợ về học thuật cho một số trường Đại học khác và một số trường Cao đẳng ở các địa phương.

 

Điều 4.- Cơ cấu tổ chức Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh gồm có:

1/ Các tổ chức đào tạo và nghiên cứu khoa học:

a) Trường Đại học Đại cương.

b) Các trường Đại học chuyên ngành.

Trước mắt gồm có:

- Trường Đại học Khoa học tự nhiên.

- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

- Trường Đại học Sư phạm.

- Trường Đại học Kỹ thuật.

- Trường Đại học Nông lâm.

- Trường Đại học Kinh tế.

- Trường Đại học Luật.

Trong qua trình phát triển, việc tổ chức thêm các thành viên mới trong Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh do Giám đốc Đại học Quốc gia xây dựng đề án cụ thể (có ý kiến đóng góp của Hội đồng khoa học) trình Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét và quyết định.

c) Các Viện và các Trung tâm nghiên cứu khoa học.

2/ Các đơn vị phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học:

- Thư viện.

- Trung tâm máy tính.

3/ Các phòng chức năng giúp việc Giám đốc Đại học Quốc gia (do Giám đốc quyết định).

 

Điều 5.- Lãnh đạo Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh gồm Giám đốc và các Phó Giám đốc. Giám đốc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm; các Phó Giám đốc Đại học Quốc gia và Hiệu trưởng, Viện trưởng, các đơn vị thành viên của Đại học Quốc gia do Giám đốc đề nghị và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ nhiệm.

Giám đốc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh điều hành mọi hoạt động của Đại học Quốc gia và có trách nhiệm xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh có Hội đồng khoa học và đào tạo, làm chức năng tư vấn cho Giám đốc; Bộ Giáo dục và Đào tại quyết định công nhận Chủ tịch và thành viên của Hội đồng này.

 

Điều 6.- Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, Bộ trưởng và Bộ Xây dựng, Tài chính, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Sông Bé, lập luận chứng kinh tế kỹ thuật trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để cải tạo các cơ sở cũ và xây dựng cơ sở mới cho Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh tại khu vực thuộc địa phận xã Đông Hoà, huyện Thuận An, tỉnh Sông Bé và xã Tân Phú, huyện Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

 

Điều 7.- Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày ban hành.

 

Điều 8.- Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Sông Bé chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

Thuộc tính văn bản
Nghị định 16/CP của Chính phủ về việc thành lập Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Cơ quan ban hành: Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 16/CP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Nghị định Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 27/01/1995 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE GOVERNMENT
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
--------
No: 16-CP
Hanoi, January 27. 1995

 
DECREE
ON THE ESTABLISHMENT OF THE NATIONAL UNIVERSITY OF HO CHI MINH CITY
THE GOVERNMENT
Pursuant to the Law on Organization of the Government on the 30th of September, 1992:
Pursuant to Decree No.15-CP on the 2nd of March, 1992 on the tasks, powers and responsibility for State management of the ministries and ministerial-level agencies;
At the proposal of the Minister of Education and Training (expose No.9122-KHTC on the 30th of December, 1994),
DECREES:
Article 1.- To establish the National University of Ho Chi Minh City by re-arranging and re-organizing a number of universities and scientific research institutes in Ho Chi Minh City area, for the time being the 9 following institutions: The University of Ho Chi Minh City, the Thu Duc Technical Teachers' College, the Ho Chi Minh City Polytechnics, the Agriculture and Forestry College, the Economics College, the Economics College, the Finance-Accountancy College, the Teachers' College, the Architecture College, the Law Faculty of Ho Chi Minh City.
Article 2.- The National University of Ho Chi Minh City is a multi-disciplinary, multi-sector center of training and scientific research of the whole country, which is directly placed under the Ministry of Education and Training, and operates according to a separate statute to be approved by the Prime Minister.
The National University of Ho Chi Minh City is a juridical person and has its own seal and bank account.
Article 3.- The National University of Ho Chi Minh City has the following main tasks:
1. Training specialists in various branches of science and technology of graduate and post-graduate degrees.
2. Conducting scientific and technological research combined with teaching, training, scientific information, and application of results of research to production and life.
3. Providing academic support for other universities and colleges in various localities.
Article 4.- The organizational structure of the National University of Ho Chi Minh City is composed of:
1. Organizations for training and scientific research:
a/ The General Education University.
b/ Specialized colleges.
For the time being, they include:
- The Natural Sciences College.
- The Social Sciences and Humanities College.
- The Teachers' College.
- The Technical College.
- The Agriculture and Forestry College.
- The Economics College.
- The Law College.
In the process of development, the organization of new colleges affiliated to the National University of Ho Chi Minh City shall be planned by the Rector of the National University (in consultation with the Council of Sciences) and submitted to the Minister of Education and Training for consideration and decision.
c/Institutes and Centers of scientific research.
2. Units in service of training and scientific research:
- Libraries.
- Computer centers.
3. Professional sections to assist the Rector of the National University (to be decided by the Rector).
Article 5.- The leading body of the National University of Ho Chi Minh City is composed of a Rector and Vice-Rectors. The Rector of the National University of Ho Chi Minh City shall be appointed by the Prime Minister, the Vice-Rectors of the National University and the Deans or Heads of member units of the National University shall be proposed by the Rector and appointed by the Minister of Education and Training.
The Rector of the National University of Ho Chi Minh City shall manage all activities of the National University, and shall have to work out a statute on the organization and activities of the National University and submit it to the Prime Minister for ratification.
The National University of Ho Chi Minh City shall have a Council of Sciences and Training, which provides consultancy for the Rector, the Ministry of Education and Training shall decide to recognize the Chairman and members of this Council.
Article 6.- The Minister of Education and Training shall discuss with the Chairman of the State Planning Committee, the Minister of Construction, the Minister of Finance, the President of the People's Committee of Ho Chi Minh City, and the President of the People's Committee of Song Be province to make an economic and technical feasibility study for renovating the existing facilities and building new ones for the National University of Ho Chi Minh City in the areas of Dong Hoa commune, Thuan An district, Song Be province, and of Tan Phu commune, Thu Duc district, Ho Chi Minh City, and submit it to the Prime Minister for ratification.
Article 7.- This Decree takes effect as from the date of its promulgation.
Article 8.- The Minister of Education and Training, the other ministers, the heads of the ministerial-level agencies and the agencies attached to the Government, the president of the People's Committee of Ho Chi Minh City, and the president of the People's Committee of Song Be province shall have to implement this Decree.
 

 
ON BEHALF OF THE GOVERNMENT,
PRIME MINISTER
Vo Van Kiet

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!