Chỉ thị 10/2006/CT-BXD của Bộ Xây dựng về việc nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đào tạo của các trường thuộc Bộ Xây dựng giai đoạn 2005 - 2010

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Chỉ thị 10/2006/CT-BXD

Chỉ thị 10/2006/CT-BXD của Bộ Xây dựng về việc nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đào tạo của các trường thuộc Bộ Xây dựng giai đoạn 2005 - 2010
Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:10/2006/CT-BXDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Chỉ thịNgười ký:Nguyễn Hồng Quân
Ngày ban hành:20/07/2006Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Xây dựng

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Chỉ thị 10/2006/CT-BXD

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHỈ THỊ

CỦA BỘ XÂY DỰNG SỐ 10/2006/CT-BXD NGÀY 20 THÁNG 7 NĂM 2006

VỀ VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO CỦA CÁC TRƯỜNG THUỘC BỘ XÂY DỰNG GIAI ĐOẠN 2005 – 2010

 

 

Để từng bước nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực của Ngành Xây dựng nhằm đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và triển khai thực hiện Quyết định số 09/2005/QĐ-TTg ngày 11/01/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2005-2010" và Chỉ thị số 09/2006/CT-BXD ngày 02/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành Xây dựng, Bộ yêu cầu Thủ trưởng các cơ sở đào tạo thuộc Bộ triển khai thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

1. Thành lập Ban chỉ đạo cấp trường để triển khai thực hiện Quyết định số 09/2005/QĐ-TTg ngày 11/01/2005 của Thủ tướng Chính phủ. Ban chỉ đạo do Hiệu trưởng làm Trưởng ban, các thành viên khác của Ban chỉ đạo do Hiệu trưởng lựa chọn từ đội ngũ các nhà giáo, các nhà quản lý có uy tín, có năng lực và có nhiều kinh nghiệm trong trường.

2. Các trường tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, nhằm tạo chuyển biến thực chất về công tác xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đào tạo của trường, đảm bảo đến năm 2010 đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu đạt yêu cầu chất lượng, cụ thể là:

2.1. Tổ chức điều tra khảo sát đánh giá thực trạng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý đào tạo của trường để làm cơ sở quy hoạch, xây dựng kế hoạch đào tạo, sử dụng và phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý đào tạo của trường.

2.2. Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý đào tạo:

- Tuyển chọn giáo viên, cán bộ quản lý đào tạo có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, lối sống, lương tâm nghề nghiệp và trình độ chuyên môn, đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của Ngành Xây dựng trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước;

- Quy định các cơ chế, chính sách cụ thể để tuyển chọn sinh viên tốt nghiệp đại học loại khá, giỏi, có phẩm chất tốt và thu hút những cán bộ trong Ngành có trình độ đại học, sau đại học, có kinh nghiệm hoạt động thực tiễn về lĩnh vực Xây dựng, có nguyện vọng trở thành nhà giáo để tiếp tục đào tạo về chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm nhằm bổ sung và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên của trường;

- Quy định cơ chế, chính sách cụ thể để gắn công tác đào tạo với công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, gắn hoạt động của các trường đại học, cao đẳng với các cơ quan nghiên cứu, các cơ sở sản xuất kinh doanh trong Ngành Xây dựng;

- Đối với các trường trung học chuyên nghiệp và trường dạy nghề chú trọng công tác bồi dưỡng thường xuyên và bồi dưỡng nâng chuẩn cho các nhà giáo cả về lý thuyết và kỹ năng thực hành;

- Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng đội ngũ cán bộ quản lý đào tạo, cán bộ thanh tra giáo dục của trường; đổi mới nội dung chương trình, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng theo hướng chuyên nghiệp hoá đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục.

2.3. Kiện toàn, đổi mới tổ chức bộ máy:

- Rà soát, bố trí, sắp xếp lại đội ngũ giáo viên không đáp ứng yêu cầu bằng những giải pháp: đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ, bố trí công việc khác phù hợp với năng lực;

- Rà soát, bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ quản lý đào tạo phù hợp với yêu cầu đổi mới cơ chế quản lý giáo dục; quy định cụ thể trách nhiệm, quyền hạn đối với cá nhân (ở từng vị trí), đối với các phòng, ban, khoa, bộ môn trong trường để tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ của từng cá nhân, đơn vị;

- Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra công tác giảng dạy của giáo viên, công tác quản lý đào tạo của các phòng ban chức năng liên quan.

2.4. Mở rộng, tăng cường hợp tác quốc tế, đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, cán bộ quản lý đào tạo.

2.5. Tăng cường công tác xây dựng Đảng và nâng cao hiệu lực chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền trong Nhà trường.

3. Hàng năm, các trường cần có kế hoạch bố trí kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý đào tạo theo quy định.

4. Định kỳ 6 tháng một lần các đơn vị tổng hợp báo cáo kết quả triển khai thực hiện Quyết định 09/2005/QĐ-TTg ngày 11/01/2005 của Thủ tướng Chính phủ ở đơn vị (theo mẫu quy định) về Bộ Xây dựng thông qua Vụ Tổ chức cán bộ trước ngày 25/5 và ngày 25/11 hàng năm.

5. Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này và định kỳ báo cáo Lãnh đạo Bộ về kết quả thực hiện./.

 

BỘ TRƯỞNG

Nguyễn Hồng Quân

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi