giải thể công ty cổ phần

Lọc bài viết theo:

Có được giải thể công ty bất cứ khi nào không? 16/12/2019

Giải thể công ty là một thủ tục nhằm tạo cơ sở pháp lý để chấm dứt hoạt động của công ty. Tuy nhiên, không phải lúc nào muốn cũng có được.  

Hướng dẫn chi tiết nhất trình tự giải thể công ty cổ phần 05/12/2019

Giải thể doanh nghiệp là một quá trình kéo dài với nhiều thủ tục quan trọng và khá rắc rối. Vậy, việc giải thể công ty cổ phần phải trải qua các bước như thế nào?  

Đề nghị giải thể công ty cổ phần như thế nào? 05/12/2019

Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ, doanh nghiệp gửi Hồ sơ đề nghị giải thể cho cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định.  

Công bố giải thể công ty cổ phần là gì? 18/11/2019

Việc công bố giải thể công ty cổ phần nhằm mục đích thông báo rộng rãi thời điểm và quá trình giải thể của doanh nghiệp, do đó có thể thấy, đây là một thủ tục tiên quyết và quan trọng.