Số 28.2013 (639) ngày 30/07/2013

SỐ 28 (639) - THÁNG 07/2013

* LuatVietnam - website cung cấp dịch vụ tra cứu Văn bản pháp luật tiếng Việt và tiếng Anh, hoạt động từ tháng 10/2000 - nơi hỗ trợ Quý khách hàng tìm văn bản và các thông tin liên quan ĐẦY ĐỦ - CHÍNH XÁC - NHANH NHẤT!
* Thông tin chi tiết về dịch vụ của LuatVietnam, xin Quý khách vui lòng tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

 

#

KÝ HIỆU

VĂN BẢN

 

Trong số này:

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

 

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

1

83/2013/NĐ-CP

Nghị định 83/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế

 

* Xóa nợ tiền thuế cho một số đối tượng

Trang 2

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

 

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

 

2

46/2013/QĐ-TTg

Quyết định 46/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm áp dụng một số chế độ chi đặc thù của Cục Hàng hải Việt Nam

 

* Tăng 0,8 lần hệ số tiền lương cho cán bộ Cục Hàng hải

Trang 2

ĐẤT ĐAI

 

ĐẤT ĐAI

 

3

84/2013/NĐ-CP

Nghị định 84/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phát triển và quản lý nhà ở tái định cư

 

* Định mức lợi nhuận tối đa 15% đối với nhà ở thương mại làm nhà ở tái định cư

Trang 3

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

 

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

 

4

98/2013/TT-BTC

Thông tư 98/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, thanh toán và quyết toán nguồn vốn hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/04/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở

 

* Giám sát chặt kinh phí hỗ trợ nhà ở cho người có công

Trang 3

5

97/2013/TT-BTC

Thông tư 97/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định sửa đổi, bổ sung hệ thống Mục lục ngân sách Nhà nước

 

* Bổ sung Hệ thống mục lục ngân sách Nhà nước

Trang 3

XUẤT NHẬP KHẨU

 

XUẤT NHẬP KHẨU

 

6

45/2013/QĐ-TTg

Quyết định 45/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế điều hành hoạt động tại các cửa khẩu biên giới đất liền

 

* Phối hợp hoạt động các lực lượng chức năng tại cửa khẩu

Trang 4

Y TẾ-SỨC KHỎE

 

Y TẾ-SỨC KHỎE

 

7

82/2013/NĐ-CP

Nghị định 82/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành các danh mục chất ma túy và tiền chất

 

* Ban hành Danh mục chất ma túy và tiền chất

Trang 4

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

 

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

 

8

1196/QĐ-TTg

Quyết định 1196/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh mức cho vay đối với học sinh, sinh viên

 

* Nâng mức cho vay đối với học sinh, sinh viên lên 1.100.000 đồng/tháng

Trang 4

BẢO HIỂM

 

BẢO HIỂM

 

9

1215/QĐ-TTg

Quyết định 1215/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đến năm 2020

 

* Đến 2020, 50% người lao động tham gia bảo hiểm xã hội

Trang 5

10

96/2013/TT-BTC

Thông tư 96/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư 121/2011/TT-BTC ngày 17/08/2011 hướng dẫn một số điều của Quyết định 315/QÐ-TTg ngày 01/03/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011-2013 và Thông tư 101/2012/TT-BTC ngày 20/06/2012 quy định một số vấn đề về tài chính đối với các doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp theo Quyết định 315/QÐ-TTg ngày 01/03/2011...

 

* Giảm mức chi trong hoạt động bảo hiểm nông nghiệp

Trang 5

VI PHẠM HÀNH CHÍNH

 

VI PHẠM HÀNH CHÍNH

 

11

80/2013/NĐ-CP

Nghị định 80/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa

 

* Phạt đến 20 triệu đối với vi phạm về mã số mã vạch

Trang 5

HÀNH CHÍNH

 

HÀNH CHÍNH

 

12

1902/QĐ-BTP

Quyết định 1902/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực bồi thường nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp

 

* Thời hạn giải quyết bồi thường trách nhiệm Nhà nước trong THADS là 02 năm

Trang 6

 

Nếu chưa sử dụng dịch vụ thuê bao của LuatVietnam, để nhận được văn bản yêu cầu, Quý khách cần soạn tin theo cấu trúc:
VB  Sốvănbản gửi 6689

VD: Muốn xem nội dung Nghị định số 71/2010/NĐ-CP, soạn tin: VB 71/2010/ND-CP gửi 6689.

Hiện chúng tôi đã có Danh sách văn bản mới tháng 06/2013, để nhận được danh sách này qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB DS06/2013 Emailnhận gửi đến 6689.

TÓM TẮT VĂN BẢN:

 

Ü Thuế-Phí-Lệ phí:


XÓA NỢ TIỀN THUẾ CHO MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý được quy định tại Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế.

Theo đó, Chính phủ quy định xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đối với các trường hợp: Doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản đã thực hiện các khoản thanh toán theo quy định của pháp luật phá sản mà không còn tài sản để nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt; cá nhân được pháp luật coi là đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự mà không còn tài sản để nộp tiền thuế; các khoản nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đã quá 10 năm kể từ ngày hết hạn nộp thuế mà cơ quan quản lý thuế đã áp dụng tất cả các biện pháp cưỡng chế nhưng không thu đủ. Riêng việc xóa nợ đối với tiền sử dụng đất và tiền thuê đất vẫn được thực hiện theo pháp luật đất đai.

Ngoài ra, Chính phủ cũng xóa nợ các khoản tiền thuế, tiền phạt không có khả năng thu hồi phát sinh trước ngày 01/07/2007 cho các đối tượng: Hộ gia đình, cá nhân
 

 

gặp khó khăn, không thanh toán được số tiền thuế nợ và đã ngừng kinh doanh; Doanh nghiệp Nhà nước đã có quyết định giải thể của cơ quan có thẩm quyền hoặc đã thực hiện cổ phần hóa và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thành lập pháp nhân mới...

Cũng theo Nghị định này, Chính phủ quy định 04 trường hợp được gia hạn nộp thuế; trong đó, thời gian gia hạn tối đa không quá 02 năm đối với trường hợp bị thiệt hại vật chất do gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ; không quá 01 năm đối với trường hợp phải ngưng hoạt động do di dời cơ sở sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước, chưa được thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo dự toán ngân sách Nhà nước hoặc không có khả năng nộp thuế đúng hạn (do nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu có chu kỳ sản xuất, dự trữ dài hơn 275 ngày)...

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/09/2013 và thay thế các Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 và số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010.
 

Ü Lao động-Tiền lương-Phụ cấp:


TĂNG 0,8 LẦN HỆ SỐ TIỀN LƯƠNG CHO CÁN BỘ CỤC HÀNG HẢI

Ngày 26/07/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 46/2013/QĐ-TTg về việc thí điểm áp dụng một số chế độ chi đặc thù của Cục Hàng hải Việt Nam.

Theo Quyết định này, từ năm 2013 đến hết năm 2017, tiến hành thí điểm điều chỉnh một số chế độ chi đặc thù về tiền lương, tiền thưởng, trang phục công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan Văn phòng Cục Hàng hải, 02 Chi cục Hàng hải và lực lượng thanh tra chuyên ngành hàng hải.

Trong đó, tiền lương bình quân được áp dụng hệ số tiền lương 1,8 lần mức lương đối với cán bộ, công chức, viên chức do Nhà nước quy định (gồm lương ngạch, bậc và các loại phụ cấp, trừ chế độ trả lương theo giờ làm việc vào ban đêm và
 

 

và làm thêm giờ). Mức thưởng an toàn, an ninh hàng hải được áp dụng mức 15% lương cấp bậc, chức vụ (không bao gồm các khoản phụ cấp) cho cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác quản lý, giám sát, bảo đảm an toàn, an ninh hàng hải...

Thủ tướng cũng quy định kinh phí bảo đảm chế độ chi đặc thù nêu trên được bố trí từ nguồn thu phí cảng vụ hàng hải để lại theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/09/2013 và áp dụng cho các năm ngân sách từ năm 2013 đến năm 2017.
 

Ü Đất đai-Nhà ở:


ĐỊNH MỨC LỢI NHUẬN TỐI ĐA 15%
ĐỐI VỚI NHÀ Ở THƯƠNG MẠI LÀM NHÀ Ở TÁI ĐỊNH CƯ

Đây là quy định của Chính phủ tại Nghị định 84/2013/NĐ-CP ngày 25/07/2013 về phát triển và quản lý nhà ở tái định cư.

Theo Nghị đinh này, Chính phủ quy định 03 hình thức phát triển nhà ở tái định cư là: Đầu tư xây dựng trực tiếp; đầu tư theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (gọi tắt là hợp đồng BT) hoặc mua nhà ở thương mại để bố trí tái định cư.

Riêng đối với hình thức mua nhà ở thương mại để bố trí tái định cư, chủ đầu tư có trách nhiệm chuẩn bị quỹ nhà ở tái định cư, lập phương án mua nhà ở thương mại làm nhà ở tái định cư, số lượng nhà, dự kiến giá mua... trình UBND cấp tỉnh phê duyệt. Trong đó, giá mua nhà ở thương mại làm nhà ở tái định cư đề xuất phải được xác định theo nguyên tắc: Trường hợp đất xây dựng nhà ở do Nhà nước trực tiếp quản lý hoặc bồi thường thì giá mua bao gồm chi phí đầu tư xây dựng
 

 

nhà, lãi vay (nếu có), các chi phí hợp pháp khác và lợi nhuận định mức tối đa 15%; trường hợp đất xây dựng nhà ở do chủ đầu tư tự bồi thường thì giá mua bao gồm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, chi phí đầu tư xây dựng, lãi vay (nếu có), các chi phí hợp pháp khác và lợi nhuận định mức tối đa 10%.

Cũng tại Nghị định này, Chính phủ quy định việc phát triển nhà ở tái định cư phải tuân theo những nguyên tắc như: Tuân thủ quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt; nhà ở tái định cư phải có điều kiện ở, sinh hoạt và sản xuất tốt hơn hoặc tương đương nơi ở cũ; đồng thời, đảm bảo chất lượng và an toàn trong sử dụng và phù hợp với văn hóa, tập quán của địa phương...

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 30/09/2013.

 

Ü Tài chính-Ngân hàng-Tín dụng:


GIÁM SÁT CHẶT KINH PHÍ HỖ TRỢ NHÀ Ở CHO NGƯỜI CÓ CÔNG

Đây là yêu cầu của Bộ Tài chính tại Thông tư số 98/2013/TT-BTC ngày 24/07/2013 về việc hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, thanh toán và quyết toán nguồn vốn hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/04/2013 về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở.

Theo Thông tư này, nguồn vốn hỗ trợ về nhà ở (40 triệu đồng/hộ đối với trường hợp phải phá dỡ để xây dựng lại mới và 20 triệu đồng/hộ đối với trường hợp phải sửa chữa khung, tường và thay mới mái nhà hiện có) được lấy chủ yếu từ ngân sách Trung ương với các mức cụ thể như sau: Hỗ trợ 100% đối với các địa phương nhận bổ sung cân đối từ ngân sách Trung ương trên 70% dự toán chi cân đối ngân sách địa phương; hỗ trợ 95% đối với địa phương nhận bổ sung cân đối từ 50 - 70%; hỗ trợ 90% đối với địa phương nhận bổ sung cân đối dưới 50%; và 80% đối với các địa phương còn lại.

 

Việc lập dự toán, cấp phát, thanh toán và quyết toán kinh phí hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở được thực hiện theo quy định hiện hành. Theo đó, sau khi UBND cấp huyện phân bổ kinh phí hỗ trợ và cấp kinh phí ủy quyền cho UBND cấp xã, UBND cấp xã thực hiện rút dự toán tại Kho bạc Nhà nước để tạm ứng lần đầu hoặc thanh toán kinh phí hỗ trợ cho các hộ gia đình, với mức tạm ứng không vượt quá 60% mức ngân sách Nhà nước hỗ trợ.

Ngoài ra, UBND cấp xã cũng có trách nhiệm giám sát để các hộ gia đình sử dụng tiền hỗ trợ nhà ở cho người có công đúng mục đích, bảo đảm chất lượng nhà ở sau khi xây dựng, sửa chữa...

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/09/2013.
 


BỔ SUNG HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Ngày 23/07/2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 97/2013/TT-BTC quy định sửa đổi, bổ sung Hệ thống mục lục ngân sách Nhà nước.

Theo đó, mục 1900 “Thuế nhập khẩu” của Hệ thống mục lục ngân sách Nhà nước được bổ sung thêm tiểu mục 1903 - Thuế nhập khẩu bổ sung (thuế tự vệ) dùng để hạch toán phần thuế nhập khẩu áp dụng chế độ tự vệ theo quy định của pháp luật; mục 2000 “Thuế bảo vệ môi trường” được bổ sung 04 tiểu mục, gồm: Tiểu mục 2041 - Thu từ xăng nhập khẩu để bán trong nước; tiểu mục 2042 - Thu từ nhiên liệu bay nhập khẩu để bán trong nước; tiểu mục 2043 - Thu từ dầu Diezel nhập khẩu để bán trong nước và tiểu mục 2044 - Thu từ dầu hoả nhập khẩu để bán trong nước.

Đồng thời, mục 4250 “Thu tiền phạt” cũng được bổ sung thêm tiểu mục 4271 - Tiền
 

 

phạt do phạm tội theo quyết định của tòa án; mục 4300 “Thu tịch thu” được bổ sung tiểu mục 4311 - Tịch thu do phạm tội hoặc do liên quan tội phạm theo quyết định của Tòa án, cơ quan thi hành án.

Cũng theo Thông tư này, mục 4900 “Các khoản thu khác” được bổ sung thêm tiểu mục 4911: Tiền chậm nộp do ngành thuế quản lý và tiểu mục 4912: Tiền chậm nộp do ngành hải quan quản lý; cả 02 tiểu mục này được sử dụng để hạch toán tiền chậm nộp thuế so với thời hạn nộp theo quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan quản lý thuế, thời hạn ghi trong quyết định xử lý của cơ quan thuế hoặc cơ quan có thẩm quyền…

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/09/2013.

 

Ü Xuất nhập khẩu:


PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG CÁC LỰC LƯỢNG CHỨC NĂNG TẠI CỬA KHẨU

Đây là một trong những nội dung được quy định tại Quy chế điều hành hoạt động tại các cửa khẩu biên giới đất liền, ban hành kèm theo Quyết định số 45/2013/QĐ-TTg ngày 25/07/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, nhằm tạo điều kiện thuận lợi, thúc đẩy các hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa và xuất nhập cảnh qua các cửa khẩu, Thủ tướng yêu cầu Ban Quản lý cửa khẩu có trách nhiệm điều hành việc phối hợp thống nhất các hoạt động chuyên ngành của các lực lượng Bộ đội biên phòng, Hải quan và các lực lượng chức năng khác tại cửa khẩu, bảo đảm đồng bộ, chặt chẽ, có trật tự, có nề nếp theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính.
 

 

Ngoài ra, Ban Quản lý cửa khẩu cũng được giao nhiệm vụ quản lý công tác xây dựng, sửa chữa nhà cửa, vật kiến trúc, các công trình công cộng phù hợp với bản sắc văn hóa dân tộc theo quy hoạch, kế hoạch, bảo đảm thuận tiện cho việc kiểm tra, kiểm soát của các lực lượng chức năng và sự phát triển thương mại biên giới trong phạm vi cửa khẩu; đồng thời, phối hợp với cơ quan quản lý cửa khẩu và các lực lượng chức năng liên quan của cửa khẩu nước có chung biên giới trong việc tổ chức giao ban định kỳ hoặc đột xuất giữa hai bên; thống nhất công tác quản lý cửa khẩu và quản lý các thủ tục của hai bên...

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2013.
 

Ü Y tế-Sức khỏe:


BAN HÀNH DANH MỤC CHẤT MA TÚY VÀ TIỀN CHẤT

Ngày 19/07/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định 82/2013/NĐ-CP về Danh mục chất ma túy và tiền chất.

Theo đó, chất ma túy và tiền chất được phân chia thành 04 Danh mục, trong đó Danh mục I gồm 45 chất ma túy tuyệt đối cấm sử dụng trong y học và đời sống xã hội; việc sử dụng các chất này trong phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, điều tra tội phạm phải tuân theo quy định đặc biệt của cơ quan có thẩm quyền; Danh mục II gồm 121 chất ma túy được dùng hạn chế trong phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, điều tra tội phạm hoặc trong lĩnh vực y tế; Danh mục III gồm 69 chất hướng thần được dùng trong phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, điều tra tội phạm hoặc trong lĩnh vực y tế; Danh mục IV gồm
 

 

41 tiền chất.

Nghị định cũng chỉ rõ, cơ quan, tổ chức, cá nhân nghiên cứu, giám định, sản xuất, vận chuyển, bảo quản, tàng trữ, mua bán, phân phối, sử dụng, xử lý, trao đổi, nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh các chất có trong các danh mục nêu trên phải tuân thủ các quy định của pháp luật về kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan tới ma túy.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/09/2013 và thay thế các Nghị định trước đây về danh mục chất ma túy và tiền chất.

 

Ü Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề:


NÂNG MỨC CHO VAY ĐỐI VỚI HỌC SINH,
SINH VIÊN LÊN 1.100.000 ĐỒNG/THÁNG

Nội dung này được thể hiện tại Quyết định 1196/QĐ-TTg ngày 19/07/2013 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh mức cho vay đối với học sinh, sinh viên.

Theo đó, kể từ ngày 01/08/2013, học sinh, sinh viên được cho vay tối đa 1.100.000 đồng/tháng/học sinh, sinh viên, thay vì mức tối đa 800.000 đồng/tháng như trước đây.

Quy định trên được áp dụng đối với học sinh, sinh viên (đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và tại các cơ sở đào tạo nghề) mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao động; gia đình thuộc hộ nghèo hoặc có mức thu nhập bình quân đầu người tối đa bằng 150% mức thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo; gia
 

 

đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh trong thời gian theo học có xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú.

Ngoài thuộc các đối tượng nêu trên, học sinh, sinh viên còn phải đáp ứng các điều kiện khác như: Học sinh, sinh viên năm thứ nhất phải có giấy báo trúng tuyển hoặc giấy xác nhận được vào học của nhà trường; học sinh, sinh viên từ năm thứ hai trở đi phải có xác nhận của nhà trường về việc đang theo học tại trường và không bị xử phaạt hành chính trở lên về các hành vi: cờ bạc, nghiện hút, trộm cắp, buôn lậu.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/08/2013.

 

Ü Bảo hiểm:


ĐẾN 2020, 50% NGƯỜI LAO ĐỘNG THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI

Đây là một trong những mục tiêu của Chiến lược phát triển ngành Bảo hiểm xã hội Việt nam đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1215/QĐ-TTg ngày 23/07/2013.

Theo đó, với quan điểm coi bảo hiểm xã hội (BHXH) và bảo hiểm y tế (BHYT) là 02 chính sách xã hội quan trọng và là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội phải từng bước được mở rộng, Chiến lược đề ra mục tiêu đến năm 2020 có khoảng 50% lực lượng lao động tham gia BHXH; 35% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và trên 80% dân số tham gia BHYT.

Đồng thời, bảo đảm chậm nhất đến năm 2015 phải hoàn thành việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan trong toàn ngành; bảo đảm từ năm 2016, thống nhất quản lý đối tượng theo số định danh; trong đó, mỗi công dân tham gia BHXH, BHYT sẽ được cấp một số định danh và thống nhất với số định danh công dân do Nhà nước quy định.

 

Để phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm, giải pháp chủ yếu mà Chiến lược đưa ra là cần đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, vận động, nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, đoàn thể, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp về quyền lợi và nghĩa vụ, mức đóng, mức hưởng, phương thức tham gia, thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành và các địa phương rà soát tất cả các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có thuê mướn, sử dụng và trả công cho người lao động (nhất là doanh nghiệp ngoài quốc doanh), nhằm xác định rõ đối tượng bắt buộc tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Chiến lược cũng yêu cầu cơ quan Bảo hiểm phối hợp chặt chẽ với UBND các cấp trong viêc quản lý và lập danh sách trẻ em dưới 6 tuổi để bảo đảm việc phát hành thẻ BHYT kịp thời cho đối tượng này...

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 


GIẢM MỨC CHI TRONG HOẠT ĐỘNG BẢO HIỂM NÔNG NGHIỆP

Ngày 23/07/2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 96/2013/TT-BTC về sửa đổi, bổ sung Thông tư 121/2011/TT-BTC ngày 17/08/2011 hướng dẫn một số điều của Quyết định 315/QÐ-TTg ngày 01/03/2011 về việc thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011-2013 và Thông tư 101/2012/TT-BTC ngày 20/06/2012 quy định một số vấn đề về tài chính đối với các doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp.

Thông tư này chỉ rõ, doanh nghiệp bảo hiểm chỉ được phép sử dụng không quá 35% doanh thu phí bảo hiểm cây lúa, bảo hiểm vật nuôi và 25% doanh thu phí bảo hiểm thủy sản (bao gồm cả phí bảo hiểm được Nhà nước hỗ trợ và phí bảo hiểm bên mua bảo hiểm phải nộp) để chi bán hàng, chi quản lý, chi hoa hồng bảo hiểm, chi hỗ trợ, chi thù lao cho các cấp chính quyền địa phương để triển khai thí điểm
 

 

bảo hiểm nông nghiệp (thay vì quy định được sử dụng tối đa 35% doanh thu của tất cả các loại phí nông nghiệp như trước đây).

Trong đó, riêng đối với khoản chi hoa hồng bảo hiểm cho đại lý bảo hiểm, chi hỗ trợ, chi thù lao đối với hoạt động triển khai thí điểm bảo hiểm nông nghiệp, doanh nghiệp được sử dụng tối đa là 20% doanh thu phí bảo hiểm cây lúa, bảo hiểm vật nuôi; đối với khoản chi bán hàng, chi quản lý, doanh nghiệp bảo hiểm được hạch toán phân bổ vào chi phí quản lý của hoạt động triển khai thí điểm bảo hiểm nông nghiệp và được quyết toán bảo đảm không vượt quá tỷ lệ 15% doanh thu phí bảo hiểm nông nghiệp…

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 

Ü Vi phạm hành chính:


PHẠT ĐẾN 20 TRIỆU ĐỐI VỚI VI PHẠM VỀ MÃ SỐ MÃ VẠCH

Ngày 19/07/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 80/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Theo Nghị định này, mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực đo lường đối với cá nhân là 100 triệu đồng, đối với tổ chức là 200 triệu đồng; mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm, hàng hóa đối với cá nhân là 150 triệu đồng và đối với tổ chức là 300 triệu đồng (ngoại trừ một số trường hợp, mức tiền phạt sẽ căn cứ vào số tiền thu lợi bất hợp pháp từ hành vi vi phạm).

Trong đó, về các vi phạm quy định về sử dụng mã số mã vạch hàng hóa, áp dụng mức phạt từ 6 - 10 triệu đồng đối với hành vi sử dụng mã vạch có đầu mã quốc gia Việt Nam chưa được cấp hoặc sử dụng trái phép mã số mã vạch của doanh nghiệp khác đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch; từ 10 - 20 triệu đồng đối với hành vi sử dụng mã số mã vạch nước ngoài để in trên sản phẩm, hàng hóa sản xuất tại Việt Nam mà chưa được cho phép...

 

 

Về vi phạm chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường, áp dụng mức phạt từ 02 - 80 triệu đồng đối với hành vi gian lận về thời hạn sử dụng của hàng hóa trên nhãn hàng hóa có giá trị từ 05 - 100 triệu đồng; phạt tiền từ 01 - 02 lần tổng giá trị sản phẩm, hàng hóa vi phạm tại thời điểm vi phạm đối với hành vi bán sản phẩm, hàng hóa có chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng; từ 02 - 03 lần giá trị tổng sản phẩm, hàng hóa đối với hành vi thay thế, đánh tráo, thêm, bớt thành phần hoặc chất phụ gia, pha trộn tạp chất làm giảm chất lượng sản phẩm, hàng hóa so với tiểu chuẩn...

Ngoài hình thức phạt tiền, các đối tượng vi phạm có thể bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả như: Tước quyền sử dụng có thời hạn Giấy chứng nhận hợp chuẩn, Giấy chứng nhận hợp quy...; đình chỉ hoạt động có thời hạn; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm; buộc tái chế, tái xuất, tiêu hủy hoặc thu hồi sản phẩm, hàng hóa vi phạm...

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/09/2013 và thay thế Nghị định số 54/2009/NĐ-CP ngày 05/06/2009.
 

Ü Hành chính:


THỜI HẠN GIẢI QUYẾT BỒI THƯỜNG
TRÁCH NHIỆM NHÀ NƯỚC TRONG THADS LÀ 02 NĂM

Ngày 22/07/2013,  Bộ Tư pháp đã ra Quyết định số 1902/QĐ-BTP về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực bồi thường nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự (THADS) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp.

Tại Quyết định này, Bộ Tư pháp công bố thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động THADS và thủ tục chi trả tiền bồi thường trong hoạt động THADS đối với cả 03 cấp (cấp Trung ương, cấp tỉnh và cấp huyện).

Theo đó, cá nhân, tổ chức khi cho rằng mình bị thiệt hại do người thi hành công vụ là công chức của các cơ quan Thi hành án gây ra, có quyền yêu cầu Thủ trưởng có quan đó giải quyết khiếu nại xem xét, kết luận. Trong thời hạn 02 năm kể từ ngày có văn bản xác định hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ, người bị thiệt hại phải gửi hồ sơ yêu cầu bồi thường đến cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động THADS.

 

Ngay sau khi thụ lý đơn yêu cầu bồi thường, Thủ trưởng cơ quan có trách nhiệm bồi thường phải ra quyết định cử người đại diện thực hiện việc giải quyết bồi thường theo quy định để xác minh thiệt hại và tiến hành thương lượng với người bị thiệt hại. Thời hạn thực hiện việc thương lượng là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc việc xác minh thiệt hại; trường hợp vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp có thể kéo dài thêm nhưng không quá 45 ngày. Căn cứ vào kết quả xác minh thiệt hại, kết quả thương lượng và ý kiến của cơ quan liên quan (nếu có), Thủ trưởng cơ quan ban hành quyết định giải quyết bồi thường. 

Sau thời hạn tối đa 20 ngày, cơ quan tài chính cùng cấp cấp kinh phí cho cơ quan có trách nhiệm bồi thường để chi trả cho người bị thiệt hại...

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

 

  • Chi tiết của bản tin này được đăng tải đầy đủ trên website LuatVietnam www.luatvietnam.vn    
  • Quý khách sẽ nhận được nội dung toàn văn các văn bản trong bản tin và nhiều văn bản khác khi tham gia dịch vụ Tra cứu văn bản mới của LuatVietnam, hoặc sử dụng dịch vụ LuatVietnam-SMS gửi tin nhắn đến 6689.
  • Mọi yêu cầu cung cấp văn bản, xin liên hệ với [email protected]
  • Quý khách có thể tham khảo mọi thông tin về dịch vụ LuatVietnam tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ:

TRUNG TÂM LUẬT VIỆT NAM - CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ INCOM
Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà TechnoSoft, phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Tel: 04.37833688 - Fax: 04.37833699
Tại TP.HCM: Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: 08. 39950724
Email: [email protected]

 

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html. Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi huỷ bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.